IR-1501TXN 115 01

IR-1501, 4xDI 24 VAC/DC, 8xRO 230V/2A, společná svorka, galvanické oddělení

DI 4x DI
DO 8x RO
AI
AO
COM 1x TCL2 slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
IR-1501
Rozšiřovací modul IR-1501 je určený pro snímání až 4 binárních signálů 24 V DC se společnou svorkou (dle zapojení minus nebo plus), typ 1 dle ČSN EN 61131.

Modul obsahuje 8 reléových výstupů se spínacím kontaktem a společnou svorkou.
Modul je osazen vyjímatelnými šroubovými konektory.
Vstupy DI0÷DI3 umožňují realizovat speciální funkce shodné se vstupy DI0-DI3 základního modulu CP-1004.
Reléové výstupy mohou spínat max. 230 V AC, 3 A (proud společnou svorkou max. 10 A).
Vstupy jsou galvanicky oddělené od vnitřních obvodů (včetně napájení a komunikace) a vstupy jsou odděleny od výstupů.
Stav každého vstupu a výstupu je indikován LED na čelním panelu modulu.
Obj. číslo TXN 115 01
Teco kód TXN 115 01
Kategorie Foxtrot - Rozšiřující moduly vstupů a výstupů (TCL2)
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 slave
TCL2 - Rozsah jedné větve systémové I/O sběrnice 10 I/O modulů + 4 operátorské panely + 6 sériových kanálů
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI0-DI3
Počet vstupů ve skupině 4
Společný vodič skupiny plus
Typ vstupu Typ 1 (IEC)
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ano
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu LED na panelu modulu
Vstupní napětí pro log. 0 0 V DC; -5 V DC min.; +5 V DC max.
Vstupní napětí pro log. 1 24 V DC; 15 V DC min.; 30 V DC max.
Vstupní proud při log. 1 10 mA typ.
Zpoždění z log. 1 na log. 0 5 μs
Minimální šířka zachyceného impulsu 50 μs
HSC - Speciální funkce binárních vstupů/čítačů
Jednosměrný čítač (UP) 2x (DI0); (DI2)
Dva jednosměrné čítače (UP/UPB) 2x (DI0/DI2); (DI2/DI3)
Obousměrný čítač (UP/DOWN) 2x (DI0/DI1); (DI2/DI3)
Čítač s řízením směru (CLK/DIR) 2x (DI0/DI1); (DI2/DI3)
Obousměrný čítač s nulováním a zachycením (UP/DOWN/CLR/CAP) 1x (DI0/DI1/DI2/DI3)
Čítač s řízením směru s nulováním a zachycením (CLK/DIR/CLR/CAP) 1x (DI0/DI1/DI2/DI3)
IRC základní (V/G) 2x (DI0/DI1); (DI2/DI3)
IRC s nulováním a zachycením (V/G/NI/MD) 1x (DI0/DI1/DI2/DI3)
Měření délky pulzu 4x (DI0,DI1, DI2, DI3)
Měření periody 4x (DI0,DI1, DI2, DI3)
HSC - Parametry vstupů čítače
Čítač: Vstupní kmitočet/rozlišovací schopnost 5 kHz/1 pulz
Šířka pulzu min. 50 μs
Zpoždění z log. 0 na log. 1 5 μs
Zpoždění z log. 1 na log. 0 5 μs
Rozsah registrů max. 32 bitů, 0 až 4 294 967 296
HSC - Parametry vstupů inkrementálního snímače (IRC)
Kmitočet symetrického signálu (V, G) 1,25 kHz
Šířka pulzu (V, G, NI, MD) min. 50 μs
Zpoždění z log. 0 na log. 1 5 μs
Zpoždění z log. 1 na log. 0 5 μs
Rozsah registrů max. 32 bitů, 0 až 4 294 967 296
HSC - Parametry vstupů měření délky pulzu, periody a fázového posunu
Vstupní kmitočet 0,1 až 5000 Hz
Šířka pulzu 50 μs až 10 s
Absolutní chyba měření max. ±10 μs
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO0-DO7
Počet reléových výstupů 8
Počet skupin výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 8
Organizace reléových výstupů do skupin 8 (DO0-DO7)
Typ kontaktu Spínací (NO - Normally Open)
Diagnostika Signalizace vybuzeného výstupu na panelu modulu
Spínaný proud 3 A max., 100 mA min.
Spínané napětí 250 V AC max., 5 V AC min., 30V DC max.
Krátkodobá přetížitelnost výstupu - inrush 4 A max.
Proud společnou svorkou 10 A max.
Doba sepnutí kontaktu typ. 10 ms
Doba rozepnutí kontaktu typ. 4 ms
Mezní hodnoty spínané odporové zátěže max. 3A při 30 V DC nebo 230 V AC
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže DC13 max. 3 A při 30 V DC
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže AC15 max. 3 A při 230 V AC
Frekvence spínání se jmenovitou zátěží max. 20 sepnutí/min
Mechanická životnost min. 5 000 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži odporové min. 100 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní DC13 min. 100 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní AC15 min. 100 000 cyklů
Ochrana proti zkratu Ne
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 3750 V AC
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 24 V DC
Typický příkon 2 W
Maximální příkon 3 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 3 W
Odběr proudu maximální (mA) 90 mA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ano, vratná pojistka
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 150 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 52 x 90 x 58 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 3M
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2: 2005 (idt IEC61131-2:2003) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60641:1992)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) 0°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 13.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí připraven k činnosti. Na panelu modulu se nastavuje adresa v rámci systému (v rozsahu 0 až 9). Ostatní parametry se nastavují v programovacím prostředí Mosaic. Přesný postup nastavení je uveden v dokumentaci TXV 004 12. Další činnost se provádí ve vývojovém prostředí MOSAIC.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány ve stavovém slově modulu
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

IR-1501 - Základní dokumentace (cs)

1,21 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Foxtrot - Periferie TCL2 - Příručka uživatele (cs), TXV00412_01_v2

7,22 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • IR-1501, modul reléových výstupů - Rozšiřovací modul IR-1501 je určený pro snímání až 4 binárních signálů 24 VDC se společnou svorkou (dle zapojení minus nebo plus), typ 1. Modul obsahuje 8 reléových výstupů se spínacím kontaktem a společnou svorkou.  Vstupy DI0 ÷...
  • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...OS-1401, 12xDO 24 VDC, 8x 0.5A, 4x 2A, GO OS-1401 2,5 W TXN 115 01 IR-1501, 4xDI 24 VAC/DC, 8xRO, spol. svorka, 230V/2A, GO IR-1501 3,5 W TXN 116 02...
  • Relé 6 A, periferní moduly Foxtrot - Tyto relé mají osazeny např. periferní moduly Foxtrot IR-1501 .   Tab. 1 Parametry samotného kontaktu relé (konkrétní modul může mít odlišné hodnoty!) Jmenovitý proud 6 A při 230 VAC nebo 24 VDC...
  • Kompatibilita analogových vstupů - ...E/20 je vybaven impulsním výstupem, použít se dá jakýkoliv čítačový vstup na CP-2005, CP-2007, CP-2080, periferiích IB-1301, IR-1501, IC-1701 nebo C-AM-0600I, C-IT-0200I. Hladinoměry HLM-25S zase mají buď napěťový nebo proudový výstup, takže se dají...
  • Čítač obousměrný - ...doplněním dalších čítačových režimů) vstupů CP-20xx se v současné době nepočítá. Řešením je použít periferní moduly IB-1301, IR-1501 nebo speciální modul rychlých vstupů a výstupů IC-1701....
  • MOdul pro cteni S0 výstupů elektroměru. - Dobrý den, z modulů na TCL2 můžete použít IB-1301, IR-1501, IC-1701. Na CIB můžete pro čítání impulsů využít modul C-AM-0600I. Viz např. https://wiki.tecomat.cz/clanek/1111-mereni-odberu-1f-site-elektromer-9901m-a-ed11m-mereni-pulzu-s0