IT-1604TXN 116 04

IT-1604, 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO

DI
DO
AI 8x AI
AO 2x A0
1x Vref
COM 1x TCL2 slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
IT-1604
IT-1604 - rozšiřovací modul obsahuje 8 analogových vstupů se společnou svorkou a 2 analogové výstupy se společnou svorkou. Vstupy jsou univerzální, nezávisle konfigurovatelné jako napěťové, proudové a pro dvouvodičové připojení pasivních odporových čidel. Rozlišení je 16 bitů.
Modul zabezpečuje zpracování naměřené hodnoty, převod na inženýrské jednotky apod. Analogové výstupy jsou napěťové 0÷10 V s rozlišením 8 bitů. Analogové vstupy a výstupy jsou galvanicky oddělené od vstupního napětí, komunikace TCL2 a vnitřních obvodů. Stav každého vstupu je signalizován na panelu modulu. Modul je osazen vyjímatelnými šroubovými konektory. U proudových rozsahů je možné dát externí měřicí odpor 100 Ω pro uzavření proudové smyčky i bez běžícího automatu. Pro třívodičové připojení pasivních čidel je nutné použít externí odpor 7,5 kΩ a napájet zapojení z referenčního napětí Vref. Použití externích odporů nutno nastavit v prostředí MOSAIC.
Obj. číslo TXN 116 04
Teco kód TXN 116 04
Kategorie Foxtrot - Rozšiřující moduly vstupů a výstupů (TCL2)
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 slave
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 8
Počet skupin analogových vstupů 1
Organizace analogových vstupů do skupin 8x (AI0-AI7)
Typ vstupu Se společnou svorkou
Společný vodič Minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano, 8 vstupů společně
Diagnostika ano, signalizace na panelu modulu a ve statusu
Typ ochrany integrované přepěťové ochrany
Vnější napájení Ne
Číslicová rozlišovací schopnost 16 bit
Hodnota nejnižšího platného bitu (LSB) viz příručka TXV 004 12.01
Typ převodníku sigma-delta
Doba opakování vzorku 500 ms typ.
Celková doba přesunu vstupu systému (TAID+TAIT) 65 ms typ.
Provozní režimy periodické snímání vstupů
Filtrace dolní propust, digitální hřebenový filtr 50/60 Hz
Izolační potenciál 500 V DC mezi vstupními a vnitřními obvody
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Napětí 0 až 10 V / 2,579 mV
Napětí 0 až 5 V / 2,726 mV
Napětí 0 až 2 V / 805,9 μV
Napětí 0 -1 V
Napětí 0 až 0,5 V
Vstupní impedance v rozsahu napěťového signálu > 100 kΩ
Chyba napěťového vstupu - max. chyba při 25 °C ±0,3 % plného rozsahu
Chyba napěťového vstupu - teplotní koeficient ±0,02 % plného rozsahu/K
Chyba napěťového vstupu - nelinearita ±0,08 % plného rozsahu
Chyba napěťového vstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,05 % plného rozsahu
Dovolené trvalé přetížení - napěťový vstup ±30 V každá svorka AI proti AGND
Proud 0 až 5 mA
Proud 0 až 20 mA / 8,059 μA
Proud 4-20 mA
Vstupní impedance v rozsahu proudového signálu 100 Ω
Chyba proudového vstupu - maximální chyba při 25 °C ±0,4 % plného rozsahu
Chyba proudového vstupu - teplotní koeficient ± 0,03 % plného rozsahu/K
Chyba proudového vstupu - nelinearita ± 0,07 % plného rozsahu
Chyba proudového vstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,05 % plného rozsahu
Detekce rozpojeného vstupu Ano, ve stavovém slově (podkročení rozsahu - pouze rozsah 4 - 20 mA)
Pasivní snímač Pt100, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt100, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-1 kOhm
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-2 kOhm
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-200 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
Vstupní impedance v rozsahu signálu odporového snímače > 7,5 kΩ
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - teplotní koeficient ±0,05 % plného rozsahu / K
Chyba měření odporu - nelinearita ±0,09 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,07 % plného rozsahu
Max. dovolené trvalé přetížení analogového vstupu (bez poškození) ±30 V; každá svorka AI proti AGND
Detekce odpojeného čidla ano, ve stavovém slově přetečením rozsahu
AO - Parametry analogových výstupů
Počet výstupů ve skupině 2
Společný vodič skupiny minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano, společně se vstupy
Typ výstupu aktivní napěťový výstup
Typ ochrany integrované přepěťové ochrany
Diagnostika Žádná
Max. dovolené trvalé přetížení (bez poškození) ±20 V, každá svorka proti AGND
Rozlišení převodníku 10 bitů
Doba převodu 10 μs
Celková doba přesunu výstupu systému (TAID+TAIT) typ. 2 ms
Chyba analogového výstupu - maximální chyba při 25 °C ±2 % plného rozsahu
Doba opakování nastavení výstupu typ. 5 ms
Chyba analogového výstupu - teplotní koeficient ±0,3 % plného rozsahu/K
Chyba analogového výstupu - linearita ±0,7 % plného rozsahu
Chyba analogového výstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách ±0,5 % plného rozsahu
Provozní režimy periodické nastavování výstupů
Napěťový výstup - Výstupní napětí 0 - 10 V
Napěťový výstup - Rozlišení 1 LSB 10,546 mV
Napěťový výstup - Maximální výstupní proud 10 mA
Kalibrace nebo ověřování pro udržení jmenovité přesnosti 2 roky
Izolační potenciály při normálních provozních podmínkách 500 V DC mezi výstupními a vnitřními obvody
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 24 V DC
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25%, -15%, SELV
Typický příkon 2 W
Maximální příkon 4,5 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 4,5 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ano, vratná pojistka
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 125 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 52 x 90 x 58 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 3M
Šířka modulu 52 mm
Výška modulu 90 mm
Hloubka modulu 63 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +50 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen podle vnitřního balicího předpisu do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného přepravními etiketami a ostatními údaji nutnými pro přepravu. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Přepravu je dovoleno provádět při teplotách –25 °C až +70 °C, relativní vlhkosti 10 % až 95 % (nekondenzující) a minimálním atmosférickém tlaku vyšším než 70 kPa. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20 °C.
Montáž
Popis montáže Montáž do rozvaděče
Popis montáže Modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 10.01.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí připraven k činnosti. Na panelu modulu je k dispozici tlačítko MODE pro zobrazení aktuálně nastavené IP adresy rozhraní Ethernet. Parametry všech rozhraní se nastavují ve vývojovém prostředí Mosaic.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány ve stavovém slově modulu a na panelu modulu
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu jsou uvedeny v TXV 004 10.01.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

IT-1604 Základní dokumentace

375,68 kB, (CS, EN)
PDF

IT-1604 - Základní dokumentace (cs)

1,22 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Foxtrot - Periferie TCL2 - Příručka uživatele (cs), TXV00412_01_v2

7,22 MB, (CS)

Projekční podklady

DWG

IT-1604 - Technický výkres M01 DWG

73,77 kB
DXF

IT-1604 -Technický výkres M01 DXF

124,26 kB
DXF

IT-1604 - technický výkres S01 DXF

59,20 kB
DWG

IT-1604 - technický výkres S01 DWG

54,98 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
 • Třívodičově připojená čidla Pt100 k modulu IT-1604 - ...dpory 7k5 a čidla zapojit dle následujícího obrázku. Obr. 1 Příklad 3-vodičového připojení čidel Pt100 k modulu IT-1604 Poznámky: Všechna čidla jsou napájena přes sériové odpory (rezistor 7k5, přesnost nejlépe 0,1%) ze svorky...
 • IT-1604, modul univerzálních analogových vstupů - Rozšiřovací modul IT-1604 nahrazuje předchozí modul IT-1601. Modul obsahuje 8 analogových vstupů se společnou svorkou a 2 analogové výstupy se společnou svorkou. Vstupy jsou univerzální, nezávisle konfigurovatelné jako napěťové, proudové vstupy...
 • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...nky J, K, R, (S), B; 2xAO: 10 bit/±10V, GO IT-1602 2,5 W TXN 116 04 IT-1604, 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO IT-1604 4,5 W...
 • MT-1691, submodul s odpory pro napájení pasivních čidel (k IT-1601) - ...ného modulu MT-1691, který dle obr. 1 nasuneme do spodní svorkovnice a volný konec vodiče upevníme do svorky A9 modulu IT-1604 (stejně jako u staršího IT-1601). Vývody odporového členu MT-1691 se zasunou přímo do svorek spolu s připojo...
 • Měření rosení většího množství chladicích stropů apod. - Řešení pro větší počet měřicích míst s periferním modulem Foxtrot IT-1604 . Je-li potřeba hlídat vznik rosení stropů pro více místností, je možno s určitým doplněním o externí rezistory využít modul IT-1604 , na který lze připojit až 8 čidel SH...
 • Alternativa k modulu IT-1604 pro sběrnici CIB? - Dobrý den, existuje alternativa k modulu IT-1604 (8x měření odporového čidla) pro sběrnici CIB? Chtěl bych přejít plně na CIB, ale pro měření odporových čidel to znamená nahradit 2x modul IT-1604 nejméně 4 moduly pro CIB, které budou mít navíc ji...
 • Překročení vstupního rozsahu odporového snímače Pt100 / Pt1000 - Dobrý den, jakou obdržím hodnotu měřené teploty, pokud u senzorů Pt100/1000 překročím měřený rozsah.  Např. u IT-1604 je rozsah Pt1000: –90 ÷ +400 °C a já plánuji měřit teplotu okolo 800 °C (3,75kOhm). Děkuji. Pelán      
 • CIB moduly - rozlišení převodníku pro měření teploty - ...není uvedeno/ , Pt1000 –90 .. 320 °C 0,5%  C-IR-0303M: /rozlišení převodníku není uvedeno/ , Pt1000 –90 .. 320°C 2% IT-1604 (TCL2), uvádím pro příklad): Rozlišení 16 bit, Pt100 1,385 (–90 ÷ +400 °C) Zatím mám zkušenost s moduly C-IT-0504S,...
 • Překročení vstupního rozsahu odporového snímače Pt100 / Pt1000 - Takovou teplotu ve Foxtrotu změříte pouze termočlánkem, tedy musíte použít modul IT-1605. U IT-1604 lze analogovým vstupem změřit hodnotu do 105 % rozsahu. Pak už je v registru stále stejná hodnota a jsou nastaveny příznaky OVR a OVF. Z toho je pozn...
 • CIB moduly - rozlišení převodníku pro měření teploty - Pokud v technické dokumentaci rozlišení uvedeno není, lze je ověřit jedině dotazem. Nejjemnější rozlišení je u modulů IT-1604 a IT-1605, kde jsou převodníky 16 bitové. To se týká jak sortimentu modulů na TCL2 včetně centrálních jednotek, tak modulů...
 • Měření tlaku vzduchu - ...ímačů je obvykle signál 0-10 V nebo 0-20 mA, jejichž připojení je možné jak k centrálním jednotkám, tak k analogovému modulu IT-1604 na TCL2, tak k měřicím modulům na CIB C-IT-0200I nebo C-AM-0600I....
 • Kompatibilita analogových vstupů - ...zkontrolovat, jestli modul umožňuje připojení takového signálu. Centrální jednotky nebo analogové jednotky na sběrnici TCL2 (IT-1604) také umožňují připojení napěťových, proudových nebo odporových signálů, ne vždy to ale platí v plném rozsahu. Čítačo...