Teco Catalog

TXN 120 90.11NSNN

CP-2090.11NSNN

CP-2090, CPU/1core, 2xETH100/10, ---, 128kB databox, LCD-7mm, CH1-4, 1xCIB, 1x TCL2

Detail

+1Výrobek má další varianty TXN 110 00 Prodej a výroba ukončena

CP-1000

CP-1000, CPU, ETH100/10, 1x RS232, 1xSCH, 4xAI/DI, 2xDI/230VAC, 2xRO, 2xCIB

Detail

TXN 133 67

C-OR-0011M-800

C-OR-0011M-800; CIB, 11x RO, spínací kontakt, 230V/16A (inrush current 800A)

Detail

TXN 133 26

C-IT-0504S

C-IT-0504S; CIB, 5x AI/DI Teplota/kontakt, 4x AO (0-10V/10mA)

Detail

TXN 170 07

CP-7007

CP-7007, CPU, 320kB+192kB, DataBox 0.5MB, rozšiřitelný +3MB, 2x SCH, 1xUSB, 1xEthernet 10/100Mbit, MMC/SD slot

Detail

TXN 173 02

IB-7302

IB-7302, 32xDI, GO, 24 VDC, 4 mA, 5ms

Detail

TXN 179 41

RM-7941

RM-7941, rám 8 pozic

Detail

+7Výrobek má další varianty TXN 133 37.LTBR

C-RC-0003R-Logus, bílá TBR

C-RC-0003R-LOGUS bílá; CIB, Nástěnný ovladač s LCD-HL1, 3 tlačítky, čidlem teploty a vlhkosti

Detail