SC-1101TXN 111 01

SC-1101 1x RS-232/RS-485 rozhraní

DI
DO
AI
AO
COM 1x TCL2 slave
1x RS-232/RS-485
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
SC-1101
SC-1101 1x RS-232/RS-485 rozhraní

Modul SC-1101 je systémový komunikační modul umožňující rozšíření centrální jednotky o další sériový kanál podporující režimy UNI a PC.
Podrobnější popis sériových komunikací a jejich použití je uveden v samostatné příručce Sériová komunikace programovatelných automatů TECOMAT - model 32 bitů (obj. č. TXV 004 03.01).
Parametry komunikace se nastavují ve vývojovém prostředí Mosaic v rámci projektu.

Centrální jednotky TECOMAT FOXTROT umožňují připojit až 6 systémových komunikačních modulů SC-1101 a SC-1102, které obsazují kanály CH5 - CH10. Je třeba mít na paměti, že vzhledem k přenosové kapacitě sběrnice TCL2 jsou tyto sériové kanály vhodné na datově a časově méně náročné komunikace.
Modul SC-1101 obsahuje 1 sériový kanál s vedle sebe vyvedenými rozhraními RS-232 a RS-485. V jednu chvíli je možné používat pouze jedno z těchto rozhraní.
Obj. číslo TXN 111 01
Teco kód TXN 111 01
Kategorie Foxtrot - Komunikační moduly (TCL2)
Tagy -
COM - Sériové a komunikační kanály
Vstupní odpor přijímače (RS-232) min. 7 kOhm
Výstupní úroveň signálů (RS-232) typ. ±8 V
Max. délka připojeného vedení (RS-232) 15 m
Počet interních sériových kanálů RS-485 1
Citlivost přijímače (RS-485) min. ±200 mV
Výstupní úroveň signálů (RS-485) typ. 3,7 V
Max. délka připojeného vedení (RS-485) 1200 m
Poznámka k délce vedení Maximální délka platí pro kroucený a stíněný kabel a komunikační rychlost max. 120 kBd.
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 slave
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25%, -15%, SELV
Maximální příkon 0,8 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 0,8 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ano
Izolační napětí galvanického oddělení 1 000 VDC
Jištění interní Ano
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 75 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 18 x 90 x 58 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 1M
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu I, dle ČSN EN 61140:2003 (idt IEC 61140:2001)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60664-1:1992)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60641:1992)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +70 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +85 °C
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 10.01.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení napájení vodiče 2,5 mm2
Nástroje pro instalaci modulu (+) PZ2, šroubovák křížový Pozidriv
Připojení modulu Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku. Zakončení linky RS-485 se provádí přepnutím obou přepínačů BT na čelním panelu modulu do polohy ON (vpravo). Linku RS-485 je nutné zakončit u každého zařízení, které se nachází na každém z obou konců linky. Pokud je zařízení připojeno uprostřed linky, zakončení se neprovádí. V tomto případě budou oba přepínače BT přepnuty vlevo.
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován jako systémový sériový port, nastavení se provádí v Manažeru projektu programovacího prostředí Mosaic viz příručka TXV 004 12.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány ve stavovém slově modulu
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Pokyny
 
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

SC-1101 - Základní dokumentace (cs)

1,07 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Foxtrot 2 a TC800 Sériové komunikace (cs), TXV00469_01_v6

3,59 MB, (CS)

Schéma

SC-1101 - Schéma zapojení elektroměru ED310

SC-1101 - Schéma zapojení elektroměru ED310

62,67 kB

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • SC-1101, modul přídavného rozhraní RS-232 a RS-485 - Modul SC-1101 je systémový komunikační modul umožňující rozšíření centrální jednotky o další sériový kanál podporující režimy UNI a PC, obsahuje 1 sériový kanál s paralelně vyvedenými rozhraními RS-232 a RS-485 (lze použít současně pouze jedno z r...
  • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...6xDI, 1x DI/230VAC; 2xDI/230VAC,9xDO; 3xRO, 1xCIB CP-1091 7,0 W TXN 111 01 SC-1101 1x RS-232/RS-485 rozhraní SC-1101 0,8 W TXN 111 02 SC-1102; 1x CAN...
  • Komunikační rozhraní CH2 ÷ CH4, použití vícenásobných submodulů - ...3) komunikační kanály, je možno přidat další sériové kanály RS-232, RS-485 nebo CAN pomocí externích komunikačních modulů SC-1101 a SC-1102 .   Tab. 1 Kombinace rozhraní pro jednotlivé kanály dle osazeného submodulu v pozici CH2...
  • SC-1102, modul přídavného rozhraní CAN - ...- model 32 bitů (obj. č. TXV 004 03.01). Základní moduly FOXTROT umožňují připojit až 6 systémových komunikačních modulů SC-1101 a SC-1102, které obsazují kanály CH5 - CH10. Je třeba mít na paměti, že vzhledem k přenosové kapacitě sběrnice TCL2...
  • Připojení systému JABLOTRON 100 - ...raním RS-485 na komunikační kanál, např. CH2 základního modulu CP-1000 (viz příklad níže), nebo externí komunikační modul SC-1101 . Modul JA-121T zároveň vyžaduje externí napájecí napětí 12 VDC, které můžeme řešit buď externím zdrojem, např. DR...
  • SC-1101 --- SX-1181 - Dobrý deň, chcem sa informovať o module SC-1101. Pokúšam sa ho prepojiť s prevodníkom SX-1181, čiže komunikácia cez RS-232. Je potrebné na module SC-1101 niekde nastaviť ,že komunikácia bude prebiehať cez RS-232 ? Prepinače BT mám v polohe OFF. Na...
  • SC-1101 --- SX-1181 - ...brý den, převodník SX-1181 se zapojuje jako modemy, tedy RxD na RxD a TxD na TxD. Jestli to máte zapojené jako na obrázku SC-1101.jpg v příloze s křížením RxD na TxD a naopak, tak to bude zřejmě ten problém. Nastavovat se na modulu SC-1101 nic...
  • CP2090 chyba - překročení doby cyklu - ...0 a SX-2190. V případě konfigurace, na které nastala chyba, jsou zde na vnitřní sběrnici ještě dva submoduly MR-0133 a modul SC-1101 na TCL2. Kdyby byl problém v komunikacích, jednalo by se o problém v nižších vrstvách, které připravují data pro uživ...
  • Nižší přenosové rychlosti než 1200 Bd u F2 - ...oduly pro řadu CP-2xxx bohužel pomalejší rychlosti než 1200 Bd hardwarově neumožňují. Jediným řešením je použití modulu SC-1101 na TCL2 sběrnici místo uvedeného submodulu. Tento modul umožňuje komunikační rychlosti od 200 Bd....
  • MR-0130: Nefunkční Komunikační rychlost menší než 1 200 na modulu MR-0130 v CP-2005 - ...se to od frekvence krystalu a možného dělicího poměru, který se dá použít. Nepomůže ani úprava fw. Řešením je použití modulu SC-1101 místo uvedeného submodulu, tam lze nastavit frekvenci od 200 Bd. Jde ale o externí modul s montáží na DIN lištu a za...