C-OR-0011M-800TXN 133 67

C-OR-0011M-800; CIB, 11x RO, spínací kontakt, 230V/16A (inrush current 800A)

DI
DO 11x RO
AI
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-OR-0011M-800
C-OR-0011M-800; CIB, 11x RO, spínací kontakt, 230V/16A (inrush current 800A)
Modul na CIB sběrnici, který obsahuje 11 reléových výstupů se spínacím kontaktem, každý samostatně vyvedený na svorkovnici.
Obj. číslo TXN 133 67
Teco kód TXN 133 67
Kategorie CFox - Moduly na DIN lištu
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO1 - DO11
Počet reléových výstupů 11
Počet skupin výstupů 3
Organizace reléových výstupů do skupin 4 (do1-DO4)+3(DO5-DO7)+4(DO8-DO11)
Typ výstupu elektromechanické relé, nechráněný výstup
Typ kontaktu Spínací (NO - Normally Open)
Diagnostika Signalizace vybuzeného výstupu na panelu modulu
Spínaný proud 16 A max., 100 mA min.
Spínané napětí 250 V AC max., 5 V AC min., 30V DC max.
Krátkodobá přetížitelnost výstupu - inrush 800 A max. (200 μs max. )
Doba sepnutí kontaktu typ. 10 ms
Doba rozepnutí kontaktu typ. 5ms
Mezní hodnoty spínané odporové zátěže max. 16A při 30 V DC nebo 230 V AC
Mechanická životnost min. 5 000 000 cyklů
Ochrana proti zkratu Ne
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 3750 V AC
Izolační napětí mezi skupinami výstupů navzájem 3750 V AC
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 24 V DC
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC ± 15% externí napájení
Maximální příkon 4,5 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 5 W
Odběr proudu maximální (mA) 200 mA
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 400 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 105 x 92 x 58 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 6M
Šířka modulu 105 mm
Výška modulu 90 mm
Hloubka modulu 58 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální dle ČSN 33 2000-1:2003 (mod IEC 364-1: 1992)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –10 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) -10°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 13.
Pozor! Zařízení může obsahovat části s nebezpečným napětím, před sejmutím krytů nebo manipulací s kabeláží odpojte příslušné obvody nebo vypněte napájení!
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů svorkovnice se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-OR-0011M-800 - Základní dokumentace (cs)

1,17 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • C-OR-0011M-800, reléové výstupy - Modul C-OR-0011M-800 je osazen 11 relé, samostatně vyvedených se spínacím kontaktem. Trvalý proud každým výstupem 16 A, krátkodobý spínací proud až 800 A (po dobu max. 200 μs) – viz podrobnější informace o použitých relé ). Modul je v 6M...
  • Ovládání zásuvkových okruhů, modul C-OR-0011M-800 - ...ých okruhů reléovými výstupy přímo z rozvaděče. Pro standardní zásuvkové okruhy jištěné jističem 16 A je vhodný např. modul C-OR-0011M-800 . Modul je osazen relé s velmi kvalitními kontakty s krátkodobým proudem při sepnutí až 800 A, což umožňuje sp...
  • Spínání světelných zdrojů 230 VAC, modul C-OR-0011M-800 - Nejvíce univerzálním modulem pro spínání světelných okruhů je C-OR-0011M-800 . Tento modul je osazen 11 reléovými výstupy se spínacím kontaktem 16 A , který je vybaven wolframovým předkontaktem s max. spínacím proudem 800 A po dobu 200 μs. Každ...
  • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...C-IR-0303M; CIB, 3x AI/DI, 2x RO-5A, 1x RO-16A C-IR-0303M 1,5 W TXN 133 67 C-OR-0011M-800; CIB, 11x RO, spínací kontakt, 230V/16A (inrush 800A) C-OR-0011M-800 5,0 W...
  • Napájení CIB sběrnic – zásady, optimalizace - ...na ze sběrnice CIB . Jsou však moduly, např. C-HM-1121M , který  je napájen ze sítě 230VAC,  nebo C-OR-0008M , C-OR-0011M-800 , C-JC-0006M a C-IB-1800M , které je možno volitelně napájet z externího zdroje 24 nebo 27 VDC, a v tom pří...
  • Relé 16 A (spínací proud 160 A), periferní moduly CFox, RFox - Tyto relé mají osazeny např. periferní moduly C-OR-0011M-800 , C-LC-0202B , C-HM-1121M  a další (viz informace k jednotlivým modulům).   Tab. 1 Parametry samotného kontaktu relé (konkrétní modul může mít odlišné hodnoty !):...
  • Ovládání zásuvkových okruhů a zásuvek - ...vku umístění spínacího prvku můžeme použít: reléové výstupy umístěné v rozvaděči (typicky moduly C-OR-0008M , C-OR-0011M-800 , výstupy 16 A modulu C-HM-1121M a jejich RFox varianty), viz tento článek umístěné do instalač...
  • Spínání osvětlení – žárovky 230 VAC, žárovky 12 VDC  - ...h; od klasické žárovky, zářivky až po zdroje pro halogenové žárovky 12 V. Podobným způsobem můžeme použít i modul  C-OR-0011M-800 , který má pro spínání světelných okruhů ještě výhodnější parametry.   Obr. 1 Příklad spínání...
  • Spínání osvětlení LED, žárovky, zářivky atd.  - ...ným kontaktem, ale pouze reléovými výstupy, které jsou pro tyto zátěže výslovně doporučené – tj. moduly:   C-OR-0011M-800 11 reléových výstupů s krátkodobým spínacím proudem až 800 A C-LC-0202B 2 reléové výstupy s krátkodobým...
  • Spínání napájení předřadníků DSI, DALI atd. - ...užít relé s větším spínacím proudem  - doporučujeme použít moduly osazené relé se spínacím proudem 800 A – např. C-OR-0011M. Pro větší počet předřadníků současně spínaných než cca 4 je z důvodu spolehlivé funkce předřazeného jištění...

Nejsou dostupná žádná data.