C-IR-0202STXN 133 25

C-IR-0202S; CIB, 2x AI/DI - Teplota/kontakt, 1x RO 3 A, 1x AO (1-10 VDC)

DI 2x DI/AI
DO 1x RO (3A)
AI 2x DI/AI viz DI
AO 1x AO (0-10V)
COM 1x CIB slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-IR-0202S
Modul C-IR-0202S je rozměrově minimalistický modul na sběrnici CIB pro ovládání reléovým kontaktem nebo pro spojité řízení napěťovým analogovým výstupem. Zároveň je určen pro připojení dvou pasivních snímačů teploty nebo binárních signálů z kontaktů a jejich převedení na data pro elektroinstalační sběrnici CIB.

- Odpor z volitelných snímačů Pt1000, Ni1000, NTC 12k, KTY81-121 proti společnému vodiči GND je v modulu linearizován a převáděn přímo na číselnou hodnotu teploty a nasledně přenášen do základního modulu po sběrnici CIB. Lze zvolit měření i jiných odporů v rozsahu 0 až 160 kΩ, ale přepočet na teplotu a linearizace se musí provést v centrále na úrovni aplikačního programu.
- Binární signály se připojují na vstupy pouze jako volný kontakt proti společnému vodiči GND.
- Napětí analogového výstupu 0 - 10 V je vyvedeno na vodiči proti společnému vodiči GND. 
- Výstupní spínací kontakt relé je vyveden dvěma samostatnými vodiči se zvýšenou izolací.
 
Obj. číslo TXN 133 25
Teco kód TXN 133 25
Kategorie CFox - Vestavné moduly
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI/AI1, DI/AI2
Počet vstupů ve skupině 2
Společný vodič skupiny minus
Typ kombinovaného vstupu DI/AI Aktivní, pro snímání bezpotenciálových kontaktů a měření odporových čidel
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Vyvážený odporový vstup 2× 1k1 (tamper/0/1/tamper)
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO1
Počet reléových výstupů 1
Typ výstupu elektromechanické relé, nechráněný výstup
Typ kontaktu Spínací (NO - Normally Open)
Spínaný proud 3 A max., 100 mA min.
Spínané napětí 250 V AC max., 5 V AC min., 30V DC max.
Mechanická životnost min. 5 000 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži odporové min. 200 000 cyklů
Ochrana proti zkratu Ne
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 3750 V AC
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 2
Počet vstupů ve skupině 2
Počet skupin analogových vstupů 1
Typ vstupu Se společnou svorkou
Společný vodič GND svorka
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace přetížení ve stavovém slově
Číslicová rozlišovací schopnost 10 bit
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI/AI1, DI/AI2
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-160 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
DI: Beznapěťový kontakt 0 když >1,5 kOhm, 1 když <0,5 kOhm
DI: Vyvážený odporový vstup 2x 1k1 (tamper/0/1/tamper)
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
AO - Parametry analogových výstupů
Počet analogových výstupů 1
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Typ výstupu aktivní napěťový výstup
Napěťový výstup - Výstupní napětí 0 - 10 V
Napěťový výstup - Minimální rozlišení 1 %
Napěťový výstup - Nastavitelný rozsah 0 ÷ 130 % Ujm
Napěťový výstup - Zatěžovací odpor >1 kΩ
Napěťový výstup - Kapacita zátěže 250 nF
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Napájení z CIB - typický odběr proudu (mA) 18 mA
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 25 mA
Napájení z CIB - Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Jen výstupní kontakt relé
Izolační napětí galvanického oddělení 4 000 VAC (50/60 Hz) 1 min.
Izolační odpor 1 MΩ min. (při 500V)
Napájení z CIB - interní jištění Ano, vratná pojistka
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 7 g
Šířka modulu 55 mm
Výška modulu 26 mm
Hloubka modulu 20 mm
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 55 x 26 x 20 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140:2003 (idt IEC 61140:2001)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální dle ČSN 33 2000-1:2003 (mod IEC 364-1: 1992)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60664-1:1992)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60641:1992)
Typ zařízení Do instalační krabice, pod kryt
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +50 °C
Provozní teplota minimální (°C) 0°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do antistatického sáčku. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C.
Montáž
Popis montáže Modul se vkládá volně do instalační krabice, nebo se přichytí vhodnou stahovací páskou uvnitř zařízení. Vodiče přívodního páskového kabelu lze podle potřeby navzájem oddělit a krátit. Ale pro předcházení interferenčních problémů se musí aktivní vodiče vést společně se společným vodičem GND až k čidlu, aby se netvořily mezi vodiči smyčky zachycující rušení. Nejlépe pomocí kabelů s kroucenými páry.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace Páskové ploché vodiče 0,15 / 0,5 mm2
Připojení modulu Páskové vodiče 0,15 mm2, relé 2x 0,5 mm2
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-IR-0202S - Základní dokumentace (cs)

902,06 kB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • C-IR-0202S - Modul C-IR-0202S je určen pro připojení dvou snímačů teploty nebo binárních signálů, ovládání silovým kontaktem relé a ovládací analogové napětí přímo na elektroinstalační sběrnici CIB . Signály modulu jsou vyvedeny páskovými vodiči. Pro měření...
  • Řízení předřadníků 0 ÷ 10 V modulem C-IR-0202S  - ...tronických předřadníků zářivek řiditelných analogovým napětím 0 ÷ 10 V nebo 1 ÷ 10 V lze použít např. modul C-IR-0202S – modul je osazen reléovým výstupem pro vypnutí napájení předřadníku (úplné zhasnutí, odstranění trvalého o...
  • Spojitě řízené hlavice signálem 0÷10 V (Alpha AA 5004) - ...libovolným analogovým výstupem 0÷10 V systému Foxtrot. Pro řízení v místě umístění hlavice je vhodné využití modulu C-IR-0202S , který je vybaven analogovým výstupem 0÷10 V a dále dvěma vstupy (např. teplota v místnosti a okenní konta...
  • Dvoupolohové hlavice (Alpha AA) řízené reléovým výstupem - ...ový výstup systému (typický příkon hlavice je cca 3 W).  Pro spínání v místě umístění hlavice je vhodné využití modulu C-IR-0202S , který je vybaven reléovým výstupem 3 A s poměrně tichým relé (na hlučnost spínání je potřeba dát pozor např. v l...
  • Relé 5A, základní moduly Foxtrot a periferní moduly CFox - Tyto relé mají osazeny např. základní moduly Foxtrot ( CP-1005 , CP-1006 atd...), periferní moduly C-HM-0308M , C-IR-0202S a další (viz informace k jednotlivým modulům v Teco Wiki nebo dokumentacích).   Tab. 1 Parametry samotného...

Nejsou dostupná žádná data.