R-DL-0203L-A, řízení 3x DALITXN 142 22.A

R-DL-0203L-A; RFox2, 2x AI/DI, 3x DALI (broadcast), rádio typu A

DI 2 AI/DI
DO 3x PWM (alternace výstupů DALI)
AI 2 AI/DI viz DI
AO
COM 1x RFox2 slave
3x DALI master
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
R-DL-0203L-A, řízení 3x DALI
R-DL-0203L-A;  RFox2, 2x AI/DI, 3x DALI (broadcast), rádio typu A
Obj. číslo TXN 142 22.A
Teco kód TXN 142 22.A
Kategorie RFox2 - Moduly na DIN lištu
Tagy -
COM - Sériové a komunikační kanály
Komunikační rozhraní DALI 3x DALI master
Rozsah každé linky DALI 4 adresy / podstanice
COM - Bezdrátová síť
Typ zařízení v bezdrátové síti RFox2 RFox2 Slave
Komunikační kmitočtové pásmo 868,1 MHz
Vysílací výkon +14 dBm
Vstupní citlivost –108 dBm
Typ modulace 2-GFSK
Komunikační rychlost 50 kbps
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI/DI1, AI/DI2
Počet vstupů ve skupině 2
Společný vodič skupiny minus
Typ kombinovaného vstupu DI/AI Aktivní, pro snímání bezpotenciálových kontaktů a měření odporových čidel
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Vstupní proud při log. 1 0,5 mA typ.
DO - Parametry binárních tranzistorových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DA-. DA1+, DA2+ DA3+, (A2, A3, A4, A5)
Počet tranzistorových výstupů 3
Počet skupin výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 3
Společný vodič skupiny minus
Typ výstupu Low-side
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Klidová výstupní úroveň 24 V DC +-5%
Spínaný proud, zatížení výstupu 100 mA max.
Specielní funkce (A) PWM
Specielní funkce (B) DALI, obousměrný master
Pracovní kmitočet 1 Hz - 1 kHz
Nastavení střídy 0 – 100 %
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 90 – 270 V AC
Frekvence vstupního napětí 50-60 Hz
Maximální příkon 2 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Izolační napětí galvanického oddělení 3 000 VDC
Jištění interní Ano, nevratné
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 75 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 35 × 92 × 40 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed.4 :2017 (EN 60730-1:2016) - Automatická elektrická řídící zařízení (zařízení pro domácnost a podobné účely)
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.3:2012
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Připojení
Popis připojení Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku. Jako anténu lze použít každý typ určený pro pásmo 868 MHz se zakončením konektorem SMA (kolík).
Varování/Upozornění POZOR: Zařízení obsahuje části s nebezpečným napětím, před sejmutím krytů nebo manipulací s kabeláží odpojte příslušné obvody nebo vypněte napájení!
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován v radiové síti RFox2 jako periferní modul,nastavení se provádí v Manažeru projektu programovacího prostředí Mosaic viz příručka TXV 003 93 s popisem RFox2Lib.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Opravy provádí výhradně servisní středisko výrobce případně autorizovaný servis výrobce.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

R-DL-0203L-A - Základní dokumentace

173,13 kB

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

Nejsou dostupná žádná data.

Nejsou dostupná žádná data.