C-LC-0202BTXN 133 70

C-LC-0202B; CIB, 2x RO spínací kontakt, 230V/16A (inrush 80A), 2x DI s lokální funkcí

DI 2x DI
DO 2x RO (16A)
AI
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-LC-0202B
C-LC-0202M je modul na CIB sběrnici. Je určen pro montáž do instalační krabice. Obsahuje:
- 2 reléové výstupy 16A (inrush 80) se spínacím kontaktem pro spínání výkonových zátěží. především světelných zdrojů s vysokým krátkodobým náběhovým proudem.
- 2  vstupy jsou určeny pro připojení tlačítek s bezpotenciálovými kontakty a s vyhodnocením krátkých a dlouhých stisků. Vstupy slouží i pro přímé ovládání výstupů pokud modul nekomunikuje s CIB masterem.
Obj. číslo TXN 133 70
Teco kód TXN 133 70
Kategorie CFox - Vestavné moduly
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
DI - Organizace binárních vstupů
Počet binárních vstupů celkem 2
Počet skupin binárních vstupů 2
Organizace binárních vstupů do skupin 1x (DI1) +1x (DI2)
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Počet vstupů ve skupině 1
Typ vstupu aktivní (pro připojení pasivních kontaktů)
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu LED na panelu modulu
Max. měřicí napětí na připojeném kontaktu 3,3 V DC
Vnitřní odpor vstupu 2 kΩ
Max. odpor pro sepnutý kontakt, log. 1 < 0,5 kΩ
Min. odpor pro rozepnutý kontakt, log. 0 > 1,5 kΩ
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO1, DO2
Počet reléových výstupů 2
Počet skupin výstupů 2
Počet výstupů ve skupině 1
Organizace reléových výstupů do skupin 1x (DO1) + 1x (DO2)
Typ výstupu elektromechanické relé, nechráněný výstup
Typ kontaktu Spínací (NO - Normally Open)
Diagnostika Signalizace vybuzeného výstupu na panelu modulu
Spínaný proud 16 A max., 100 mA min.
Spínané napětí 300 V max., 5 V min.
Spínaný výkon 4000 VA max., 384 W max.
Krátkodobá přetížitelnost výstupu - inrush 165 A max. (20 ms, max.), 800 A max. (20 μs max.)
Doba sepnutí kontaktu typ. 10 ms
Doba rozepnutí kontaktu typ. 5ms
Mechanická životnost min. 5 000 000 cyklů
Elektrická životnost při jmenovité zátěži min. 25 000 sepnutí (20 000 pro inrush 165 A)
Ochrana proti zkratu Ne
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 4000 V AC
Izolační napětí mezi skupinami výstupů navzájem 4000 V AC
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Maximální příkon 1,5 W
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 50 mA
Napájení z CIB - Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 75 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 50 x 50 x 30 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Do instalační krabice, pod kryt
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –10 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +50°C
Provozní teplota minimální (°C) -10°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022 ed2:2007 (mod CISPR22:2005)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C.
Montáž
Popis montáže Reléový modul C-LC-0202B se montuje do libovolné polohy do instalační krabice pod víčko nebo pod zařízení v instalační krabici. Instalace se provádí dle TXV 004 13.
Pozor! Zařízení může obsahovat části s nebezpečným napětím, před sejmutím krytů nebo manipulací s kabeláží odpojte příslušné obvody nebo vypněte napájení!
Připojení
Popis připojení Modul C-LC-0202B má sběrnici CIB a 2 vstupy vyvedeny na šroubové svorkovnice, spínací kontakty relé jsou vyvedeny pomocí izolovaných vodičů délky cca 80 mm zakončených dutinkami.
Další informace jsou v příručce Periferní moduly na sběrnici CIB TXV 004 13. Příklad zapojení modulu je zobrazen na obrázku.
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Specifické I/O Výstupy relé
Připojení specifických I/O Izolované vodiče s dutinkou
Nástroje pro instalaci modulu (-) 3 mm, šroubovák plochý
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic. Po zapnutí napájení svítí LED RUN zeleně, po navázání komunikace začne blikat. Stav sepnutí relé je signalizován zelenou LED.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-LC-0202B - Základní dokumentace (cs)

1,11 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • C-LC-0202B, modul pro ovládání osvětlení  - Modul C-LC-0202B je osazen 2 relé se spínacím kontaktem, každé samostatně vyvedeno izolovanými vodiči délky cca 100 mm. Trvalý proud každým výstupem 16 A, krátkodobý spínací proud až 800 A (po dobu max. 200 μs) – viz podrobnější informace...
  • Spínání světelných zdrojů 230 VAC, modul C-LC-0202B - Pro ovládání světel 230VAC máme k dispozici specializovaný modul C-LC-0202B , určený pro ovládání dvou světel a umístění do instalační krabice poblíž světelných zdrojů. Modul je osazen dvěma vstupy, které jsou určeny pro připojení tlačítkového o...
  • Relé 16 A (spínací proud 160 A), periferní moduly CFox, RFox - Tyto relé mají osazeny např. periferní moduly C-OR-0011M-800 , C-LC-0202B , C-HM-1121M  a další (viz informace k jednotlivým modulům).   Tab. 1 Parametry samotného kontaktu relé (konkrétní modul může mít odlišné hodnoty !):...
  • Spínání napájení předřadníků DSI, DALI atd. - ...Doporučujeme pro spínání jednoho předřadníku použít reléový kontakt s min. spínacím proudem 80 A, např. C-OR-0008M nebo C-LC-0202B (lze konstatovat, že relé s krátkodobým spínacím proudem pod 40 A je velmi málo použitelné pro spínání předřadník...
  • Spínání osvětlení LED, žárovky, zářivky atd.  - ...oporučené – tj. moduly:   C-OR-0011M-800 11 reléových výstupů s krátkodobým spínacím proudem až 800 A C-LC-0202B 2 reléové výstupy s krátkodobým spínacím proudem až 80 A C-OR-0008M 8 reléových výstupů s krátkodobým spínac...
  • Ošetření vstupu C-LC-0202B - Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda na vstupech C-LC-0202B jsou ošetřeny zákmity mechanických tlačítek. Při použití vstupu click se mi stává, že světlo ovládané toggle vstupem při zapnutí problikne. Děkuji
  • Chybějící funkce 'manuální režim' v Mosaicu po přechodu z FoxTool pro SA2-04M - ...em tlačítek, ale nereagují na program. To je případ modulu C-OR-0008M a podobných. U některých modulů do instalační krabice (C-LC-0202B, C-JC-0201B), která na sobě žádná tlačítka nemají, je pak možné lokální ovládání pomocí externích tlačítek připoje...