MotionControlLIB libraryTXV 003 68

The MotionControlLIB library contains functions and function blocks for controlling the GT-775x positioning modules in the Tecomat TC700 series and the GT-175x in the Tecomat Foxtrot series. Description of modules in the TXV 004 25 documentation. The individual axes of the positioning module can operate as completely independent or with different types of interdependencies of the axis movements. The "MotionControlLib" function blocks comply with the IEC 61 131-3 standard and the "Motion Control" specification defined by the "PLC open" association.

DI
DO
AI
AO
COM
SENSOR
Picture Variant Variant description
MotionControlLIB library
Polohovací moduly slouží pro řízení polohy strojních zařízení pomocí servopohonů (Motion Control) v programovatelných automatech (dále jen PLC) TECOMAT TC700 a Foxtrot. Popis modulů v dokumentaci TXV 004 25.
Jednotlivé osy polohovacího modulu mohou pracovat jako zcela nezávislé nebo s různými typy vzájemných závislostí pohybů os. V maximální výstavbě až 3 libovolné osy mohou pracovat ve společné lineární interpolaci a zbývající 3 osy mohou být opět navzájem v lineární interpolaci nebo v jiné vzájemné vazbě. Pro kruhovou interpolaci je možné použít libovolné 2 osy s kruhovou interpolaci v jedné ze tří rovin. Různé typy vazeb os lze kombinovat v rámci jednoho modulu.
Programování je podporováno knihovnou funkčních bloků „MotionControlLib“ v souladu s normou IEC 61 131 - 3 podle specifikace „Motion Control“ definované sdružením „PLC open“.
Order num. TXV 003 68
Teco code TXV 003 68
Categories Mosaic - Libraries of function blocks
Tags -

No data available.

No data available.

No data available.