CP-1091TXN 110 91

CP-1091, CPU, ETH100/10, 1x RS232, 1xSCH, 6xAI/DI, 6xDI, 1x DI/230VAC, 9xDO, 3xRO, 4xAO 1xCIB

DI 6x DI/AI
6x DI/HSC
1x DI (230 V AC)
DO 9x DO
3x RO
AI 6 AI/DI viz DI
AO 2x AO
2x DI/AO viz DI
COM 1x ETH
1x RS-485
1x slot pro Submodul
1x TCL2 master
1x CIB master
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
CP-1091
CP-1096
Základní moduly CP-1091, CP-1096 jsou vybaveny šesti víceúčelovými vstupy, z nichž každý je využitelný buď jako
- analogový vstup nebo jako
- binární bezpotenciálový kontakt, šesti binárními vstupy pro napětí 24 V DC s volitelnou funkcí čítače,
- dva vstupy mohou být použity jako analogové výstupy 0- 10V, 
- dvěma samostatnými analogovými výstupy 0-10V
- jedním binárním vstupem 230 V AC
- devíti binárními výstupy 24 V 0,5 A s volitelnou funkcí PWM
- třemi samostatnými reléovými výstupy.

Modul CP-1096 navíc obsahuje základní zobrazovací LCD displej 4 x 20 znaků a 6 uživatelských tlačítek.
Základní moduly CP-1091, CP-1096 jsou osazeny centrální jednotkou (CPU) řady L, která je určena pro aplikace s požadavky na výkon. Obsahuje zálohovanou paměť CMOS RAM pro uživatelské programy, data, tabulky, uživatelské registry a DataBox, paměť Flash pro zálohování uživatelského programu, slot pro MMC/SD/SDHC paměťovou kartu, obvod reálného času, rozhraní Ethernet, dva sériové kanály (jeden s pevným rozhraním RS-485, druhý s pozicí pro volitelné submoduly), jeden komunikační kanál s rozhraním CIB pro připojení externích periferií a systémové rozhraní TCL2 určené pro připojení rozšiřovacích modulů, které zvyšují počet I/O systému.
Obj. číslo TXN 110 91
Teco kód TXN 110 91
Kategorie Foxtrot 1 - Základní moduly
Tagy Prodej a výroba ukončeny
Systémové parametry centrální jednotky
Řada centrální jednotky L
Paměť uživatelského programu 384 + 64 kB
Paměť pro uživatelské proměnnné / z toho RETAIN proměnné 192 kB/48 kB
Délka instrukce 2 ÷ 10 bytů
Zálohování zdrojového kódu programu v PLC Ano, v záložní paměťi programu (EEPROM)
On-line změna programu v PLC Ano, včetně změny I/O konfigurace
Paměť pro archivaci projektu - interní 2 MB
DataBox – přídavná paměť dat interní 512 kB
Slot pro volitelnou paměťovou kartu SD - Card Slot
Doba cyklu na 1k logických instrukcí 0,2 ms
Vývojové prostředí Mosaic
Programovací jazyky ST, IL, LD, FBD, SFC, CFC
RTC - Obvod reálného času Ne
Zálohování RAM a RTC 1) bez / se zálohovací baterií typ. 500 hod / typ. 20 000 hod
Integrovaný Web server Ano
Integrovaný Datalogger Ano
Přístup k proměnným PLC přes web API Ano
Upozornění 1) Platí pro základní modul bez napájení, při zapnutém napájení jsou zálohovací obvody odpojené
2) Sériové rozhraní CH1 je pevně osazeno rozhraním RS-485. Typ sériového rozhraní CH2 až CH4 je volitelný pomocí výměnných submodulů
COM - Komunikace - IP/Ethernet
Rozhraní Ethernet 10/100 Mb (ETHx) 1
Dostupné systémové režimy na ETH a WLAN UNI, PC, PLC, PLD
Protokol TCP/IP Ano
Protokol UDP Ne
Protokol HTTP Ne
Protokol WebSocket Ne
Protokol MODBUS/TCP Ne
Protokol SMTP Ne
Protokol IEC 60870-5-104 Ne
REST API Ne
COM - Sériové a komunikační kanály
max. počet volitelných sériových kanálů v základním modulu 2
max. počet rozšiřujících sériových kanálů na sběrnici TCL2 6
Počet interních sériových kanálů RS-485 1
Komunikační rychlost interního sériového kanálu volitelná
Dostupné systémové režimy na CH5-10 UNI, CSJ (CAN)
Protokol Modbus RTU/ASCII master Ne
Protokol Modbus RTU/ASCII slave Ne
Protokol Profibus DP master (< 180 kbit/s) Ne
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 master
TCL2 - Rozsah jedné větve systémové I/O sběrnice 10 I/O modulů + 4 operátorské panely + 6 sériových kanálů
Komunikační rychlost systémové I/O sběrnice 345 kbps
Zakončovací odpor systémové I/O sběrnice 120 Ω
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB master (100 mA)
CIB - Rozsah adres jedné větve instalační sběrnice 32 I/O modulů rodiny CFox
DI - Organizace binárních vstupů
Počet binárních vstupů celkem 13
Počet skupin binárních vstupů 3
Organizace binárních vstupů do skupin 6x DI (DI0-DI5)
6x DI (DI6-DI11)
1x DI 230 V AC (HDO)
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI0-DI5
Počet vstupů ve skupině 6
Společný vodič skupiny AGND - zem modulu
Typ kombinovaného vstupu DI/AI Aktivní, pro snímání bezpotenciálových kontaktů a měření odporových čidel
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu LED na panelu modulu
Vstupní napětí pro log. 0 2,3 V DC min.; 12 V DC max.
Vstupní napětí pro log. 1 1 V DC max.
Vstupní proud při log. 1 -1,7 mA
Zpoždění z log. 0 na log. 1 1 ms
Zpoždění z log. 1 na log. 0 1 ms
Upozornění 1)Zdůvodu možného vzájemného ovlivňování jednotlivých vstupů je nutné rozdělit jednotlivé okruhy co nejblíže u svorky AGND jak je naznačeno na obrázku 4.1.
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina B)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI6 – DI11
Počet vstupů ve skupině 6
Společný vodič skupiny minus
Typ vstupu (IEC) Typ 1 (IEC) - pasivní
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu LED na panelu modulu
Vstupní napětí pro log. 0 2,3 V DC min.; 12 V DC max.
Vstupní proud při log. 1 typ. 5 mA
Upozornění *) - vstupy DI6 a DI7 jsou vyvedeny na společné svorky s AO2 a AO3 – funkce se volí v programovacím prostředí
DI - Parametry binárních vstupů AC
Parametry platné pro AC vstupy na svorkách HDO
Počet binárních AC vstupů celkem 1
Počet skupin AC vstupů 1
Počet AC vstupů ve skupině 1
Organizace binárních vstupů do skupin 1x DI 230 V AC (DI12)
Typ vstupu 230 V AC
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Vstupní napětí pro log. 0 0 V AC min., 120 V AC max.
Vstupní napětí pro log. 1 230 V AC typ., 200 V AC min., 250 V AC max.
Vstupní proud při log. 1 5 mA typ.
Zpoždění z log. 0 na log. 1 10 ms
Zpoždění z log. 1 na log. 0 10 ms
HSC - Parametry vstupů čítače
Parametry jsou platné pro vstupy DI6-DI11
Speciální funkce vstupů jednosměrný čítač
Čítač: Vstupní kmitočet/rozlišovací schopnost 10 kHz/1 pulz
Šířka pulzu min. 20 μs
Zpoždění z log. 0 na log. 1 4 μs
Zpoždění z log. 1 na log. 0 4 μs
Rozsah registrů max. 32 bitů, 0 až 4 294 967 296
DO/RO - Organizace binárních výstupů
Počet binárních výstupů celkem 9
Počet skupin binárních výstupů 2
Organizace binárních výstupů do skupin 8x DO (DO0-DO7)
1x DO (DO8)
DO - Parametry binárních tranzistorových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO0-DO7, DO8
Počet tranzistorových výstupů 9
Počet skupin výstupů 2
Počet výstupů ve skupině 8
Organizace tranzistorových výstupů do skupin 8x DO (DO0-DO7); 1x DO (DO8)
Typ výstupu MOSFET (Low-side switch)
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace vybuzeného výstupu LED na panelu modulu
Spínané napětí 10 – 32 V DC
Spínaný proud, zatížení výstupu 0,5 A max.
Zbytkový proud max. 10 μA
Ochrana proti zkratu omezení proudu (bez signalizace)
Ochrany tranzistorového výstupu ESD, přepětí, teplota, přepólování
Specielní funkce (A) PWM
Pracovní kmitočet 20 kHz max.
Upozornění 1) Kontrola správného připojení mínus pólu napájecího obvodu zdroje L2 (obr. 4.1) na svorky GDO pro výstupní obvody. Pokud není zdroj správně připojen je mezní proud pro odpojení výstupů 150 mA pro celou skupinu – provede se deaktivace výstupů DO0-DO8 se signalizací tohoto stavu blikáním indikačních LED celé skupiny a nastavení příslušného bitu OVL ve skupině binárních vstupů DI desky IR-1065, reset stavu se provede nastavením bitu COVL ve skupině binárních výstupů DO z nuly na hodnotu 1.
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO9 - DO11
Počet reléových výstupů 3
Počet skupin výstupů 3
Počet výstupů ve skupině 1
Organizace reléových výstupů do skupin 1x RO (DO9) + 1x RO (DO10) + 1x RO (DO11)
Typ výstupu elektromechanické relé, nechráněný výstup
Typ kontaktu Spínací (NO - Normally Open)
Diagnostika Signalizace vybuzeného výstupu na panelu modulu
Spínaný proud 16 A max., 100 mA min.
Spínané napětí 250 V AC max., 5 V AC min., 30V DC max.
Krátkodobá přetížitelnost výstupu - inrush 80 A max. (20 ms max.)
Doba sepnutí kontaktu typ. 15 ms
Doba rozepnutí kontaktu typ. 5ms
Mezní hodnoty spínané odporové zátěže max. 16A při 30 V DC nebo 230 V AC
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže DC13 max. 1 A při 30 V DC
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže AC15 max. 3,5 A při 230 V AC
Frekvence spínání bez zátěže max. 300 sepnutí/min.
Frekvence spínání se jmenovitou zátěží max. 20 sepnutí/min
Mechanická životnost min. 20 000 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži odporové min. 500 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní DC13 min. 50 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži pro světelné zdroje UL TV-5 min. 25 000 cyklů
Ochrana proti zkratu Ne
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Upozornění 1) Pozor! Izolační pevnost mezi skupinami kontaktů COM1-DO9, COM2-DO10 aCOM3-DO11 nesplňuje požadavky na dvojitou izolaci. Pokud je jedna skupina použita pro síťovénapětí, ostatní skupiny nesmí být použity pro obvody s napětím SELV nebo PELV!
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 6
Počet vstupů ve skupině 6
Počet skupin analogových vstupů 1
Organizace analogových vstupů do skupin 6x DI/AI (DI0/AI0 - DI5/AI5)
Typ vstupu Se společnou svorkou
Společný vodič AGND svorka
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace přetížení, odpojení a zkratování čidla ve stavovém slově
Typ ochrany integrované přepěťové ochrany
Vnější napájení Ne
Číslicová rozlišovací schopnost 12 bit
Typ převodníku Aproximační
Provozní režimy periodické snímání vstupů
Filtrace dolní propust, digitální hřebenový filtr 50/60 Hz
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-2 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Vstupní impedance v rozsahu signálu odporového snímače > 4 kΩ
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - teplotní koeficient ±0,05 % plného rozsahu / K
Chyba měření odporu - nelinearita ±0,09 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,07 % plného rozsahu
Max. dovolené trvalé přetížení analogového vstupu (bez poškození) –20 až +30 V (každá svorka AI proti AGND)
Detekce odpojeného čidla ano, ve stavovém slově přetečením rozsahu
Parametry skupiny AI 1) Vstupy AI0 – AI5 je možné alternativně využít jako binární (DI0 – DI5) - bezpotenciálový kontakt. Volba se provádí pro jednotlivé vstupy zvývojového prostředí Mosaic.
AO - Parametry analogových výstupů
Počet výstupů ve skupině 4
Organizace výstupů do skupin 2x AO (AO0-AO1) + 2x AO (DI6/AO1-DI7/AO3)
Parametry platné pro výstupy na svorkách AO0-AO3
Společný vodič skupiny minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Typ výstupu aktivní napěťový výstup
Typ ochrany integrované přepěťové ochrany
Max. dovolené trvalé přetížení (bez poškození) ±20 V, každá svorka proti AGND
Rozlišení převodníku 12 bitů
Doba převodu 10 μs
Chyba analogového výstupu - maximální chyba při 25 °C ±2 % plného rozsahu
Chyba analogového výstupu - teplotní koeficient ±0,3 % plného rozsahu/K
Chyba analogového výstupu - linearita ±0,7 % plného rozsahu
Chyba analogového výstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách ±0,5 % plného rozsahu
Vnější napájení Ne
Napěťový výstup - Výstupní napětí 0 - 10 V
Napěťový výstup - Rozlišení 1 LSB 10,546 mV
Napěťový výstup - Maximální výstupní proud 10 mA
Upozornění *) AO2 a AO3 jsou vyvedeny na společné svorky DI6 a DI7 – funkce se volí v programovacím prostředí
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 24 V DC
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25%, -15%, SELV
Napájecí napětí při zálohování externím akumulátorem 27 V DC, +10%, –15%, SELV
Typický příkon 8 W
Maximální příkon 10 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 7 W
Odběr proudu maximální (mA) 500 mA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ano, vratná pojistka
Popis napájení Rozdíl mezi hodnotou typického a maximálního příkonu je dán možným zatížením sběrnic CIB a počtem sepnutých výstupů a vytížením CPU
Napájení větve CIB - parametry vestavěného mastera 1x 100 mA/ 24 V DC
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 300 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 158 x 92 x 63 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 9M
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 158 x 92 x 63 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Montáž
Popis montáže Montáž na DIN lištu 35/7,5 (U) do rozvaděče
Výměnné submoduly    Volitelné  submoduly  MR-01xx  s  rozhraním  sériového   kanálu  2   se   v základním  modulu CP-1091 osazují na prostřední procesorovou desku do pozice označené na obr.7.1.V případě potřeby doplnění nebo výměny submodulu s rozhraním sériového kanálu je třebauvolnit západky na spodní části krytu, sejmout sokl, vyjmout spodní a prostřední desku sestavy desek a do připravené pozice na prostřední desce osadit submodul – pozor na správnou orientaci! Před zpětnou montáží je nutné nejprve vyjmout zkrytu horní desku sestavy (mírným vyhnutím levého boku krytu a opatrným tlakem na Ethernet konektor uvolnit desku ze západek v horní části krytu). Horní desku zasunout do vidlic na prostřední desce, celou sestavu vložit do soklu a společně zasunout do krytu. Horní deska musí zapadnout mezi aretační výstupky naboku krytu a západky na soklu do otvorů na boku krytu.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení Ethernetu RJ-45
Připojení sériových kanálů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí připraven k činnosti. Na panelu modulu je k dispozici tlačítko MODE pro zobrazení aktuálně nastavené IP adresy rozhraní Ethernet. Parametry všech rozhraní se nastavují ve vývojovém prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí připraven kčinnosti. Na panelu modulu je kdispozicitlačítko MODE pro zobrazení aktuálně nastavené IP adresy rozhraní Ethernet. Parametry všechrozhraní se nastavují ve vývojovém prostředí Mosaic. Přesný postup nastavení je uvedenvdokumentaci TXV00410. Další činnost (programování, ladění aplikace apod.) se provádívevývojovém prostředí Mosaic.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány na displejimodulu a jsou kdispozici ke zpracování nadřízeným systémem. Podrobnější informace viz. TXV00410.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

CP-1091/1096 Základní dokumentace

286,88 kB, (CS, EN)
PDF

CP-1091/1096 - Příručka uživatele

4,58 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Foxtrot1 - Příručka uživatele, (cs), TXV00410_01

3,40 MB
PDF

Foxtrot1 - Příručka uživatele (en), TXV00410_02

4,30 MB

Projekční podklady

DWG

CP-1091/1096 technický výkres 1 DWG

152,32 kB
DXF

CP-1091/1096 technický výkres 1 DXF

435,87 kB
DWG

CP-1091/1096 - technický výkres 2 DWG

59,55 kB
DXF

CP-1091/1096 - technický výkres 2 DXF

100,92 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • Nefunkční čítač u CP-1091 - Dobrý den, na vstupech DI6,7 a 11 modulu CP-1091je nastaven režim čítače. Čítač na vstupu DI11 funguje normálně. Na vstupech DI6 a DI7 dochází při aktivaci čítače a přivedení signálu k chybě modulu IR-1065 (A0 03), číslo 501C, občas 5038. Pokud je...
  • Zatížitelnost výstupů modulu C-IR-0303M - ...správně fungovat s použitou CPU (CP-1096, Order Nr. TXN 110 96)? P.S.: V dodané dokumentaci "Základní dokumentace k modulu CP-1091, CP-1096" jsem nenašel informaci, zda je u CP-1096 jako interní CIB master použit novější modul CF-1140 nebo ještě st...