IB-1301TXN 113 01

IB-1301, 12xDI 24 VAC/DC, GO

DI 4x DI/HSC
8x DI
DO
AI
AO
COM 1x TCL2 (slave)
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
IB-1301
Rozšiřovací modul IB-1301 je určený pro snímání až 12 binárních signálů 24 V DC (SELV) se společnou svorkou (dle zapojení minus nebo plus), typ 1 (dle ČSN EN 61 131). Modul je osazen vyjímatelnými šroubovými konektory. Vstupy DI0÷DI3 umožňují realizovat speciální funkce shodné se vstupy DI0÷DI3 základního modulu CP-1004. Vstupy DI4÷DI11 jsou standardní binární vstupy se vstupním filtrem 5 ms. Vstupy umožňují zachytit pulsy s minimální šířkou 50 ms. Vstupy jsou galvanicky oddělené od vnitřních obvodů (včetně obvodů napájení a komunikace). Skupiny vstupů jsou odděleny mezi sebou. Stav každého vstupu je indikován LED na čelním panelu modulu.
Obj. číslo TXN 113 01
Teco kód TXN 113 01
Kategorie Foxtrot - Rozšiřující moduly vstupů a výstupů (TCL2)
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 slave
DI - Organizace binárních vstupů
Počet skupin binárních vstupů 2
Organizace binárních vstupů do skupin 4x DI/HSC (DI0-DI3)
8x DI (DI4-DI11)
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI0-DI3
Počet vstupů ve skupině 4
Společný vodič skupiny minus/plus
Typ vstupu Typ 1 (IEC)
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ano
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu LED na panelu modulu
Vstupní napětí pro log. 0 0 V DC; -5 V DC min.; +5 V DC max.
Vstupní napětí pro log. 1 24 V DC; 15 V DC min.; 30 V DC max.
Vstupní proud při log. 1 10 mA typ.
Zpoždění z log. 0 na log. 1 5 μs
Zpoždění z log. 1 na log. 0 5 μs
Minimální šířka zachyceného impulsu 50 μs
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina B)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI4-DI11
Počet vstupů ve skupině 8
Společný vodič skupiny minus/plus
Typ vstupu (IEC) Typ 1 (IEC) - pasivní
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ano
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu LED na panelu modulu
Pulzní přetížitelnost vstupu max. 30 V (t < 10 ms)
Vstupní napětí pro log. 0 0 V DC; -5 V DC min.; +5 V DC max.
Vstupní napětí pro log. 1 +24 V DC; min. +15 V DC; max. +30 V DC
Vstupní proud při log. 1 typ. 5 mA
Zpoždění z log. 0 na log. 1 5 ms
Zpoždění z log. 1 na log. 0 5 ms
Minimální šířka zachyceného impulsu 50 μs
HSC - Speciální funkce binárních vstupů/čítačů
Jednosměrný čítač (UP) 2x (DI0); (DI2)
Dva jednosměrné čítače (UP/UPB) 2x (DI0/DI2); (DI2/DI3)
Obousměrný čítač (UP/DOWN) 2x (DI0/DI1); (DI2/DI3)
Čítač s řízením směru (CLK/DIR) 2x (DI0/DI1); (DI2/DI3)
Obousměrný čítač s nulováním a zachycením (UP/DOWN/CLR/CAP) 1x (DI0/DI1/DI2/DI3)
Čítač s řízením směru s nulováním a zachycením (CLK/DIR/CLR/CAP) 1x (DI0/DI1/DI2/DI3)
IRC základní (V/G) 2x (DI0/DI1); (DI2/DI3)
IRC s nulováním a zachycením (V/G/NI/MD) 1x (DI0/DI1/DI2/DI3)
Měření délky pulzu 4x (DI0,DI1, DI2, DI3)
Měření periody 4x (DI0,DI1, DI2, DI3)
Použité zkratky UP - vstup pulzů pro inkrementaci čítače
UPB - vstup pulzů pro inkrementaci čítače B
DOWN - vstup pulzů pro dekrementaci čítače
CLK - vstup pulzů pro čítač
DIR - směr čítače
CLR - nulování čítače
CAP - zachycení hodnoty čítače
V - první stopa IRC
G - druhá stopa IRC
NI - nulový pulz IRC
MD - měřicí dotyk
HSC - Parametry vstupů čítače
Čítač: Vstupní kmitočet/rozlišovací schopnost 5 kHz/1 pulz
Šířka pulzu min. 50 μs
Zpoždění z log. 0 na log. 1 5 μs
Zpoždění z log. 1 na log. 0 5 μs
Rozsah registrů max. 32 bitů, 0 až 4 294 967 296
HSC - Parametry vstupů inkrementálního snímače (IRC)
Kmitočet symetrického signálu (V, G) 1,25 kHz
Šířka pulzu (V, G, NI, MD) min. 50 μs
Zpoždění z log. 0 na log. 1 5 μs
Zpoždění z log. 1 na log. 0 5 μs
Rozsah registrů max. 32 bitů, 0 až 4 294 967 296
HSC - Parametry vstupů měření délky pulzu, periody a fázového posunu
Vstupní kmitočet 0,1 až 5000 Hz
Šířka pulzu 50 μs až 10 s
Absolutní chyba měření max. ±10 μs
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25%, -15%, SELV
Typický příkon 1 W
Maximální příkon 2,5 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 3 W
Odběr proudu maximální (mA) 100 mA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ano, vratná pojistka
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 105 g
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 3M
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 52 x 90 x 58 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60641:1992)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis    Modul je balen podle vnitřního balicího předpisu do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného přepravními etiketami a ostatními údaji nutnými pro přepravu.

   Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybua poškození vnějšího obalu.

   Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Přepravu je dovoleno provádět při teplotách –25 °C až +70 °C, relativní vlhkosti 10 %až 95 % (nekondenzující) a minimálním atmosférickém tlaku vyšším než 70 kPa.

Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20 °C.
Montáž
Popis montáže Základní modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV00410.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí připraven k činnosti. Na panelu modulu se nastavuje adresa v rámci systému (v rozsahu 0 až 9). Ostatní parametry se nastavují v programovacím prostředí Mosaic. Přesný postup nastavení je uveden v dokumentaci TXV 004 12.01. Další činnost se provádí ve vývojovém prostředí MOSAIC.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu jsou uvedeny v TXV 004 10.01
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musí být splněny všechny podmínky této dokumentace, v opačném případě může být ochrana poskytovaná zařízením narušena. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož součástí je systém Foxtrot, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje.
Veškeré opravy a servis výrobku provádí výhradně výrobce, popřípadě jím autorizovaná osoba. Za bezpečnost systému odpovídá osoba provádějící montáž zařízení.

Dokumentace HW

PDF

IB-1301 - Základní dokumentace (cs)

1,17 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Foxtrot - Periferie TCL2 - Příručka uživatele (cs), TXV00412_01_v2

7,22 MB, (CS)

Schéma

IB-1301

IB-1301

75,43 kB
IB-1301

IB-1301

87,90 kB

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
 • IB-1301, modul binárních vstupů 24 V - Rozšiřovací modul IB-1301 je určený pro snímání až 12 binárních signálů 24 VDC se společnou svorkou (dle zapojení minus nebo plus), typ 1 (dle ČSN EN 61 131).  Vstupy DI0 ÷ DI3 umožňují realizovat speciální funkce shodné se vstup...
 • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...UC-1205; GSM brána, dual band (900/1800MHz) UC-1205 3,0 W TXN 113 01 IB-1301, 12xDI 24 VAC/DC, GO IB-1301 3,0 W TXN 114 01 OS-1401, 12xDO 24 VDC...
 • Sběrnice TCL2 – zásady projektování a instalace - Periferní moduly na sběrnici TCL2 (např. IB-1301 ) jedné sestavy PLC Foxtrot (tj. všechny periferní moduly ovládané jedním základním modulem) musíme vzájemně propojit sběrnicovým propojením, které se zapojuje do svorek na levém horním kraji modulu...
 • Periferní moduly FOXTROT - ...ciální moduly) má vyhrazený samostatný adresový prostor, takže se navzájem adresami nemohou překrývat (např. periferní modul IB-1301, externí master CF-1141 i panel ID-14 mohou mít nastavenou adresu 0).   Na čelním panelu modulu najdeme...
 • Měření množství srážek, srážkoměr s překlápěcím člunkem  - ...ěry, se připojují shodným způsobem. Můžeme je připojit na libovolný čítačový vstup systému (např. vstupy C-AM-0600I ,  IB-1301 ), nebo na běžné digitální vstupy, ale zde musíme ověřit minimální šířku pulzu ze snímače, aby nedošlo ke ztrátě pulz...
 • Měření odběru 1f sítě, elektroměr 9901M a ED11.M, měření pulzů S0 - ...pojit např. na modul C-AM-0600I , tyto elektroměry lze připojit i na standardní binární vstupy 24 V (např. periferní modul IB-1301 ), naopak některé elektroměry mají omezený rozsah napětí a proudu v sepnutém stavu výstupu S0  – jako např...
 • Mosaic, ST - detekce modulu - Dobrý den, je možné v ST jazyce zjistit, zda je připojen modul IB-1301 a dynamicky použít jeho vstupy? T.j. napsat takový program, který by zjistil, zda je modul připojen a pokud ano, tak četl jeho vstupy? Děkuji.
 • Alokace IO - ...upních/výstupních modulů pro Foxtrot 2? Potřeboval bych to z důvodu komunikace dvou PLC přes Epsnet. Za prvé vstupní moduly(IB-1301) mají rezervy pro krátké pulzy a čítače. A za druhé pokud přidám v hardwarové konfiguraci nějaký komunikační modul ta...
 • Optické převodníky TCL - chyba při výpadku napájení vzdálené jednotky - ...e na divné chování optických převodníku TCLlinky (KB-0552) ve spojení s jednotkou CP1003, která má záložní baterku a modulem IB-1301  připojením přes optické rozhraní. Po restartu celého systému vše funguje. Po odpojení napájení vzdálení jednotk...
 • Připojení panelů ID-3x - ...omunikačních rozhraní, což také není nikde uvedeno. Potřebuji propojit následující sestavu: V prvním rozvaděči CP-1005, 2xIB-1301, 2xOS-1401, 1xID-32, v druhém rozvaděči cca 30m daleko 1xIB-1301, 1xOS-1401, 1xID-32. Sběrnice TCL2 by z panelu ID-32...
 • Kompatibilita analogových vstupů - ...doměr TA-E/20 je vybaven impulsním výstupem, použít se dá jakýkoliv čítačový vstup na CP-2005, CP-2007, CP-2080, periferiích IB-1301, IR-1501, IC-1701 nebo C-AM-0600I, C-IT-0200I. Hladinoměry HLM-25S zase mají buď napěťový nebo proudový výstup, takže...
 • Čítač obousměrný - ...unkcí (= doplněním dalších čítačových režimů) vstupů CP-20xx se v současné době nepočítá. Řešením je použít periferní moduly IB-1301, IR-1501 nebo speciální modul rychlých vstupů a výstupů IC-1701....
 • MOdul pro cteni S0 výstupů elektroměru. - Dobrý den, z modulů na TCL2 můžete použít IB-1301, IR-1501, IC-1701. Na CIB můžete pro čítání impulsů využít modul C-AM-0600I. Viz např. https://wiki.tecomat.cz/clanek/1111-mereni-odberu-1f-site-elektromer-9901m-a-ed11m-mereni-pulzu-s0