C-IT-0202STXN 133 66

C-IT-0202S; CIB, 2x AI/DI Teplota/kontakt, 2x AO (0-10V)

DI 2x DI/AI
DO
AI 2x DI/AI viz DI
AO 2x AO
COM 1x CIB slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-IT-0202S
Modul C-IT-0202S je rozměrově minimalizovaný modul na sběrnici CIB pro ovládání dvěma nezávislými analogovými výstupy.
Zároveň je určen pro připojení dvou pasivních snímačů teploty nebo binárních signálů z kontaktů a jejich převedení na data pro elektroinstalační sběrnici CIB.

- Odpor z volitelných snímačů Pt1000, Ni1000, NTC 12k, KTY81-121 proti společnému vodiči GND je v modulu linearizován a převáděn přímo na číselnou hodnotu teploty a nasledně přenášen do základního modulu po sběrnici CIB. Lze zvolit měření i jiných odporů v rozsahu 0 až 160 kΩ, ale přepočet na teplotu a linearizace se musí provést v centrále na úrovni aplikačního programu.
- Binární signály se připojují na vstupy pouze jako volný kontakt proti společnému vodiči GND.
- Napětí analogového výstupu 0 - 10 V je vyvedeno na vodiči proti společnému vodiči GND.
Obj. číslo TXN 133 66
Teco kód TXN 133 66
Kategorie CFox - Vestavné moduly
Tagy Prodej a výroba ukončeny
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
DI - Organizace binárních vstupů
Počet binárních vstupů celkem 2
Počet skupin binárních vstupů 1
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI/AI1, DI/AI2
Počet vstupů ve skupině 2
Společný vodič skupiny GND - zem modulu
Typ kombinovaného vstupu DI/AI Aktivní, pro snímání bezpotenciálových kontaktů a měření odporových čidel
Galvanické oddělení vstupů od CIB linky Ne
Max. měřicí napětí na připojeném kontaktu 3,3 V DC
Vnitřní odpor vstupu 2,2 kΩ
Max. odpor pro sepnutý kontakt, log. 1 < 0,5 kΩ
Min. odpor pro rozepnutý kontakt, log. 0 > 1,5 kΩ
Vyvážený odporový vstup 2× 1k1 (tamper/0/1/tamper)
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI/AI1, DI/AI2
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-160 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
DI: Beznapěťový kontakt 0 když >1,5 kOhm, 1 když <0,5 kOhm
DI: Vyvážený odporový vstup 2x 1k1 (tamper/0/1/tamper)
Vstupní impedance v rozsahu signálu odporového snímače > 2,2 kΩ
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
AO - Parametry analogových výstupů
Počet analogových výstupů 2
Počet skupin analogových výstupů 1
Parametry platné pro výstupy na svorkách AO1, AO2
Společný vodič skupiny svorka GND
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Typ výstupu aktivní napěťový výstup
Napěťový výstup - Výstupní napětí 0 - 10 V
Napěťový výstup - Minimální rozlišení 1 %
Napěťový výstup - Nastavitelný rozsah 0 ÷ 130 % Ujm
Napěťový výstup - Zatěžovací odpor >1 kΩ
Napěťový výstup - Kapacita zátěže 50 nF
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Napájení z CIB - typický odběr proudu (mA) 8 mA
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 10 mA
Napájení z CIB - interní jištění Ano, vratná pojistka
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 15 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 35 × 30 × 20 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Do instalační krabice, pod kryt
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +70 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +85 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022 ed2:2007 (mod CISPR22:2005)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice s pružinovou svorkou 1 mm2, push-in
Připojení I/O - vstupů/výstupů svorkovnice s pružinovou svorkou 1 mm2, push-in
Připojení modulu Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku. Pro připojení sběrnice CIB, vstupů a analogových výstupů je určena svorkovnice s perovými svorkami. Ty jsou určeny pro připojení tuhého vodiče. V případě potřeby připojení lankového vodiče je nutno na jeho konec nakrimpovat vhodnou kabelovou dutinku. Připojení vodiče se provádí jeho zasunutím do oválného otvoru. Vodič se uvolní zatlačením špičky plochého šroubováku (rozměr 0,4 mm x 2 mm) do obdélníkového otvoru nad otvorem pro vodič.
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-IT-0202S - Základní dokumentace

206,83 kB
PDF

C-IT-0202S - Základní dokumentace (cs)

1,01 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

DWG

C-IT-0202S - Technický výkres M01 DWG

42,87 kB
DWG

C-IT-0202S - Technický výkres S01 DWG

45,22 kB
DXF

C-IT-0202S - Technický výkres M01 DXF

38,32 kB
DXF

C-IT-0202S - Technický výkres S01 DXF

43,61 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)

Nejsou dostupná žádná data.

Nejsou dostupná žádná data.