MR-0106TXN 101 06

MR-0106, 2x RS-485, 1x RS-232 (pouze FOXTROT), s vlastním napájecím zdrojem a autoidentifikací, galvanické oddělení

DI
DO
AI
AO
COM 2x RS-485
1x RS-232
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
MR-0106
Komunikační submodul MR-0106 je určen pro Foxtrot první generace jako volitelné rozhrání pro kanály CH2, CH3, CH4 na centrálním modulu. Obsahuje 2x RS-485, 1x RS-232 rozhrání včetně galvanického oddělení od systému a napájecích obvodů galvanického oddělení.
Obj. číslo TXN 101 06
Teco kód TXN 101 06
Kategorie Foxtrot 1 - Příslušenství k základním modulům
Tagy Prodej a výroba ukončeny
COM - Sériové a komunikační kanály
Počet interních sériových kanálů RS-232 1
Max. přenosová rychlost (RS-232) 200 kBd
Vstupní odpor přijímače (RS-232) min. 7 kOhm
Výstupní úroveň signálů (RS-232) typ. ±8 V
Max. délka připojeného vedení (RS-232) 15 m
Počet interních sériových kanálů RS-485 2
Max. přenosová rychlost 2 MBd
Citlivost přijímače (RS-485) min. ±200 mV
Výstupní úroveň signálů (RS-485) typ. 3,7 V
Max. délka připojeného vedení (RS-485) 1200 m
Poznámka k délce vedení Maximální délka platí pro kroucený a stíněný kabel a komunikační rychlost max. 120 kBd.
Napájení
Napájecí napětí, tolerance Submodul je napájen z napájecího zdroje koncového zařízení, v kterém je osazen.
Maximální příkon < 1 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Izolační napětí galvanického oddělení 1 000 VDC
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 50 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 35,6 x 52 x 10 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 2, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) 0°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Balení, přeprava, skladování
Popis Submodul je balen podle vnitřního balicího předpisu do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného přepravními etiketami a ostatními údaji nutnými pro přepravu. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu.

Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Přepravu je dovoleno provádět při teplotách -25 °C až 70 °C, relativní vlhkosti 10 % až 95 % (nekondenzující) a minimálním atmosférickém tlaku vyšším než 70 kPa. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20 °C.
Montáž
Pozor! Moduly obsahují součástky citlivé na elektrostatický náboj, proto dodržujeme zásady pro práci s těmito obvody! Manipulaci provádíme pouze na modulu odpojeném od napájení! Při výměně submodulů je třeba pečlivě kontrolovat správnost nasazení dutinek submodulu proti špičkám na základní desce. Dutinky nemají kódování polohy a při chybném nasazení, může dojít při opětovném zapnutí napájení k poškození submodulu nebo i základní desky !!!
Výměnné submoduly Instalace submodulu do koncového zařízení je vždy popsána v dokumentaci příslušného zařízení.

Submodul se osazuje na špičky v koncovém zařízení tak, aby 14-ti dutinková zásuvka submodulu byla přesně proti 14-ti špičkovému konektoru a 13-ti dutinková zásuvka se nasadí na špičky konektoru, trojřadý konektor.
Připojení
Popis Komunikační rozhraní koncového zařízení jsou typicky osazena konektory. Zapojení
konektorů je uvedeno v dokumentaci příslušného systému, kde je submodul použitý.
Obsluha
Konfigurace modulu Submodul MR-0106 má na desce plošného spoje propojky proletovány v poloze označené číslem 4. Kanál CH4 pracuje jako rozhraní RS-485. Propojky BT2 a BT3 připojují impedančního zakončení pro vedení RS-485, je-li zařízení na konci komunikačního vedení. Implicitně jsou submoduly dodávány s nejčastěji používaným nastavením RS-485, bez zakončení. 

Bloková schémata na následujících obrázcích ilustrují význam, umístění a zapojení jednotlivých propojek.
Uvedení do provozu Submodul je po po kontrole zapojení propojek, zasunutí do pozice v koncovém zařízení a zapnutí napájení systému připraven k činnosti v systému typu Foxtrot.
Diagnostika modulu Vlastní submodul není vybaven žádnou diagnostikou. Stav komunikační linky (aktivita vysílaných dat, přijímaných dat) je obvykle indikován LED na koncovém zařízení. Podrobnější informace je v dokumentaci příslušného zařízení.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož součástí je řídící systém, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje.

Dokumentace HW

PDF

MR-0105/106/115 Základní dokumentace

179,35 kB

Uživatelské příručky

PDF

Foxtrot1 a TC700 Přehled komunikačních submodulů (cs), TXV00440_01

866,08 kB, (CS)

Nejsou dostupná žádná data.