C-EV-0505MTXN 143 13

C-EV-0505M; Modul řízení AC nabíjení elektromobilu; PP, CP, 2x AI/DI, 1x DI (pro S0), 1x AI (AC), 2x RO, 1x RGB data, 24 VDC, 1x RCM, 2x Lock

DI 3x AI/DI
1x DI (S0)
1x PP
DO 1x CP (DO/DI)
2x LOCK1, LOCK2
2x RO
1x RGB
AI 3x AI/DI viz DI
AO
COM 1x CIB slave
1x RGB data (< 30x WS2812)
CP, PP
1x vstup pro monitor residuálních proudů (dle IEC 62752, IEC 60364-7-722)
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-EV-0505M
Modul C-EV-0505M je určen pro řízení nabíjení elektromobilů střídavým proudem dle ČSN EN 61851-1. Pro řízení nabíjení a zpětnou diagnostiku modul obsahuje výstupy CP (Control Pilot) a PP (Proximity function) připojené do nabíjecího konektoru (Typ 1, Typ 2). Dále modul obsahuje releové výstupy pro ovládání stykače silového napájení do elektromobilu, jeden polovodičový výstup pro ovládání zámku nabíjecího konektoru, datový výstup pro ovládání až 30 adresovatelných RGB LED čipů pro signalizací nabíjení, konektor pro připojení monitoru reziduálních AC/DC proudů podle IEC 62752 a IEC 60364-7-772. Modul dále obsahuje 3 univerzální AI/DI vstupy a jeden čítačový vstup pro čítání pulsů přes rozhraní S0 z elektroměru dodané energie.

Umožňuje připojení modulu pro kontrolu unikajícího proudu AC / DC (není součástí balení).

Modul má vstup pro samostatné napájení ze zdroje 24 V DC.
Modul je určen do rozvaděče na DIN lištu. K základnímu modulu Foxtrotu se připojuje přes dvouvodičovou sběrnici CIB Common Installation Bus®.
.
Obj. číslo TXN 143 13
Teco kód TXN 143 13
Kategorie CFox - Moduly na DIN lištu
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
DI - Organizace binárních vstupů
Počet binárních vstupů celkem 4
Počet skupin binárních vstupů 2
Organizace binárních vstupů do skupin (AI1/DI1 - AI2/DI2, AI4/DI4) - skupina A,
DI3 (S0) - skupina B,
PP - skupina C
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI1/DI1 - AI2/DI2, AI4/DI4,
Počet vstupů ve skupině 3
Společný vodič skupiny AGND1
Typ kombinovaného vstupu DI/AI - měření odporových čidel, snímání bezpotenciálových kontaktů a vyvážených smyček
Galvanické oddělení vstupů od CIB linky Ano
Pulzní přetížitelnost vstupu max. 30 V (t < 10 ms)
Zpoždění z log. 0 na log. 1 1 ms
Zpoždění z log. 1 na log. 0 1 ms
Max. měřicí napětí na připojeném kontaktu 3,3 V DC
Vnitřní odpor vstupu 2 kΩ
Max. odpor pro sepnutý kontakt, log. 1 < 0,5 kΩ
Min. odpor pro rozepnutý kontakt, log. 0 > 1,5 kΩ
Vyvážený odporový vstup 1x <3,3 kΩ (tamper/0/1/tamper)
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina B)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI3
Počet vstupů ve skupině 1
Společný vodič skupiny AGND - zem modulu
Typ kombinovaného vstupu Binární, vyvážený a čítač pulzů dle standardu S0
Galvanické oddělení vstupů od CIB Ano
Max. měřicí napětí na připojeném kontaktu 15 V DC
Vnitřní odpor vstupu 3,3 kΩ
Max. odpor pro sepnutý kontakt, log. 1 < 0,8 kΩ
Min. odpor pro rozepnutý kontakt, log. 0 > 4,2 kΩ
Vyvážený odporový vstup 1x <3,3 kΩ (tamper/0/1/tamper)
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina C)
Parametry platné pro vstupy na svorkách PP
Typ kombinovaného vstupu Pasivní detekce maximálního zatížení kabelu dle ČSN EN 61851-1 ed. 2
Upozornění Pokud kabelové připojení neobsahuje odpor Rc, je třeba jej zvolit dle tabulky a připojit přímo mezi svoky B2 a B3
Odpor připojený na vstup PP pro zatížení kabelu 13 A > 1,5 kΩ
Odpor připojený na vstup PP pro zatížení kabelu 20 A 680 Ω
Odpor připojený na vstup PP pro zatížení kabelu 32 A 220 Ω
Odpor připojený na vstup PP pro zatížení kabelu 63 A 3f /70 A 1f 100 Ω
DO/RO - Organizace binárních výstupů
Počet binárních výstupů celkem 4
Počet skupin binárních výstupů 2
Organizace binárních výstupů do skupin 1x CP:  DO/DI
2x LOCK: DO - skupina A
1x RGB: DO - skupina B
2x RO
DO/DI - Výstup CP
Parametry platné pro výstupy na svorkách CP
Typ výstupu Řídicí obvod dle ČSN EN 61851-1 ed. 2
Výstupní napětí naprázdno ± 12 V
Jmenovitý kmitočet 1 kHz
Výstupní impedance 1 kΩ
DO - Parametry binárních tranzistorových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách 2x (LOCK1, LOCK2)
Počet tranzistorových výstupů 2
Počet skupin výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 2
Typ výstupu polovodičový výstup, poloviční můstek (push-pull)
Galvanické oddělení výstupů od CIB Ne
Jmenovité napětí pohonu zámku 24 V DC
Jmenovitý výstupní proud 500 mA max.
DO - Parametry binárních tranzistorových výstupů (skupina B)
Parametry platné pro výstupy na svorkách RGB
Počet tranzistorových výstupů 1
Galvanické oddělení výstupů od CIB Ano
Spínané napětí 5 V DC
Spínaný proud, zatížení výstupu 0,5A max.
Ochrana proti zkratu Ano
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO1, DO2
Počet reléových výstupů 2
Počet skupin výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 2
Typ výstupu elektromechanické relé, nechráněný výstup
Typ kontaktu Spínací (NO - Normally Open)
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Diagnostika Signalizace vybuzeného výstupu na panelu modulu
Spínaný proud 6 A max. pro 250 V AC; 5 A pro 30 V DC
Spínané napětí 400 V AC max., 30 V DC max.
Spínaný výkon 1500 VA max. pro AC, 150 W max. pro DC
Krátkodobá přetížitelnost výstupu - inrush 15 A max. (10 ms max.)
Doba sepnutí kontaktu typ. 10 ms
Doba rozepnutí kontaktu typ. 5ms
Mechanická životnost min. 30 000 000 cyklů
Ochrana proti zkratu Ne
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 3750 V AC
Izolační napětí mezi kontakty 1000 V AC
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 3
Počet skupin analogových vstupů 2
Organizace analogových vstupů do skupin (AI1-AI2, AI4) - skupina A
Typ vstupu AI/DI - kombinovaný
Společný vodič AGND1
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI1/DI1 - AI2/DI2, AI4/DI4
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-160 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
DI: Beznapěťový kontakt 0 když >1,5 kOhm, 1 když <0,5 kOhm
DI: Vyvážený odporový vstup 2x 1k1 (tamper/0/1/tamper)
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±2 % plného rozsahu
Parametry čidla reziduálních proudů
Frekvenční rozsah DC ÷ 2 kHz
Zátěžový proud < 80 A RMS (jednofázový) nebo < 3x 32 A RMS (třífázový)
Výstup 6 mA DC a 30 mA RMS (IEC verze) nebo pro 5 mA RMS a 20 mA RMS (UL verze)
Rozlišení měření 0,2 mA
Rozsah reziduálního proudu 0 ÷ 300 mA
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC, +25%, -15%, SELV
Napájení z CIB - napětí 24/27 V DC
Pomocné napájení - napětí 24 V DC
Maximální příkon 2 W
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 85 mA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ano
Jištění interní Ano
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 150 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 70 х 90 х 58 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 4M
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Norma výrobku (B) ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3:2022 (idt IEC 61851-1:2017)
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –25 °C až +80 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +85 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Modul se montuje do svislé polohy na U lištu ČSN EN 50022. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 13.
Pozor! Zařízení může obsahovat části s nebezpečným napětím, před sejmutím krytů nebo manipulací s kabeláží odpojte příslušné obvody nebo vypněte napájení!
Připojení
Popis připojení Napájení modulu je ze sběrnice CIB. Sběrnice CIB může mít libovolnou topologii a větvení až do vzdálenosti 500 m a až 32 jednotek na jedné větvi CIB. Maximální odběr všech modulů vjedné větvi CIB je omezen na 1A. Zařízení obsahuje sběrnici podle standardu IEC 61851-1 pro řízení AC nabíjení elektromobilů. DO1 slouží k připojení indikační diody nabíjení. Dioda se připojuje na DO1 přímo bez odporu. Tato LED dioda indikuje nabíjení elektromobilu. LED dioda E-CAR ERR indikuje chybu na sběrnici pro nabíjení elektromobilů, nebo odpojený elektromobil během nabíjení. LED E-CAR CONN indikuje připojení elektromobilu. LED dioda VENTILATION REQ indikuje žádost ventilace prostoru při nabíjení. LED dioda CHARGE indikuje nabíjení elektromobilu.

Pokud je použit modul kontroly residuálního proudu
S-EV-0001X-RC (AC+DC) TXN 145 00 nebo
S-EV-0002X-RDC (DC) TXN 145 01
(nutné objednat zvlášť), zapojuje se pomocí nekříženého
ethernetového kabelu do konektoru RJ-45.
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Specifické I/O Sensor residuálních proudů S-EV-xxxx
Připojení specifických I/O Konektor RJ45
Připojení CIB konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Popis připojeni Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku.
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic. Modul obsahuje indikační LED pro kontrolu stavu vstupů/výstupů. Stisknutím tlačítka Manual Control lze přepnout modul do ručního režimu a ovládat jednotlivé výstupy.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-EV-0505M - Základní dokumentace

3,00 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • Vyčítání stavu baterie EV - Přes naše moduly C-EV-0302M nebo C-EV-0505M se stav nabití baterie získat nedá. Pro službu NissanConnectEV není ve Foxtrotu podpora, přes ten cloud tedy informaci o nabití baterie stáhnout také nemůžeme.
  • Knihovna EVSE_AC_lib - ...tatného souboru, který se bude překládat dříve než.mjf soubor ) deklarace konstant určujících počet modulů C-EV-0302M, resp. C-EV-0505M v projektu (= počtu wallboxů). Tato knihovna umožňuje uživateli, aby si počty nabíječek určil sám a nebyl vázaný p...