MR-0152TXN 101 52

MR-0152, PROFIBUS DP Slave, s vlastním napájecím zdrojem, galvanické oddělení

DI
DO
AI
AO
COM 1x PROFIBUS DP (RS-485)
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
MR-0152
Submodul MR-0152 obsahuje řadiče PROFIBUS DP Slave a rozhraní RS-485,  včetně galvanického oddělení od systému a napájecích obvodů galvanického oddělení. Zároveň submodul obsahuje obvody identifikace (uživatel má možnost identifikovat z vývojového prostředí typ použitého submodulu).
Obj. číslo TXN 101 52
Teco kód TXN 101 52
Kategorie Foxtrot 1 - Příslušenství k základním modulům, TC700 - Příslušenství k centrálním modulům
Tagy Prodej a výroba ukončeny
COM - Sériové a komunikační kanály
Počet interních sériových kanálů RS-485 1
Max. přenosová rychlost 9.6lbit/s -12 Mbit/s
Impedance vedení 135 až 165 ohm
Max. délka připojeného vedení (RS-485) 1200/100m
Napájení
Napájecí napětí, tolerance Submodul je napájen z napájecího zdroje koncového zařízení, v kterém je osazen.
Maximální příkon 1,2 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Izolační napětí galvanického oddělení 1 000 VDC
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 25 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 35,6 x 52 x 10 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Typ zařízení Submodul
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Balení, přeprava, skladování
Popis Submodul je balen podle vnitřního balicího předpisu do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného přepravními etiketami a ostatními údaji nutnými pro přepravu.
Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu.

Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Přepravu je dovoleno provádět při teplotách ‑40 °C až 70 °C, relativní vlhkosti 10 % až 95 % (nekondenzující) a minimálním atmosférickém tlaku vyšším než 70 kPa.
Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20 °C.
 
Montáž
Popis montáže Instalace submodulu do centrálního modulu systému TC700 se provádí dle TXV 004 02, kap.2.3.
Submodul se osazuje do pozic přístupných po sejmutí bočních dvířek na krytu modulu. Submodul musí být osazen na straně konektorů modulu plným počtem špiček (počet vývodů na submodulu i modulu musí souhlasit), na druhé straně se nasadí na vnitřní řadu trojřadého konektoru. Na každé straně konektorové lišty modulu zůstává nezapojená špička – viz. obrázek
Instalace submodulu do systému TEMPO se provádí dle dokumentace TXV 190 02.
Instalace submodulu do systému TC650 se provádí dle dokumentace „Technické vybavení PLC řady TC650“  TXV 138 22.

 
Pozor! Moduly obsahují součástky citlivé na elektrostatický náboj, proto dodržujeme zásady pro práci s těmito obvody! Manipulaci provádíme pouze na modulu odpojeném od napájení! Při výměně submodulů je třeba pečlivě kontrolovat správnost nasazení dutinek submodulu proti špičkám na základní desce. Dutinky nemají kódování polohy a při chybném nasazení, může dojít při opětovném zapnutí napájení k poškození submodulu nebo i základní desky !!!
Připojení
Popis připojení Komunikační rozhraní centrálních modulů CP-700x i komunikačních modulů SC-710x řady TC700 jsou osazena shodnými bezšroubovými konektory. Viz tabulka zpojení konektorů.
Podrobné údaje o připojení, zásady správné instalace, příklady zapojení rozhraní a zásady zvýšení odolnosti a spolehlivosti jsou uvedeny v příručce pro projektování TXV 001 08.01.
 
Připojení přes konektory Dutinková lišta
Obsluha
Konfigurace modulu Submodul je obsluhován a diagnostikován z programu systému v kterém je použit.
Uvedení do provozu Submodul je po zasunutí do pozice v modulu a zapnutí napájení systému připraven k činnosti.
Diagnostika modulu Vlastní submodul není vybaven žádnou diagnostikou. Stav komunikační linky (aktivita vysílaných a přijímaných dat) je indikován na panelu modulu.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Projekční podklady

PDF

MR-0152 - základní dokumentace

290,39 kB

Uživatelské příručky

PDF

Foxtrot1 a TC700 Přehled komunikačních submodulů (cs), TXV00440_01

866,08 kB, (CS)

Nejsou dostupná žádná data.