IC-1701TXN 117 01

IC-1701, 8x DI rychlé, 4x DO rychlé

DI 8x DI/HSC
DO 4x DO/PWM
AI
AO
COM 1x TCL2 slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
IC-1701
Rozšiřovací modul IC-1701 obsahuje 8 rychlých binárních vstupů s nastavitelnou rozhodovací úrovní a 4 rychlými tranzistorovými výstupy využitelné jako výstupy PWM nebo pro řízení až 2 krokových motorů. Všechny vstupy a výstupy i jednotlivé skupiny navzájem jsou galvanicky oddělené od vstupního napětí a komunikace TCL2, a stav každého vstupu je signalizován na panelu modulu. Modul je osazen vyjímatelnými šroubovými konektory.
Obj. číslo TXN 117 01
Teco kód TXN 117 01
Kategorie Foxtrot - Rozšiřující moduly vstupů a výstupů (TCL2)
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 slave
DI - Organizace binárních vstupů
Počet binárních vstupů celkem 8
Počet skupin binárních vstupů 2
Organizace binárních vstupů do skupin 4x DI/HSC (DI0-DI3)
4x DI/HSC (DI4-Di7)
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI0-DI3, DI4-DI7
Počet vstupů ve skupině 4
Společný vodič skupiny minus
Typ kombinovaného vstupu DI/HSC Rychlý vstup (High Speed Counter)
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ano, i mezi skupinami
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu LED na panelu modulu
Vstupní napětí pro log. 0 0,25*VDI max.
Vstupní napětí pro log. 1 min 0,6*VDI, typ VDI, max +30V DC
Vstupní proud při log. 1 5 mA při 24 V DC
Zpoždění z log. 0 na log. 1 2 μs
Zpoždění z log. 1 na log. 0 2 μs
Minimální šířka zachyceného impulsu 5 μs
Izolační napětí mezi vstupy a vnitřními obvody 500 V
DO/RO - Organizace binárních výstupů
Počet binárních výstupů celkem 4
Počet skupin binárních výstupů 1
Organizace binárních výstupů do skupin 4x DO (DO0-DO3)
DO - Parametry binárních tranzistorových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO0-DO3
Počet tranzistorových výstupů 4
Počet výstupů ve skupině 4
Typ výstupu polovodičový výstup, poloviční můstek (push-pull)
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Diagnostika signalizace vybuzeného výstupu LED na panelu modulu
Spínané napětí 10 – 32 V DC
Spínaný proud, zatížení výstupu 2,7 A každý výstup trvale, pulsně 4 A
Výstupní odpor typ. 0,3 Ω, max. 0,6 Ω
Doba sepnutí typ. 1,6 μs
Doba rozepnutí typ. 0,6 μs
Zbytkový proud max. 2 mA
Ochrana proti zkratu Ano
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 500 V
Izolační napětí mezi skupinami vstupů a výstupů 500 V
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC ± 15% externí napájení
Maximální příkon 2,5 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 2,5 W
Jištění interní Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 150 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 70× 90 ×63 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 4M
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutným k přepravě.
Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Sladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Periferní modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 12.
Připojení
Popis připojení Poznámky k zapojení:
1. Napětí VDIA, VDIB a VDO mohou být napájeny každý z jiného zdroje nebo i ze stejného spolu se systémovým napájením +24 V.
2. Vnitřně jsou skupiny navzájem i od vnitřních obvodů galvanicky oddělené.
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí připraven k činnosti. Na panelu se nastavuje adresa v rámci systému (v rozsahu 0 až 9). Ostatní parametry se nastavují v programovacím prostředí MOSAIC. Přesný postup nastavení je uveden v dokumentaci TXV 004 10. Další činnost se provádí ve vývojovém prostředí MOSAIC.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu jsou uvedeny v TXV 004 10.
Údržba
Pokyny Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést montáž nebo demontáž modulu, se provádějí vždy při vypnutésběrnici TCL2 a napájení + 24V.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

IC-1701 - Základní dokumentace

398,03 kB, (CS, EN)
PDF

IC-1701 - Základní dokumentace (cs)

1,11 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

TCL2 periferie přehled - Příručka uživatele

7,21 MB, (CS)

Projekční podklady

DWG

IC-1701 - Technický výkres M01 DWG

98,74 kB
DXF

IC-1701 - Technický výkres M01 DXF

192,92 kB
DXF

IC-1701 - Technický výkres S01 DXF

65,89 kB
DWG

IC-1701 - Technický výkres S01 DWG

58,22 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • IC-1701 - Rozšiřovací modul IC-1701 obsahuje 8 rychlých binárních vstupů s nastavitelnou rozhodovací úrovní a 4 rychlými tranzistorovými výstupy využitelné jako výstupy PWM nebo pro řízení až 2 driverů pro krokové motory. Všechny vstupy a výstupy i jednotl...
  • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...116 51 OT-1651, 4xAO: 0-10V/ 4-20mA, GO OT-1651 4,5 W TXN 117 01 IC-1701, 8x DI rychlé, 4x DO rychlé IC-1701 2,5 W TXN 117 51 GT-1751 &ndash...
  • IC-1701 - Dobrý den, máme použity moduly IC-1701 pro řízení krokových motorů. Při otevření projektu je hlášena chyba "Aktuální verze Mosaic je zastaralá a nepodporuje novější jednotky použité v projektu!" Mám nainstalovanou verzi 2020.1 SP3, kterou jsem včer...
  • IC-1701 - ...ředí Mosaic používá ke konfiguraci nástroj IO Configurator. Nové jednotky mají podporu pouze v tomto nástroji a to se týká i IC-1701. Původní konfigurátor v Mosaicu stále je, ale není již dále rozvíjen a slouží pouze pro správu starších projektů. Ve...
  • PPWM vstup - Na centrálních jednotkách CP-2007 a CP-2091 je po dvou PWM vstupech. Další 2 PWM vstupy jsou na čítačových jednotkách IC-1701. Na CIB jednotkách takové vstupy nejsou a zatím se, pokud vím, ani další moduly s PWM vstupy neplánují.
  • Kompatibilita analogových vstupů - ...ybaven impulsním výstupem, použít se dá jakýkoliv čítačový vstup na CP-2005, CP-2007, CP-2080, periferiích IB-1301, IR-1501, IC-1701 nebo C-AM-0600I, C-IT-0200I. Hladinoměry HLM-25S zase mají buď napěťový nebo proudový výstup, takže se dají připojit...
  • Čítač obousměrný - ...v současné době nepočítá. Řešením je použít periferní moduly IB-1301, IR-1501 nebo speciální modul rychlých vstupů a výstupů IC-1701....
  • MOdul pro cteni S0 výstupů elektroměru. - Dobrý den, z modulů na TCL2 můžete použít IB-1301, IR-1501, IC-1701. Na CIB můžete pro čítání impulsů využít modul C-AM-0600I. Viz např. https://wiki.tecomat.cz/clanek/1111-mereni-odberu-1f-site-elektromer-9901m-a-ed11m-mereni-pulzu-s0