C-JC-0201BTXN 133 69

C-JC-0201B; CIB, 1x žaluziový aktor (2x RO závislé spínaní, lokální funkce), 230VAC/16A, 2x DI

DI 2x DI
DO 1x žaluziový/motorový výstup
AI
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-JC-0201B
C-JC-0201B je modul na CIB sběrnici, který obsahuje 
- 2 reléové výstupy navzájem blokované, každý samostatně vyvedený na svorkovnici 
- 2 binární vstupy pro připojení bezpotenciálních kontaktů, které vyhodnocují krátký a dlouhý stisk.
Při nepřipojeném nebo nekomunikujícím CIB masteru lze ovládat výstupy ručně pokud jsou připojeny oládací kontakty přímo na vstupy modulu.
Modul je mechanicky řešen v provedení typu “box“ pro montáž do instalační krabice.
Obj. číslo TXN 133 69
Teco kód TXN 133 69
Kategorie CFox - Vestavné moduly
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI1, DI2
Počet vstupů ve skupině 1
Typ vstupu aktivní (pro připojení pasivních kontaktů)
Galvanické oddělení vstupů od CIB linky Ne
Max. měřicí napětí na připojeném kontaktu 3,3 V DC
Vnitřní odpor vstupu 2 kΩ
Max. odpor pro sepnutý kontakt, log. 1 < 0,5 kΩ
Min. odpor pro rozepnutý kontakt, log. 0 > 1,5 kΩ
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO1u, DO1d
Počet reléových výstupů 2
Počet skupin výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 2
Typ výstupu elektromechanické relé, nechráněný výstup
Typ kontaktu Nahoru-0-Dolu, třístavový aktor, (Up-0-Down)
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Diagnostika Signalizace vybuzeného výstupu na panelu modulu
Spínaný proud 16 A max., 100 mA min.
Spínané napětí 300 V max., 5 V min.
Spínaný výkon 4000 VA max., 384 W max.
Doba sepnutí kontaktu typ. 15 ms
Doba rozepnutí kontaktu typ. 5ms
Reverzní prodleva 300 ms
Mechanická životnost min. 20 000 000 cyklů
Elektrická životnost při jmenovité zátěži min. 50 000 sepnutí
Ochrana proti zkratu Ne
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 4000 V AC
Izolační napětí mezi skupinami výstupů navzájem 4000 V AC
Izolační napětí mezi kontakty 1000 V AC
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 33 mA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ano, vratná pojistka
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60641:1992)
Typ zařízení Do instalační krabice, pod kryt
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) -20°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C.
Montáž
Popis montáže Reléový modul C-JC-0201B se montuje do libovolné polohy do instalační krabice pod víčko nebo pod zařízení v instalační krabici. Instalace se provádí dle TXV 004 13.
Pozor! Zařízení může obsahovat části s nebezpečným napětím, před sejmutím krytů nebo manipulací s kabeláží odpojte příslušné obvody nebo vypněte napájení!
Připojení
Popis připojení Modul C-JC-0201B má sběrnici CIB a 2 vstupy vyvedeny na šroubové svorkovnice, kontakty relé pro ovládání žaluzií jsou vyvedeny pomocí izolovaných vodičů délky cca 80 mm zakončených dutinkami. Počet modulů na lince je omezen maximálním povoleným proudem linky. Další informace jsou v příručce Periferní moduly na sběrnici CIB TXV 004 13.
Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku.
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Specifické I/O Žaluziový/motorový výstup - kontakty Nahoru a Dolu
Připojení specifických I/O Izolované vodiče s dutinkou
Nástroje pro instalaci modulu (-) 3 mm, šroubovák plochý
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic. Po zapnutí napájení svítí LED RUN zeleně, po navázání komunikace začne blikat. Stav sepnutí relé je signalizován zelenou LED.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-JC-0201B - Základní dokumentace (cs)

1,10 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • C-JC-0201B, modul pro ovládání žaluzií  - Modul C-JC-0201B je osazen jedním výstupem určeným pro ovládání standardních žaluzií – tj. tzv. tříbodové ovládání otevírá-klid-zavírá. Modul lze použít i pro tříbodové ovládání ventilů apod. Modul je vnitřně osazen 2 relé s pevným zapojením...
  • Ovládání asynchronních motorů pro žaluzie, markýzy, C-JC-0201B  - ...reverzací pomocí přepínání vinutí (podobně jako 3-bodové pohony pro ventily a klapky) máme k dispozici specializovaný modul C-JC-0201B určený pro ovládání jedné žaluzie a umístění do instalační krabice poblíž stínicího prvku nebo přímo do tělesa ža...
  • Ovládání střešních oken Velux - ...ěry modulu jsou 49 x 47 x 28 mm, napájen je z 230 VAC. Obr. 1 Připojení modulu Velux KLF 050 k žaluziovému modulu C-JC-0201B Poznámky: V tomto zapojení poloha „up“ (sepnutý DO1u) otevírá okno, „down“ (se...
  • FVE a C-JC-0201B - ...ínání je možnost připojit TUV na méně využitý měnič. TUV je zapojeno proti společné nule. Je toto možné udělat pomocí  C-JC-0201B? Je tam blokující mechanismus řešen např pomocí 2 relé v serii (spínacího a prepinaciho) nebo tam jsou 2 spínací r...
  • FVE a C-JC-0201B - Dobrý den, C-JC-0201B má v sobě spínací a přepínací relé zapojené tak, aby se vyloučilo současné sepnutí obou výstupů. Zároveň se pro obsluhu žaluzií používá funkční blok, který při vkládá prodlevu 300 až 400 ms při přepínání mezi výstupy UP a DO...
  • Chybějící funkce 'manuální režim' v Mosaicu po přechodu z FoxTool pro SA2-04M - ...ale nereagují na program. To je případ modulu C-OR-0008M a podobných. U některých modulů do instalační krabice (C-LC-0202B, C-JC-0201B), která na sobě žádná tlačítka nemají, je pak možné lokální ovládání pomocí externích tlačítek připojených k jejic...