CP-2000.11NDNNTXN 120 00.11NDNN

CP-2000, CPU/1core, 2xETH100/10,---, 128kB databox, LCD 20mm, 1x RS232, CH1-4, 4xAI/DI, 3xDI/230VAC, 2xRO, 2xCIB

DI 4x DI/AI
3x DI (230 V AC)
DO 2x RO
AI 4x DI/AI, viz DI
AO
COM 2x ETH 10/100
1x RS-232
4x Sériový kanál (2x volný slot)
1x USB device
1x USB host
1x TCL2 master
2x CIB master
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
CP-2000.11NDNN Databox: 128 kB
Procesor: 1 jádro, ARMv7 792 MHz
Displej: OLED display velký 55 x 13 mm
CP-2000.11NDLN Databox: 128 kB
Procesor: 1 jádro, ARMv7 792 MHz
Displej: OLED display velký 55 x 13 mm
Modem: LTE1 osazen
CP-2000 je základní modul druhé generace, který je především vybaven:
 • dvěma mastery sběrnice CIB  Common Installation Bus®  s plnohodnotným napájením takže lze přímo připojit až 64 modulů senzorů a aktorů určených pro tuto dvouvodičovou sběrnici.
 • Další větve CIB se přidávají externími mastery nové generace připojovanými přes síť LAN (ethernet).
 • Masterem systémové rozšiřovací sběrnice TCL2.
Je vybaven celkem 9 I/O:
 • čtyřmi víceúčelovými vstupy, z nichž každý je využitelný buď jako analogový nebo jako binární
 • jedním vstupem pro monitorování přítomností sítového napájení 230 V AC
 • dvěma binárními vstupy na napěťové úrovni 230V AC pro monitorování HDO (hromadné dálkové ovládání)
 • dvěma samostatnými reléovými výstupy.
Komunikační schopnosti základního modulu CP-2000:
 • 2x Ethernet rozhraní 100 Mbit/s, každé s až 32 současnám připojeními (programování a obecné IP komunikace)
 • USB micro (programování)
 • USB A pro Flash paměť, WiFi adapter (client i AP - Acces point) aj.
 • Varianta s vestavěným LTE modemem pro přímé bezdrátové přípojení do sítě internet přes operátora mobilní sítě
 • Sloty pro až 4 volitelná sériová rozhraní RS-485, RS-232
Napájení 24 V DC, možnost přímého připojení záložního akumulátoru pro nepřerušený chod při výpadcích sítě 230 V AC.

CP-2000 je osazen novou výkonou centrální jednotkou (CPU řady L) s pamětí
 • 1 MB pro uživatelský program,
 • 128 MB interního disku pro ukládání souborů s paralelním přístupem z LAN jako k síťovému disku,
 • 16MB rychlého RAM disku 
 • slotem pro microSD kartu až 1 TB
 • Správu souborů zabezpečuje žurnálovací souborový systém
 • Lokální komunikace s uživatelem přes OLED diplej (4 řádky/grafický) a 6 tlačítkovou klávesnici
Obj. číslo TXN 120 00.11NDNN
Teco kód TXN 120 00.11NDNN
Kategorie Foxtrot 2 - Základní moduly
Tagy -
Systémové parametry centrální jednotky
Řada centrální jednotky I
Paměť uživatelského programu 1 MB
Paměť pro uživatelské proměnnné / z toho RETAIN proměnné 320 kB/48 kB
Délka instrukce 4 byty
Zálohování zdrojového kódu programu v PLC Ano, volitelné v prostředí Mosaic
On-line změna programu v PLC Ano, včetně změny I/O konfigurace
DataBox – přídavná paměť dat interní 128/257 kB, volitelné
Souborový systém - Interní disk PLC 128 MB, žurnálovací File system
Souborový systém - RAM disk PLC 16 MB
Souborový systém - USB Flash disk Podporováno
Souborový systém - Micro SD karta podporováno (s výjimkou variant s WLAN1)
Slot pro volitelnou paměťovou kartu microSD - Card Slot (<= 1TB)
Doba cyklu na 1k logických instrukcí 0,036 ms
Doba cyklu na 1k integer operací 0,044 ms
Doba cyklu na 1k floating point operací 0,043 ms
Vývojové prostředí Mosaic v2018.2 nebo vyšší
Programovací jazyky ST, IL, LD, FBD, SFC, CFC
RTC - Obvod reálného času Ne
RTC - Zálohování typ. 500 hod
Integrovaný Web server Ano
Integrovaný Datalogger Ano
Přístup k proměnným PLC přes web API Ano
COM - Komunikace - IP/Ethernet
Rozhraní Ethernet 10/100 Mb (ETHx) 2
Rozhraní WLAN1 (interní, volitelné) 1
Rozhraní WLAN2 (externí přes USB host, volitelné) 1
Rozhraní LTE (LTEx, volitelné) 1
Dostupné systémové režimy na ETH a WLAN UNI, PC, PLC, PLD
Dostupné systémové režimy na LTE UNI - výměna přes UDP, TCP a podporou SSL/TLS kódování PC - EPSNET UDP/EPSNET TCP
Protokol TCP/IP Ano
Protokol UDP Ano
Protokol HTTPS Ano
Protokol HTTP Ano
Protokol WebSocket Ano
Protokol MODBUS/TCP Ano
Protokol SMTP Ano
Protokol IEC 60870-5-104 Ano
REST API Ano
COM - USB
Rozhraní USB device 1x micro-USB
Rozhraní USB host 1x USB-A
Dostupné systémové režimy na USB PC
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 master
TCL2 - Rozsah jedné větve systémové I/O sběrnice 10 I/O modulů + 4 operátorské panely + 6 sériových kanálů
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 2x CIB master (2x 1 A)
CIB - Rozsah adres jedné větve instalační sběrnice 32 I/O modulů rodiny CFox
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI0/DI0 - AI3/DI3
Počet vstupů ve skupině 4
Společný vodič skupiny AGND - zem modulu
Typ kombinovaného vstupu DI/AI Aktivní, pro snímání bezpotenciálových kontaktů a měření odporových čidel
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Vstupní napětí pro log. 1 1 V DC max.
Vstupní proud při log. 1 -1,7 mA
Minimální šířka zachyceného impulsu 1 ms
Upozornění Je třeba si uvědomit, že svorky GND v polích 24 V DC a ANALOG OUTPUTS jsou spojené uvnitř systému. Není žádoucí propojovat svorku GND v poli ANALOG OUTPUTS se záporným pólem zdroje napájecího systém i vstupy, protože by přes druhou svorku GND došlo k uzavření smyčky a tím i možnému indukování rušivých signálů.
DI - Parametry binárních vstupů AC
Parametry platné pro AC vstupy na svorkách IN230V, HDO0, HDO1
Počet binárních AC vstupů celkem 3
Počet skupin AC vstupů 2
Organizace binárních vstupů do skupin 1x (IN230V), 2x (HDO1, HDO2)
Společný vodič skupiny L
Typ vstupu 230 V AC
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Vstupní napětí pro log. 1 230 V AC typ., 200 V AC min., 250 V AC max.
Vstupní proud při log. 1 5 mA typ.
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO0, DO1
Počet reléových výstupů 2
Organizace reléových výstupů do skupin 1x (DO0) +1x (DO2)
Typ výstupu elektromechanické relé, nechráněný výstup
Typ kontaktu Spínací (NO - Normally Open)
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Galvanické oddělení mezi skupinami Ano
Spínaný proud 16 A max. NO/10 A max NC, 100 mA min.
Spínané napětí 250 V AC max., 5 V AC min., 30V DC max.
Krátkodobá přetížitelnost výstupu - inrush 80 A max. (20 ms max.)
Doba sepnutí kontaktu typ. 15 ms
Doba rozepnutí kontaktu typ. 5ms
Mezní hodnoty spínané odporové zátěže max. 16A při 30 V DC nebo 230 V AC
Mechanická životnost min. 20 000 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži odporové min. 100 000 cyklů
Ochrana proti zkratu Ne
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 3750 V AC
Izolační napětí mezi skupinami výstupů navzájem 3750 V AC
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 4
Počet skupin analogových vstupů 1
Organizace analogových vstupů do skupin 4x (AI0/DI0-AI3/DI3)
Typ vstupu Se společnou svorkou
Společný vodič Minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Vnější napájení Ne
Číslicová rozlišovací schopnost 12 bit
Typ převodníku Aproximační
Doba převodu 20 μs
Provozní režimy periodické snímání vstupů
Izolační potenciál 500 V DC mezi vstupními a vnitřními obvody
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI0/DI0 - AI3/DI3
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-2 kOhm
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-200 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 5k/25 °C (–40 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 10k/25 °C (–40 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 15k/25 °C (–40 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 20k/25 °C (–40 až +125°C)
DI: Beznapěťový kontakt 0 když >1,5 kOhm, 1 když <0,5 kOhm
Vstupní impedance v rozsahu signálu odporového snímače > 4 kΩ
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
Detekce odpojeného čidla ano, ve stavovém slově přetečením rozsahu
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25%, -15%, SELV
Napájecí napětí při zálohování externím akumulátorem 27 V DC, +10%, –15%, SELV
Maximální příkon 75 W
Jištění interní Ano, vratná pojistka
Napájení větve CIB - parametry vestavěného mastera 2x 1 A/ 24-27 V DC
Napájení z ETH, pasivní PoE - vstup (spotřebič) ETH1/Power In
Napájení z ETH, pasivní PoE - výstup (zdroj) ETH2/Power out, konfigurace propojkou
Napájení z ETH, pasivní PoE - parametry injektoru 24 V DC, 1A
Možnost zálohování napájení základního modulu a CIB Ano, akumulátorem 2x 12 V DC, 1x 24 V DC
Parametry akumulátoru 24 V (2x 12V), max. 18 Ah
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 300 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 158 x 90 x 62 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 9M
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) -20°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen podle vnitřního balicího předpisu do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného přepravními etiketami a ostatními údaji nutnými pro přepravu. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Přepravu je dovoleno provádět při teplotách -25 °C až +70 °C, relativní vlhkosti 10 % až 95 % (nekondenzující) a minimálním atmosférickém tlaku vyšším než 70 kPa. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20 °C.
Montáž
Popis montáže Montáž do rozvaděče
Popis montáže Základní modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 50.
Výměnné submoduly Volitelné submoduly MR-013x sériového rozhraní se do základního modulu CP-2007 osazují na spodní desku, která je přístupná po sejmutí spodní části pouzdra. Manipulaci provádíme pouze na modulu bez napájení!
Připojení
Varování/Upozornění V případě, že nepoužijete zálohovací akumulátor propojte svorky C1 a C4 vodičem !
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení Ethernetu RJ-45
Připojení sériových kanálů konektor se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Připojení USB device typ micro B
Připojení USB host typ A
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC. K PLC je možné se připojit i pomocí webového prohlížeče na portu 8080. Pokud má PLC nastavenu IP adresu např. 192.168.134.178 (výchozí adresa na portu ETH1, port ETH2 má zapnuté DHCP), stačí do webového prohlížeče zadat adresu ve tvaru http://192.168.134.178:8080 a webový prohlížeč zobrazí konfigurační stránky PLC.
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí připraven k činnosti. Na panelu modulu je k dispozici tlačítko MODE pro zobrazení aktuálně nastavené IP adresy rozhraní Ethernet. Parametry všech rozhraní se nastavují v programovacím prostředí Mosaic. Přesný postup nastavení je uveden v dokumentaci TXV 004 50. Další činnost (programování, ladění aplikace apod.) se provádí ve vývojovém prostředí MOSAIC.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány na displeji modulu a jsou k dispozici ke zpracování nadřízeným systémem. Podrobnější informace viz TXV 004 50.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

CP-2000 - Základní dokumentace (cs)

2,74 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

CP-2000 - Příručka uživatele (cs) TXV00455_01_v4

2,69 MB, (CS)
PDF

Foxtrot 2 - Příručka uživatele (cs) TXV00450_01_v7

5,41 MB, (CS)
PDF

Foxtrot 2 - Sériové komunikace (cs), TXV00469_01_v6

3,59 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot 2 - CE prohlášení o shodě (cs)

699,75 kB, (CS)
 • CP-2000 - CP-2000 představuje nejjednodušší variantu základního modulu pro domovní instalace.  Základní modul je napájen ze zdroje 24 VDC .  Ze základního modulu jsou napájeny obě větve CIB (konektor B) – to znamená, že už se nepoužív...
 • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...GT-1753 – 4 osy řízení polohy GT-1753 8,4 W TXN 120 00.11NDNN CP-2000 CP-2000 9,0 W TXN 120 05.11NSLN CP-2005, 6M, 128 KB databox, LTE, 6...
 • Foxtrot 2 – Řadíme na dvojku! - ...echnologie IT a telekomunikace proniká do elektroinstalací se vší vehemencí. Základní moduly nové řady začínají od čísla CP-2000 a v první vlně je celkem pět variant. Základní vlastností nové generace je plná kompatibilita aplikačních progr...
 • Submoduly MR-0130 ÷ MR-0134 - sériové kanály - ...ovídá i úroveň na signálech rozhraní.   Tab.2 Zapojení svorkovnice B (CP-2090), C (CP-2005, CP2080) , D (CP-2000, CP-2007) při osazeném submodulu MR-0130 – MR-0134 pozice 1...
 • NTP v CP-2000 nesynchronizuje čas - Dobrý den, mám CP-2000, OS 5.4, PLC ver. 2.2.054, HW ver. 0300 a na síti, která  umožňuje resolving 0.debian.pool.ntp.org a lze na se doptat a synchronizovat s tímto serverem pod OS, ale PLC nesynchronizuje čas (gateway a DNS jsou v PLC správně...
 • CP-2000 a zálohované napájení - K PLC CP-1000 byl předepsán Váš zdroj, u CP-2000 to už to ve specifikaci nevidím - je možné použít zdroj s výstupem nastaveným na 27,2 V (Např DR-100-24  resp. MDR / HDR..) a olověné akumulátory pro zálohování napájení PLC?
 • Jak efektivně překládat program pro CP-2000 s 'MOSAIC Single Licence Foxtrot' pro ladění v SW simulátoru PLC? - Scénář: Programátor má doma CP-2000 s 'MOSAIC Single Licence Foxtrot', nemá HW klíč. Protože jeho PLC běží naživo, chce veškeré změny nejprve ladit v SW simulátoru PLC, než je nahraje do CP-2000. Potíž je, že po každé sebemenší změně programu musí...
 • Do jaké míry lze provozovat EST2 s CP-2000 resp. jakým modulem ho nahradit? - Upgradujeme z CU2-01M na CP-2000 starší iNels, kde je i jeden EST2. Víme, že to není přístroj podporovaný ze strany Teco. Překvapilo mě, že v IDM jevil jako tři normálně fungující moduly (žádný nehlásil ECOM) kdežto v Mosaicu se teď jeví jako j...
 • Je v datech poskytovaných CP-2000 napětí akumulátoru? - Je v datech poskytovaných CP-2000 položka odpovídající AIPW.UACU u CP-1000?
 • Jak v I/O konfigurátoru přenést konfiguraci IR-1061 z CP-1000 do CP-2000 ? - Poněkolikáté upgraduji CP-1000 na CP-2000 a ještě jsem nepřišel na to, jak v I/O konfigurátoru přenést původní konfiguraci IR-1061 (nastavení AI, aliasy...) do konfigurace  CP-2000 jinak než ručním opsáním. Jde to nějak?
 • Proč po dvou týdnech znovu komunikace CP-2000 s Atreou hlásí "Checksum error in reception" ? - Navazuji na dva týdny starý https://support.tecomat.cz/dotaz/proc-najednou-komunikace-cp-2000-s-atreou-hlasi-checksum-error-in-reception Nejedná se o aprílový žert: Včera 1.4.2023 CP-2000 po ránu (přesný čas nevíme) opět ztratila spojení s Atreo...
 • Proč najednou komunikace CP-2000 s Atreou hlásí "Checksum error in reception" ? - CP-2000 ovládá Atreu prostřednictvím fbAtreaRD5Uni z AtreaLib_V25_20210916. Necelý rok komunikace běžela bez problémů. Cca před pár dny přestala fungovat a knihovna soustavně hlásí chybu "Checksum error in reception". Zapnul jsem r0_p0_Control_ETH...
 • Aplikace iFoxtrot na Apple a spojení s Foxtrot CP-2000 přes TecoRoute - Dobrý den, snažím navázat spojení iFoxtrot na Apple s Foxtrot CP-2000 přes TecoRoute. Dočetl jsem se, že musím použít protokol Tecomat/http. Co prosím zadat do políčka Adresa a Sekundární adresa? Adresa PLC bude jeho IP adresa na připojeném rozhra...
 • Jak upgradovat CP-1000 na CP-2000, když k CF-1141 nevede UTP - Ve starší instalaci je CP-1000 se dvěma CF-1141 v pobočných rozvaděčích na jiných podlažích. Zvažujeme upgrade na CP-2000 s CF-2141 místo CF-1141. Ale sběrnice TCL2 od CP-1000 k pobočným CF-1141 (v budoucnu CF-2141) není vedena kabelem UTP. Jsou p...
 • CP-2000 a zdroj PS2-60/27 bez AKU - Dobrý den, zakoupil jsem si jednotku CP-2000 a zdroj PS2-60/27. Vzhledem k tomu, že tento setup zatím rozcházím na stole, tak se zatím chystám toto provozovat bez záložních AKU. Když připojím výše uvedený zdroj k CP-2000 (+27V na PS2-60/27 na +27V...
 • CP-2000 problém s instalací Node RED - Dobrý den, mám problém s instalací Node Red na CP-2000 FW 4.5. Zkoušel jsem instalaci v několika sítích a výsledek byl vždy stejný, instalace skončí hlášením [error] Failed to download package. Zajímalo by mne čím by to mohlo být způsobené? Předem...
 • Node-red - nelze vybrat proměnnou - ...node-red-nelze-vybrat-promennou-v-plccoms-jsou-videt Nevidím žádné Variables přes nodered server.    Mám modul CP-2000.11NDNN.50  Mám také u všeho nejnovější verze co jsem se koukal.  Nodered nainstalován na PC 127.0.0.1:188...
 • C-DM-0006M-ULED početné chyby v komunikaci - ...m jako v v tomto dotazu: https://support.tecomat.cz/dotaz/cf-2141-nahodne-vypadavani-instalacnich-modulu Hlavní jednotka CP-2000, vše v jednom rozvaděči. I když se ULEDy dají na samostatný CIB, tak je komunikace stejná. Dělá to i když plně odpoj...
 • Modul C-AQ-0006R nelze vložit do projektu - ...ekcí je tento modul neznámý a program se nepřeloží. Pokud vytvořím novou projektovou skupinu pro "nové" centrální jednotky (CP-2000) tak v I/O konfigurátoru mi tento modul přidat lze. Používám poslední verzi Mosaic 2021.2 u 1 F 3 děkuji...
 • TecoApi a STRING s českou diakritikou - ...a se mi sice načte, ale místo české diakritiky vidím otázníky (vypadá že neumí to kódování Windows-1250). Zkoušel jsem to na CP-2000 (FW 3.2). Má to nějaké řešení?...
 • TecoRoute chyba nahrávání projektu "Automat je chráněná heslem" - ..., internetové připojení je stabilní a bylo to odzkoušeno na různých místech.  Chyba se stává pouze na  jednotkách CP-2000 Chyba se stává pouze když máme zapnuté on-line změny Chyba se stává pouze když jsou nějaké změny v kódy, při nahráv...
 • LTE modul - Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné použit Foxtrot CP-2000 s LTE modulem po vložení sim karty od operátora jako zdroj internetu pro ostatní zařízení (např. router). Dále jsem se chtěl zeptat, zda je možné využít posílání sms zpráv (fb: fb...
 • Jaké jsou možnosti nahrazení CU2-01M ve starších instalacích programovaných ještě IDM/FoxToolem? - ...rů, přikoupit aplikační profil za cca 15000 (ale v posledním ceníku už není uveden?) a není nutno přeprogramovat CU2-01M => CP-2000, příp. nové externí CIB mastery, není potřeba aplikační profil, je nutno přeprogramovat v Mosaicu nebo přejít na hoto...
 • CIB moduly - rozlišení převodníku pro měření teploty - ...comat Foxtrot|CFox|RFox je v popisu parametrů analogových vstupů né vždy možné rozlišení najít. V popisu AI se uvádí např.: CP-2000: Číslicová rozlišovací schopnost 12bit, Pt1000, W100 = 1,385 (–90 až +400 °C)  C-IT-0504S: /rozlišení převodní...
 • Jednotka nezinicializována - Dobrý den, přemigroval jsem na CP-2000 a mám potíž s několika periferiemi od INELS. Na CP1000 jsem měl zakoupený aplikační profil na INELS, ale pokud mám dobré informace, na CP řady FOXTROT 2 se již pořizovat nemusí, tudíž jsem nic nedokupoval. Na v...
 • Nahrazení centrální jednotky v projektu se zachováním konfigurace CIB modulů - Dobrý den, potřeboval bych nahradit v existujícím projektu centrálu CP-1001 centrálou CP-2000.  V I/O Configuratoru dám "Nahradit", v nabídce vyberu CP-2000 a potvrdím. Pak dostanu informaci, že "při operaci nahrazování se některé věci nezda...
 • CP-2000 problém s instalací Node RED - Dobrý den, na Foxtrot CP-2000 (a obecně řadu CP-2xxx) se pro použití Node Red žádné balíčky neinstalují. Při integraci je počítáno s tím, že Node Red beží na vlastním hardware (PC, Raspberry apod.), jak je popsáno na  wiki . Balíček n...
 • CP-2000 a zdroj PS2-60/27 bez AKU - ...V tomto zapojení by měl být problém odstraněn. Příslušnou informaci doplníme i do dokumentace  Programovatelné automaty CP-2000....
 • Jak upgradovat CP-1000 na CP-2000, když k CF-1141 nevede UTP - ...ituace, která jednoznačné a jednoduché řešení nemá. Napadá mě varianta s umístěním modulů CF-2141 do stejného rozváděče jako CP-2000 a místo TCL2 by se po těch položených kabelech poslala sběrnice CIB, ovšem z popisu nepoznám, jestli v těch podružnýc...
 • Jak v I/O konfigurátoru přenést konfiguraci IR-1061 z CP-1000 do CP-2000 ? - Datová struktura u vstupně výstupní desky v CP-1000 je odlišná od CP-2000 a jinak než ručně konfiguraci převést nejde. To bohužel platí pro všechna nahrazení centrálních jednotek řady CP-10xx modulem z řady CP-20xx. Periferní moduly, resp. celé sběr...
 • Je v datech poskytovaných CP-2000 napětí akumulátoru? - Není. U CP-1000 byla v datech od diagnostiky měřená napětí zdroje, akumulátoru a na rozhraní CIB1 a CIB2. U CP-2000 diagnostika poskytuje napětí zdroje ve voltech, stav nabití akumulátoru v % a velikost nabíjecího proudu v ampérech. Viz https://www...
 • CP-2000 a zálohované napájení - ...nulo a nenabíjí. Proto se používají zdroje spec. určené pro nabíjení akumulátorů -  např. náš PS-60/27. Pro napájení CP-2000 lze také použít zdroj ze sortimentu výrobce MW, ale určený pro nabíjení aku DRC-60B nebo DRC-40B, příklad zapojení je...
 • Broken connection with TecoRoute server - Dobrý den, nevím, jestli to nemůže mít souvislost s tímto problémem. TecoRoute nepoužívám, ale CP-2000 mi po upgrade z 5.8 na verzi 6.0 přestala komunikovat v lokální síti s Mosaic v 23.1. Po downgrade na 5.9 bez změny, po downgrade na 5.8 komunika...
 • C-DM-0001B nenaběhne správně - Dobrý den, zatím jen k CF-2141.  Zkusím to tedy přímo k CP-2000 jak se to bude chovat, ale to dám až o víkendu, dříve se k tomu nedostanu... Pak dám vědět. Hezký den. RL
 • Komunikace s Jablotronem přes RS-485 spadne přesně po 300s - To znamená, že v jednotce CP-2000 chybí licence ke knihovně JablotronLib, jde o tuto položku https://catalog.tecomat.cz/produkt/txf-689-14. Tu je potřeba dokoupit a nahrát do PLC. Domluvíme se přes e-mail.
 • Prázdný projekt s jedním RFox2 modulem po překladu zabírá 61% paměti kódu na CP-1000 - ...žádné varování, že RFox2Lib nepůjde - rozumně - použít s CP-1xxx. Proto by neměly náklady na vynucený upgrade z CP-1000 na CP-2000 (příp. CP-1001?) jít k tíži klienta, který si v dobré víře k CP-1xxx pořídil RFox2 moduly. Protože to už není věc sup...
 • Nahrazení centrální jednotky v projektu se zachováním konfigurace CIB modulů - ...a musí se přepsat ručně, jsou názvy IO na centrále a jejich nastavení, protože ta IO deska CP-1001 neodpovídá 1:1 té desce z CP-2000. Komunikační kanály by měly jít, periferie na TCL2 také. Napohled tam nevidím nic, co byste dělal špatně, verze máme...
 • Jaké jsou možnosti nahrazení CU2-01M ve starších instalacích programovaných ještě IDM/FoxToolem? - ...vořit znovu, tak je víceméně jedno, jakou centrální jednotkou z nové řady se bude původní CU2-01M nahrazovat. Ale samozřejmě CP-2000 má k CP-1000/1001 a CU2-01M nejblíž....
 • S připojeným HW klíčem nelze tento projekt zpracovat - Dobrý den, omlouvám se, dotaz mi zapadl, myslel jsem, že je vyřešený. Jestliže je v projektu CP-2000 a projekt nejde otevřít pomocí klíče Mosaic Compact Plus, můžete mi ten projekt poslat na e-mail urban@tecomat.cz? To asi nevyřešíme bez toho, ab...
 • Cp 2000 v kombinaci s jednotkami Inels2 - ...inicializační tabulka (tj. nastavení modulu) při přechodu na IO Configurator? Kdyby bylo nejhůř, tak by bylo nutné doplnit k CP-2000 master CIB sběrnice CF-2141 a stmívač mít připojený k němu. Ještě mi možná připište, jakou verzi firmwaru máte v cent...
 • Chyba PLC: E-B1-6D-2001 - Dobrý den,  minulý Pátek 10.09.2021 se nám zase stala stejná chyba na další jednotce typu CP-2000. V příloze posílám logy.
 • Jak zjistit že vypadlo 230V u elektroměru C-EM-0401M - Centrály CP-1000, CP-1001 a CP-2000 mají přímo vstup na 230 V AC úrovni právě pro monitoring přítomnosti, resp. výpadku sítě. Takže pokd tam máte jednu z těchto centrál a tento vstup připojený na stejné siti jako elektroměr, lze využít tento příznak...