CP-1008TXN 110 08

CP-1008, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 10xAI/DI, 2xAI, 4xAO, 7xRO, 4xSSR, 1xCIB

DI 10x DI/AI - viz AI
1x DI/230V AC
DO 7x RO
4x SSR
AI 10x DI/AI - viz DI
2x AI
AO 4x AO
COM 1x ETH
1x RS-232
1-3x Sériový kanál (1x volný slot)
1x TCL2
1x CIB
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
CP-1008
CP-1018
Základní modul CP-1008 je vybaven
 • deseti víceúčelovými vstupy, z nichž každý je využitelný buď jako analogový nebo jako binární
 • dvěma analogovými vstupy, využitelnými pro měření napětí nebo pro připojení termočlánků a lambda sondy
 • jedním binárním vstupem pro napětí 230 V AC
 • čtyřmi triakovými výstupy, využitelnými jako výstupy PWM
 • čtyřmi analogovými výstupy 0 až 10 V
 • sedmi reléovými výstupy (dva reléové výstupy jsou propojeny s triakovými výstupy a umožňují řízení směru AC motorů).
Základní modul CP-1008 je osazen centrální jednotkou (CPU) řady K, která je určena pro aplikace s požadavky na výkon.
Obsahuje zálohovanou paměť CMOS RAM pro uživatelské programy, data, tabulky, uživatelské registry a DataBox, paměť Flash pro zálohování uživatelského programu, slot pro MMC/SD/SDHC paměťovou kartu, obvod reálného času, rozhraní Ethernet, dva sériové kanály (jeden s pevným rozhraním RS-232, druhý s pozicí pro volitelné submoduly), jeden komunikační kanál s rozhraním CIB pro připojení externích periferií a systémové rozhraní TCL2 určené pro připojení rozšiřovacích modulů, které zvyšují počet I/O systému.
Obj. číslo TXN 110 08
Teco kód TXN 110 08
Kategorie Foxtrot 1 - Základní moduly
Tagy Prodej a výroba ukončeny
Systémové parametry centrální jednotky
Řada centrální jednotky K
Paměť uživatelského programu 192 + 64 kB
Paměť pro uživatelské proměnnné / z toho RETAIN proměnné 64 kB/32 kB
Délka instrukce 2 ÷ 10 bytů
Zálohování zdrojového kódu programu v PLC Ano, v záložní paměťi programu (EEPROM)
On-line změna programu v PLC Ano, včetně změny I/O konfigurace
Paměť pro archivaci projektu - interní 2 MB
DataBox – přídavná paměť dat interní 512 kB
Slot pro volitelnou paměťovou kartu SD - Card Slot
Doba cyklu na 1k logických instrukcí 0,2 ms
Vývojové prostředí Mosaic
Programovací jazyky ST, IL, LD, FBD, SFC, CFC
RTC - Obvod reálného času Ne
Zálohování RAM a RTC 1) bez / se zálohovací baterií typ. 500 hod / typ. 20 000 hod
Integrovaný Web server Ano
Integrovaný Datalogger Ano
Přístup k proměnným PLC přes web API Ano
Upozornění 1) Platí pro základní modul bez napájení, při zapnutém napájení jsou zálohovací obvody odpojené
2) Sériové rozhraní CH1 je pevně osazeno rozhraním RS-485. Typ sériového rozhraní CH2 až CH4 je volitelný pomocí výměnných submodulů
COM - Komunikace - IP/Ethernet
Rozhraní Ethernet 10/100 Mb (ETHx) 1
Dostupné systémové režimy na ETH a WLAN UNI, PC, PLC, PLD
Protokol TCP/IP Ano
Protokol UDP Ano
Protokol HTTP Ano
Protokol WebSocket Ne
Protokol MODBUS/TCP Ano
Protokol SMTP Ano
Protokol IEC 60870-5-104 Ano
REST API Ano
COM - Sériové a komunikační kanály
max. počet volitelných sériových kanálů v základním modulu 4
max. počet rozšiřujících sériových kanálů na sběrnici TCL2 6
Počet interních sériových kanálů RS-232 1
Dostupné systémové režimy na CH5-10 UNI, CSJ (CAN)
Protokol Modbus RTU/ASCII master Ne
Protokol Modbus RTU/ASCII slave Ne
Protokol Profibus DP master (< 180 kbit/s) Ne
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 master
TCL2 - Rozsah jedné větve systémové I/O sběrnice 10 I/O modulů + 4 operátorské panely + 6 sériových kanálů
Komunikační rychlost systémové I/O sběrnice 345 kbps
Zakončovací odpor systémové I/O sběrnice 120 Ω
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB master (100 mA)
CIB - Rozsah adres jedné větve instalační sběrnice 32 I/O modulů rodiny CFox
DI - Organizace binárních vstupů
Počet binárních vstupů celkem 11
Počet skupin binárních vstupů 2
Organizace binárních vstupů do skupin 10x DI/AI (DI0/AI0-DI9/AI9)
1x DI 230 V AC (DI10)
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI0-DI9
Počet vstupů ve skupině 10
Společný vodič skupiny GND - zem modulu
Typ kombinovaného vstupu DI/AI Aktivní, pro snímání bezpotenciálových kontaktů a měření odporových čidel
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu LED na panelu modulu
Vstupní napětí pro log. 0 2,3 V DC min.; 12 V DC max.
Vstupní napětí pro log. 1 1 V DC max.
Vstupní proud při log. 1 -1,7 mA
Zpoždění z log. 0 na log. 1 1 ms
Zpoždění z log. 1 na log. 0 1 ms
Upozornění 1) Vstupy DI0 – DI9 je možné alternativně využít jako analogové (AI0 – AI9). Volba se provádí pro jednotlivé vstupy z vývojového prostředí Mosaic.

2) Z důvodu možného zvýšení rušení na analogových vstupech není žádoucí připojovat společný vodič vstupních spínačů na svorku AGND.
DI - Parametry binárních vstupů AC
Parametry platné pro AC vstupy na svorkách DI10
Počet binárních AC vstupů celkem 1
Počet skupin AC vstupů 1
Počet AC vstupů ve skupině 1
Organizace binárních vstupů do skupin 1x DI 230 V AC (DI10)
Typ vstupu 230 V AC
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Vstupní napětí pro log. 0 0 V AC min., 120 V AC max.
Vstupní napětí pro log. 1 230 V AC typ., 200 V AC min., 250 V AC max.
Vstupní proud při log. 1 5 mA typ.
Zpoždění z log. 0 na log. 1 10 ms
Zpoždění z log. 1 na log. 0 10 ms
Upozornění 1) Vstupy DI0 – DI9 je možné alternativně využít jako analogové (AI0 – AI9). Volba se provádípro jednotlivé vstupy z vývojového prostředí Mosaic.

2) Z důvodu možného zvýšení rušení na analogových vstupech není žádoucí připojovat společný vodič vstupních spínačů na svorku AGND.
DO/RO - Organizace binárních výstupů
Počet binárních výstupů celkem 11
Počet skupin binárních výstupů 4
Organizace binárních výstupů do skupin 2x DO 230 V AC triak (DO0-DO1)
2x DO 230 V AC triak (DO7-DO8)
1x RO (DO6)
2x RO (DO9-DO10)
4X RO (DO2-DO5)
DO - Parametry SSR (solid state relay) výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO0, DO1
Počet výstupů SSR 2
Počet skupin výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 2
Organizace SSR výstupů do skupin 2 (DO0, DO1)
Max. proud spol. svorkou 2A max.
Typ výstupu triak se spínáním v 0/PWM
Galvanické oddělení výstupu Ano
Diagnostika signalizace vybuzeného výstupu LED diodou
Spínané napětí (V) min. 20VAC, max. 260VAC
Spínaný proud (A) max. 0,7 A; min. 5 mA
Spínaný proud při 25°C 0,7A
Spínaný proud při 50°C 0,5A
Interní jištění, ošetření výstupu Ne
Ochrana proti zkratu Ne
Ochrana proti přetížení není
Ošetření induktivní zátěže vnější - RC člen, varistor
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 3750 V AC
Izolační napětí mezi skupinami výstupů navzájem 3750 V AC
DO - Parametry SSR (solid state relay) výstupů (skupina B)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO7, DO8
Počet výstupů SSR 2
Počet skupin výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 2
Organizace SSR výstupů do skupin 2 (DO7-DO8)
Typ výstupu triak se spínáním v 0
Galvanické oddělení výstupu Ne
Diagnostika signalizace vybuzeného výstupu LED diodou
Spínané napětí (V) min. 180VAC, max. 260VAC
Spínaný proud (A) max. 4 A; min. 50 mA
Spínaný proud při 25°C IDO7 + IDO8 < 4 A
Spínaný proud při 50°C IDO7 + IDO8 < 2 A
Interní jištění, ošetření výstupu Ne
Ochrana proti zkratu Ne
Ochrana proti přetížení tepelná ochrana
Ošetření induktivní zátěže vnitřní RC člen + varistor
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 3750 V AC
Upozornění Maximální trvalý proud, při kterém nedochází k aktivaci tepelné ochrany. Při překročení
těchto hodnot dojde k periodickému odpojování obou výstupů vlivem tepelné ochrany.
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO2 - DO5, DO9-DO10
Počet reléových výstupů 6
Počet skupin výstupů 3
Organizace reléových výstupů do skupin 1(DO2)+3(DO3-DO5)+2(DO9-DO10)+DO6)
Typ výstupu elektromechanické relé, nechráněný výstup
Typ kontaktu Spínací (NO - Normally Open)
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Galvanické oddělení mezi skupinami Ano
Diagnostika Signalizace vybuzeného výstupu na panelu modulu
Spínaný proud 3 A max., 10 mA min.
Spínané napětí 250 V AC max., 5 V AC min., 30V DC max.
Krátkodobá přetížitelnost výstupu - inrush 4 A max.
Proud společnou svorkou 10 A max.
Doba sepnutí kontaktu typ. 10 ms
Doba rozepnutí kontaktu typ. 4 ms
Mezní hodnoty spínané odporové zátěže max. 3A při 30 V DC nebo 230 V AC
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže DC13 max. 3 A při 30 V DC
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže AC15 max. 3 A při 230 V AC
Frekvence spínání bez zátěže max. 300 sepnutí/min.
Frekvence spínání se jmenovitou zátěží max. 20 sepnutí/min
Mechanická životnost min. 5 000 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži odporové min. 100 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní DC13 min. 100 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní AC15 min. 100 000 cyklů
Ochrana proti zkratu Ne
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 3750 V AC
Izolační napětí mezi skupinami výstupů navzájem 3750 V AC
Upozornění Izolační pevnost mezi skupinami se společnou svorkou COM3 a COM4 nesplňuje požadavky na dvojitou izolaci. Pokud je jedna skupina použita pro síťové napětí, druhá skupina nesmí být použita pro napětí SELV nebo PELV! DO9 + DO10 jsou propojeny s výstupy SSR, viz schéma
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina B)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO6
Počet reléových výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 1
Organizace reléových výstupů do skupin 1(DO6)
Typ výstupu elektromechanické relé, nechráněný výstup
Typ kontaktu Spínací (NO - Normally Open)
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Galvanické oddělení mezi skupinami Ano
Diagnostika Signalizace vybuzeného výstupu na panelu modulu
Spínaný proud 10 A max., 10 mA min.
Spínané napětí max. 250 V AC; max. 30 V DC; min. 5 V
Ochrana proti zkratu Ne
Proud společnou svorkou 15 A max.
Doba sepnutí kontaktu typ. 10 ms
Doba rozepnutí kontaktu typ. 4 ms
Mezní hodnoty spínané odporové zátěže max. 10A při 30 V DC nebo 230 V AC
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže DC13 max. 10 A při 30 V
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže AC15 max. 10 A při 230 V AC
Frekvence spínání bez zátěže max. 60 sepnutí/min.
Frekvence spínání se jmenovitou zátěží max. 6 sepnutí/min
Mechanická životnost min. 5 000 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži odporové min. 100 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní DC13 min. 100 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní AC15 min. 100 000 cyklů
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 3750 V AC
Izolační napětí mezi skupinami výstupů navzájem 3750 V AC
Upozornění Izolační pevnost mezi skupinami se společnou svorkou COM3 a COM4 nesplňuje požadavky na dvojitou izolaci. Pokud je jedna skupina použita pro síťové napětí, druhá skupina nesmí být použita pro napětí SELV nebo PELV!
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 12
Počet skupin analogových vstupů 2
Organizace analogových vstupů do skupin 4(AI0-AI3) + 6(AI4-AI9) + 2 (AI10-AI11)
Typ vstupu Se společnou svorkou
Společný vodič Minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace přetížení, odpojení a zkratování čidla ve stavovém slově
Typ ochrany integrované přepěťové ochrany
Vnější napájení Ne
Číslicová rozlišovací schopnost 12 bit
Typ převodníku Aproximační
Doba opakování vzorku 650 μs typ.
Celková doba přesunu vstupu systému (TAID+TAIT) 50 μs typ.
Filtrace dolní propust, digitální hřebenový filtr 50/60 Hz
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI0 - AI3
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-2 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Vstupní impedance v rozsahu signálu odporového snímače > 4 kΩ
Referenční napětí 8,34 V
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - teplotní koeficient ±0,05 % plného rozsahu / K
Chyba měření odporu - nelinearita ±0,09 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,07 % plného rozsahu
Max. dovolené trvalé přetížení analogového vstupu (bez poškození) –20 až +30 V (každá svorka AI proti AGND)
Detekce odpojeného čidla ano, ve stavovém slově přetečením rozsahu
Parametry skupiny AI Režim vstupů:
 1. Vstupy AI0 – AI9 je možné alternativně využít jako binární (DI0 – DI9). Volba se provádí pro jednotlivé vstupy z vývojového prostředí Mosaic.
 2. Proudové rozsahy jen na vstupech AI4 - AI9, Při použití vstupu pro měření proudu musí být zapojena zkratospojka odpovídající použitému vstupu (pod krytem s popisem svorek C1 – C9). Pořadí propojek je shodné s pořadím vstupů.)
 3. Při měření odporových snímačů nesmí být propojka příslušného vstupu nastavena na měření proudu! V režimu měření proudu snese vstup trvalé přetížení bez poškození pouze ±5 V!
 4. Vnitřní teplotní čidlo CP-1008 v MOSAIC ve stavovém slově je označeno jako AI12
 5. Rozsah 0 až 200 kΩ a NTC 12k jen na vstupch AI4 - AI9. Při měření odporů větších než zhruba 50 kW výrazně klesá rozlišení převodníku a roste chyba měření. Tento rozsah je primárně určen pro termistory NTC12k a podobné, kde přesnost měření záporných teplot není kritická.
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina B)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI4-AI9
Proud 0 - 20 mA
Proud 4-20 mA
Proud - rozlišení 1 LSB 6 μA
Vstupní impedance v rozsahu proudového signálu 100 Ω
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový snímač 0-2k
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-200kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
Vstupní impedance v rozsahu signálu odporového snímače >4 kΩ
Referenční napětí 8,34 V
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - teplotní koeficient ±0,05 % plného rozsahu / K
Chyba měření odporu - nelinearita ±0,09 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,07 % plného rozsahu
Detekce odpojeného čidla ano, ve stavovém slově přetečením rozsahu
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina C)
Parametry platné pro vstupy na svorkách A10-A11
Napětí 0 až 2 V / 610,4 μV
Napětí 0 až 1 V / 305 μV
Napětí –20 až +50 mV / 19 µV
Napětí –20 až +100 mV / 38 µV
Termočlánek Typ J (-210°C až 1200°C)
Termočlánek Typ K (–200 až +1372 °C)
Termočlánek Typ R (–50 až +1768 °C)
Termočlánek Typ N (-200°C ÷ 1300°C)
Termočlánek Typ T (-200°C ÷ 400°C)
Termočlánek Typ B (250°C ÷ 1820°C)
Termočlánek Typ S (-50°C ÷ 1768°C)
Lambda sonda 2,85 - 21,21 %
Vstupní impedance v rozsahu napěťového signálu > 1 GΩ
Dovolené trvalé přetížení - napěťový vstup -20 až 30 V (každá svorka AI proti AGND)
Chyba napěťového vstupu - maximální chyba při 25 °C ±0,4 % plného rozsahu
Chyba napěťového vstupu - teplotní koeficient ± 0,03 % plného rozsahu/K
Chyba napěťového vstupu - nelinearita ± 0,07 % plného rozsahu
Chyba napěťového vstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,05 % plného rozsahu
AO - Parametry analogových výstupů
Počet analogových výstupů 4
Počet skupin analogových výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 4
Parametry platné pro výstupy na svorkách A0-A3
Společný vodič skupiny minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Typ výstupu aktivní napěťový výstup
Typ ochrany integrované přepěťové ochrany
Max. dovolené trvalé přetížení (bez poškození) ±20 V, každá svorka proti AGND
Rozlišení převodníku 8 bitů
Doba převodu 10 μs
Chyba analogového výstupu - maximální chyba při 25 °C ±2 % plného rozsahu
Chyba analogového výstupu - teplotní koeficient ±0,3 % plného rozsahu/K
Chyba analogového výstupu - linearita ±0,7 % plného rozsahu
Chyba analogového výstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách ±0,5 % plného rozsahu
Napěťový výstup - Výstupní napětí 0 - 10,5 V
Napěťový výstup - Rozlišení 1 LSB 41 mV
Napěťový výstup - Maximální výstupní proud 10 mA
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 24 V DC
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25%, -15%, SELV
Napájecí napětí při zálohování externím akumulátorem 27 V DC, +10%, –15%, SELV
Typický příkon 8 W
Maximální příkon 10 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 10 W
Odběr proudu maximální (mA) 500 mA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ano, vratná pojistka
Popis napájení Rozdíl mezi hodnotou typického a maximálního příkonu je dán možným zatížením sběrnic CIB a počtem sepnutých výstupů a vytížením CPU
Napájení větve CIB - parametry vestavěného mastera 1x 100 mA/ 24 V DC
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 300 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 158 x 92 x 63 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 9M
Šířka modulu 158 mm
Výška modulu 92 mm
Hloubka modulu 63 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2: 2005 (idt IEC61131-2:2003) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140:2003 (idt IEC 61140:2001)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-3:1995 (mod IEC 364-3:1993)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60664-1:1992)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60641:1992)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Montáž do rozvaděče
Pozor! Zařízení může obsahovat části s nebezpečným napětím, před sejmutím krytů nebo manipulací s kabeláží odpojte příslušné obvody nebo vypněte napájení!
Výměnné submoduly Volitelné submoduly MR-01xx s rozhraním sériového kanálu 2 se v základním modulu CP-10x0 osazují na prostřední desku do pozice označené na výkrese. V případě potřeby doplnění nebo výměny submodulu s rozhraním sériového kanálu je třeba uvolnit západky na
Připojení
Připojení přes konektory Svorkovnice se šroubovací svorkou, vodič max. 1,5 mm2
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů konektor se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Připojení Ethernetu RJ-45
Připojení sériových kanálů konektor se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Nástroje pro instalaci modulu (-) 3 mm, šroubovák plochý
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány ve stavovém slově modulu
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

CP-1008 Základní dokumentace

337,04 kB, (CS, EN)
PDF

CP-1008/1018 Příručka uživatele

15,08 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Foxtrot1 - Příručka uživatele, (cs), TXV00410_01

3,40 MB
PDF

Foxtrot1 - Příručka uživatele (en), TXV00410_02

4,30 MB

Projekční podklady

DXF

CP-1008 Projekční podklady DXF

470,66 kB
DWG

CP-1008 Projekční podklady DWG (1)

164,39 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
 • CP-1008 - Základní modul CP-1008 je základní modul řídicího systému řady Foxtrot. Je ve standardním provedení na DIN lištu, v 9M krytu (rozměry krabičky naleznete v  tomto článku ), osazen šesti vyjímatelnými svorkovnicemi.    Osazení I/O...
 • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - .../DI, 1xHSC, 1x DI/230V, 2xAO, 10xRO, 2xSSR, 1xCIB CP-1006 7,0 W TXN 110 08 CP-1008, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 10xAI/DI, 2xAI, 4xAO, 7xRO, 4xSSR, 1xCIB CP-1008 10,0 W...
 • Napájení základního modulu Foxtrot - ...15 8 W 4 W CP-1006 , CP-1016 10 W 6 W CP-1008 , CP-1018 10 W 6 W 1) Všechny výstupy a vstupy vybuzené (sepnuté vstupy, připoj...
 • Foxtrot 2 – Řadíme na dvojku! - ...ropojkou přeměnit 2 univerzální vstupy na dva analogové výstupy a pokrýt tak aplikace, které vyžadovaly v předchozí generaci CP-1008, která měla čtyři analogové výstupy.   První informace o nové generací řídicího systému Tecomat Foxtro...
 • Měření teploty – technologie  - ..., NTC a další, která připojíme na analogové vstupy modulů CFox, RFox nebo přímo základních modulů Foxtrot (např. CP-1006 , CP-1008 ). Sortiment standardně dodávaných čidel je uveden v ceníku, přehled modulů CFox vhodných pro měření teploty je v to...
 • Měření odběru 1f sítě, elektroměr 9901M a ED11.M, měření pulzů S0 - ...C 62053 třída A jsou určeny primárně moduly C-AM-0600I , elektroměry vyhovující třídě B lze připojit např. přímo na vstupy CP-1008 .  Funkční blok v SW nám umožní získat celkou odebranou energii a spočítaný okamžitý příkon a proud (při před...
 • PLC Tecomat Foxtrot první generace - ..., Provedení: DIN-RAIL, Interface: Multi, Bus: TC700, Input: true, Output: true, Analog: true, Binary: true ] CP-1008 CP-1008-Základní modul Foxtrot [ AI: 2, AO: 4, DO: 11, Typ: PLC-Foxtrot, Výrobce: Teco, Provedení: DIN-RAIL,...
 • Interní CIB master u CP-10xx - ...01M ) CP-1006, CP-1016  100 mA 1 A (modul C-BS-0001M ) CP-1008, CP-1018 100 mA 1 A (modul C-BS-0001M )   Podrobnější informace o zá...
 • CP-1000, CP-1001 - ...rní ohřev vody, řízení zdroje tepla, nabíjení akumulačních nádrží apod. je výhodné použití základního modulu CP-1006 nebo CP-1008 , které mají větší množství vstupů pro připojení čidel teploty, výstupy pro spojité řízení otáček oběhových čerpadel...
 • Submoduly PX-7811, PX-7812 (CH2 Foxtrot osazení DI a DO)  - Chceme-li rozšířit základní modul Foxtrot CP-10x4 , CP-10x5 a CP-1000 o několik binárních vstupů event. i výstupů a nevyužíváme zároveň CH2, tak můžeme využít submoduly PX-7811 a 7812.  POZOR ! Submoduly PX-7811 a PX-7812 nelze použít v...
 • Měření výroby a spotřeby el. energie, 3f rychlé měření, elektroměr PA 144 - Pro rychlé a přesné měření 3f sítě (měření fázových napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníků, THD napětí a proudů a frekvence v síti nn atd.), v rozsahu jmenovitých proudů od 15 A do 150 A (dle konfigurace elektroměru) můžeme využít elektr...
 • Sběrnice CIB – zásady projektování a instalace - CIB je sběrnice vyvinutá firmou Teco a. s., která je zároveň vlastníkem práv k ochranné známce "CIB Common Installation Bus". Sběrnice CIB je určena primárně pro velmi odolné a flexibilní připojení periferních modulů k základnímu modulu Foxtrot, nej...
 • Měření vysokých teplot do 1100 °C, TC, C-IT-0200I - Teplotu spalin kotle a další aplikace v oblasti měření vysokých teplot můžeme měřit pomocí snímačů teploty osazených termočlánkovým čidlem.  Termočlánky můžeme měřit modulem C-IT-0200I (viz následující příklad),  nebo můžeme využít...
 • Připojení elektroměru optickou hlavou TXN 149 01 - Sonda optického rozhraní TXN 149 01 (též optická hlava) je určená pro vyčítání dat a komunikaci s elektroměrem, přijímačem HDO a jinými přístroji. Sonda převádí optické signály na signály sériového rozhraní RS-232 (RxD a TxD). Jejím hlavním účelem j...
 • Modul SMM33 pro měření a analýzu 3f sítě  - Pro podrobnou analýzu 3f sítě (měření a sledování sdružených a fázových napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníků, THD napětí a proudů a frekvence v síti nn atd.) můžeme využít modul SMM33 připojený na komunikační kanál základního modulu Fo...
 • Měření DC napětí, proudu a výkonu (FVE apod.) - V aplikacích s fotovoltaickými panely nebo s malou větrnou elektrárnou někdy potřebujeme měřit ss síť – stejnosměrné napětí, proud a výkon. Pro měření napětí do 400 VDC, proud až 1000 ADC můžeme využít DC elektroměr VMU-E. Základní příklad zap...
 • Měření tepla, vyrobené a spotřebované teplo TÚV a ÚT (např. TČ) - Pro měření tepla (vyrobeného nebo spotřebovaného) použijeme průtokoměr, např.  TA-E/20 s impulzním výstupem, který připojíme na impulzní vstupy modulů C-AM-0600I , nebo na binární bezpotenciálové vstupy základního modulu CP-10x8 , CP-10x6...
 • MR-0161 - rozhraní CAN, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0161 umožňuje připojení PLC TECOMAT Foxtrot do sítě CAN s přenosovými rychlostmi 500, 250, 125, 50, 20 nebo 10 kBd. Lze jej použít pouze v režimech CAN, CAS a CAB (další viz TXV 004 03).   Tab. 1 Zapojení konektoru C nebo D sé...
 • Přímé zapojení vstupů CP-1000 na výstup SP - Následující příklad ukazuje přímé připojení dvou povelového SP k základnímu modulu CP-1000 , který výkonově ovládá blokované spotřebiče a zároveň má informaci o platnosti NT. Zapojení pokrývá většinu variant zapojení SP a umožňuje, aby Foxtrot řídi...
 • Polovodičové relé 1 A - Tyto relé mají osazeny např. základní moduly Foxtrot CP-10x6 a CP-10x8 (DO0, DO1) Parametry samotného spínacího prvku (konkrétní modul může mít odlišné hodnoty!): Jmenovitý proud (při teplotě 25 °C) 1 A...
 • Základní moduly FOXTROT - Analogové vstupy CP-10xx, rozsahy, základní informace Analogové vstupy na základních modulech umožňují připojit řadu čidel a měřených signálů. Jednotlivé varianty CP-10xx jsou osazeny různým počtem vstupů s různými parametry – rozsahy, typy...
 • Komunikační rozhraní CH2 ÷ CH4, použití vícenásobných submodulů - V případě potřeby více komunikačních rozhraní (až 4 komunikační kanály RS-232, RS-485 ), je možno využít submoduly pro pozici CH2, které jsou osazené třemi komunikačními kanály CH2 až CH4. Komunikační rozhraní CH2 je vyvedeno na konektor C nebo D (...
 • MR-0104 - rozhraní RS-232, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0104 zajišťuje převod signálů TTL sériového rozhraní na rozhraní RS-232, včetně  galvanického oddělení. Toto rozhraní je určené pouze k propojení dvou účastníků (zapojení bod-bod). Je vhodné např. ke spojení PLC TECOMAT a PC na krát...
 • MR-0114 - rozhraní RS-485, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0114 zajišťuje převod signálů TTL sériového rozhraní na rozhraní RS-485 galvanicky oddělené. Toto rozhraní pracuje v poloduplexním režimu a umožňuje vícebodové (multidrop) propojení účastníků. Pro správnou funkci je třeba správné zakon...
 • MR-0124 - rozhraní RS-422, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0124 zajišťuje převod signálů TTL sériového rozhraní na rozhraní RS-422 galvanicky odděleném. Rozhraní umožňuje spojení dvou spolupracujících zařízení (bod-bod).  Každé jednotlivé vedení (RxD i TxD) musí být zakončeno na konci ve...
 • MR-0160 - rozhraní 2x CAN, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0160 umožňuje připojení PLC TECOMAT Foxtrot do dvou sítí CAN s přenosovými rychlostmi 500, 250, 125, 50, 20 nebo 10 kBd. Lze jej použít pouze v režimech CAN, CAS a CAB. Zakončení linky CAN je vyvedeno pouze pro jeden kanál (libovolný). D...
 • Komunikační rozhraní CH2, použití volitelných submodulů - Komunikační rozhraní CH2 je vyvedeno na svorkovnici C nebo D podle typu základního modulu. Rozmístění signálů na svorkách je k dispozici ve více variantách podle typu základního modulu: obr. 1 pro základní moduly CP-1000, CP-1001 a CP-1091...

Nejsou dostupná žádná data.