CP-8001TXN 180 01

CP-8001; CPU/1core, 2x ETH100/10, 2xUSB, 2x Slot pro CH1-4, 128 kB Databox

DI
DO
AI
AO
COM 2x ETH 10/100
4x Sériový kanál (2x volný slot pro submoduly MR-013x)
1x USB device
1x USB host
1x TCL3 master (systémová sběrnice)
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
CP-8001
CP-8001 je centrální modul pro řadu TC800 obsahující 2x ETH100/10, 2x USB, 2x slot pro submoduly sériových kanálů CH1-4, dále128 KB paměti pro DataBox, jednojádrový procesor ARMv7 792 MHz, bez interního rozhraní WLAN1, integrovaný displej má velikost 13 x 7 mm.
 
Obj. číslo TXN 180 01
Teco kód TXN 180 01
Kategorie TC800 - Centrální moduly
Tagy -
Systémové parametry centrální jednotky
Řada centrální jednotky I
Paměť uživatelského programu 1 MB
Paměť pro uživatelské proměnnné / z toho RETAIN proměnné 320 kB/48 kB
Délka instrukce 4 byty
Zálohování zdrojového kódu programu v PLC Ano, volitelné v prostředí Mosaic
On-line změna programu v PLC Ano, včetně změny I/O konfigurace
DataBox – přídavná paměť dat interní 128/257 kB, volitelné
Souborový systém - Interní disk PLC 128 MB, žurnálovací File system
Souborový systém - RAM disk PLC 16 MB
Souborový systém - USB Flash disk Podporováno
Souborový systém - Micro SD karta podporováno (s výjimkou variant s WLAN1)
Slot pro volitelnou paměťovou kartu microSD - Card Slot (<= 1TB)
Doba cyklu na 1k logických instrukcí 0,036 ms
Doba cyklu na 1k integer operací 0,044 ms
Doba cyklu na 1k floating point operací 0,043 ms
Vývojové prostředí Mosaic v2018.2 nebo vyšší
Programovací jazyky ST, IL, LD, FBD, SFC, CFC
RTC - Obvod reálného času Ano
RTC - Zálohování typ. 500 hod
Integrovaný Web server Ano
Integrovaný Datalogger Ano
Přístup k proměnným PLC přes web API Ano
COM - Komunikace - IP/Ethernet
Rozhraní Ethernet 10/100 Mb (ETHx) 2
Rozhraní WLAN2 (externí přes USB host, volitelné) 1
Dostupné systémové režimy na ETH a WLAN UNI, PC, PLC, PLD
Protokol TCP/IP Ano
Protokol UDP Ano
Protokol HTTPS Ano
Protokol HTTP Ano
Protokol WebSocket Ano
Protokol MODBUS/TCP Ano
Protokol SMTP Ano
Protokol IEC 60870-5-104 Ano
REST API Ano
COM - USB
Rozhraní USB device 1x micro-USB
Rozhraní USB host 1x USB-A
Dostupné systémové režimy na USB PC
COM - Sériové a komunikační kanály
max. počet celkem obsluhovatelných sériových kanálů 10
max. počet volitelných sériových kanálů v základním modulu 4
počet slotů pro volitelné submoduly s rozhraním (MR-013x) 2
max. počet rozšiřujících sériových kanálů na sběrnici TCL2 6
Komunikační možnosti na submodulech MR-0135 PFB - Profibus DP (master)
Dostupné systémové režimy na CH5-10 UNI, CSJ (CAN)
Protokol Modbus RTU/ASCII master Ano
Protokol Modbus RTU/ASCII slave Ano
COM - Systémové sběrnice
TCL3 - systémová I/O sběrnice 1x TCL3 master
TCL3 - Rozsah jedné větve systémové I/O sběrnice max. 64 I/O modulů
Komunikační rychlost systémové I/O sběrnice 4 Mbps
ITCL - interní systémová sběrnice Ano
ITCL - počet výměnných submodulů 2
ETCL - externí systémová sběrnice 1 (ETH1 nebo ETH2)
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 24 V DC; Napájení ze systémové sběrnice
Napájecí napětí, tolerance 20 - 30 V DC
Tepelná/výkonová ztráta modulu 1 W
Odběr proudu maximální (mA) < 50 mA
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 140 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 24 x 118 x 97 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 2, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Vestavné
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Skladovací relativní vlhkost Max. 80 % bez kondenzace par
Skladovací prostředí Suché čisté prostory bez vodivého prachu, agresivních plynů nebo par kyselin po dobu nepřesahující dobu záruky.
Přepravní teploty -25°C až -70°C
Přepravní prostředí Krytý dopravní prostředek, dopravní obaly nesmí být vystaveny účinkům deště a sněhu
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6 ed.2:2008 (idt IEC 60068-2-6:2007), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Instalace modulu systému TC800 se provádí kolmým nasunutím na DIN lištu dle ČSN EN 50022 se sběrnicí a aretací západkou ve spodní části modulu. Podrobnější popis a mechanické výkresy s rozměry jsou uvedeny v dokumentaci TXV 004 72.
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Na modulu se DIP přepínačem v levé části pouzdra nastaví unikátní adresa v rámci jednoho rámu. Modul je po zasunutí do rámu a zapnutí napájení plně připraven k činnosti.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány ve stavovém slově modulu a na panelu modulu
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

CP-8001 - Základní dokumentace

1,70 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

TC800 - Programovatelné automaty Tecomat (cs), TXV00470_01_v2

5,23 MB, (CS)
Uživatelská příručka
PDF

Foxtrot 2 a TC800 Sériové komunikace (cs), TXV00469_01_v6

3,59 MB, (CS)
PDF

TC800 - Periferní moduly (cs), TXV00472_01_v3

4,03 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

TC800 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01

487,65 kB
KNI

TC800 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

116,21 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

TC800 - CE prohlášení o shodě (cs)

292,20 kB
PDF

TC800 - CE Declaration of Conformity (en)

709,29 kB
  • Centrální modul CP-8001 - Centrální jednotka v modulu CP-8001 má řadu I. Tyto jednotky mají následující vlastnosti: •    1 MB paměti pro uživatelské programy •    interní souborový systém velikosti 128 MB mimo jiné pro archivaci...
  • Konektor submodulů komunikačních rozhraní na modulu CP-8001 - ...ychlou vnitřní sběrnici základního modulu. Moduly MR-0130 až MR-0134 doplňují sériové komunikační kanály na základním modulu CP-8001.   Volitelné submoduly se do základního modulu, např.   CP-8001 osazují na pravém boku do...
  • TC800 výpočet dimenzování napájení a tepelné ztráty - ...nbsp;             CP-8001 TXN 180 01 2 2,0 W 0,0 W 2,0 W 2,0 W &nb...
  • CENTRÁLNÍ MODULY TC800 - ...t dvěma submoduly např. se sériovými kanály nebo dalšími sběrnicemi, např. master TCL2 . Centrální jednotka v modulu CP-8001 je popsána v následujícím článku . Obr. 1. Centrální modul TC800 POZOR !&...
  • VLASTNOSTI SYSTÉMU TECOMAT TC800 - ...(TCL2, CIB atd...) je uvedena ve článku  CENTRÁLNÍ MODULY TC800 . Základní přehled modulů TC800 Centrální modul CP-8001 Napájecí moduly PW-8901 Binární vstupní modul IB-8302 Binární vstupní modul IB-8310 Binární výstu...
  • CP-8001, přepínač na plošném spoji - Dobrý den, Mám dotaz k CP-8001. Nikde jsem nenašel k čemu je dvojití přepínač pod slotem baterie na plošném spoji CP. Dále k přepínači adres, má nějaký význam přepínač adres na CP, (adresují se asi pouze periferní moduly). Díky
  • TC800- tolerance napájecího napětí - ...uze 24 VDC s tím, že jeho tolerance je buď 22-30 VDC (TXV 004 70.01) nebo 20-30 VDC (https://catalog.tecomat.cz/produkt/cp-8001#params). Která hodnota dolní meze platí?  UPS jednotka, která by nám předběžně vyhovovala i pro záložní napájen...
  • TC800 a RIO (Remote I/O) druhých výrobců - Lze procesor CP-8001 použít jako CPU pro RIO (Remote I/O) jiného výrobce, konkrétně Weidmueller U-Remote UR20? Tento systém RIO má k dispozici IM (Interface Module) pro celou řadu standardních průmyslových komunikačních protokolů, jako např. Pr...
  • CP-8001, přepínač na plošném spoji - ...Boot. V něm je pak možné přehrát firmware jednotky a uvést procesorovou jednotku do továrního nastavení. V manuálu k CP-8001 to zmíněno je, ale na základě Vašeho dotazu informaci upřesníme. Co se týká přepínače vedle slotu pro baterii, jed...
  • TC800 a RIO (Remote I/O) druhých výrobců - Z uvedených protokolů systémy Tecomat podporují komunikaci přes Modbus TCP. Na CP-8001 by bylo nutné použít knihovnu pro Modbus a v uživatelském programu obsloužit komunikaci s bus couplerem, který ty jednotky periferního systému U-Remote k Modbusu...