CP-2005.11NSNNTXN 120 05.11NSNN

CP-2005, CPU/1core, 2xETH100/10, ---, 128kB databox, LCD-7mm, CH1-4, 6x AI/DI, 6x RO, 2x AO, 1xCIB, 1x TCL2

DI 3x DI/AI
3x DI/AI/HSC
DO 6x RO
AI 6x AI/DI
viz DI
AO 2x AO
COM 2x ETH 10/100
4x Sériový kanál (2x volný slot)
1x USB device
1x USB host
1x TCL2 master
1x CIB master
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
CP-2005.11NSNN Databox: 128 kB
Procesor: 1 jádro, ARMv7 792 MHz
Displej: OLED display malý 26 x 7 mm
CP-2005.11NSLN Databox: 128 kB
Procesor: 1 jádro, ARMv7 792 MHz
Displej: OLED display malý 26 x 7 mm
Modem: LTE1 osazen
CP-2005 je základní modul Foxtrot druhé generace, který je optimální kombinací centrální jednotky s integrovanou kombinací 12ti digitálních a analogových vstupů a výstupů, kompaktní velikosti zabírající na DIN liště šíři 6 modulů. Je tak možná i varianta s vestavěným LTE modemem pro přímé připojení do internetu přes mobilního operátora.
Samozřejmostí jsou mastery obou systémových rozšiřovacích sběrnic - TCL2 (až 10 adresovatelných modulů) a dvouvodičová CIB Common Installation Bus® (až 32 adresovatelných modulů). Lze jej tedy rozšiřovat stejně jako ostatní základní moduly.

Je vybaven celkem 12 I/O:
 •     šesti víceúčelovými vstupy, z nichž každý je využitelný buď jako analogový nebo jako binární
 •     dvěma analogovými výstupy pro proporcionální řízení nejrůznějších připojených zařízení.
 •     šesti samostatnými reléovými výstupy organizovaných do dvou skupin po třech s vlastní společnou svorkou
Komunikační schopnosti základního modulu CP-2005:
 •     2x Ethernet rozhraní 100 Mbit/s, každé s až 32 současnám připojeními (programování a obecné IP komunikace)
 •     USB micro (programování)
 •     USB A pro Flas paměť, WiFi adapter (client i AP - Acces point) aj.
 •     Varianta s vestavěným LTE modemem pro přímé bezdrátové přípojení do sítě internet přes operátora mobilní sítě
 •     Sloty pro až 4 volitelná sériová rozhraní RS-485, RS-232

Napájení 24 V DC, možnost přímého připojení záložního akumulátoru pro nepřerušený chod při výpadcích sítě 230 V AC.

CP-2005 je osazen novou výkonou centrální jednotkou (CPU řady L) s pamětí
 •     1 MB pro uživatelský program,
 •     128 MB interního disku pro ukládání souborů s paralelním přístupem z LAN jako k síťovému disku,
 •     16MB rychlého RAM disku
 •     128/256 kB Datalobox
 •     slotem pro microSD kartu až 1 TB
 •     Správu souborů zabezpečuje žurnálovací souborový systém
 •     Lokální komunikace s uživatelem přes OLED diplej (4 řádky/grafický) a 6 tlačítkovou klávesnici
Obj. číslo TXN 120 05.11NSNN
Teco kód TXN 120 05.11NSNN
Kategorie Foxtrot 2 - Základní moduly
Tagy -
Systémové parametry centrální jednotky
Řada centrální jednotky I
Paměť uživatelského programu 1 MB
Paměť pro uživatelské proměnnné / z toho RETAIN proměnné 320 kB/48 kB
Délka instrukce 4 byty
Zálohování zdrojového kódu programu v PLC Ano, volitelné v prostředí Mosaic
On-line změna programu v PLC Ano, včetně změny I/O konfigurace
DataBox – přídavná paměť dat interní 128/257 kB, volitelné
Souborový systém - Interní disk PLC 128 MB, žurnálovací File system
Souborový systém - RAM disk PLC 16 MB
Souborový systém - USB Flash disk Podporováno
Souborový systém - Micro SD karta podporováno (s výjimkou variant s WLAN1)
Slot pro volitelnou paměťovou kartu microSD - Card Slot (<= 1TB)
Doba cyklu na 1k logických instrukcí 0,036 ms
Doba cyklu na 1k integer operací 0,044 ms
Doba cyklu na 1k floating point operací 0,043 ms
Vývojové prostředí Mosaic v2018.2 nebo vyšší
Programovací jazyky ST, IL, LD, FBD, SFC, CFC
RTC - Obvod reálného času Ne
RTC - Zálohování typ. 500 hod
Integrovaný Web server Ano
Integrovaný Datalogger Ano
Přístup k proměnným PLC přes web API Ano
COM - Komunikace - IP/Ethernet
Rozhraní Ethernet 10/100 Mb (ETHx) 2
Rozhraní WLAN1 (interní, volitelné) 1
Rozhraní WLAN2 (externí přes USB host, volitelné) 1
Rozhraní LTE (LTEx, volitelné) 1
Dostupné systémové režimy na ETH a WLAN UNI, PC, PLC, PLD
Dostupné systémové režimy na LTE UNI - výměna přes UDP, TCP a podporou SSL/TLS kódování PC - EPSNET UDP/EPSNET TCP
Protokol TCP/IP Ano
Protokol UDP Ano
Protokol HTTPS Ano
Protokol HTTP Ano
Protokol WebSocket Ano
Protokol MODBUS/TCP Ano
Protokol SMTP Ano
Protokol IEC 60870-5-104 Ano
REST API Ano
COM - USB
Rozhraní USB device 1x micro-USB
Rozhraní USB host 1x USB-A
Dostupné systémové režimy na USB PC
COM - Sériové a komunikační kanály
max. počet volitelných sériových kanálů v základním modulu 4
počet slotů pro volitelné submoduly s rozhraním (MR-013x) 2
max. počet rozšiřujících sériových kanálů na sběrnici TCL2 6
Dostupné systémové režimy na CH5-10 UNI, CSJ (CAN)
Protokol Modbus RTU/ASCII master Ano
Protokol Modbus RTU/ASCII slave Ano
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 master
TCL2 - Rozsah jedné větve systémové I/O sběrnice 10 I/O modulů + 4 operátorské panely + 6 sériových kanálů
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB master (100 mA)
CIB - Rozsah adres jedné větve instalační sběrnice 32 I/O modulů rodiny CFox
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Počet vstupů ve skupině 6
Společný vodič skupiny minus
Typ vstupu Typ 1 (IEC)
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu LED na panelu modulu
Vstupní napětí pro log. 0 0 V DC; -5 V DC min.; +5 V DC max.
Vstupní napětí pro log. 1 24 V DC; 15 V DC min.; 30 V DC max.
Vstupní proud při log. 1 5 mA typ.
Zpoždění z log. 0 na log. 1 500 μs
Zpoždění z log. 1 na log. 0 500 μs
Minimální šířka zachyceného impulsu 500 μs
Upozornění Je třeba si uvědomit, že svorky GND v polích 24 V DC a ANALOG OUTPUTS jsou spojené uvnitř systému. Není žádoucí propojovat svorku GND v poli ANALOG OUTPUTS se záporným pólem zdroje napájecího systém i vstupy, protože by přes druhou svorku GND došlo k uzavření smyčky a tím i možnému indukování rušivých signálů.
HSC - Speciální funkce binárních vstupů/čítačů
Jednosměrný čítač (UP) 3x (DI3); (DI4); (DI5)
HSC - Parametry vstupů čítače
Čítač: Vstupní kmitočet/rozlišovací schopnost 1 kHz
Šířka pulzu min. 500 μs
Zpoždění z log. 0 na log. 1 500 μs
Zpoždění z log. 1 na log. 0 500 μs
Rozsah registrů max. 32 bitů, 0 až 4 294 967 296
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO0 - DO5
Počet reléových výstupů 6
Počet skupin výstupů 2
Organizace reléových výstupů do skupin 3x (DO0-DO2) + 3x (DO3-DO5)
Diagnostika Signalizace vybuzeného výstupu na panelu modulu
Spínaný proud 3 A max., 100 mA min.
Spínané napětí 250 V AC max., 5 V AC min., 30V DC max.
Krátkodobá přetížitelnost výstupu - inrush 4 A max.
Proud společnou svorkou 10 A max.
Doba sepnutí kontaktu typ. 10 ms
Doba rozepnutí kontaktu typ. 4 ms
Mezní hodnoty spínané odporové zátěže max. 3A při 30 V DC nebo 230 V AC
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže DC13 max. 3 A při 30 V DC
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže AC15 max. 3 A při 230 V AC
Frekvence spínání bez zátěže max. 300 sepnutí/min.
Frekvence spínání se jmenovitou zátěží max. 20 sepnutí/min
Mechanická životnost min. 5 000 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži odporové min. 100 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní DC13 min. 100 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní AC15 min. 100 000 cyklů
Ochrana proti zkratu Ne
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 3750 V AC
Izolační napětí mezi skupinami výstupů navzájem 3750 V AC
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 6
Počet vstupů ve skupině 6
Počet skupin analogových vstupů 1
Organizace analogových vstupů do skupin 6x (DI0/AI0-DI5/AI5)
Typ vstupu Se společnou svorkou
Společný vodič Minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace přetížení ve stavovém slově
Vnější napájení Ne
Číslicová rozlišovací schopnost 12 bit
Typ převodníku Aproximační
Doba převodu 20 μs
Provozní režimy periodické snímání vstupů
Filtrace dolní propust, digitální hřebenový filtr 50/60 Hz
Izolační potenciál 500 V DC mezi vstupními a vnitřními obvody
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Napětí 0 až 10 V / 2,579 mV
Napětí 0 až 2 V / 805,9 μV
Vstupní impedance v rozsahu napěťového signálu > 20 kΩ
Chyba napěťového vstupu - max. chyba při 25 °C ± 0,4 % plného rozsahu
Chyba napěťového vstupu - teplotní koeficient ± 0,03 % plného rozsahu/K
Chyba napěťového vstupu - nelinearita ± 0,07 % plného rozsahu
Chyba napěťového vstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,05 % plného rozsahu
Dovolené trvalé přetížení - napěťový vstup -20 V až +30 V
Proud 0 až 20 mA / 8,059 μA
Proud 4-20 mA
Vstupní impedance v rozsahu proudového signálu 100 Ω
Chyba proudového vstupu - maximální chyba při 25 °C ±0,4 % plného rozsahu
Chyba proudového vstupu - teplotní koeficient ± 0,03 % plného rozsahu/K
Chyba proudového vstupu - nelinearita ± 0,07 % plného rozsahu
Chyba proudového vstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,05 % plného rozsahu
Dovolené trvalé přetížení - proudový vstup, odpor 100 R max. ±5 V/50 mA
Detekce rozpojeného vstupu Ano, ve stavovém slově (podkročení rozsahu - pouze rozsah 4 - 20 mA)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-2 kOhm
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-200 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 5k/25 °C (–40 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 10k/25 °C (–40 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 15k/25 °C (–40 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 20k/25 °C (–40 až +125°C)
Vstupní impedance v rozsahu signálu odporového snímače > 20 kΩ
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - teplotní koeficient ±0,05 % plného rozsahu / K
Chyba měření odporu - nelinearita ±0,09 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,07 % plného rozsahu
Detekce odpojeného čidla ano, ve stavovém slově přetečením rozsahu
AO - Parametry analogových výstupů
Počet výstupů ve skupině 2
Společný vodič skupiny minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Typ výstupu aktivní napěťový výstup
Rozlišení převodníku 12 bitů
Doba převodu 10 μs
Chyba analogového výstupu - maximální chyba při 25 °C ±2 % plného rozsahu
Chyba analogového výstupu - teplotní koeficient ±0,3 % plného rozsahu/K
Chyba analogového výstupu - linearita ±0,7 % plného rozsahu
Chyba analogového výstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách ±0,5 % plného rozsahu
Napěťový výstup - Výstupní napětí 0 - 10,5 V
Napěťový výstup - Rozlišení 1 LSB 2,589 mV
Napěťový výstup - Maximální výstupní proud 10 mA
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25%, -15%, SELV
Maximální příkon 10 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 12 W
Jištění interní Ano, vratná pojistka
Napájení větve CIB - parametry vestavěného mastera 1x 100 mA/ 24 V DC
Napájení z ETH, pasivní PoE - vstup (spotřebič) ETH1/Power In
Napájení z ETH, pasivní PoE - výstup (zdroj) ETH2/Power out, konfigurace propojkou
Napájení z ETH, pasivní PoE - parametry injektoru 24 V DC, 1A
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 200 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 105 x 90 x 62 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 6M
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) -20°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen podle vnitřního balicího předpisu do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného přepravními etiketami a ostatními údaji nutnými pro přepravu. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Přepravu je dovoleno provádět při teplotách -25 °C až +70 °C, relativní vlhkosti 10 % až 95 % (nekondenzující) a minimálním atmosférickém tlaku vyšším než 70 kPa. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20 °C.
Montáž
Popis montáže Montáž do rozvaděče
Popis montáže Základní modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 50.
Výměnné submoduly Volitelné submoduly MR-013x sériového rozhraní se do základního modulu CP-2007 osazují na spodní desku, která je přístupná po sejmutí spodní části pouzdra. Manipulaci provádíme pouze na modulu bez napájení!
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení Ethernetu RJ-45
Připojení sériových kanálů konektor se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Připojení USB device typ micro B
Připojení USB host typ A
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC. K PLC je možné se připojit i pomocí webového prohlížeče na portu 8080. Pokud má PLC nastavenu IP adresu např. 192.168.134.178 (výchozí adresa na portu ETH1, port ETH2 má zapnuté DHCP), stačí do webového prohlížeče zadat adresu ve tvaru http://192.168.134.178:8080 a webový prohlížeč zobrazí konfigurační stránky PLC.
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí připraven k činnosti. Na panelu modulu je k dispozici tlačítko MODE pro zobrazení aktuálně nastavené IP adresy rozhraní Ethernet. Parametry všech rozhraní se nastavují v programovacím prostředí Mosaic. Přesný postup nastavení je uveden v dokumentaci TXV 004 50. Další činnost (programování, ladění aplikace apod.) se provádí ve vývojovém prostředí MOSAIC.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány na displeji modulu a jsou k dispozici ke zpracování nadřízeným systémem. Podrobnější informace viz TXV 004 50.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

CP-2005 - Základní dokumentace (cs)

4,82 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

CP-2005 - Příručka uživatele (cs), TXV00451_01_v5

2,95 MB, (CS)
PDF

Foxtrot 2 - Příručka uživatele (cs) TXV00450_01_v7

5,41 MB, (CS)
PDF

Foxtrot 2 - Sériové komunikace (cs), TXV00469_01_v6

3,59 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot 2 - CE prohlášení o shodě (cs)

699,75 kB, (CS)
 • Příklad výpočtu kapacity záložního akumulátoru pro napájení CP-2005 - ...výpočet potřebné kapacity akumulátoru pro zálohované napájení základního modulu Foxtrot. Typický příkon základního modulu CP-2005, při rozepnutých relé, je cca 3W (každé sepnuté relé přidá cca 0,2 W). Klidový příkon LTE části CP je cca 0,1 W, š...
 • DRC-40A, zálohované napájení CP-2005 napětím 12V - ...Rozměry 40 x 90 x 100 mm   Obr. 1. Příklad zálohovaného napájení CP-2005 Poznámky: Modul CP-2005 nemá režim binárních vstupů "bezpotenciálový kontakt", takže se využije konfig...
 • DRC-60B, příklad zálohovaného napájení CP-2005 - ...Rozměry 40 x 90 x 100 mm   Obr. 1. Příklad zálohovaného napájení CP-2005 Poznámky: Vypnutý zdroj po připojení pouze baterií nezačne napájet výstupní obvody, musí se napřed při...
 • DRC-40B, příklad zálohovaného napájení CP-2005 - ...Rozměry 40 x 90 x 100 mm   Obr. 1. Příklad zálohovaného napájení CP-2005 Poznámky: Modul CP-2005 nemá režim binárních vstupů "bezpotenciálový kontakt", takže se využije konfig...
 • CP-2005 - Základní modul CP-2005 je základní modul řídicího systému řady Foxtrot 2. Je ve standardním provedení na DIN lištu, v 6M krytu (rozměry krabičky naleznete v  tomto článku ), osazen čtyřmi vyjímatelnými svorkovnicemi. Dále je vybaven dvěma nezáv...
 • Připojení více CF-2141 k jedné CP-2005 - Následující příklad uvádí datové propojení více master modulů CF-2141 k jednomu základnímu modulu Foxtrot 2 s využitím ethernetového switche SX-1161 . V příkladu není uvedeno zapojení napájení. Záleží na umístění jednotlivých CF-2141 (při um...
 • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...TXN 120 00.11NDNN CP-2000 CP-2000 9,0 W TXN 120 05.11NSLN CP-2005, 6M, 128 KB databox, LTE, 6x AI/DI, 6x DO relé, 2x AO CP-2005 12,0 W TXN 120...
 • Foxtrot 2 s LTE modemem - ...í moduly Foxtrot 2, kromě nejmenší CP-2090, jsou k dispozici i s interním LTE modem.  Označení centrály je pak např. CP-2005.11NSLN (TXN 120 05-11NSLN), kde písmeno L znamená LTE - viz tabulka Označení variant základních modulů TECOMAT...
 • Foxtrot 2 – Řadíme na dvojku! - ...s jedním, dvěma třemi nebo max. se čtyřmi sériovými kanály. V první fázi jsou připraveny RS-232 a RS-485.   CP-2005 , CP-2080 ; Foxtrot 2 šíře šesti modulů má vestavný 4G/LTE modem. Plná integrace Foxtrotu do internetu od roku...
 • CP-2090 - ..., je osazen dvěma vyjímatelnými svorkovnicemi .  Další informace o možných variantách osazení viz úvod  článku CP-2005 . Tento modul nelze osadit LTE a velkým displejem. Modul není vybaven žádnými vstupy a výstupy. Má kompletně osaze...
 • CP-2080 - ...základní modul osadit dvěma submoduly se sériovými kanály. Další informace o možných variantách osazení viz úvod článku CP-2005 .   Osazení I/O: Napájení 24 VDC, příkon max. 10 W (info k napájení viz tento článek ) DI0 ÷...
 • Submoduly MR-0130 ÷ MR-0134 - sériové kanály - ...omunikační kanály na základním modulu Foxtrot 2.   Volitelné submoduly se do základního modulu, např.   CP-2005 osazují na spodní desku z vnější strany (plocha směrem k spodní části pouzdra modulu) do pozic označených na O...
 • PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMOVATELNÝMI AUTOMATY TECOMAT FOXTROT 2 - ...o sejmutí spodní části pouzdra     Základní uspořádání Foxtrotu 2 Obr. 2 Základní modul CP-2005 bez rozhraní WLAN1 nebo LTE1 (TXN 120 05.x1NSNN)   Obr. 3 Základní modul CP-2005 s rozhraním LT...
 • CF-2141 CIB master pro Foxtrot 2 - Modul CF-2141 je master CIB sběrnice pro systém Foxtrot 2 (centrální jednotky CP-2xxx), který umožňuje připojit jednu CIB linku (až 32 CIB jednotek). Modul CF-2141 poskytuje interně plnohodnotné napájení CIB linek (obsahuje interní oddělovací člen...
 • CP-2007 - Základní modul CP-2007 je základní modul řídicího systému řady Foxtrot druhé generace. Je ve standardním provedení na DIN lištu, v 9M krytu (rozměry krabičky naleznete  tomto článku ), je osazen šesti vyjímatelnými svorkovnicemi.  Další...
 • propojení CP-2005 a CF-2141 - Dobrý den, Rád bych se zeptal, jak nastavit ETH port na CP-2005 pro komunikaci s CIB masterem CF-2141? ETH1 mám propojený s CIB masterem eth. kabelem (15cm). Po restartu signálky na eth. portech parkrát probliknou a pak již jen svítí. Nápověda v m...
 • MR-0130: Nefunkční Komunikační rychlost menší než 1 200 na modulu MR-0130 v CP-2005 - ...oc při řešení problému (jestli nebude třeba upravit firmware).  Aktuální firmware MR-0130: 1.7 Aktuální firmware CP-2005: 3.5 Provizorní řešení u zákazníka je, že jsme mu zapůjčili CP-1005, kde na kanálu CH1 komunikační rychlost 300...
 • CP-2005 a analogový výstup - Dobry den, mam problem s AO u modulu CP-2005. Ridim s AO frekvencni menic OMRON MX2. Pokud je na vystupu AO nastavena 0, je napeti na AO cca 0.2V a menic tak bezi ca na 1.2Hz. Pokud vyuziji AO na perifernim modulu C-HM-1113M tak k tomto nedochazi....
 • CP-2005 vzdálený přistup pomocí Mosaic - Dobrý den. Vzdáleně oživuji nově zakoupený CP-2005. Síťové parametry byly nastaveny prostřednictvím vestavěného displeje. Aplikace byla nahrána prostřednictvím USB flash. Správce sítě nastavil průchod routerem pro webové rozhraní a pro programování...
 • CP-2005 - fw:4.5 - nevyzadany restart PLC - Dobry den, zjistil jsem, ze po aktualizaci fw na verzi 4.5 dochazi pri vyvolani funkcniho bloku fbSaveRemToFile k restartu PLC. Zkousel jsem downgrade na 4.4 a zde probehne zalohovani v poradku. Muzete, prosim, proverit?
 • Počet maximálních zápisů do flash paměti - ...ich životnosti? Jakým způsobem je řešen řadič u zápisu na USB Flash disk? Jaký je přibližný počet zápisů na interní disk PLC(CP-2005 /128MB)? Jaký je přibližný počet zápisů na SD kartu(8GB)? Liší se nějak podstatně počty zápisů na SD kartu u 1 a 2 řa...
 • Problém pri načítaní konfigurácie - ...efunguje ani Firmware updater(tam vypisuje hlášku):   Neviete mi poradiť kde by mohol byť problém ? PLC je Foxtrot CP-2005. Ďakujem...
 • Přístup k webserveru PLC bez přihlašování - Dobrý den. Lze nějakým způsobem zařídit, aby se při přístupu k vizualizaci na interním webserveru CP-2005 nemusely vůbec zadávat přihlašovací údaje? Mám jen jednoduchou vizualizaci s jednou úrovní oprávnění. K vizualizaci uživatel přistupuje přes w...
 • Cp - 2005 - Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda nový foxtrot cp-2005 umožňuje využít komunikaci typu PLC mezi dalšími foxtroty cp -2005 pomocí sériového rozhraní? S pozdravem M. Novotný
 • update firmware pro ID-36 - Dobrý den, mam Foxtrot2 PLC CP-2005 připojený do LAN přes eth1 a ID-36 panel připojený k eth2 (včetně napájení). Na webu jsem našel, že existuje novější verze firmware pro ID-36 než moje v. 7.0, ale nenašel jsem nikde popis jak firmware updatuji. Fi...
 • Kopírování projektu s převodem do IO konfigurátoru - ...e je v sestavě CP-1005 a ID-14. Pokud provedu kopírování projektu s převodem do IO konfigurátoru, kde bude PLC nahrazeno za CP-2005, tak zůstane panel ID-14 zachován, ale všechny naprogramované displeje zmizí. Je možné displeje zkopírovat, aby neby...
 • Panel ID36 - komunikace s PLC - Dobrý den, sestava PLC CP-2005, panel ID36. Mám dotaz na přístup na paměťovou kartu PLC, do které ukládám historizaci proměnných pomocí dataloggeru. Při připojení k PLC přes Webserver (firefox) lze zobrazit soubory uložené na kartě. Na OP panelu se...
 • Opětovné vyčtení zálohovaného zdrojového kódu - Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda je možné u Foxtrotu CP-2005 uložit zálohu zdrojového kódu přímo do PLC a následně ji opět z PLC vyčíst. Případně jak postupovat? Předem díky za odpověď.
 • communication with cpu was lost - Dobrý den, u PLC řady CP-2005( v2.1.047 s.n. NN0459  fw2.1; vs2.7) se mi vyskytla chyba communication with cpu was lost, co by tu chybu mohlo způsobit? Jednou jsem musel provést restart této jednotky a po druhé se z této chyby probrala sama. T...
 • LTE modem - SIM karta - Dobrý den, seznamuji se s základní jednotkou CP-2005 ve variantě s LTE modemem. Existuje nějaký manuál, který popisuje instalaci doplňkových prvků - SD karta, SIM karta? Prošel jsem všechny manuály k CP-2005 našel, ale marně... Pokud manuál neexist...
 • Příručka pro RF-2131 - Dobrý den, pokouším se zprovoznit modul RF-2131 v testovacím projektu (CP-2005, pomocí I/O Configurator), kromě základní (velmi strohé) dokumentace jsem však nenašel žádný jiný manuál ani položku v nápovědě Mosaic. Není k dispozici nějaká jiná, než...
 • Teplota PT1000 CP2005 - Dobrý den, Měl bych dotaz ohledně připojení teploty PT1000 k CP-2005. Po připojení PT1000 do analogového vstupu základního modulu tak teplota v Mosaic velmi kolísá. A to až v rámci 1°C. V příloze jsou dva příklady. Jeden pro CP-1005 a druhý pro CP-...
 • Nižší přenosové rychlosti než 1200 Bd u F2 - Při pokusu vyčítání dat z elektroměru optickou čtecí hlavou u CP-2005 s komunikačním modulem MR-0130 nelze nastavit komunikační rychlost 50, 100, 200, 300, 600 Bd - viz. knihovna EnergyLib fbElectricMeterReader (potřebná je 300 Bd). Při zkoušce u mo...
 • Foxtrot 2 a WireGuard - Dobrý den, úspěšně jsem převedl řídicí systém z CP-1004 na CP-2005. Všechno běží, jen jsem narazil na problém s připojením z Android telefonu na webový server Foxtrotu. V telefonu používám VPN klient Wireguard pro připojení telefonu k lokální síti...
 • profil pro komunikaci s Jablotronem - ..., ale ne dlouhodobý a plnohodnotný provoz. My od vás potřebujeme znát typ a výrobní číslo řídicí jednotky Foxtrotu, např. CP-2005 a výr. č. S2 3456. To zjistíte přes webové konfigurační rozhraní https://xxx.xxx.xxx.xxx:8443. Je uvedeno v záhlaví ú...
 • Node-red - nelze vybrat proměnnou - ...dit, kde se stala chyba. Pravděpodobně jste si (možná omylem) objednal tuto variantu: https://catalog.tecomat.cz/produkt/cp-200511nsnn_50#description což je varianta s iCool profilem.  Kontaktujte prosím kolegu Urbana z technické podp...
 • Foxtrot 2 a WireGuard - Dobrý den, pokud nemáte službu Wireguard v CP-2005 aktivovanou pak nijak komunikaci po lokální síti neovlivňuje. Jak máte nastavená síťová rozhraní na CP-2005
 • LTE modem - SIM karta - ...uje na nějakou hovorou záležitost. S použitím PIN nepočítám, jde o hobby projekt (upgrade domácího řídicího systému CP-1004=>CP-2005), takže ochranu před zneužitím nepotřebuji. Děkuji jf...
 • Kompatibilita analogových vstupů - ...ou tedy na CIB sběrnici výjimkou. Vodoměr TA-E/20 je vybaven impulsním výstupem, použít se dá jakýkoliv čítačový vstup na CP-2005, CP-2007, CP-2080, periferiích IB-1301, IR-1501, IC-1701 nebo C-AM-0600I, C-IT-0200I. Hladinoměry HLM-25S zase mají b...
 • Počet maximálních zápisů do flash paměti - Kolik počtů zápisů tedy přibližně vydrží interní disk PLC CP-2005 a co se stane s PLC pokud  tuhle paměť, překročením počtu zápisu, poškodím ?
 • CP-2000 a zálohované napájení - ...0B, příklad zapojení je uveden např. na TecoWiki:  https://wiki.tecomat.cz/clanek/drc-40b-priklad-zalohovaneho-napajeni-cp-2005...