UC-1203TXN 112 03

UC-1203; MP-bus, komunikační modul pro servopohony Belimo

DI
DO
AI
AO
COM 1x TCL2 slave
1x MP bus
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
UC-1203
UC-1203; MP-bus, komunikační modul pro servopohony Belimo

Modul UC-1203 slouží pro připojení regulačních pohonů firmy Belimo pomocí sběrnice MP-Bus (firemní sběrnice firmy Belimo) k základnímu modulu Tecomat Foxtrot po systémové komunikační sběrnici TCL2. Modul umožňuje do sběrnice MP-Bus připojit až 8 regulačních pohonů - pohony zdvihových ventilů a pohony regulačních kulových kohoutů. K některým pohonům je možno navíc připojit externí čidlo (aktivní/pasivní), které je též modulem UC-1203 zpracováváno.
Obsluha jednoho připojeného pohonu trvá cca. 700ms, tzn. obsluha všech 8 pohonů trvá cca. 5.6s. Při obsluze pohonů je nutno v aplikačním programu s tímto značným časovým zpožděním počítat.
 
Obj. číslo TXN 112 03
Teco kód TXN 112 03
Kategorie Foxtrot - Komunikační moduly (TCL2)
Tagy -
COM - Sériové a komunikační kanály
MP-BUS - úroveň high 15 V typ.; 11 V min.; 18 V max.
MP-BUS - úroveň low 2.5 V max.
MP-BUS - proud do zkratu 10 mA max.
MP-BUS - komunikační rychlost 1200 baud
MP-BUS - struktura byte 1 start, 8 data, 1 stop, no parity
MP-BUS - přenos dat obousměrný, half duplex
MP-BUS - Zajištění přenosu 16 bitová check suma
MP-BUS - Počet připojitelných slave 8
COM - Systémové sběrnice
Periferní systémová sběrnice rozšíření I/O 1x TCL2 slave
Připojení Belimo pohonů
Popis Připojení Belimo pohonů k modulu UC-1203 se provádí pomocí svorek 24V~/GD/MP. Modul UC-1203 neposkytuje pro ovládané pohony napájení, pohony musí být napájeny externím napaječem (napaječi) 24V AC/DC.
Dimenzování napájecího zdroje, maximální délky sběrnice, topologie sběrnice a průřezy vodičů pro sběrnici MPBus viz. firemní dokumentace firmy Belimo.
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25%, -15%, SELV
Maximální příkon 2,5 W
Tepelná ztráta modulu 2,5 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 75 g
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 1M
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 18 x 90 x 58 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2: 2005 (idt IEC61131-2:2003) - Programovatelné řídící jednotky
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Libovolná
Rozsah provozních teplot okolí –20 °C až +55 °C
Rozsah skladovacích teplot –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutným k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis Modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 10.01.
Připojení
Popis připojení Vazební obvody rozhraní u PLC TECOMAT Foxtrot jsou vyvedeny na svorky A1 až A3 svorkovnice označené TCL2+, TCL2-, GND.
Na straně PLC je komunikační linka TCL2 zakončena uvnitř PLC. Na straně modulu UC-1203 je nutné zakončení linky provést. Zakončení se provádí pomocí zakončovacího členu KB-0290 (TXN 102 90), zapojeného mezi svorky TCL2+ a TCL2-. Tento ukončovací člen je součástí příbalu PLC Tecomat Foxtrot. Pokud jsou na komunikační lince TCL2 další moduly, zakončení se provádí vždy až na konci celé linky!
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Obsluha
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány ve stavovém slově modulu
Diagnostika modulu Indikace na panelu
Na čelním panelu modulu jsou umístěny dvě indikační LED, RUN a MP. Pokud zelená RUN LED svítí, je modul v režimu HALT (neobsluhuje pohony), pokud RUN LED bliká, je modul v režimu RUN (obsluhuje pohony). Pokud MP LED svítí červeně, případně červeně problikává, indikuje poruchu komunikace s některým obsluhovaným pohonem. Pokud MP LED svítí zeleně, probíhá komunikace se všemi pohony bez závad.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

UC-1203 - Základní dokumentace

59,77 kB
PDF

UC-1203 - Základní dokumentace (cs)

573,22 kB, (CS)

Projekční podklady

DXF

UC-1203 - technický výkres M01 DXF

78,24 kB
DWG

UC-1203 - technický výkres M01 DWG

66,65 kB
DWG

UC-1203 - technický výkres S01 DWG

55,11 kB
DXF

UC-1203 - technický výkres S01 DXF

41,64 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
PDF

Foxtrot - EC Declaration of conformity

295,20 kB

Schéma

UC-1203

UC-1203

44,64 kB
  • UC-1203, modul pro připojení pohonů MP-Bus - Modul UC-1203 slouží pro připojení regulačních pohonů firmy Belimo pomocí sběrnice MP-Bus (firemní sběrnice firmy Belimo). Modul umožňuje na sběrnici MP-Bus připojit až 8 regulačních pohonů (pohony zdvihových ventilů a pohony regulačních kulových ko...
  • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...111 81 SX-1181, převodník M-bus - RS-232 SX-1181 1,0 W TXN 112 03 UC-1203; MP-bus, komunikační modul pro servopohony Belimo UC-1203 2,5 W TXN 112 04...
  • Větrání, rekuperační jednotky - ...é řízení reléové moduly, např. C-HM-0308M Servopohon s protokolem MP-Bus UC-1203   Dále je možno ovládat elektrický ohřev (reléové výstupy 16 A, např. C-OR-0008M ), s...
  • Ovládání servopohonů a ventilů pro vytápění - Pro ovládání a regulaci soustav topení, chlazení a podobných aplikací používáme ventily, dle principu funkce dvoucestné, třícestné a čtyřcestné. Ventily mohou být pouze s funkcí ZAP/VYP nebo přepínací, nebo mohou být regulační, směšovací a rozděl...

Nejsou dostupná žádná data.