OS-1401TXN 114 01

OS-1401,12xDO 24 VDC, společný pól, 8x0,5A, 4x 2A GO

DI
DO 12x DO
AI
AO
COM 1x TCL2 slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
OS-1401
Rozšiřovací modul OS-1401 obsahuje 12 výstupů s polovodičovým spínacím prvkem se společnou svorkou plus umožňující spínat max. 28,8 V DC. Každý výstup DO0÷DO3 umožňuje spínat proud 2 A (součet proudu zátěží všech čtyř výstupů DO0÷DO3 nesmí překročit 2,5 A). Každý výstup DO4÷DO11 umožňuje spínat proud 0,5 A. Modul má vyjímatelné šroubové konektory. Výstupy jsou galvanicky oddělené na pracovní izolaci od vnitřních obvodů (včetně napájení a komunikace) a skupiny výstupů jsou galvanicky spojené, mají společné napájení a kladnou společnou svorku (VDO+). Stav každého výstupu je indikován LED na čelním panelu modulu.
Obj. číslo TXN 114 01
Teco kód TXN 114 01
Kategorie Foxtrot - Rozšiřující moduly vstupů a výstupů (TCL2)
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 slave
DO/RO - Organizace binárních výstupů
Počet binárních výstupů celkem 12
Organizace binárních výstupů do skupin 4 (DO0-DO3) + 8 (DO4-DO11)
DO - Parametry binárních tranzistorových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO0-DO3
Počet skupin výstupů 2
Společný vodič skupiny plus
Typ výstupu tranzistorový výstup
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Diagnostika signalizace vybuzeného výstupu LED na panelu modulu
Spínané napětí 9,6 - 28.8 V DC
Spínaný proud, zatížení výstupu 2 A max.
Proud skupiny 2,5 A max.
Doba sepnutí 400 μs max.
Doba rozepnutí 400 μs max.
Zbytkový proud 300 μA max.
Ochrana proti zkratu Ano
Omezení zkratového proudu typ. 4 A
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Ochrana proti přepólování Ano - Obvod se uvede do neaktivního stavu, zátěže budou sepnuty, proud bude protékat přes ochranné diody obvodu.
Omezení počátečního špičkového proudu typ. 7,5 A
DO - Parametry binárních tranzistorových výstupů (skupina B)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO4-DO11
Počet tranzistorových výstupů 8
Společný vodič skupiny plus
Typ výstupu tranzistorový výstup
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Diagnostika signalizace vybuzeného výstupu LED na panelu modulu
Spínaný proud, zatížení výstupu 0,5A max.
Proud skupiny 4 A max.
Doba sepnutí 400 μs max.
Doba rozepnutí 400 μs max.
Zbytkový proud 300 μA max.
Ochrana proti zkratu Ano - elektronická
Omezení zkratového proudu typ. 4 A
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Ochrana proti přepólování Ano - Obvod se uvede do neaktivního stavu, zátěže budou sepnuty, proud bude protékat přes ochrannou diodu obvodu.
Omezení počátečního špičkového proudu typ. 7,5 A
Doba odpojení počátečního špičkového proudu typ. 4 ms
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 24 V DC
Typický příkon 1 W
Maximální příkon 2 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 2,5 W
Odběr proudu maximální (mA) 100 mA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ano, vratná pojistka
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 100 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 52 x 90 x 58 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 3M
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60641:1992)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +55 °C
Provozní teplota minimální (°C) 0°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 10.01.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí připraven k činnosti. Na panelu modulu je k dispozici tlačítko MODE pro zobrazení aktuálně nastavené IP adresy rozhraní Ethernet. Parametry všech rozhraní se nastavují ve vývojovém prostředí Mosaic.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány ve stavovém slově modulu
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

OS-1401 - Základní dokumentace (cs)

1,24 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Foxtrot - Periferie TCL2 - Příručka uživatele (cs), TXV00412_01_v2

7,22 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • OS-1401, modul binárních výstupů 24 V - Rozšiřovací modul OS-1401 obsahuje 12 polovodičových výstupů se spínacím kontaktem a společnou svorkou plus (VDO+).  Výstupy DO0 ÷ DO3 umožňují spínat max. 24 VDC, 2 A na výstup (součet proudu zátěží všech čtyřech výstupů nesmí překro...
  • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...TXN 113 01 IB-1301, 12xDI 24 VAC/DC, GO IB-1301 3,0 W TXN 114 01 OS-1401, 12xDO 24 VDC, 8x 0.5A, 4x 2A, GO OS-1401 2,5 W TXN 115 01 IR-1501,...
  • Připojení panelů ID-3x - ...h rozhraní, což také není nikde uvedeno. Potřebuji propojit následující sestavu: V prvním rozvaděči CP-1005, 2xIB-1301, 2xOS-1401, 1xID-32, v druhém rozvaděči cca 30m daleko 1xIB-1301, 1xOS-1401, 1xID-32. Sběrnice TCL2 by z panelu ID-32 v prvním r...