Teco Catalog

TXN 180 01

CP-8001

CP-8001; CPU/1core, 2x ETH100/10, 2xUSB, 2x Slot pro CH1-4, 128 kB Databox

TXN 120 90.11NSNN

CP-2090.11NSNN

CP-2090, CPU/1core, 2xETH100/10, ---, 128kB databox, LCD-7mm, CH1-4, 1xCIB, 1x TCL2

+1Výrobek má další varianty TXN 120 05.11NSNN

CP-2005.11NSNN

CP-2005, CPU/1core, 2xETH100/10, ---, 128kB databox, LCD-7mm, CH1-4, 6x AI/DI, 6x RO, 2x AO, 1xCIB, 1x TCL2

+1Výrobek má další varianty TXN 120 00.11NDNN

CP-2000.11NDNN

CP-2000, CPU/1core, 2xETH100/10,---, 128kB databox, LCD 20mm, 1x RS232, CH1-4, 4xAI/DI, 3xDI/230VAC, 2xRO, 2xCIB

TXN 113 01

IB-1301

IB-1301, 12xDI 24 VAC/DC, GO

TXN 133 67

C-OR-0011M-800

C-OR-0011M-800; CIB, 11x RO, spínací kontakt, 230V/16A (inrush current 800A)

TXN 133 02

C-OR-0202B

C-OR-0202B; CIB, 2x AI/DI; 2x RO přepínací kontakt; 230VAC/16A

+7Výrobek má další varianty TXN 133 37.LTBR

C-RC-0003R-Logus, bílá TBR

C-RC-0003R-LOGUS bílá; CIB, Nástěnný ovladač s LCD-HL1, 3 tlačítky, čidlem teploty a vlhkosti

+7Výrobek má další varianty 90611 TBR U01

90611 TBR U01 Logus, bílá

90611 TBR U01, Kryt 4 tlačítkového ovladače Logus bílá; pro C-WS-0400R-Logus a S-WS-0400R-Logus