UC-1204TXN 112 04

UC-1204; Open Therm, komunikační modul pro připojení kotlů

DI
DO
AI
AO
COM 1x OpenTherm
1x TCL2 slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
UC-1204
UC-1204; Open Therm
Modul UC-1204 slouží pro připojení zařízení (kotle) komunikujícího obousměrným protokolem OpenTherm k PLC TECOMAT FOXTROT. Modul je určen k “point-to-point“ propojení, tzn. umožňuje připojit jedno OpenTherm zařízení. Modul UC-1204 vystupuje v OpenTherm komunikaci jako master (řídicí jednotka), připojené zařízení tedy musí být typu slave. Modul podporuje zařízení podle kompletní specifikace OpenTherm (v.2.2) označované jako OpenTherm Plus (OT/+) i podle základní specifikace označované jako OpenTherm Lite (OT/–).
Obj. číslo TXN 112 04
Teco kód TXN 112 04
Kategorie Foxtrot - Komunikační moduly (TCL2)
Tagy -
COM - Sériové a komunikační kanály
OpenTherm Ano
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 slave
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25%, -15%, SELV
Typický příkon 0,25 W
Maximální příkon 0,4 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 0,4 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ano
Jištění interní Ano, vratná pojistka
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 50 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 18 x 90 x 58 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 1M
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2: 2005 (idt IEC61131-2:2003) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány ve stavovém slově modulu
Diagnostika modulu Na čelním panelu modulu jsou umístěny dvě indikační LED, označené RUN a OT.
Pokud zelená LED RUN svítí, je modul v režimu HALT (neobsluhuje připojené zařízení), pokud LED RUN bliká, je modul v režimu RUN (obsluhuje připojené zařízení). Pokud LED OT problikává zeleně, signalizuje provoz na OpenTherm sběrnici v režimu OpenTherm Plus, pokud svítí trvale, signalizuje provoz na sběrnici v režimu OpenTherm Lite, když nesvítí není modul konfigurován.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

UC-1204 - Základní dokumentace (cs)

536,77 kB, (CS)

Schéma

UC-1204

UC-1204

33,33 kB

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • UC-1204, komunikace s kotlem s rozhraním OpenTherm - Modul UC-1204 je určen pro připojení zařízení (kotle) komunikujícího obousměrným protokolem OpenTherm k základnímu modulu FOXTROT.  Modul je určen k “point-to-point“ propojení, tzn. umožňuje připojit jedno OpenTherm zařízení.&nbs...
  • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...MP-bus, komunikační modul pro servopohony Belimo UC-1203 2,5 W TXN 112 04 UC-1204; Open Therm, komunikační modul pro připojení kotlů UC-1204 0,4 W TXN 112 05...
  • Kotel – ovládání a regulace zdrojů ÚT - ...kterým ovládáme chod tepelného čerpadla.   Kotle vybavené rozhraním OpenTherm je možné řídit s využitím modulu UC-1204 . Příklad obecného zapojení a připojení ke kotli Thermona osazeného modulem interface IU05 včetně zásad připojení...
  • Připojení kotlů Thermona s rozhraním OpenTherm - Příklad připojení kotle Thermona osazeného modulem interface IU05 s rozhraním OpenTherm a využití modulu UC-1204 . Tento interface umožňuje realizaci kaskády kotlů po vlastní sběrnici. Obr. 1 Příklad připojení modulu UC-1204 ke kotli Ther...
  • Tecomat - OpenTherm s kotlem Thermona - Dobrý den, používáme v instalaci kotel 18KDZ s UC-1204  a chodí to. Jediná věc co jsme modifikovali,  je definice vlastní konstanty řídící komunikaci funkčního bloku (nebyl vidět tlak vody). Elektronika kotle je pravděpodobně Bertelli & P...