IT-1605TXN 116 05

IT-1605, 8xAI: 16bit, diferenciální: termočlánky J, K, R, (S), B; 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO

DI
DO
AI 8x AI
AO 2x AO
COM 1x TCL2
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
IT-1605
Rozšiřovací modul IT-1605 obsahuje 8 analogovách diferenciálních vstupů a 2 analogové výstupy se společnou svorkou. Vstupy jsou univerzální, nezávisle konfigurovatelné jako napěťové pro malé hodnoty nebo měření termočlánků, Rozlišení je 16 bitů, modul zabezpečuje zpracování naměřenéhodnoty, převod na inženýrské jednotky, apod. Analogové výstupy jsou s rozlišením 10 bit, napěťové -10 V až +10 V. Analogové vstupy a výstupy jsou galvanicky oddělené od vstupního napětí a komunikace TCL2, a stav každého vstupu je signalizován na panelu modulu. Modul je osazen vyjímatelnými šroubovými konektory.
Obj. číslo TXN 116 05
Teco kód TXN 116 05
Kategorie Foxtrot - Rozšiřující moduly vstupů a výstupů (TCL2)
Tagy -
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 8
Počet vstupů ve skupině 8
Počet skupin analogových vstupů 1
Organizace analogových vstupů do skupin 8 (AI0-AI7)
Typ vstupu Diferenciání vstupy
Společný vodič AGND svorka
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano, 8 vstupů společně
Diagnostika signalizace přetížení ve stavovém slově
Typ ochrany integrované přepěťové ochrany
Vnější napájení Ne
Číslicová rozlišovací schopnost 16 bit
Formát dat vracených do aplikačního programu viz příručka TXV 004 10
Doba opakování vzorku 400 ms max.
Celková doba přesunu vstupu systému (TAID+TAIT) 100 ms max.
Provozní režimy periodické snímání vstupů
Filtrace dolní propust, digitální hřebenový filtr 50/60 Hz
Izolační potenciál 500 V DC mezi vstupními a vnitřními obvody
Chyba analogového vstupu při 25°C ±0,5 % plného rozsahu
Chyba analogového vstupu - Opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,05 % plného rozsahu
Signalizace přetížení AI ano, na panelu modulu a ve stavovém slově modulu
Detekce rozpojeného AI ne
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Napětí ±1 V
Termočlánek Typ J (-210°C až 1200°C)
Termočlánek Typ K (–200 až +1372 °C)
Termočlánek Typ R (–50 až +1768 °C)
Termočlánek Typ N (-200°C ÷ 1300°C)
Termočlánek Typ T (-200°C ÷ 400°C)
Termočlánek Typ B (250°C ÷ 1820°C)
Termočlánek Typ S (-50°C ÷ 1768°C)
Vstupní impedance v rozsahu napěťového signálu > 1 MΩ
Chyba napěťového vstupu - max. chyba při 25 °C ± 0,5 % plného rozsahu
Chyba napěťového vstupu - teplotní koeficient ± 0,05 % plného rozsahu/K
Chyba napěťového vstupu - nelinearita ± 0,1 % plného rozsahu
Chyba napěťového vstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,5 % plného rozsahu
Dovolené trvalé přetížení - napěťový vstup ±20 V; každá svorka AI proti AGND
Celková doba přesunu vstupu do systému (TAID-TAIT) < 100 ms
Doba opakování vzorku < 400 ms
AO - Parametry analogových výstupů
Parametry platné pro výstupy na svorkách AO0, AO1
Typ výstupu aktivní napěťový výstup
Rozlišení převodníku 8 bitů
Doba převodu 10 μs
Chyba analogového výstupu - maximální chyba při 25 °C ±2 % plného rozsahu
Chyba analogového výstupu - teplotní koeficient ±0,3 % plného rozsahu/K
Chyba analogového výstupu - linearita ±0,7 % plného rozsahu
Chyba analogového výstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách ±0,5 % plného rozsahu
Napěťový výstup - Výstupní napětí ±10,5 V
Napěťový výstup - Maximální výstupní proud 10 mA
Izolační potenciály při normálních provozních podmínkách 500 V DC mezi výstupními a vnitřními obvody
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 24 V DC
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25 %, –15 %
Tepelná/výkonová ztráta modulu 2,7 W
Odběr proudu maximální (mA) 110 mA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ano, vratná pojistka
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 150 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 52 x 90 x 58 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 3M
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed.4 :2017 (EN 60730-1:2016) - Automatická elektrická řídící zařízení (zařízení pro domácnost a podobné účely)
Třída ochrany elektrického předmětu I, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –10 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) -10°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutným k přepravě.
Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Sladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C.
Montáž
Popis montáže Montáž do rozvaděče
Popis montáže Periferní modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 12.
Připojení
Popis připojení Poznámky k zapojení:
1. Analogové vstupy a výstupy jsou se společnou svorkou AGND.

2. Pro propojení analogových vstupů a výstupů se doporučuje pomocí stíněných vodičů.

3. Čidlo měření studeného konce je třeba umístit do bodu zapojení studeného konce termočlánků.
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí připraven k činnosti. Na panelu se nastavuje adresa v rámci systému (v rozsahu 0 až 9). Ostatní parametry se nastavují v programovacím prostředí MOSAIC. Přesný postup nastavení je uveden v dokumentaci TXV 004 10. Další činnost se provádí ve vývojovém prostředí MOSAIC.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu jsou uvedeny v TXV 004 10.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

IT-1605 - Základní dokumentace (cs)

1,05 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Foxtrot - Periferie TCL2 - Příručka uživatele (cs), TXV00412_01_v2

7,22 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • IT-1605, modul pro měření termočlánků a mV signálů - Rozšiřovací modul IT-1605 obsahuje 8 analogovách diferenciálních vstupů a 2 analogové výstupy se společnou svorkou. Vstupy jsou univerzální, nezávisle konfigurovatelné jako napěťové pro malé hodnoty nebo měření termočlánků, Rozlišení je 16 bitů, mod...
  • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO IT-1604 4,5 W TXN 116 05 IT-1605, 8xAI: 16bit, diferenciální: termočlánky J, K, R, (S), B; 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO IT-1605 2,...
  • IT-1602, modul pro měření termočlánků a mV signálů - Modul se nedoporučuje do nových instalací, jeho nástupcem je IT-1605 Rozšiřovací modul IT-1602 obsahuje 8 analogových vstupů se společnou svorkou a 2 analogové výstupy se společnou svorkou. Vstupy jsou univerzální, nezávisle konfigurovatelné...
  • Měření vysokých teplot do 1100 °C, TC, C-IT-0200I - ...rmočlánky můžeme měřit modulem C-IT-0200I (viz následující příklad),  nebo můžeme využít modul analogových vstupů IT-1605  (periferní modul systému Foxtrot na sběrnici TCL2 ),  nebo při menším požadavku na přesnost (např. měř...
  • Překročení vstupního rozsahu odporového snímače Pt100 / Pt1000 - Takovou teplotu ve Foxtrotu změříte pouze termočlánkem, tedy musíte použít modul IT-1605. U IT-1604 lze analogovým vstupem změřit hodnotu do 105 % rozsahu. Pak už je v registru stále stejná hodnota a jsou nastaveny příznaky OVR a OVF. Z toho je pozn...
  • CIB moduly - rozlišení převodníku pro měření teploty - ...ud v technické dokumentaci rozlišení uvedeno není, lze je ověřit jedině dotazem. Nejjemnější rozlišení je u modulů IT-1604 a IT-1605, kde jsou převodníky 16 bitové. To se týká jak sortimentu modulů na TCL2 včetně centrálních jednotek, tak modulů na C...