C-DM-0001B-SLTXN 133 81

C-DM-0001B-SL; CIB, řízení WS2812 adresovatelných LED v pásku

DI
DO 1x DO (data)
1x SYN (in/out)
AI
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-DM-0001B-SL
C-DM-0001B-SL je modul připojitelný na CIB sběrnici systému Foxtrot. Obsahuje jeden výstup DO pro data  adresovatelným RGB LED čipům typu WS2812B, jednu svorku IN/OUT pro synchronizaci více modulů za sebou a zdroj napětí 5 V / 1 A pro napájení série až 16ti LED.
Je vybaven slotem pro microSD kartu, na kterou se nahrají soubory s daty pro statické i dynamickými efekty. které modul "čte" a cyklický vysílá do série zapojených LED čipů.
Obj. číslo TXN 133 81
Teco kód TXN 133 81
Kategorie CFox - Vestavné moduly
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
Instalační I/O sběrnice CIB 1x CIB slave
DI - Parametry binárních vstupů DC (1)
Parametry platné pro vstupy na svorkách SYN - vstupně výstupní svorka
Počet vstupů ve skupině 1
Galvanické oddělení vstupů od CIB linky Ne
Max. měřicí napětí na připojeném kontaktu 3,3 V DC
Vnitřní odpor vstupu 10 kΩ
DO - Parametry binárních tranzistorových výstupů (1)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO
Počet transistorových výstupů 1
Typ výstupu polovodičový výstup, poloviční můstek (push-pull)
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika Ne
Výstupní napětí 5 V DC
Výstupní proud 20 mA
Specielní funkce PWM/data - formát WS2812B
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Pomocné napájení - napětí Na svorce 5V je výstup integrovaného pomocného zdroje +5 V DC pro napájení adresovatelných LED čipů WS2812B

 
Maximální příkon 5,2 W
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 210 mA
Napájení z CIB - Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Napájení z CIB - interní jištění Ano, vratná pojistka
Rozměry a hmotnost
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 50 x 50 x 30 mm
Hmotnost cca. 30 g
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140:2003 (idt IEC 61140:2001)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace I, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Do instalační krabice, pod kryt
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Rozsah provozních teplot okolí –10 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) -10°C
Rozsah skladovacích teplot –25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu 10 % až 95 % bez kondenzace
Atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3000m. n. m.)
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022 ed2:2007 (mod CISPR22:2005)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C.
Montáž
Popis Modul C-DM-0001B-SL se montuje do libovolné polohy doinstalační krabice pod víčko nebo pod zařízení v instalačníkrabici. Instalace sestavy (základní modul a popř. perifernímoduly) se provádí dle TXV 004 13.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů svorkovnice se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Nástroje pro instalaci modulu (-) 3 mm, šroubovák plochý
Připojení modulu Modul C-DM-0001B-SL má sběrnici CIB, jednu výstupní svorku DO (PWM) pro řízení LED a jednu vstupně-výstupní svorku synchronizace SYN (digitální) pro řízení synchronizace dalších modulů C-DM-0001N-SL. Volba typu svorky SYN se provádí softwarově. Masterem sběrnice CIB je základní modul Foxtrot nebo externí modul, například CF-1141. Maximální počet modulů na lince je omezen odběrem modulu z linky. Další informace jsou v příručce TXV 004 13 „Periferní moduly na sběrnici CIB“.

Příklad zapojení modulu je uveden na obrázku. MICRO SD karta není součástí modulu.
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupnýv příslušných registrech prostředí Mosaic. Po zapnutí napájenísvítí LED RUN zeleně, po navázání komunikace začne blikat.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-DM-0001B-SL - Základní dokumentace

141,33 kB
PDF

C-DM-0001B-SL - Základní dokumentace (cs)

1,21 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs)

13,18 MB
PDF

Peripheral modules on the CIB Common Installation Bus(R) (en)

4,66 MB

Projekční podklady

DWG

C-DM-0001B-SL - technický výkres M01 DWG

63,01 kB
DXF

C-DM-0001B-SL - technický výkres M01 DXF

128,14 kB
DWG

C-DM-0001B-SL - technický výkres S01 DWG

42,20 kB
DXF

C-DM-0001B-SL - technický výkres S01 DXF

37,44 kB

Schéma

C-DM-0001B-SL

C-DM-0001B-SL

99,62 kB
C-DM-0001B-SL

C-DM-0001B-SL

15,26 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
PDF

Foxtrot - EC Declaration of conformity

295,20 kB

Nejsou dostupná žádná data.

Nejsou dostupná žádná data.