R-SL-0201L-A, modul relé a PWMTXN 132 43.A

R-SL-0201L-A; RFox2, 2x AI/DI, 1x RO-800A spínací kontakt, rádio typu A

DI 2x AI/DI
DO 1x RO
1x PWM
 
AI 2x AI/DI, viz DI
 
AO
COM 1x RFox2 slave
SENSOR Proud
Obrázek Varianta Popis varianty
R-SL-0201L-A, modul relé a PWM
R-SL-0201L je modul určený pro dálkové ovládání pouliční lampy v RF síti systému RFox II. Modul obsahuje 1x reléový výstup pro spínání napájecího zdroje lampy, PWM výstup pro řízení jasu, interní měření proudu do lampy a 2x vstup AI/DI. Modul lze použít pro spínání obecné zátěže viz. parametry v dokumentaci.
Obj. číslo TXN 132 43.A
Teco kód TXN 132 43.A
Kategorie RFox2 - Moduly na DIN lištu
Tagy -
COM - Bezdrátová síť
Typ zařízení v bezdrátové síti RFox2 RFox2 Slave
Komunikační kmitočtové pásmo 868,1 MHz
Vysílací výkon +14 dBm
Vstupní citlivost –108 dBm
Typ modulace 2-GFSK
Komunikační rychlost 50 kbps
Frekvence vysílací 868,1 MHz
Počet kanálů 1
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI/DI1, AI/DI2
Počet vstupů ve skupině 2
Společný vodič skupiny minus
Typ kombinovaného vstupu DI/AI Aktivní, pro snímání bezpotenciálových kontaktů a měření odporových čidel
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu v prostředí Mosaic
Max. měřicí napětí na připojeném kontaktu 3,3 V DC
Vnitřní odpor vstupu 4,7 kΩ
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO1, COM
Počet reléových výstupů 1
Typ výstupu elektromechanické relé, nechráněný výstup
Typ kontaktu Spínací (NO - Normally Open)
Spínaný proud 12 A max., 100 mA min.
Spínané napětí 250 V AC max., 5 V AC min., 30V DC max.
Spínaný výkon 250 W s měřením proudu, 2760 W bez měření proudu viz. obrázky
Krátkodobá přetížitelnost výstupu - inrush 800 A max. (200 μs max. )
Doba rozepnutí kontaktu typ. 4 ms
Mezní hodnoty spínané odporové zátěže max. 3A při 30 V DC nebo 230 V AC
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže DC13 max. 3 A při 30 V DC
Mezní hodnoty spínané induktivní zátěže AC15 max. 3 A při 230 V AC
Frekvence spínání bez zátěže max. 300 sepnutí/min.
Mechanická životnost min. 5 000 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži odporové min. 100 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní DC13 min. 100 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní AC15 min. 100 000 cyklů
Ochrana proti zkratu Ne
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI/DI1, AI/DI2, N
Napětí 0-3,3 V
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-15 kOhm
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
DI: Beznapěťový kontakt 0 když >1,5 kOhm, 1 když <0,5 kOhm
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 230 V AC
Typický příkon 3 W
Maximální příkon 4,5 W
Odběr proudu maximální (mA) < 20 mA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 50 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 35 x 92 x 40 mm
Šířka modulu 35 mm
Výška modulu 92 mm
Hloubka modulu 40 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace I, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) -20°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Montáž do rozvaděče nebo do svítidla
Pozor! Zařízení může obsahovat části s nebezpečným napětím, před sejmutím krytů nebo manipulací s kabeláží odpojte příslušné obvody nebo vypněte napájení!
Připojení
Připojení napájení svorkovnice s pružinovou svorkou 1,5 mm2, push-in
Připojení I/O - vstupů/výstupů svorkovnice s pružinovou svorkou 1,5 mm2, push-in
Připojení bezdrátové sítě - anténa SMA konektor (male)
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Uvedení do provozu Modul je obsluhován v radiové síti RFox2 jako periferní modul,nastavení se provádí v Manažeru projektu programovacího prostředí Mosaic viz příručka TXV 003 93 s popisem RFox2Lib.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Pokyny Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Opravy provádí výhradně servisní středisko výrobce případně autorizovaný servis výrobce.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

R-SL-0201L-A základní dokumentace

1,26 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB
  • Příklad ovládání driveru DLC-Prog 70W modulem R-SL-0201L-A lampy VO - Příklad zapojení ukazuje řízení předřadníku pro LED zdroj modulem R-SL-0201L-A . Použitý předřadník v příkladu je Layrton DLC-prog 70W . Jedná se o programovatelný velmi univerzální předřadník, který umožňuje řízení jasu LED zdroje s max. proude...
  • Příklad ovládání driveru GPF-60D-1400 modulem R-SL-0201L-A lampy VO - Na obr. 1 je uveden příklad zapojení modulR-SL-0201L-A  pro řízení jasu LED driveru  GPF-60D-1400 , např. pro instalaci do lampy VO.   Obr. 1 příklad řízení driveru lampy modulem R-SL-0201L-A Poznámky:...
  • R-SL-0201L-A - R-SL-0201L je periferní modul určený např. pro dálkové ovládání pouliční lampy v RF síti systému RFox2. Modul obsahuje 1x reléový výstup pro spínání napájecího zdroje lampy, PWM výstup pro řízení jasu, interní měření proudu do lampy a 2x vst...
  • Smart City – moduly řízeného ovládání předřadníků pro veřejné osvětlení - ...ednoho až dvou předřadníků pro použití v lampách veřejného osvětlení. C-DM-0002L-10V je dvoukanálový na sběrnic CIB, R-SL-0201L-A je jednokanálový připojovaný k centrále Foxtrotu bezdrátově na frekvenci 868MHz. Má k dispozici dva vstupy pro e...
  • Chování modulu R-SL-0201L-A při ztrátě spojení - Dobry den, chtel bych se zeptat, jakym zpusobem se ma chovat vyse uvedeny modul, pokud ztrati spojeni s masterem? Za me by melo byt, ze v pripade ztraty signalu defautne vypne vystupy. Modul pouzivame na vzdalene spinani cerpadla vrtu a pri potizic...
  • RFox jednotky - ...rádio typu A (1ks)  R-OR-0201B-A; RFox2, 2x DI, 1x RO-800A spínací kontakt, rádio typu A (2ks) (využití 2x výstup NC) R-SL-0201L-A, modul relé a PWM (využití 2x vstup) Bude tato konfigurace fungovat? Resp. nelze ji nahradit jinou jednotkou,...