SC-1102TXN 111 02

SC-1102; 1x CAN rozhraní

DI
DO
AI
AO
COM 1x CAN
1x TCL2 slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
SC-1102
SC-1102; 1x CAN rozhraní
Modul SC-1102 je systémový komunikační modul umožňující rozšíření centrální jednotky o další sériový kanál podporující režim CSJ.
Podrobnější popis sériových komunikací a jejich použití je uveden v samostatné příručce Sériová komunikace programovatelných automatů TECOMAT - model 32 bitů (obj. č. TXV 004 03.01).
Parametry komunikace se nastavují ve vývojovém prostředí Mosaic v rámci projektu.
Centrální jednotky TECOMAT FOXTROT umožňují připojit až 6 systémových komunikačních modulů SC-1101 a SC-1102, které obsazují kanály CH5 - CH10. Je třeba mít na paměti, že vzhledem k přenosové kapacitě sběrnice TCL2 jsou tyto sériové kanály vhodné na datově a časově méně náročné komunikace.
Modul SC-1102 obsahuje 1 řadič sběrnice CAN obsluhovaný v režimu CSJ.
Obj. číslo TXN 111 02
Teco kód TXN 111 02
Kategorie Foxtrot - Komunikační moduly (TCL2)
Tagy -
COM - Sériové a komunikační kanály
Počet interních portů CAN 1
COM - Systémové sběrnice
Periferní systémová sběrnice rozšíření I/O 1x TCL2 slave
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25%, -15%, SELV
Maximální příkon 0,8 W
Tepelná ztráta modulu 0,8 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ano
Izolační napětí galvanického oddělení 1000 VDC
Jištění interní Ano
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 75 g
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 1M
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 18 x 90 x 58 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu I, dle ČSN EN 61140:2003 (idt IEC 61140:2001)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60664-1:1992)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60641:1992)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Rozsah provozních teplot okolí 0 °C až +70 °C
Rozsah skladovacích teplot –25 °C až +85 °C
Relativní vlhkost vzduchu 10 % až 95 % bez kondenzace
Atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022 ed2:2007 (mod CISPR22:2005)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutným k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis Modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 10.01.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Nástroje pro instalaci modulu (-) 2 mm, šroubovák plochý
Připojení modulu Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku. Zakončení linky RS-485 se provádí přepnutím obou přepínačů BT na čelním panelu modulu do polohy ON (vpravo). Linku CAN je nutné zakončit u zařízení, které se nachází na každém z obou konců linky. Pokud je zařízení připojeno uprostřed linky, zakončení se neprovádí. V tomto případě budou oba přepínače BT přepnuty vlevo.
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován jako systémový sériový port, nastavení se provádí v Manažeru projektu programovacího prostředí Mosaic viz příručka TXV 004 12.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

SC-1102 - Základní dokumentace

100,00 kB
PDF

SC-1102 - Základní dokumentace (cs)

929,99 kB, (CS)

Projekční podklady

DWG

SC-1102 - Technický výkres DWG

55,54 kB
DWG

SC-1102 - Technický výkres DXF

42,95 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
PDF

Foxtrot - EC Declaration of conformity

295,20 kB

Schéma

SC-1102

SC-1102

33,74 kB
  • SC-1102, modul přídavného rozhraní CAN - Modul SC-1102 je systémový komunikační modul umožňující rozšíření centrální jednotky  o další sériový kanál, modul obsahuje 1 řadič sběrnice CAN obsluhovaný v režimu CSJ.  Podrobnější popis sériových komunikací a jejich použití je uv...
  • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...111 01 SC-1101 1x RS-232/RS-485 rozhraní SC-1101 0,8 W TXN 111 02 SC-1102; 1x CAN rozhraní SC-1102 0,8 W TXN 111 11.A SC-1111-A; RF rozhraní...
  • Komunikační rozhraní CH2 ÷ CH4, použití vícenásobných submodulů - ...ní kanály, je možno přidat další sériové kanály RS-232, RS-485 nebo CAN pomocí externích komunikačních modulů SC-1101 a SC-1102 .   Tab. 1 Kombinace rozhraní pro jednotlivé kanály dle osazeného submodulu v pozici CH2...
  • SC-1101, modul přídavného rozhraní RS-232 a RS-485 - ...(obj. č. TXV 004 03.01).  Základní modul FOXTROT umožňuje připojit až 6 systémových komunikačních modulů SC-1101 a SC-1102 , které obsazují kanály CH5 - CH10. Je třeba mít na paměti, že vzhledem k přenosové kapacitě sběrnice TCL2  jso...

Nejsou dostupná žádná data.