CP-1006TXN 110 06

CP-1006, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 13xAI/DI, 1xHSC, 1x DI/230V, 2xAO, 10xRO, 2xSSR, 1xCIB

DI 13x DI/AI
1x DI/HSC
1x DI 230 VAC
DO 10x RO
2x SSR
AI 13x AI/DI
viz DI
AO 2x AO
COM 1x ETH
1x RS-232
1-3x Sériový kanál (1x volný slot)
1x TCL2
1x CIB
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
CP-1006
CP-1016
Základní modul CP-1006 je ze sortimentu základních modulů (ZM) modulárních programovatelných automatů řady Foxtrot kompatibilních s harmonizovanou normou ČSN EN 61131. . Jednotlivé ZM se liší počtem nebo typem vstupů a výstupů a indikačními a ovládacími prvky.

Základní modul CP-1006 je vybaven:
 •     13 univerzální vstupy, každý lze použít buď jako binární vstup 24 V, nabo jako analogový vstup
 •      1 rychlým vstupem s funkcí čítače
 •      1 vstupem pro hlídání přítomnosti síťového napětí na úroví 230V.
 •      10 reléovými výstupy a 2 SSR polovodičovými výstupy.
 •       2 analogovými výstupy

Základní modul CP-1006 je osazen centrální jednotkou (CPU) řady K, která je určena pro aplikace s požadavky na výkon. Obsahuje zálohovanou paměť CMOS RAM pro uživatelské programy, data, tabulky, uživatelské registry a DataBox, paměť Flash pro zálohování uživatelského programu, slot pro paměťovou kartu MMC/SD/SDHC, obvod reálného času, rozhraní Ethernet, dva sériové kanály (jeden s pevným rozhraním RS-232, druhý s pozicí pro volitelné submoduly), jeden komunikační kanál s rozhraním CIB pro připojení externích periferií a systémové rozhraní TCL2 určené pro připojení rozšiřovacích modulů, které zvyšují počet I/O systému.
Obj. číslo TXN 110 06
Teco kód TXN 110 06
Kategorie Foxtrot 1 - Základní moduly
Tagy Prodej a výroba ukončeny
Systémové parametry centrální jednotky
Řada centrální jednotky K
Paměť uživatelského programu 192 + 64 kB
Paměť pro uživatelské proměnnné / z toho RETAIN proměnné 64 kB/32 kB
Délka instrukce 2 ÷ 10 bytů
Zálohování zdrojového kódu programu v PLC Ano, v záložní paměťi programu (EEPROM)
On-line změna programu v PLC Ano, včetně změny I/O konfigurace
Paměť pro archivaci projektu - interní 2 MB
DataBox – přídavná paměť dat interní 512 kB
Slot pro volitelnou paměťovou kartu SD - Card Slot
Doba cyklu na 1k logických instrukcí 0,2 ms
Vývojové prostředí Mosaic
Programovací jazyky ST, IL, LD, FBD, SFC, CFC
RTC - Obvod reálného času Ne
Zálohování RAM a RTC 1) bez / se zálohovací baterií typ. 500 hod / typ. 20 000 hod
Integrovaný Web server Ano
Integrovaný Datalogger Ano
Přístup k proměnným PLC přes web API Ano
Upozornění 1) Platí pro základní modul bez napájení, při zapnutém napájení jsou zálohovací obvody odpojené
2) Sériové rozhraní CH1 je pevně osazeno rozhraním RS-485. Typ sériového rozhraní CH2 až CH4 je volitelný pomocí výměnných submodulů
COM - Komunikace - IP/Ethernet
Rozhraní Ethernet 10/100 Mb (ETHx) 1
Dostupné systémové režimy na ETH a WLAN UNI, PC, PLC, PLD
Protokol TCP/IP Ano
Protokol UDP Ne
Protokol HTTP Ne
Protokol WebSocket Ne
Protokol MODBUS/TCP Ne
Protokol SMTP Ne
Protokol IEC 60870-5-104 Ne
REST API Ne
COM - Sériové a komunikační kanály
max. počet volitelných sériových kanálů v základním modulu 4
max. počet rozšiřujících sériových kanálů na sběrnici TCL2 6
Počet interních sériových kanálů RS-232 1
Dostupné systémové režimy na CH5-10 UNI, CSJ (CAN)
Protokol Modbus RTU/ASCII master Ne
Protokol Modbus RTU/ASCII slave Ne
Protokol Profibus DP master (< 180 kbit/s) Ne
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 master
TCL2 - Rozsah jedné větve systémové I/O sběrnice 10 I/O modulů + 4 operátorské panely + 6 sériových kanálů
Komunikační rychlost systémové I/O sběrnice 345 kbps
Zakončovací odpor systémové I/O sběrnice 120 Ω
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB master (100 mA)
CIB - Rozsah adres jedné větve instalační sběrnice 32 I/O modulů rodiny CFox
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Společný vodič skupiny GND - zem modulu
Typ vstupu Typ 1 (IEC)
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu LED na panelu modulu
Vstupní napětí pro log. 0 0 V DC; -5 V DC min.; +5 V DC max.
Vstupní napětí pro log. 1 24 V DC; 15 V DC min.; 30 V DC max.
Vstupní proud při log. 1 -1,7 mA
Zpoždění z log. 0 na log. 1 5 μs
Zpoždění z log. 1 na log. 0 5 μs
Minimální šířka zachyceného impulsu 50 μs
Upozornění Je třeba si uvědomit, že svorky GND v polích 24 V DC a DIGITAL / SPECIAL INPUTS jsou spojené uvnitř systému. Není žádoucí propojovat svorku GND v poli DIGITAL / SPECIAL INPUTS se záporným pólem zdroje napájecího systém i vstupy, protože by přes druhou svorku GND došlo k uzavření smyčky a tím i možnému indukování rušivých signálů.
DI - Parametry binárních vstupů AC
Počet binárních AC vstupů celkem 1
Počet skupin AC vstupů 1
Počet AC vstupů ve skupině 1
Organizace binárních vstupů do skupin DI14
Typ vstupu 230 V AC
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Vstupní napětí pro log. 0 0 V AC min., 120 V AC max.
Vstupní napětí pro log. 1 230 V AC typ., 200 V AC min., 250 V AC max.
Vstupní proud při log. 1 5 mA typ.
Zpoždění z log. 0 na log. 1 10 ms
Zpoždění z log. 1 na log. 0 10 ms
HSC - Speciální funkce binárních vstupů/čítačů
Jednosměrný čítač (UP) 2x (DI0); (DI2)
Dva jednosměrné čítače (UP/UPB) 2x (DI0/DI2); (DI2/DI3)
Obousměrný čítač (UP/DOWN) 2x (DI0/DI1); (DI2/DI3)
Čítač s řízením směru (CLK/DIR) 2x (DI0/DI1); (DI2/DI3)
Obousměrný čítač s nulováním a zachycením (UP/DOWN/CLR/CAP) 1x (DI0/DI1/DI2/DI3)
Čítač s řízením směru s nulováním a zachycením (CLK/DIR/CLR/CAP) 1x (DI0/DI1/DI2/DI3)
IRC základní (V/G) 2x (DI0/DI1); (DI2/DI3)
IRC s nulováním a zachycením (V/G/NI/MD) 1x (DI0/DI1/DI2/DI3)
Měření délky pulzu 4x (DI0,DI1, DI2, DI3)
Měření periody 4x (DI0,DI1, DI2, DI3)
DO - Parametry SSR (solid state relay) výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO0, DO1
Počet výstupů SSR 2
Počet skupin výstupů 1
Organizace SSR výstupů do skupin (DO0-DO1)
Max. proud spol. svorkou 2A max.
Typ výstupu triak se spínáním v 0/PWM
Galvanické oddělení výstupu Ano
Diagnostika signalizace vybuzeného výstupu LED diodou
Spínané napětí (V) min. 20VAC, max. 260VAC
Spínaný proud (A) max. 1 A; min. 5 mA
Spínaný proud při 25°C --
Spínaný proud při 50°C --
Interní jištění, ošetření výstupu Ne
Ochrana proti zkratu Ne
Ochrana proti přetížení není
Ošetření induktivní zátěže vnější - RC člen, varistor
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 3750 V AC
Izolační napětí mezi skupinami výstupů navzájem 3750 V AC
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO0-DO5
Počet reléových výstupů 6
Počet skupin výstupů 2
Počet výstupů ve skupině 3
Organizace reléových výstupů do skupin 3x (DO0-DO2) + 3x (DO3-DO5)
Diagnostika Signalizace vybuzeného výstupu na panelu modulu
Spínaný proud 3 A max., 100 mA min.
Spínané napětí 250 V AC max., 5 V AC min., 30V DC max.
Krátkodobá přetížitelnost výstupu - inrush 4 A max.
Proud společnou svorkou 10 A max.
Doba sepnutí kontaktu typ. 10 ms
Doba rozepnutí kontaktu typ. 4 ms
Mezní hodnoty spínané odporové zátěže max. 3A při 30 V DC nebo 230 V AC
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže DC13 max. 3 A při 30 V DC
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže AC15 max. 3 A při 230 V AC
Frekvence spínání bez zátěže max. 300 sepnutí/min.
Frekvence spínání se jmenovitou zátěží max. 20 sepnutí/min
Mechanická životnost min. 5 000 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži odporové min. 100 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní DC13 min. 100 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní AC15 min. 100 000 cyklů
Ochrana proti zkratu Ne
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 3750 V AC
Izolační napětí mezi skupinami výstupů navzájem 3750 V AC
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 4
Počet vstupů ve skupině 4
Počet skupin analogových vstupů 1
Organizace analogových vstupů do skupin 4x (DI4/AI0-DI7/AI3)
Typ vstupu Se společnou svorkou
Společný vodič Minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace přetížení ve stavovém slově
Typ převodníku Aproximační
Doba převodu 20 μs
Provozní režimy periodické snímání vstupů
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Napětí 0 až 10 V / 2,579 mV
Chyba napěťového vstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,05 % plného rozsahu
Dovolené trvalé přetížení - napěťový vstup -20 V až +30 V
Detekce rozpojeného vstupu Ne
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 24 V DC
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25%, -15%, SELV
Napájecí napětí při zálohování externím akumulátorem 27 V DC, +10%, –15%, SELV
Typický příkon 8 W
Maximální příkon 10 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 7 W
Odběr proudu maximální (mA) 500 mA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ano, vratná pojistka
Popis napájení Rozdíl mezi hodnotou typického a maximálního příkonu je dán možným zatížením sběrnic CIB a počtem sepnutých výstupů a vytížením CPU
Napájení větve CIB - parametry vestavěného mastera 1x 100 mA/ 24 V DC
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 300 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 158 x 90 x 58 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 9M
Šířka modulu 158 mm
Výška modulu 90 mm
Hloubka modulu 58 mm
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 158 x 90 x 58 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2: 2005 (idt IEC61131-2:2003) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140:2003 (idt IEC 61140:2001)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60664-1:1992)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60641:1992)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) -20°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen podle vnitřního balicího předpisu do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného přepravními etiketami a ostatními údaji nutnými pro přepravu. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Přepravu je dovoleno provádět při teplotách -25 °C až +70 °C, relativní vlhkosti 10 % až 95 % (nekondenzující) a minimálním atmosférickém tlaku vyšším než 70 kPa. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách
Montáž
Popis montáže Montáž do rozvaděče
Popis montáže Základní modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 10.
Pozor! Zařízení může obsahovat části s nebezpečným napětím, před sejmutím krytů nebo manipulací s kabeláží odpojte příslušné obvody nebo vypněte napájení!
Výměnné submoduly Volitelné submoduly MR-01xx s rozhraním sériového kanálu 2 se v základním modulu CP-10x0 osazují na prostřední desku do pozice označené na výkrese. V případě potřeby doplnění nebo výměny submodulu s rozhraním sériového kanálu je třeba uvolnit západky na
Výměnné submoduly VM Volitelné submoduly MR-01xx sériového rozhraní se do základního modulu CP-1004 osazují na prostřední desku do pozice označené na obr. 7.1. V případě potřeby osazení nebo výměny submodulu s rozhraním sériového kanálu je třeba šroubovákem uvolnit západky spodní části pouzdra. Po sejmutí spodní části pouzdra vyjmeme sestavu desek ze zbylé části pouzdra (vytlačením sestavy vnitřních desek opatrným tlakem na Ethernet konektor vysuneme desky směrem dolů). Po odstranění horní desky s indikací a konektorem rozhraní Ethernet je výměnný submodul přístupný. Po instalaci submodulu desky opatrně zasuneme do sebe – pozor na ohnutí špiček a následující chybné zasunutí. Poté sestavený komplet desek opatrně nasuneme do krytu. Pozor na riziko ohnutí LED diod a správné nasměrování tlačítka a ETHERNET konektoru. Po zasunutí do krytu zaklapneme dno modulu.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení Ethernetu RJ-45
Připojení sériových kanálů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je po připojení napájecího napětí připraven k činnosti. Na panelu modulu je k dispozici tlačítko MODE pro zobrazení aktuálně nastavené IP adresy rozhraní Ethernet. Parametry všech rozhraní se nastavují v programovacím prostředí Mosaic. Přesný postup nastavení je uveden v dokumentaci TXV 004 10. Další činnost (programování, ladění aplikace apod.) se provádí ve vývojovém prostředí MOSAIC.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány na displeji modulu a jsou k dispozici ke zpracování nadřízeným systémem. Podrobnější informace viz TXV 004 10.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření.
Přídavná zálohovací baterie - údržba
 • V případě potřeby prodloužení doby zálohování (více než 500 hodin) je nutné osadit přídavnou zálohovací lithiovou baterii typu CR2032, 3 V, průměr 20 mm, tloušťka 3,2 mm do držáku umístěném na prostřední desce sestavy modulu (demontáž sestavy je popsána v kapitole 7).
 • Při osazování popř. výměně baterie je třeba postupovat tak, aby nedošlo k jejímu zkratování!
 • Výměnu baterie doporučujeme provádět po 2 až 3 letech. Nepotřebnou baterii je nutné předat k likvidaci oprávněným organizacím.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění
 • Před zapnutím systému musí být splněny všechny podmínky této dokumentace, v opačném případě může být ochrana poskytovaná zařízením narušena.
 • Systém nesmí být uveden doprovozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož součástí je systém Foxtrot, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje.
 • Veškeré opravy a servis výrobku provádí výhradně výrobce, popřípadě jím autorizovaná osoba.
 • Za bezpečnost systému odpovídá osoba provádějící montáž zařízení.

Dokumentace HW

PDF

CP-1006 Základní dokumentace

400,63 kB, (CS, EN)
PDF

CP-1006/1016 Příručka uživatele

6,66 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Foxtrot1 - Příručka uživatele, (cs), TXV00410_01

3,40 MB
PDF

Foxtrot1 - Příručka uživatele (en), TXV00410_02

4,30 MB

Projekční podklady

DXF

CP-1006 Projekční podklady DXF

485,75 kB
DXF

CP-1006 Projekční podklady DXF (S)

104,64 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
 • CP-1006 - CP-1006 má osazení I/O (vstupy, výstupy, napájení, komunikační rozhraní) shodné s modulem  CP-1016 . Liší se horním panelem, kde místo indikačních LED a sedmisegmentového  malého displeje je osazen větší displej 4x20 znaků a 7 tlač...
 • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...S232, 1xSCH, 6xAI/DI, 2xAO, 6xRO 230 V/ 3A, 1xCIB CP-1005 5,0 W TXN 110 06 CP-1006, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 13xAI/DI, 1xHSC, 1x DI/230V, 2xAO, 10xRO, 2xSSR, 1xCIB CP-1006 7,0...
 • Ochrana proti přepětí komunikačního rozhraní RS-485 (RS-232) - ...Vnitřní zapojení přepěťové ochrany DTE Obr. 2 Příklad zapojení přepěťové ochrany komunikačního rozhraní RS-485 u CP-1006 Tab. 1 Technické parametry SPD BDM-006, BDM-012 a DM-006, DM-012  ( SALTEK )...
 • Ovládání motorů ILT firmy SOMFY - ...edeno rozhraní RS-485 pro připojení k řídicímu systému. Obr. 1 Příklad připojení řídicího modulu RS485 4ILT k CH2 CP-1006...
 • Měření teploty – technologie  - ...000, Ni1000, NTC a další, která připojíme na analogové vstupy modulů CFox, RFox nebo přímo základních modulů Foxtrot (např. CP-1006 , CP-1008 ). Sortiment standardně dodávaných čidel je uveden v ceníku, přehled modulů CFox vhodných pro měření teplo...
 • Měření odběru 1f sítě, elektroměr 9901M a ED11.M, měření pulzů S0 - ...ndash; jako např. elektroměr ED11.M. Tyto elektroměry můžeme připojit přímo na binární vstupy základních modulů CP-1008 a CP-1006 (viz příklad výše) a nemůžeme je připojit na vstupy s napětím 24 V ( IB-1301 ), nebo vstupy S0 třída A ( C-AM-0600I...
 • Měření rychlosti proudění vzduchu v potrubí, snímač PFLV12 - ...PG9 / 8 mm   Obr. 1 Příklad připojení snímače PFLV12 s proudovým výstupem k modulu CP-1006...
 • Ovládání 24 V ventilů TORO pro závlahové systémy - ...uvedeno v následujícím zapojení. V příkladu zapojení je naznačeno ovládání dvou ventilů reléovými výstupy základního modulu CP-1006 . Shodným způsobem můžeme k ovládání použít reléové výstupy jiných modulů, např. C-HM-0308M apod... Vzhledem k malé...
 • Relé 5A, základní moduly Foxtrot a periferní moduly CFox - Tyto relé mají osazeny např. základní moduly Foxtrot ( CP-1005 , CP-1006 atd...), periferní moduly C-HM-0308M , C-IR-0202S a další (viz informace k jednotlivým modulům v Teco Wiki nebo dokumentacích).   Tab. 1 Parametry samotného...
 • Napájení základního modulu Foxtrot - ...014 8 W 4 W CP-1005 , CP-1015 8 W 4 W CP-1006 , CP-1016 10 W 6 W CP-1008 , CP-1018 10 W 6 W...
 • PLC Tecomat Foxtrot první generace - ..., Provedení: DIN-RAIL, Interface: Multi, Bus: TC700, Input: true, Output: true, Analog: true, Binary: true ] CP-1006 CP-1006-Základní modul Foxtrot [ AO: 2, DI: 2, DO: 12, Typ: PLC-Foxtrot, Výrobce: Teco, Provedení: DIN-RAIL,...
 • Interní CIB master u CP-10xx - ...-BS-0001M ) CP-1005, CP-1015 100 mA 1 A (modul C-BS-0001M ) CP-1006, CP-1016  100 mA 1 A (modul C-BS-0001M ) CP-1008, CP-1018 100...
 • Sériová komunikační rozhraní RS-232, RS-485, RS-422, CAN atd. - Základní modul CP-1000 (podobně jako další základní moduly Foxtrot, např. CP-1006 ...) je vždy osazen komunikačním rozhraním RS-232 vyvedeném na kanále CH1 a dále možností osadit výměnné submoduly na kanál CH2, kde lze realizovat celou řadu další...
 • Oddělení napájení sběrnice CIB – oddělovací modul C-BS-0001M - ...napájecích obvodů sběrnice CIB pro základní moduly vybavené napájecím obvodem CIB s omezeným výkonem (např. CP-1004 , CP-1006 ), nebo pro starší verze základních modulů Foxtrot, které napájecí obvody CIB neměly instalovány vůbec. Maximáln...
 • CP-1000, CP-1001 - ...tí systému solární ohřev vody, řízení zdroje tepla, nabíjení akumulačních nádrží apod. je výhodné použití základního modulu CP-1006 nebo CP-1008 , které mají větší množství vstupů pro připojení čidel teploty, výstupy pro spojité řízení otáček oběh...
 • Komunikační rozhraní CH2, použití volitelných submodulů - Komunikační rozhraní CH2 je vyvedeno na svorkovnici C nebo D podle typu základního modulu. Rozmístění signálů na svorkách je k dispozici ve více variantách podle typu základního modulu: obr. 1 pro základní moduly CP-1000, CP-1001 a CP-1091...
 • Měření výroby a spotřeby el. energie, 3f rychlé měření, elektroměr PA 144 - Pro rychlé a přesné měření 3f sítě (měření fázových napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníků, THD napětí a proudů a frekvence v síti nn atd.), v rozsahu jmenovitých proudů od 15 A do 150 A (dle konfigurace elektroměru) můžeme využít elektr...
 • MR-0124 - rozhraní RS-422, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0124 zajišťuje převod signálů TTL sériového rozhraní na rozhraní RS-422 galvanicky odděleném. Rozhraní umožňuje spojení dvou spolupracujících zařízení (bod-bod).  Každé jednotlivé vedení (RxD i TxD) musí být zakončeno na konci ve...
 • MR-0114 - rozhraní RS-485, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0114 zajišťuje převod signálů TTL sériového rozhraní na rozhraní RS-485 galvanicky oddělené. Toto rozhraní pracuje v poloduplexním režimu a umožňuje vícebodové (multidrop) propojení účastníků. Pro správnou funkci je třeba správné zakon...
 • MR-0104 - rozhraní RS-232, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0104 zajišťuje převod signálů TTL sériového rozhraní na rozhraní RS-232, včetně  galvanického oddělení. Toto rozhraní je určené pouze k propojení dvou účastníků (zapojení bod-bod). Je vhodné např. ke spojení PLC TECOMAT a PC na krát...
 • Připojení elektroměru optickou hlavou TXN 149 01 - Sonda optického rozhraní TXN 149 01 (též optická hlava) je určená pro vyčítání dat a komunikaci s elektroměrem, přijímačem HDO a jinými přístroji. Sonda převádí optické signály na signály sériového rozhraní RS-232 (RxD a TxD). Jejím hlavním účelem j...
 • Modul SMM33 pro měření a analýzu 3f sítě  - Pro podrobnou analýzu 3f sítě (měření a sledování sdružených a fázových napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníků, THD napětí a proudů a frekvence v síti nn atd.) můžeme využít modul SMM33 připojený na komunikační kanál základního modulu Fo...
 • Měření DC napětí, proudu a výkonu (FVE apod.) - V aplikacích s fotovoltaickými panely nebo s malou větrnou elektrárnou někdy potřebujeme měřit ss síť – stejnosměrné napětí, proud a výkon. Pro měření napětí do 400 VDC, proud až 1000 ADC můžeme využít DC elektroměr VMU-E. Základní příklad zap...
 • Měření tepla, vyrobené a spotřebované teplo TÚV a ÚT (např. TČ) - Pro měření tepla (vyrobeného nebo spotřebovaného) použijeme průtokoměr, např.  TA-E/20 s impulzním výstupem, který připojíme na impulzní vstupy modulů C-AM-0600I , nebo na binární bezpotenciálové vstupy základního modulu CP-10x8 , CP-10x6...
 • Komunikační rozhraní CH2 ÷ CH4, použití vícenásobných submodulů - V případě potřeby více komunikačních rozhraní (až 4 komunikační kanály RS-232, RS-485 ), je možno využít submoduly pro pozici CH2, které jsou osazené třemi komunikačními kanály CH2 až CH4. Komunikační rozhraní CH2 je vyvedeno na konektor C nebo D (...
 • Sběrnice CIB – zásady projektování a instalace - CIB je sběrnice vyvinutá firmou Teco a. s., která je zároveň vlastníkem práv k ochranné známce "CIB Common Installation Bus". Sběrnice CIB je určena primárně pro velmi odolné a flexibilní připojení periferních modulů k základnímu modulu Foxtrot, nej...
 • MR-0160 - rozhraní 2x CAN, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0160 umožňuje připojení PLC TECOMAT Foxtrot do dvou sítí CAN s přenosovými rychlostmi 500, 250, 125, 50, 20 nebo 10 kBd. Lze jej použít pouze v režimech CAN, CAS a CAB. Zakončení linky CAN je vyvedeno pouze pro jeden kanál (libovolný). D...
 • Přímé zapojení vstupů CP-1000 na výstup SP - Následující příklad ukazuje přímé připojení dvou povelového SP k základnímu modulu CP-1000 , který výkonově ovládá blokované spotřebiče a zároveň má informaci o platnosti NT. Zapojení pokrývá většinu variant zapojení SP a umožňuje, aby Foxtrot řídi...
 • Základní moduly FOXTROT - Analogové vstupy CP-10xx, rozsahy, základní informace Analogové vstupy na základních modulech umožňují připojit řadu čidel a měřených signálů. Jednotlivé varianty CP-10xx jsou osazeny různým počtem vstupů s různými parametry – rozsahy, typy...
 • Polovodičové relé 1 A - Tyto relé mají osazeny např. základní moduly Foxtrot CP-10x6 a CP-10x8 (DO0, DO1) Parametry samotného spínacího prvku (konkrétní modul může mít odlišné hodnoty!): Jmenovitý proud (při teplotě 25 °C) 1 A...
 • Submoduly PX-7811, PX-7812 (CH2 Foxtrot osazení DI a DO)  - Chceme-li rozšířit základní modul Foxtrot CP-10x4 , CP-10x5 a CP-1000 o několik binárních vstupů event. i výstupů a nevyužíváme zároveň CH2, tak můžeme využít submoduly PX-7811 a 7812.  POZOR ! Submoduly PX-7811 a PX-7812 nelze použít v...
 • MR-0161 - rozhraní CAN, s galvanickým oddělením - Submodul MR-0161 umožňuje připojení PLC TECOMAT Foxtrot do sítě CAN s přenosovými rychlostmi 500, 250, 125, 50, 20 nebo 10 kBd. Lze jej použít pouze v režimech CAN, CAS a CAB (další viz TXV 004 03).   Tab. 1 Zapojení konektoru C nebo D sé...
 • Obnova ze zálohy nebo load z CPU - Dobrý den. Na novém ntb po instalaci nového Mosaicu se mi nedaří, po připojení k CPU (CP-1006), nahrát kód z CPU do projektu resp. se mi nedaří ani obnova za zálohy (projekt je již 5 let starý a je třeba změnit). Děkuji za pomoc.
 • Upgrade Firmware - Na jakou maximální verzi FW lze povýšit následující konfiguraci:   Typ modulu : CP-1006 ;   Verze :  A2H0700 Výrobní číslo : BD 0086     Rád bych používal TECO API na toto HW. Je to možné? 
 • Fbsmtp neposílá maily - ...email odeslat, ale od té doby nic.  Vždy fb dojde na timeout do chyby 1 (ss_SmtpIdle). Dělal jsem pokusy na druhém PLC (CP-1006)  a to neodeslalo žádný mail, a došlo vždy do stejné chyby. Smtp porty mám nastavené tak jak píšete. Zkoušel jse...