OT-1651TXN 116 51

OT-1651, 4xAO: 0-10V/4-20mA, GO

DI
DO
AI
AO 4x AO  (0-20mA/0-10V)
COM TCL2
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
OT-1651
Rozšiřovací modul OT-1651 obsahuje 4 analogové unipolární výstupy.
Lze použít buď napěťový nebo proudový výstup. Zátěže obou typů se připojují k zemi.
Rozlišení je 12 bitů, hodnotu lze nastavit v procentech max. hodnoty, inženýrské jednotky nebo fulscale (0-30000).
Analogové výstupy jsou galvanicky oddělené od vstupního napětí procesorové části, komunikace TCL2 a vnitřních obvodů.
Mají samostatné napájení. Stav proudové smyčky je signalizován na panelu modulu.
Modul je osazen vyjímatelnými šroubovými konektory.
Obj. číslo TXN 116 51
Teco kód TXN 116 51
Kategorie Foxtrot - Rozšiřující moduly vstupů a výstupů (TCL2)
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 slave
AO - Parametry analogových výstupů
Počet analogových výstupů 4
Počet skupin analogových výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 4
Počet výstupů a jejich organizace do skupin 4x AO (UO0/IO0-UO3/IO1)
Parametry platné pro výstupy na svorkách UO0/IO0 - UO3/IO3
Společný vodič skupiny svorka AGND
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Typ výstupu aktivní napěťový výstup
Detekce rozpojeného výstupu Ano proudová smyčka od 0,1 mA
Signalizace přetížení Ne
Max. dovolené trvalé přetížení (bez poškození) (-1 V) až (+Vao + 1V) každá svorka proti AGND
Rozlišení převodníku 12 bitů
Chyba analogového výstupu - maximální chyba při 25 °C ± 0,3 % plného rozsahu
Doba opakování nastavení výstupu typ. 0,5 ms
Chyba analogového výstupu - teplotní koeficient ± 0,05 % plného rozsahu/K
Chyba analogového výstupu - linearita ±0,1 % plného rozsahu
Chyba analogového výstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách ±0,5 % plného rozsahu
Vnější napájení typ. 24 V DC
Vnější napájení - Tolerance - 25 ÷ +20%
Vnější napájení - Max. odebíraný proud 135 mA
Napěťový výstup - Výstupní napětí ±10,5 V
Napěťový výstup - Maximální výstupní proud 10 mA
Napěťový výstup - Zkratový výstupní proud 12 mA
Proudový výstup - Rozsah 0 ÷ 20 mA
Proudový výstup - Odpor proudové smyčky 0 ÷ 600 Ω
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 24 V DC
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25 %, –15 %
Typický příkon 1 W
Maximální příkon 4,5 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 4,5 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 125 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 52 x 90 x 58 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 3M
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis    Modul je balen podle vnitřního balicího předpisu do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do pře-pravního obalu opatřeného přepravními etiketami a ostatními údaji nutnými pro přepravu. 
Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze ur-čené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu.
Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnost-ních vlivů. Přepravu je dovoleno provádět při teplotách -25 °C až 70 °C, relativní vlhkosti 10 % až 95 % (nekondenzující) a minimálním atmosférickém tlaku vyšším než 70 kPa. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20 °C.
Montáž
Popis montáže Základní modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 10.

Poznámky k zapojení:
1.Analogový výstup lze použít na každém kanále buď napěťový nebo proudový, ne oba najednou.
2.V příkladu zapojení jsou zobrazeny 2 způsoby zapojení zátěží. Navzájem je lze kombinovat.
3.Volba typu analogového výstupu se provádí v prostředí Mosaic.
4.Pro propojení analogových výstupů se doporučuje pomocí stíněných vodičů.
5.Napětí pro analogové výstupy možno měnit podle tabulky elektrické parametry (kap-tola 1.3)
Připojení
Popis připojení Poznámky k zapojení:
1.Analogový výstup lze použít na každém kanále buď napěťový nebo proudový, ne oba najednou.
2.V příkladu zapojení jsou zobrazeny 2 způsoby zapojení zátěží. Navzájem je lze kombinovat.
3.Volba typu analogového výstupu se provádí v prostředí Mosaic.
4.Pro propojení analogových výstupů se doporučuje pomocí stíněných vodičů.
5.Napětí pro analogové výstupy možno měnit podle tabulky elektrické parametry (kap-tola 1.3)
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí připraven k činnosti. Na panelu modulu je k dispozici tlačítko MODE pro zobrazení aktuálně nastavené IP adresy rozhraní Ethernet. Parametry všech rozhraní se nastavují ve vývojovém prostředí Mosaic.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu jsou uvedeny v TXV 004 10.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

OT-1651 - Základní dokumentace

157,91 kB, (CS, EN)
PDF

OT-1651 - Základní dokumentace (cs)

1,18 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

TCL2 periferie přehled - Příručka uživatele

7,21 MB, (CS)

Projekční podklady

DWG

OT-1651 - Technický výkres M01 DWG

71,90 kB
DXF

OT-1651 - Technický výkres M01 DXF

116,28 kB
DXF

OT-1651 - Technický výkres S01 DXF

59,37 kB
DWG

OT-1651 - Technický výkres S01 DWG

55,14 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • OT-1651, modul 4 analogové výstupy - Rozšiřovací modul OT-1651 obsahuje 4 analogové unipolární výstupy. Každý lze použít buď jako napěťový, nebo proudový výstup. Zátěže obou typů se připojují proti společné svorce – signálová zem (AGND). Rozlišení je 12 bitů. Analogové výstupy js...
  • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...y J, K, R, (S), B; 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO IT-1605 2,7 W TXN 116 51 OT-1651, 4xAO: 0-10V/ 4-20mA, GO OT-1651 4,5 W TXN 117 01 IC-1701, 8x DI ry...

Nejsou dostupná žádná data.