MR-0133, 2x RS-485TXN 101 33

MR-0133, 2x RS485, s vlastním napájecím zdrojem, galvanické oddělení

DI
DO
AI
AO
COM 2x RS-485
SENSOR
Submodul MR-0133 obsahuje 2x rozhraní RS-485.
Vnitřní zapojení zajišťuje galvanické oddělení rozhraní od systému a napájecích obvodů.
Ve variantě se záčíslím TXN 101 33.01, mají obě sběrnice již zapojený zakončovací odpor 120 Ω.
Zároveň modul obsahuje obvody identifikace. Uživatel má možnost identifikovat typ použitého submodulu z vývojového prostředí.
Obj. číslo TXN 101 33
Teco kód TXN 101 33
Kategorie Foxtrot 2 - Příslušenství k základním modulům, TC800 - Centrální moduly, příslušenství
Tagy -
COM - Sériové a komunikační kanály
Počet interních sériových kanálů RS-485 2
Max. přenosová rychlost 1 MBd
Poznámka k max. rychlosti Je-li propojka RTS propojena na AUTO, bude max. rychlost 200 kBd, jinak 2 MBd.
Citlivost přijímače (RS-485) min. ±200 mV
Výstupní úroveň signálů (RS-485) typ. 3 V
Max. délka připojeného vedení (RS-485) 1200 m
Poznámka k délce vedení Maximální délka platí pro kroucený a stíněný kabel a komunikační rychlost max. 120 kBd.
Napájení
Napájecí napětí, tolerance Submodul je napájen z napájecího zdroje koncového zařízení, v kterém je osazen.
Maximální příkon 1,2 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Izolační napětí galvanického oddělení 1 000 VDC
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 25 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 15,5 × 42 × 3,5 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Submodul
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) -20°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Montáž
Pozor! Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření.
Připojení
Popis Komunikační rozhraní koncového zařízení jsou typicky osazena konektory. Zapojení konektorů je uvedeno v dokumentaci příslušného systému, kde je submodul použitý.
Obsluha
Konfigurace modulu Submoduly s rozhraním RS-485 obsahují letovací propojky,
které slouží k připojení zakončovací rezistorové sítě. Jsou
označeny „BT1“ pro první kanál a „BT2“ pro druhý kanál. Ve
výchozím stavu jsou submoduly dodávány s rozpojenými
propojkami.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musí být splněny všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož součástí je systém Foxtrot, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje.
Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

MR-0133 - Základní dokumentace (cs)

561,42 kB, (CS)

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot 2 - CE prohlášení o shodě (cs)

699,75 kB, (CS)
  • CP2090 chyba - překročení doby cyklu - ...procesory OI-2870 a SX-2190. V případě konfigurace, na které nastala chyba, jsou zde na vnitřní sběrnici ještě dva submoduly MR-0133 a modul SC-1101 na TCL2. Kdyby byl problém v komunikacích, jednalo by se o problém v nižších vrstvách, které připravu...