C-IT-0200STXN 133 29

C-IT-0200S; CIB, 2x AI/DI Teplota/kontakt

DI 2x AI/DI
DO
AI 2x AI/DI viz DI
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-IT-0200S
Modul C-IT-0200S je určen pro připojení dvou pasivních snímačů teploty nebo binárních signálů z kontaktů a jejich převedení na elektroinstalační sběrnici CIB.

Odpor z volitelných snímačů Pt1000, Ni1000, NTC 12k, KTY81-121 proti společnému vodiči GND je v modulu linearizován a převáděn přímo na číselnou hodnotu teploty a nasledně přenášen do základního modulu po sběrnici CIB. Lze zvolit měření i jiných odporů v rozsahu 0 až 160 kΩ, ale přepočet na teplotu a linearizace se musí provést v centrále na úrovni aplikačního programu.
Obj. číslo TXN 133 29
Teco kód TXN 133 29
Kategorie CFox - Vestavné moduly
Tagy Prodej a výroba ukončeny
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
DI - Organizace binárních vstupů
Počet binárních vstupů celkem 2
Počet skupin binárních vstupů 1
Organizace binárních vstupů do skupin 2x DI (DI/AI1, DI/AI2)
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI/AI1, DI/AI2
Počet vstupů ve skupině 2
Společný vodič skupiny GND - zem modulu
Typ kombinovaného vstupu DI/AI Aktivní, pro snímání bezpotenciálových kontaktů a měření odporových čidel
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Max. měřicí napětí na připojeném kontaktu 3,3 V DC
Vnitřní odpor vstupu 2 kΩ
Max. odpor pro sepnutý kontakt, log. 1 < 0,5 kΩ
Min. odpor pro rozepnutý kontakt, log. 0 > 1,5 kΩ
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 2
Počet vstupů ve skupině 2
Počet skupin analogových vstupů 1
Organizace analogových vstupů do skupin 2x AI (DI/AI1, DI/AI2)
Typ vstupu Se společnou svorkou
Společný vodič GND svorka
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Chyba analogového vstupu při 25°C ±0,5 % plného rozsahu
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI/AI1, DI/AI2
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-160 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
DI: Beznapěťový kontakt 0 když >1,5 kOhm, 1 když <0,5 kOhm
DI: Vyvážený odporový vstup 2x 1k1 (tamper/0/1/tamper)
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Napájení z CIB - typický odběr proudu (mA) 10 mA
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 12 mA
Napájení z CIB - Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Napájení z CIB - interní jištění Ano, vratná pojistka
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 7 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 55 x 26 x 16 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu I, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální dle ČSN 33 2000-1:2003 (mod IEC 364-1: 1992)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Do instalační krabice, pod kryt
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +70°C
Provozní teplota minimální (°C) -25°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022 ed2:2007 (mod CISPR22:2005)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do antistatického sáčku. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C.
Montáž
Popis montáže Modul se vkládá volně do instalační krabice, nebo se přichytí vhodnou stahovací páskou uvnitř zařízení. Přívodní vodiče lze podle potřeby navzájem oddělit a krátit. Ale pro předcházení interferenčních problémů se musí aktivní vodiče vést společně se společným vodičem GND až k čidlu, aby se netvořily mezi vodiči smyčky zachycující rušení. Nejlépe pomocí kabelů s kroucenými páry.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace Páskové ploché vodiče 0,15 / 0,5 mm2
Připojení modulu Čidla s převodníkem jsou realizována jako standardní jednotky na dvouvodičovou sběrnici CIB, která zabezpečuje komunikaci a napájení celého čidla.

Další informace jsou v příručce Periferní moduly na sběrnici CIB TXV 004 13. Příklad zapojení modulu je na následujícím obrázku.
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-IT-0200S - Základní dokumentace (cs)

593,13 kB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • C-IT-0200S - Modul C-IT-0200S (obj. č. TXN 133 29) je určen pro připojení dvou snímačů teploty nebo binárních signálů přímo na elektroinstalační sběrnici CIB . Signály modulu jsou přivedeny páskovým vodičem. Pro měření teploty se k měřicím vstupům připojuj...
  • Nástěnná tlačítka snímaná vstupním modulem C-IT-0200S - ...ojit je na CIB  modul s binárními vstupy.  Pro ovladač s jedním nebo dvěma tlačítky s výhodou využijeme modul C-IT-0200S , který můžeme umístit přímo do instalační krabice pod ovladač.   Obr. 1 Příklad zapojení dvou tla...
  • Připojení PIR detektoru s dvojitým vyvážením k modulu C-IT-0200S - ...apř. přímo pod detektorem), tak můžeme použít celou řadu modulů, které mají vstupy s dvojitým vyvážením , jako např. modul C-IT-0200S . U něj musíme řešit přivedení napájení 12 V pro detektory, což nepotřebuje modul C-WG-0503S , který sám zajišťuj...
  • Binární vstupy – napěťové úrovně DI/AI, požadavky na spínací obvod - ...Obr. 1 Obvod binárního vstupu – měření parametrů  Poznámky: V zapojení je použit příklad modulu C-IT-0200S . Shodné zapojení platí pro všechny moduly, které mají vstupy DI spínané proti zemní svorce GND, tj. neplatí pro D...
  • Nástěnná tlačítka snímaná vstupním modulem C-IT-0504S - Podobným způsobem jako C-IT-0200S můžeme využít i vestavný modul C-IT-0504S , kterým můžeme např. snímat 4 tlačítka ovladače, měřit teplotu v interiéru a je-li ovladač vybaven LED diodami, můžeme ovládat až 4 LED. Modul je osazen 5 vstupy, kte...
  • Připojení detektorů otevření - ...  Obr. 1 Příklad připojení 2 a 4 vodičově připojených kontaktů k modulu C-IT-0200S Poznámky: Příklad ukazuje zapojení smyčky kontaktu a tamperu u DC-101 jako dvojitě vyvážené, u kab...
  • Ovladače na zeď (ovládání osvětlení, žaluzie apod.) - Ovladače na zeď (náhrada klasických vypínačů) lze řešit či integrovat do systému několika způsoby, lišícími se komfortem, možnostmi, cenou a sortimentem. První je přímo ovladač jako sběrnicový prvek systému Foxtrot. Zde je nejlepší využití prvk...
  • modul C-IT-0200S - Dobrý den. Je možné na jeden modul zapojit dva detektory TAP-10.                                                    ...
  • Čítačový vstup - Dobrý den, potřeboval bych k modulu C-OR-0202B nebo C-IT-0200S připojit průtokoměr s Hallovou sondou a snímat počet pulsů. Problém mám s programovým vyhodnocením - nenapadá mě, jak bych v ST jazyce mohl číst DI vstup dostatečně často, abych dosáhl...