MR-0161TXN 101 61

MR-0161, 1x CAN (SJA1000, Philips), s vlastním napájecím zdrojem, galvanické oddělení

DI
DO
AI
AO
COM 1x CAN
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
MR-0161
MR-0161, 1x CAN (SJA1000, Philips), s vlastním napájecím zdrojem, galvanické oddělení
Obj. číslo TXN 101 61
Teco kód TXN 101 61
Kategorie Foxtrot 1 - Příslušenství k základním modulům, TC700 - Příslušenství k centrálním modulům
Tagy Prodej a výroba ukončeny
COM - Sériové a komunikační kanály
Max. přenosová rychlost 500/250 kBd
Max. délka připojeného vedení (RS-485) 100/250 m
Počet interních portů CAN 1
Napájení
Napájecí napětí, tolerance Submodul je napájen z napájecího zdroje koncového zařízení, v kterém je osazen.
Maximální příkon 1,2 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Izolační napětí galvanického oddělení 1 000 VDC
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 25 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 35,6 x 52 x 10 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň znečištění 2, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Balení, přeprava, skladování
Popis Submodul je balen podle vnitřního balicího předpisu do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného přepravními etiketami a ostatními údaji nutnými pro přepravu.

Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu.

Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Přepravu je dovoleno provádět při teplotách -40 °C až 70 °C, relativní vlhkosti 10 % až 95 % (nekondenzující) a minimálním atmosférickém tlaku vyšším než 70 kPa.
Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20 °C.
Montáž
Popis montáže Instalace submodulu do systému TEMPO se provádí dle příslušné dokumentace. Submodul se osazuje do pozic přístupných po povolení dvou šroubů a vysunutí a odklopení zadního krytu. Submodul musí být osazen plným počtem špiček (počet vývodů na submodulu i základní desce musí souhlasit).
Výměnné submoduly Submoduly obsahují součástky citlivé na elektrostatický náboj, proto dodržujte zásady pro práci s těmito obvody! Manipulaci provádět pouze na submodulu vyjmutém z rámu!

Při výměně submodulů je třeba pečlivě kontrolovat správnost nasazení dutinek submodulu proti špičkám na základní desce. Dutinky nemají kódování polohy a při chybném nasazení, může dojít při opětovném zapnutí napájení k poškození submodulu nebo i základní desky!!!
Připojení
Popis připojení Zakončovací impedanci rozhraní je možno také připojit proletováním plošných pájecích propojek na desce s plošnými spoji. Propojky jsou umístěny v blízkosti vývodů jednořadé zásuvky (na opačné straně desky než zásuvka).

V3, V4 – propojky pro připojení zakončovací impedance rozhraní 1
V5, V6 – propojky pro připojení zakončovací impedance rozhraní 2
U Submodulu MR-0161 propojovat pouze V3 a V4.
Podrobné údaje o připojení, zásady správné instalace, příklady zapojení rozhraní a zásady zvýšení odolnosti a spolehlivosti jsou uvedeny v příručce pro projektování TXV 001 08.01.
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí připraven k činnosti. Na panelu modulu je k dispozici tlačítko MODE pro zobrazení aktuálně nastavené IP adresy rozhraní Ethernet. Parametry všech rozhraní se nastavují ve vývojovém prostředí Mosaic.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

MR-0160/161 - Základní dokumentace

154,75 kB, (CS, EN)

Uživatelské příručky

PDF

Foxtrot1 a TC700 Přehled komunikačních submodulů (cs), TXV00440_01

866,08 kB, (CS)
  • MR-0161 - rozhraní CAN, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0161 umožňuje připojení PLC TECOMAT Foxtrot do sítě CAN s přenosovými rychlostmi 500, 250, 125, 50, 20 nebo 10 kBd. Lze jej použít pouze v režimech CAN, CAS a CAB (další viz TXV 004 03).   Tab. 1 Zapojení konektoru C nebo D sé...

Nejsou dostupná žádná data.