CP-1972TXN 119 72

CP-1972, CPU, ETH100/10, 1xRS485, 4xDI, 2xAI/DI, 2xAO/10V, 3xDO PWM/3A, 8xDO/1A 3xDO/3A, 1xCIB, 1x TCL2

DI 4x DI
DO 8x DO
AI 2x AI
AO 2x A0
COM 1x ETH 10/100
1x RS-485
3x Sériový kanál (1x volný slot)
1x TCL2 master
1x CIB master
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
CP-1972
CP-1972 je centrální modul Foxtrot první generace v zákaznickém (OEM) provedení bez vlastního krytování.
Moduly jsou osazeny centrální jednotkou (CPU) řady L, která je určena pro aplikace s požadavky na výkon. Obsahuje zálohovanou pamět CMOS RAM pro uživatelské programy, data, tabulky, uživatelské registry a DataBox, paměť Flash pro zálohování uživatelského programu, slot pro paměťovou kartu MMC/SD/SDHC a obvod reálného času.
Obj. číslo TXN 119 72
Teco kód TXN 119 72
Kategorie Foxtrot 1 - OEM základní moduly
Tagy Prodej a výroba ukončeny
Systémové parametry centrální jednotky
Řada centrální jednotky L
Paměť uživatelského programu 384 + 64 kB
Paměť pro uživatelské proměnnné / z toho RETAIN proměnné 192 kB/48 kB
Délka instrukce 2 ÷ 10 bytů
Zálohování zdrojového kódu programu v PLC Ano, v záložní paměťi programu (EEPROM)
On-line změna programu v PLC Ano, včetně změny I/O konfigurace
Paměť pro archivaci projektu - interní 2 MB
DataBox – přídavná paměť dat interní 512 kB
Slot pro volitelnou paměťovou kartu SD - Card Slot
Doba cyklu na 1k logických instrukcí 0,2 ms
Vývojové prostředí Mosaic v2018.2 nebo vyšší
Programovací jazyky ST, IL, LD, FBD, SFC, CFC
RTC - Obvod reálného času Ne
Zálohování RAM a RTC 1) bez / se zálohovací baterií typ. 500 hod / typ. 20 000 hod
Integrovaný Web server Ano
Integrovaný Datalogger Ano
Přístup k proměnným PLC přes web API Ano
Upozornění 1) Platí pro základní modul bez napájení, při zapnutém napájení jsou zálohovací obvody odpojené
2) Sériové rozhraní CH1 je pevně osazeno rozhraním RS-485. Typ sériového rozhraní CH2 až CH4 je volitelný pomocí výměnných submodulů
COM - Komunikace - IP/Ethernet
Rozhraní Ethernet 10/100 Mb (ETHx) 1
Dostupné systémové režimy na ETH a WLAN UNI, PC, PLC, PLD
Protokol TCP/IP Ano
Protokol UDP Ne
Protokol HTTPS Ne
Protokol HTTP Ne
Protokol WebSocket Ne
Protokol MODBUS/TCP Ne
Protokol SMTP Ne
Protokol IEC 60870-5-104 Ne
REST API Ne
COM - Sériové a komunikační kanály
max. počet volitelných sériových kanálů v základním modulu 3
max. počet rozšiřujících sériových kanálů na sběrnici TCL2 6
Počet interních sériových kanálů RS-485 1
Komunikační rychlost interního sériového kanálu volitelná
Dostupné systémové režimy na CH5-10 UNI, CSJ (CAN)
Protokol Modbus RTU/ASCII master Ne
Protokol Modbus RTU/ASCII slave Ne
Protokol Profibus DP master (< 180 kbit/s) Ne
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 master
TCL2 - Rozsah jedné větve systémové I/O sběrnice 10 I/O modulů + 4 operátorské panely + 6 sériových kanálů
Komunikační rychlost systémové I/O sběrnice 345 kbps
Zakončovací odpor systémové I/O sběrnice 120 Ω
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB master (100 mA)
CIB - Rozsah adres jedné větve instalační sběrnice 32 I/O modulů rodiny CFox
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Počet vstupů ve skupině 4
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Max. měřicí napětí na připojeném kontaktu 7 V DC
Max. proud sepnutým kontaktem 2 mA
Max. odpor pro sepnutý kontakt, log. 1 < 1 kΩ
Min. odpor pro rozepnutý kontakt, log. 0 > 2 kΩ
Četnost měření Cyklus PLC
DO - Parametry binárních tranzistorových výstupů (skupina A)
Počet tranzistorových výstupů 8
Počet skupin výstupů 2
Počet výstupů ve skupině 4
Organizace tranzistorových výstupů do skupin 4x (DO0-DO3) + 4x (DO4-DO7)
Typ výstupu polovodičový výstup, poloviční můstek (push-pull)
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Spínané napětí 10 – 32 V DC
Spínaný proud, zatížení výstupu 2,7 A každý výstup trvale, pulsně 4 A
Výstupní odpor typ. 0,3 Ω, max. 0,6 Ω
DO - Parametry binárních tranzistorových výstupů (skupina B)
Parametry platné pro výstupy na svorkách LED0 - LED2
Počet tranzistorových výstupů 3
Počet skupin výstupů 1
Organizace tranzistorových výstupů do skupin 3x (LED0-LED2)
Společný vodič skupiny minus
Typ výstupu tranzistor NMOS s otevřeným kolektorem. (Zátěž vůči napájení)
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Spínané napětí 40 V DC max.
Spínaný proud, zatížení výstupu 3 A max.
Doba sepnutí typ. 25 μs
Doba rozepnutí typ. 25 μs
Interní jištění Teplotní ochrana, omezení proudu
Zkratový proud typ. 5 A
DO - Parametry binárních tranzistorových výstupů (skupina C)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO8 a DO9
Počet transistorových výstupů 2
Počet skupin výstupů 1
Organizace tranzistorových výstupů do skupin 2x (DO8-DO9)
Společný vodič skupiny minus
Typ výstupu Tranzistor PMOS s otevřeným kolektorem. (Zátěž vůči GND)
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Spínané napětí 6 - 36 V DC
Spínaný proud, zatížení výstupu každý výstup trvale 3,7 A
Výstupní odpor typ. 90 mΩ
Doba sepnutí typ. 30 μs
Doba rozepnutí typ. 500 μs
Interní jištění Teplotní ochrana, omezení proudu
Zbytkový proud max. 5 μA
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 2
Typ vstupu Proudový vstup
Společný vodič Minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace přetížení ve stavovém slově
Číslicová rozlišovací schopnost 12 bit
Typ převodníku Aproximační
Doba převodu 20 μs
Doba opakování vzorku 80 μs typ.
Filtrace hřebenový filtr, 32 vzorků
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Proud 0 až 20 mA / 0,3906 μA
Vstupní impedance v rozsahu proudového signálu 100 Ω
Chyba proudového vstupu - maximální chyba při 25 °C ±0,3 % plného rozsahu
Chyba proudového vstupu - teplotní koeficient ± 0,02 % plného rozsahu/K
Chyba proudového vstupu - nelinearita ± 0,08 % plného rozsahu
Chyba proudového vstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,05 % plného rozsahu
Výstup pro napájení měřicích proudových smyček
Výstupní napětí 24 V ± 10%
Výstupní proud 45 mA
Odolnost proti zkratu Ne
Jištění proti zkratu Ne
AO - Parametry analogových výstupů
Společný vodič skupiny minus
Rozlišení převodníku 12 bitů
Chyba analogového výstupu - maximální chyba při 25 °C ±0,2 % plného rozsahu
Chyba analogového výstupu - teplotní koeficient ±0,3 % plného rozsahu/K
Chyba analogového výstupu - linearita ±0,7 % plného rozsahu
Chyba analogového výstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách ±0,5 % plného rozsahu
Napěťový výstup - Výstupní napětí 0 - 10,5 V
Napěťový výstup - Rozlišení 1 LSB 2,589 mV
Napěťový výstup - Maximální výstupní proud 10 mA
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 12 V DC
Napájecí napětí, tolerance 12/24 V DC, +25%, -15%, SELV
Maximální příkon 5 W
Odběr proudu maximální (mA) 300 mA
Popis napájení Rozdíl mezi hodnotou typického a maximálního příkonu je dán možným zatížením sběrnic CIB
Napájení větve CIB - parametry vestavěného mastera 1x 100 mA/ 24 V DC
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 200 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 120 x 80 x 50 mm
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 120 x 80 x 50 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP00
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Na distanční sloupky
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.

Dokumentace HW

PDF

CP-1972 - Základní dokumentace

154,64 kB
PDF

CP-1972 - Programování CP-1972

2,76 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)

Nejsou dostupná žádná data.

Nejsou dostupná žádná data.