CP-1004TXN 110 04

CP-1004, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 4xDI/AI, 4xDI/HSC, 6xRO 230 V/ 3A,1xCIB

DI 4x DI/AI
4x DI/HSC
DO 6x RO
AI 4x AI/DI
viz DI
AO
COM 1x ETH
1x RS-232
1-3x Sériový kanál (1x volný slot)
1x TCL2
1x CIB
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
CP-1004
CP-1014
Základní modul CP-1004 je ze sortimentu základních modulů (ZM) modulárních programovatelných automatů řady Foxtrot kompatibilních s harmonizovanou normou ČSN EN 61131. . Jednotlivé ZM se liší počtem nebo typem vstupů a výstupů a indikačními a ovládacími prvky.

Základní modul CP-1004 je vybaven:
 • 8 binárními vstupy 24 V, z nichž max. 4 vstupy lze využít jako analogové s rozsahem 0÷10 V a max. 4 jako vstupy se speciálními funkcemi (rychlý čítač, připojení inkrementální snímače apod.).
 • 6 reléovými výstupy.
Základní modul CP-1004 je osazen centrální jednotkou (CPU) řady K, která je určena pro aplikace s požadavky na výkon. Obsahuje zálohovanou paměť CMOS RAM pro uživatelské programy, data, tabulky, uživatelské registry a DataBox, paměť Flash pro zálohování uživatelského programu, slot pro paměťovou kartu MMC/SD/SDHC, obvod reálného času, rozhraní Ethernet, dva sériové kanály (jeden s pevným rozhraním RS-232, druhý s pozicí pro volitelné submoduly), jeden komunikační kanál s rozhraním CIB pro připojení externích periferií a systémové rozhraní TCL2 určené pro připojení rozšiřovacích modulů, které zvyšují počet I/O systému.
Obj. číslo TXN 110 04
Teco kód TXN 110 04
Kategorie Foxtrot 1 - Základní moduly
Tagy Prodej a výroba ukončeny
Systémové parametry centrální jednotky
Řada centrální jednotky K
Paměť uživatelského programu 192 + 64 kB
Paměť pro uživatelské proměnnné / z toho RETAIN proměnné 64 kB/32 kB
Délka instrukce 2 ÷ 10 bytů
Zálohování zdrojového kódu programu v PLC Ano, v záložní paměťi programu (EEPROM)
On-line změna programu v PLC Ano, včetně změny I/O konfigurace
Paměť pro archivaci projektu - interní 2 MB
DataBox – přídavná paměť dat interní 512 kB
Slot pro volitelnou paměťovou kartu SD - Card Slot
Doba cyklu na 1k logických instrukcí 0,2 ms
Vývojové prostředí Mosaic
Programovací jazyky ST, IL, LD, FBD, SFC, CFC
RTC - Obvod reálného času Ne
Zálohování RAM a RTC 1) bez / se zálohovací baterií typ. 500 hod / typ. 20 000 hod
Integrovaný Web server Ano
Integrovaný Datalogger Ano
Přístup k proměnným PLC přes web API Ano
Upozornění 1) Platí pro základní modul bez napájení, při zapnutém napájení jsou zálohovací obvody odpojené
2) Sériové rozhraní CH1 je pevně osazeno rozhraním RS-485. Typ sériového rozhraní CH2 až CH4 je volitelný pomocí výměnných submodulů
COM - Komunikace - IP/Ethernet
Rozhraní Ethernet 10/100 Mb (ETHx) 1
Dostupné systémové režimy na ETH a WLAN UNI, PC, PLC, PLD
Protokol TCP/IP Ano
Protokol UDP Ne
Protokol HTTP Ne
Protokol WebSocket Ne
Protokol MODBUS/TCP Ne
Protokol SMTP Ne
Protokol IEC 60870-5-104 Ne
REST API Ne
COM - Sériové a komunikační kanály
max. počet volitelných sériových kanálů v základním modulu 4
max. počet rozšiřujících sériových kanálů na sběrnici TCL2 6
Počet interních sériových kanálů RS-232 1
Dostupné systémové režimy na CH5-10 UNI, CSJ (CAN)
Protokol Modbus RTU/ASCII master Ne
Protokol Modbus RTU/ASCII slave Ne
Protokol Profibus DP master (< 180 kbit/s) Ne
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 master
TCL2 - Rozsah jedné větve systémové I/O sběrnice 10 I/O modulů + 4 operátorské panely + 6 sériových kanálů
Komunikační rychlost systémové I/O sběrnice 345 kbps
Zakončovací odpor systémové I/O sběrnice 120 Ω
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB master (100 mA)
CIB - Rozsah adres jedné větve instalační sběrnice 32 I/O modulů rodiny CFox
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Společný vodič skupiny minus
Typ vstupu Typ 1 (IEC)
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu LED na panelu modulu
Vstupní napětí pro log. 0 0 V DC; -5 V DC min.; +5 V DC max.
Vstupní napětí pro log. 1 24 V DC; 15 V DC min.; 30 V DC max.
Vstupní proud při log. 1 5 mA typ.
Zpoždění z log. 0 na log. 1 5 μs
Zpoždění z log. 1 na log. 0 5 μs
Minimální šířka zachyceného impulsu 50 μs
Upozornění Je třeba si uvědomit, že svorky GND v polích 24 V DC a DIGITAL / SPECIAL INPUTS jsou spojené uvnitř systému. Není žádoucí propojovat svorku GND v poli DIGITAL / SPECIAL INPUTS se záporným pólem zdroje napájecího systém i vstupy, protože by přes druhou svorku GND došlo k uzavření smyčky a tím i možnému indukování rušivých signálů.
HSC - Speciální funkce binárních vstupů/čítačů
Jednosměrný čítač (UP) 2x (DI0); (DI2)
Dva jednosměrné čítače (UP/UPB) 2x (DI0/DI2); (DI2/DI3)
Obousměrný čítač (UP/DOWN) 2x (DI0/DI1); (DI2/DI3)
Čítač s řízením směru (CLK/DIR) 2x (DI0/DI1); (DI2/DI3)
Obousměrný čítač s nulováním a zachycením (UP/DOWN/CLR/CAP) 1x (DI0/DI1/DI2/DI3)
Čítač s řízením směru s nulováním a zachycením (CLK/DIR/CLR/CAP) 1x (DI0/DI1/DI2/DI3)
IRC základní (V/G) 2x (DI0/DI1); (DI2/DI3)
IRC s nulováním a zachycením (V/G/NI/MD) 1x (DI0/DI1/DI2/DI3)
Měření délky pulzu 4x (DI0,DI1, DI2, DI3)
Měření periody 4x (DI0,DI1, DI2, DI3)
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO0-DO5
Počet reléových výstupů 6
Počet skupin výstupů 2
Počet výstupů ve skupině 3
Organizace reléových výstupů do skupin 3x (DO0-DO2) + 3x (DO3-DO5)
Diagnostika Signalizace vybuzeného výstupu na panelu modulu
Spínaný proud 3 A max., 100 mA min.
Spínané napětí 250 V AC max., 5 V AC min., 30V DC max.
Krátkodobá přetížitelnost výstupu - inrush 4 A max.
Proud společnou svorkou 10 A max.
Doba sepnutí kontaktu typ. 10 ms
Doba rozepnutí kontaktu typ. 4 ms
Mezní hodnoty spínané odporové zátěže max. 3A při 30 V DC nebo 230 V AC
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže DC13 max. 3 A při 30 V DC
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže AC15 max. 3 A při 230 V AC
Frekvence spínání bez zátěže max. 300 sepnutí/min.
Frekvence spínání se jmenovitou zátěží max. 20 sepnutí/min
Mechanická životnost min. 5 000 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži odporové min. 100 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní DC13 min. 100 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní AC15 min. 100 000 cyklů
Ochrana proti zkratu Ne
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 3750 V AC
Izolační napětí mezi skupinami výstupů navzájem 3750 V AC
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 4
Počet vstupů ve skupině 4
Počet skupin analogových vstupů 1
Organizace analogových vstupů do skupin 4x (DI4/AI0-DI7/AI3)
Typ vstupu Se společnou svorkou
Společný vodič Minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace přetížení ve stavovém slově
Typ převodníku Aproximační
Doba převodu 20 μs
Provozní režimy periodické snímání vstupů
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Napětí 0 až 10 V / 2,579 mV
Chyba napěťového vstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,05 % plného rozsahu
Dovolené trvalé přetížení - napěťový vstup -20 V až +30 V
Detekce rozpojeného vstupu Ne
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 24 V DC
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25%, -15%, SELV
Napájecí napětí při zálohování externím akumulátorem 27 V DC, +10%, –15%, SELV
Typický příkon 5 W
Maximální příkon 8 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 6 W
Odběr proudu maximální (mA) 400 mA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ano, vratná pojistka
Popis napájení Rozdíl mezi hodnotou typického a maximálního příkonu je dán možným zatížením sběrnic CIB a počtem sepnutých výstupů a vytížením CPU
Napájení větve CIB - parametry vestavěného mastera 1x 100 mA/ 24 V DC
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 200 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 105 x 92 x 63 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 6M
Šířka modulu 105 mm
Výška modulu 92 mm
Hloubka modulu 63 mm
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 105 x 92 x 63 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2: 2005 (idt IEC61131-2:2003) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140:2003 (idt IEC 61140:2001)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-3:1995 (mod IEC 364-3:1993)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60664-1:1992)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60641:1992)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen podle vnitřního balicího předpisu do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného přepravními etiketami a ostatními údaji nutnými pro přepravu.
Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu.
Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Přepravu je dovoleno provádět při teplotách -25 °C až +70 °C, relativní vlhkosti 10 % až 95 % (nekondenzující) a minimálním atmosférickém tlaku vyšším než 70 kPa.
Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivníchplynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C.
Montáž
Popis montáže Montáž do rozvaděče
Popis montáže Základní modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 10.
Výměnné submoduly Volitelné submoduly MR-01xx s rozhraním sériového kanálu 2 se v základním modulu CP-10x0 osazují na prostřední desku do pozice označené na výkrese. V případě potřeby doplnění nebo výměny submodulu s rozhraním sériového kanálu je třeba uvolnit západky na
Výměnné submoduly VM Volitelné submoduly MR-01xx sériového rozhraní se do základního modulu CP-1004 osazují na prostřední desku do pozice označené na obr. 7.1. V případě potřeby osazení nebo výměny submodulu s rozhraním sériového kanálu je třeba šroubovákem uvolnit západky spodní části pouzdra. Po sejmutí spodní části pouzdra vyjmeme sestavu desek ze zbylé části pouzdra (vytlačením sestavy vnitřních desek opatrným tlakem na Ethernet konektor vysuneme desky směrem dolů). Po odstranění horní desky s indikací a konektorem rozhraní Ethernet je výměnný submodul přístupný. Po instalaci submodulu desky opatrně zasuneme do sebe – pozor na ohnutí špiček a následující chybné zasunutí. Poté sestavený komplet desek opatrně nasuneme do krytu. Pozor na riziko ohnutí LED diod a správné nasměrování tlačítka a ETHERNET konektoru. Po zasunutí do krytu zaklapneme dno modulu.
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí připraven k činnosti. Na panelu modulu je k dispozici tlačítko MODE pro zobrazení aktuálně nastavené IP adresy rozhraní Ethernet. Parametry všech rozhraní se nastavují v programovacím prostředí Mosaic. Přesný postup nastavení je uveden v dokumentaci TXV 004 10. Další činnost (programování, ladění aplikace apod.) se provádí ve vývojovém prostředí MOSAIC.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány na displeji modulu a jsou k dispozici ke zpracování nadřízeným systémem. Podrobnější informace viz TXV 004 10.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření.
Přídavná zálohovací baterie - údržba
 • V případě potřeby prodloužení doby zálohování (více než 500 hodin) je nutné osadit přídavnou zálohovací lithiovou baterii typu CR2032, 3 V, průměr 20 mm, tloušťka 3,2 mm do držáku umístěném na prostřední desce sestavy modulu (demontáž sestavy je popsána v kapitole 7).
 • Při osazování popř. výměně baterie je třeba postupovat tak, aby nedošlo k jejímu zkratování!
 • Výměnu baterie doporučujeme provádět po 2 až 3 letech. Nepotřebnou baterii je nutné předat k likvidaci oprávněným organizacím.
Záruka
Upozornění
 • Před zapnutím systému musí být splněny všechny podmínky této dokumentace, v opačném případě může být ochrana poskytovaná zařízením narušena.
 • Systém nesmí být uveden doprovozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož součástí je systém Foxtrot, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje.
 • Veškeré opravy a servis výrobku provádí výhradně výrobce, popřípadě jím autorizovaná osoba.
 • Za bezpečnost systému odpovídá osoba provádějící montáž zařízení.

Dokumentace HW

PDF

CP-1004 Základní dokumentace

688,62 kB, (CS, EN)
PDF

CP-1004/1014 Příručka uživatele

5,10 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Foxtrot1 - Příručka uživatele, (cs), TXV00410_01

3,40 MB
PDF

Foxtrot1 - Příručka uživatele (en), TXV00410_02

4,30 MB

Projekční podklady

DWG

CP- 1004 Technický výkres DWG

137,71 kB
DXF

CP- 1004 Technický výkres DXF

390,68 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
 • Analogové vstupy CP-1004, měření proudu 0 ÷ 20 mA - Binární vstupy DI4 až DI7 základního modulu CP-1004  je možno v konfiguraci nastavit do režimu analogových vstupů (pak jsou zpracovávány jako analogové vstupy AI0 až AI3) se vstupním rozsahem 0 ÷ 10 VDC, nebo s pomocí bočníku 500 &...
 • Zálohované napájení CP-1004, zdroj PS2-60/27 - Obr. 1 Příklad zálohovaného napájení základního modulu CP-1004 Poznámky: napájecí zdroj musí být stabilizovaný 27,2 VDC, splňující podmínky SELV a určený pro nabíjení připojených akumulátorů, standardně je předepsán PS2-60/27 .&nb...
 • CP-1004 - Základní modul CP-1004 je nejmenší samostatný řídicí systém řady Foxtrot. Je ve standardním provedení na DIN lištu, v 6M krytu (rozměry krabičky naleznete v  tomto článku ), osazen čtyřmi vyjímatelnými svorkovnicemi.  Osazení: N...
 • Speciální funkce binárních vstupů modulu CP-1004 - Binární vstupy DI0, DI1 (čítač 1) a DI2, DI3 (čítač 2) se mohou kromě funkce běžných vstupů nastavit do jedné ze speciálních funkcí, umožňujících připojení inkrementálního snímače polohy, aplikace rychlých čítačů, měření periody a fázového posunu (n...
 • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...SCH, 8xAI/DI, 8DI/HSC, 4xAO, 8xRO, 4xDO, 2xTCL2 CP-1003 10,0 W TXN 110 04 CP-1004, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 4xDI/AI, 4xDI/HSC, 6xRO 230 V/ 3A,1xCIB CP-1004 5,0 W...
 • SMS komunikace, připojení modemu UC-1205 k základnímu modulu Foxtrot - ...onektorem pro připojení antény.   Obr. 1 Příklad připojení SMS modemu UC-1205 k základnímu modulu Foxtrot CP-1004 Poznámky: SMS modem UC-1205 je z pohledu komunikace standardní modemové zařízení, takže svorka RxD...
 • SMS komunikace, připojení modemu INSYS GSM small k základnímu modulu Foxtrot - ...all k rozhraní CH1 základního modulu Foxtrot. Obr. 1 Příklad připojení SMS modemu INSYS k základnímu modulu Foxtrot CP-1004 Poznámky: Pro připojení rozhraní RS-232 platí shodné podmínky jako u příkladu zapojení modemu UC-12...
 • Připojení zařízení slave s rozhraním M-bus, modul SX-1181 - ...padě se tato část může napájet ze samostatného zdroje. Obr. 1 Připojení modulu SX-1181 k rozhraní CH1 modulu CP-1004 Poznámky: K modulu SX-1181 lze připojit max. 64 měřičů, z toho vyplývá maximální klidový proud sběrnicí 9...
 • FOXTROT – základní a periferní moduly, napájení - ...šené tabulky vstupů a výstupů je v následující tabulce:   Čelní pohled na základní modul (příklad CP-1004 ):   CP-1004 představuje nejjednodušší variantu základního modulu Foxtrot. Základní modul j...
 • Napájení základního modulu Foxtrot - ...oxtrot Typ základního modulu Max. Příkon 1) Typ. Příkon 2) CP-1004 , CP-1014 8 W 4 W CP-1005 , CP-1015 8 W 4 W...
 • PLC Tecomat Foxtrot první generace - ..., Provedení: DIN-RAIL, Interface: Multi, Bus: TC700, Input: true, Output: true, Analog: true, Binary: true ] CP-1004 CP-1004-Základní modul Foxtrot [ DI: 8, DO: 6, Typ: PLC-Foxtrot, Výrobce: Teco, Provedení: DIN-RAIL, Interfa...
 • CP-1014 - CP-1014 má osazení I/O (vstupy, výstupy, napájení, komunikační rozhraní) shodné s modulem CP-1004 .  Liší se horním panelem, kde místo indikačních LED a sedmisegmentového malého displeje je osazen větší displej 4x20 znaků a 7 tlačítek....
 • IR-1501, modul reléových výstupů - ...čnou svorkou.  Vstupy DI0 ÷ DI3 umožňují realizovat speciální funkce shodné se vstupy základního modulu  CP-1004 (funkce, režimy vstupů jsou shodné se vstupy DI0 ÷ DI3 modulu CP-1004 , podrobnější informace a příklady zap...
 • Oddělení napájení sběrnice CIB – oddělovací modul C-BS-0001M - ...ro posílení napájecích obvodů sběrnice CIB pro základní moduly vybavené napájecím obvodem CIB s omezeným výkonem (např. CP-1004 , CP-1006 ), nebo pro starší verze základních modulů Foxtrot, které napájecí obvody CIB neměly instalovány vůbec....
 • Externí CIB master CF-1141 - ...následujícím obrázku. Obr. 1. Připojení CF-1141 k základnímu modulu Foxtrot Kompletní příklad zapojení CF-1141 k CP-1004 je uveden v  tomto článku . Zálohovací akumulátor je možné připojit i k modulu CF-1141, viz následující obrá...
 • Interní CIB master u CP-10xx - ...CP-1003 Nemá CIB  master  Nemá CIB  master  CP-1004, CP-1014 100 mA 1 A (modul C-BS-0001M ) CP-1005, CP-1015 100 mA...
 • IB-1301, modul binárních vstupů 24 V - ...le ČSN EN 61 131).  Vstupy DI0 ÷ DI3 umožňují realizovat speciální funkce shodné se vstupy základního modulu CP-1004 (funkce, režimy vstupů jsou shodné se vstupy DI0 ÷ DI3 modulu CP-1004 , podrobnější informace a příklady zap...
 • Komunikační rozhraní CH2 ÷ CH4, použití vícenásobných submodulů - V případě potřeby více komunikačních rozhraní (až 4 komunikační kanály RS-232, RS-485 ), je možno využít submoduly pro pozici CH2, které jsou osazené třemi komunikačními kanály CH2 až CH4. Komunikační rozhraní CH2 je vyvedeno na konektor C nebo D (...
 • Připojení elektroměru optickou hlavou TXN 149 01 - Sonda optického rozhraní TXN 149 01 (též optická hlava) je určená pro vyčítání dat a komunikaci s elektroměrem, přijímačem HDO a jinými přístroji. Sonda převádí optické signály na signály sériového rozhraní RS-232 (RxD a TxD). Jejím hlavním účelem j...
 • Připojení zařízení slave s rozhraním M-bus, submodul MR-0158 - Submodul MR-0158 již není v prodeji. Submodul MR-0158 obsahuje obvody fyzického rozhraní master pro připojení na sběrnici M-bus . Touto sběrnicí se nejčastěji komunikuje s měřiči tepla apod.   Je určen pro systémy řady TC700,...
 • Sběrnice CIB – zásady projektování a instalace - CIB je sběrnice vyvinutá firmou Teco a. s., která je zároveň vlastníkem práv k ochranné známce "CIB Common Installation Bus". Sběrnice CIB je určena primárně pro velmi odolné a flexibilní připojení periferních modulů k základnímu modulu Foxtrot, nej...
 • Komunikační rozhraní CH2, použití volitelných submodulů - Komunikační rozhraní CH2 je vyvedeno na svorkovnici C nebo D podle typu základního modulu. Rozmístění signálů na svorkách je k dispozici ve více variantách podle typu základního modulu: obr. 1 pro základní moduly CP-1000, CP-1001 a CP-1091...
 • MR-0104 - rozhraní RS-232, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0104 zajišťuje převod signálů TTL sériového rozhraní na rozhraní RS-232, včetně  galvanického oddělení. Toto rozhraní je určené pouze k propojení dvou účastníků (zapojení bod-bod). Je vhodné např. ke spojení PLC TECOMAT a PC na krát...
 • MR-0114 - rozhraní RS-485, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0114 zajišťuje převod signálů TTL sériového rozhraní na rozhraní RS-485 galvanicky oddělené. Toto rozhraní pracuje v poloduplexním režimu a umožňuje vícebodové (multidrop) propojení účastníků. Pro správnou funkci je třeba správné zakon...
 • MR-0124 - rozhraní RS-422, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0124 zajišťuje převod signálů TTL sériového rozhraní na rozhraní RS-422 galvanicky odděleném. Rozhraní umožňuje spojení dvou spolupracujících zařízení (bod-bod).  Každé jednotlivé vedení (RxD i TxD) musí být zakončeno na konci ve...
 • MR-0160 - rozhraní 2x CAN, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0160 umožňuje připojení PLC TECOMAT Foxtrot do dvou sítí CAN s přenosovými rychlostmi 500, 250, 125, 50, 20 nebo 10 kBd. Lze jej použít pouze v režimech CAN, CAS a CAB. Zakončení linky CAN je vyvedeno pouze pro jeden kanál (libovolný). D...
 • MR-0105, MR-0106, MR-0115, osazení CP-10x4, CP-10x5 - Tab. 1 Vyvedení komunikačních kanálů CH2, CH3 a CH4 pro CP-10x4 , CP-10x5   Svorkovnice C Svorka MR-0105 MR-0106 MR-0115...
 • Submoduly PX-7811, PX-7812 (CH2 Foxtrot osazení DI a DO)  - Chceme-li rozšířit základní modul Foxtrot CP-10x4 , CP-10x5 a CP-1000 o několik binárních vstupů event. i výstupů a nevyužíváme zároveň CH2, tak můžeme využít submoduly PX-7811 a 7812.  POZOR ! Submoduly PX-7811 a PX-7812 nelze použít v...
 • Základní moduly FOXTROT - Analogové vstupy CP-10xx, rozsahy, základní informace Analogové vstupy na základních modulech umožňují připojit řadu čidel a měřených signálů. Jednotlivé varianty CP-10xx jsou osazeny různým počtem vstupů s různými parametry – rozsahy, typy...
 • MR-0161 - rozhraní CAN, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0161 umožňuje připojení PLC TECOMAT Foxtrot do sítě CAN s přenosovými rychlostmi 500, 250, 125, 50, 20 nebo 10 kBd. Lze jej použít pouze v režimech CAN, CAS a CAB (další viz TXV 004 03).   Tab. 1 Zapojení konektoru C nebo D sé...
 • Modul C-EM-0300M a základní jednotka CP-1004 - ...měr C-EM-0300M pro CIB za účelem měření spotřeby v rodinném domu. Bohužel jsem po připojení k  (základní jednotka  CP-1004) v MOSAIC zjistil, že tento modul není rozpoznán - typ jednotky se mi zobrazuje jako unknown. Prosím poraďte, jak mám...
 • Změna IP adresy jednotky CP-1004 - Mám jednotku CP-1004 a v Mosaicu používám I/O configurator. Jak prosím změním defaultní IP adresu 192.168.134.176 na nějakou moji vlastní. Chtěl bych se do PLC dostat z Mosaicu i z webového prohlížeče. Dříve to bylo v okně "nastavení parametrů kaná...
 • Foxtrot CP-1004 - Error při komunikaci - Dobrý den, máme ve škole PLC Foxtrot CP-1004, na které se ale nemůžeme připojit, bohužel nějaký troubleshooting ani řešení ničeho podobného jsem nenašel. Na PLC bliká error E-80-05-0000, v Mosaicu se občas nejde připojit vůbec a je zobrazeno "Waitin...
 • Chyba na CP-1004 - Zdravím, dnes po několika výpadcích elektřiny začal modul CP-1004 na sedmisegmentovce  ukazovat chybu E-A1-01-1200 . Nevíte, co je to za chybu? V návodu jsem to nenašel. Odstranil jsem to restartem (napájení) jednotky. Počítač jsem k tomu př...
 • CP-1004 - Error - A1 01 1000 - Dobrý den,  kolegům chodila do poruchy centrální jednotka Foxtrot CP-1004 pro ovládání osvětlení v železniční stanici. Zobrazoval se na ní Error A1 01 1000 . Zprvu šel poruchový stav zrušit restartem centrální jednotky, později už ani restar...
 • Komunikace CP-1004 s elektroměrem PAC2200 přes Modbus - ...V30415167B-04_en_en-US.pdf?download=true ), který umožňuje komunikaci přes Modbus TCP. Pokouším se to zprovoznit s jednotkou CP-1004, ale nedaří se mi vyčíst žádné hodnoty. Už jsem tak nějak v koncích... Neměl by někdo ukázkový příklad, jak vyčítat...
 • Základní nastavení CP-1004 v případě zapomenutého hesla - Dobrý den, máme PLC CP-1004, chráněné heslem, přičemž si nikdo z kolegů nepamatuje, z jakého projektu PLC pochází, tedy neznáme ani uživatelské jméno a ani heslo. Je nějaký postup, jak nahrát do PLC nový program, popř. uvést PLC do výrobního nastav...
 • Chyba při přenosu programu do PLC + chyba webového rozhraní - Při vyslání kódu do mého PLC (CP-1004) se mi dost často stává, že to vypíše chybu "Nelze vytvořit soubor" (viz příloha). Někdy pomůže dát CPUčko do režimu HALT, ale většinou je potřeba provést restart napájení. Pak to jde přehrát, ale po nějaké době...
 • Mosaic Single License - ...te, kde licenci možno zakoupit? Předem děkuji. Havlíček     ---- ------------------------------------------ CP-1004 92H0100 VD 0068 TECO -------------------------------------- Modul Format : 1 Module stat info : S100 = 0xA2 data...
 • Připojení k Foxtrot z Mosaic 2022.1 - ...a poslední verzi firmware? Případně na jakou verzi. Děkuji, Havlíček.   ------------------------------------------ CP-1004 92H0100 VD 0068 TECO -------------------------------------- Modul Format : 1 Module stat info : S100 = 0xA2 data...
 • Foxtrot 2 a WireGuard - Dobrý den, úspěšně jsem převedl řídicí systém z CP-1004 na CP-2005. Všechno běží, jen jsem narazil na problém s připojením z Android telefonu na webový server Foxtrotu. V telefonu používám VPN klient Wireguard pro připojení telefonu k lokální síti...
 • Modul C-AQ-0006R nelze vložit do projektu - Dobrý den, pokoušel jsem se přidat modul C-AQ-0006R Smoke do projektu se starou centrální jednotkou (CP-1004). Ručně v Manažeru projektu tento modul nevidím. Pokud se ho pokusím načíst autodetekcí je tento modul neznámý a program se nepřeloží. Pok...
 • PIDmaker - ...ak MaxY nebo MinY ovlinit tak, aby chyba zmizela. Příručku k PIDmakeru jsem prostudoval, ale marně. Používám řídicí jednotku CP-1004. Poradíte?...
 • Jak v aktuálním Mosaicu správně zapnout zálohování programu do EEPROM? - Postarší CP-1004 (s vypnutým zálohováním programu do EEPROM) se programuje novým Mosaicem v IO Configu. Programátor teď chce zálohování do EEPROM zapnout. Povedlo se to vytvořením fiktivního projektu se starým HW Configem, z nějž zálohování do EEPRO...
 • Foxtrot 2 a WireGuard - ...é lokální sítě), zatímco s aktivovaným WG se na web CP-2005 nedostanu ani v lokální síti, ani zvenčí (přes mobilní data). Na CP-1004 klient WG neměl na připojení žádný vliv (ani na lokální síti, ani zvenčí, pro jistotu jsem to dnes ještě na CP-1004 z...
 • Chyba při přenosu programu do PLC + chyba webového rozhraní - ...hystám propojit dvě CPUčka, aby spolu komunikovala přes ethernet, tak to tu snad nezahltím dotazy :) HW dle popisku níže: CP-1004 70H0700 BO 1203 TECO ----------------------------------------------- CH1  : PC  A-  0 S-38_4 T- 7...
 • Lze přehrát program tak, aby nedošlo k poškození dat? - ...na první pohled nejsou offsety, tak jsem myslel, že by se s tím mohl Toxtrot popasovat :) Je pravda, že používám starší CPU CP-1004 Režim změny online používám, ale někdy mi to napíše "změnu nelze provést online", přitom HW konfiguraci neupravuji....
 • LTE modem - SIM karta - ...f konvertuje na nějakou hovorou záležitost. S použitím PIN nepočítám, jde o hobby projekt (upgrade domácího řídicího systému CP-1004=>CP-2005), takže ochranu před zneužitím nepotřebuji. Děkuji jf...
 • Mosaic Single License - ...chcete licenci / aplikační profil vygenerovat. Tj. stačí do objednávky přidat první řádek z přiložené informace o modulu: CP-1004 92H0100 VD 0068 TECO Licenci obdržíte e-mailem a do centrální jednotky uložíte přes systémovou webovou stránku htt...
 • Vyčtení chyb PLC - U CP-1004, resp. u všech jednotek CP-10xx lze vyčíst chyby zpětbě např. přes Firmware Updater, kdy se po kliknutí na obrázek systému pravým tlačítkem myši zobrazí nabídka pro zobrazení výpisu událostí. V tomto výpisu jsou vidět i chyby PLC.
 • Jištění výstupů DC - ...orů. Viz https://wiki.tecomat.cz/clanek/211-napajeci-zdroj-ps2-6027, https://wiki.tecomat.cz/clanek/221-zalohovane-napajeni-cp-1004-zdroj-ps2-6027....