C-WG-0503STXN 133 53

C-WG-0503S; CIB, 2x AI/DI/EZS, 3x DO (NPN), 1x Wiegand/3x DI(TTL), zdroj 12VDC/60mA. modul připojení detektorů EPS/EPS

DI 3x DI 5V TTL
2x AI/DI viz AI
DO 3x DO
AI 2x AI/DI (R, binární, vyvážený)
AO Napájecí výstup 12V/60mA
COM 1x CIB
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-WG-0503S
Vestavný modul C-WG-0503S je určen pro připojení zařízení komunikujících protokolem Wiegand, respektive pro připojení analogových nebo binárních signálů k systému přes elektroinstalační sběrnici CIB Common Instalation Bus® a dále pro buzení LED diod, bzučáku, apod., výstupy s otevřenými kolektory NPN.
Vstupy DI1 až DI3 jsou konstruovány jako 5V TTL s vnitřními pull up odpory. Lze je číst jako binární vstupy, nebo vyhodnocují signály od různých čtecích zařízení s protokolem Wiegand, například čtečky RFID karet a pod.
Vstupy DI/AI4 a DI/AI5 lze nastavit jako binární bezpotenciálové nebo vyvážené EZS nebo jako analogové pro měření teploty, či odporu.
Modul obsahuje zdroj pomocného napětí 12 V DC/ 60 mA, který je napájen přímo ze sběrnice CIB.
 
Obj. číslo TXN 133 53
Teco kód TXN 133 53
Kategorie CFox - Vestavné moduly
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
Instalační I/O sběrnice CIB 1x CIB slave
DI - Organizace binárních vstupů
Počet binárních vstupů celkem 3
Počet skupin binárních vstupů 1
DI - Parametry binárních vstupů DC (1)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI1-DI3
Počet vstupů ve skupině 3
Společný vodič skupiny +12V DC
Typ kombinovaného vstupu TTL 5V
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
DO - Organizace binárních výstupů
Počet binárních výstupů celkem 3
Počet skupin binárních výstupů 1
DO - Parametry binárních tranzistorových výstupů (1)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO1-DO3
Počet transistorových výstupů 3
Organizace tranzistorových výstupů do skupin 3 (DO1-DO3)
Počet skupin výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 3
Diagnostika Ne
Výstupní proud 30mA
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 2
Počet vstupů ve skupině 2
Počet skupin analogových vstupů 1
Organizace analogových vstupů do skupin 2x (AI1, AI2)
Typ vstupu Se společnou svorkou
Společný vodič Minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace přetížení ve stavovém slově
Číslicová rozlišovací schopnost 10 bitů
AI - Rozsahy analogových vstupů (1)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI1, AI2
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-160 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
Napájení
Napájení z CIB - napětí 24/27 V DC
Pomocné napájení - napětí Napájecí výstup 12 V DC; 60 mA max.
Napájení z CIB - typický odběr proudu (mA) 20 mA
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 85 mA
Rozměry a hmotnost
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 55 × 26 × 16 mm
Hmotnost cca. 7 g
Šířka modulu 55 mm
Výška modulu 26 mm
Hloubka modulu 15 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140:2003 (idt IEC 61140:2001)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální dle ČSN 33 2000-1:2003 (mod IEC 364-1: 1992)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60664-1:1992)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60641:1992)
Typ zařízení Do instalační krabice, pod kryt
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Rozsah provozních teplot okolí 0 °C až +70 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) 0°C
Rozsah skladovacích teplot –25 °C až +85 °C
Relativní vlhkost vzduchu 10 % až 95 % bez kondenzace
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022 ed2:2007 (mod CISPR22:2005)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutným k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis Montáž do instalační krabice pod víčko nebo pod zařízení v instalační krabici.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace Volné vodiče v konektoru / 0,15-0,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů Volné vodiče v konektoru / 0,15-0,5 mm2
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-WG-0503S - Základní dokumentace

189,12 kB
PDF

C-WG-0503S - Základní dokumentace (cs)

852,59 kB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs)

13,18 MB
PDF

Peripheral modules on the CIB Common Installation Bus(R) (en)

4,66 MB

Projekční podklady

DWG

C-WG-0503S - technický výkres M01 DWG

55,52 kB
DWG

C-WG-0503S - technický výkres S01 DWG

53,44 kB
DXF

C-WG-0503S - technický výkres M01 DXF

58,38 kB
DXF

C-WG-0503S - technický výkres S01 DXF

53,46 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
PDF

Foxtrot - EC Declaration of conformity

295,20 kB
 • C-WG-0503S - ...iegand 26, Wiegand 34 nebo Wiegand 42 bitů a trasparentní přenos 40 bitů.   Tab. 1 Varianty konfigurace modulu C-WG-0503S (nastaví se v SW konfiguraci modulu) Možné konfigurace: DI1...
 • Připojení snímačů OP10, OP30 a OP45 k modulu C-WG-0503S - ...identifikátorů standardu 125 kHz lze využít také snímačů OP10, OP30, OP45 a dalších firmy Honeywell připojených k modulu C-WG-0503S . Modul zajistí napájení snímače, komunikaci Wiegand se snímačem a ovládání LED diod a bzučáku.   Pr...
 • Připojení interiérových detektorů pohybu (PIR) k modulu C-WG-0503S - ...180 g   Obr. 1    Příklad připojení detektoru pohybu Elite QD k modulu C-WG-0503S Poznámky: Zapojení předpokládá zapojení smyčky jako dvojitě vyvážené, na detektoru musí být n...
 • Připojení venkovních detektorů pohybu (PIR) k modulu C-WG-0503S - ...Obr. 1 Příklad připojení detektoru pohybu External TD k modulu C-WG-0503S Poznámky: Zapojení předpokládá zapojení smyčky jako dvojitě vyvážené, na detektoru musí být n...
 • Připojení detektoru rozbití skla IMPAQ Glass Break k modulu C-WG-0503S - ...  Obr. 1    Příklad připojení detektoru IMPAQ Glass Break  k modulu C-WG-0503S Poznámky: Příklad ukazuje zapojení smyčky jako dvojitě vyvážené, na detektoru se musí správně...
 • Připojení požárních detektorů EXODUS k modulu C-WG-0503S - ...S (barevné mezikruží určuje přesný typ)    Obr. 2 Příklad připojení detektoru EXODUS 4W k modulu C-WG-0503S Poznámky: Příklad platí pro všechny varianty detektoru EXODUS (mají stejnou základnu se svorkovnic...
 • Připojení snímače AXR-100/110 k modulu C-WG-0503S - ...125 kHz a Mifare, Mifare DESFire 13,56 MHz může využít snímačů AXR-100/110 firmy EFG CZ spol.s.r.o . připojených k modulu C-WG-0503S . Modul zajistí napájení snímače, komunikaci Wiegand se snímačem a ovládání LED diod a bzučáku. Snímač je vh...
 • Připojení snímače SSA-R1000/1001 k modulu C-WG-0503S - ...ení čtečky karet SSA-R1000/R1100 (Samsung Format, 125 kHz) a SSA-R1001/R1101 (MIFARE, 13,56 MHz), výrobce SAMSUNG, k modulu C-WG-0503S je popsán v této kapitole.  Modul C-WG-0503S zajistí komunikaci Wiegand se snímačem a ovládání LED diod...
 • Připojení klávesnice SSA-R2000V k modulu C-WG-0503S - ...ezkontaktní čtečkou karet a podobných identifikátorů můžeme využít klávesnice SSA-R2000V firmy SAMSUNG připojeného k modulu C-WG-0503S . Snímač je vybaven numerickou bezkontaktní klávesnicí a bezkontaktní čtečkou karet ve variantách SSA-R2000V (Sams...
 • Připojení klávesnice ACM08E k modulu C-WG-0503S - ...vesnice s bezkontaktní čtečkou karet a podobných identifikátorů můžeme využít snímač s klávesnicí ACM08E připojený k modulu C-WG-0503S . Snímač je vybaven numerickou kontaktní klávesnicí a bezkontaktní čtečkou karet standardnu EM 125 kHz. Modul...
 • Nouzové osvětlení – LED pásek s modulem C-WG-0503S  - Pro jednoduše realizovatelné nouzové osvětlení můžeme využít modul C-WG-0503S , který nám poskytne napájení 12 VDC i ovládání (binární výstup) pro LED pásek, který můžeme osadit do běžného standardního osvětlovacího tělesa. Např. 5 cm obyčejného...
 • Snímač RFID karet CFox v interiérovém provedení, C-WG-0503R-design - ...é na čelní ploše mechaniky.  RFID snímač je kompatibilní se standardem EM4100 (125 kHz).   Druhá část ( C-WG-0503S ) je vlastní elektronika modulu ve vestavném provedení, která má, kromě propojení s první částí, vyvedenou sběrnic...
 • Ovládání osvětlení PIR detektorem Vantage FL-MS - ...tup TTL otevřený kolektor, takže jej lze bez problémů připojit na vstupy spínané proti signálové zemi - např. DI1 až DI5 na C-WG-0503S . PIR detektory používají obvykle rozpínací výstupy, ale vždy s poměrně dlouhou dobou sepnutí (500 ms až několi...
 • Snímač RFID karet pro zákaznicky vestavěné provedení - ...upevnění snímací části RFID modulu Poznámky: Standardně jsou obě části modulu (RFID snímací část a vestavná část C-WG-0503S ) propojeny samostatnými vodiči délky cca 100 mm. Je možno propojení prodloužit až na cca 1 m, je potřeba použít k...
 • Bezkontaktní identifikace, RFID snímače  - ...zdálenost max. 150 m, stíněným kabelem s průřezem min. 0,35 mm 2 . Snímače s protokolem Wiegand můžeme připojit k modulu C-WG-0503S nebo k submodulu MX-0301....
 • Nouzové osvětlení v RD - ...j osadit do standardních svítidel – např. krátký kousek LED pásku, který napájíme z výstupu 12 V u CFox modulů (např. C-WG-0503S ) – viz následující příklad ....
 • Připojení PIR detektoru s dvojitým vyvážením k modulu C-IT-0200S - ...vyvážením , jako např. modul C-IT-0200S . U něj musíme řešit přivedení napájení 12 V pro detektory, což nepotřebuje modul C-WG-0503S , který sám zajišťuje jak napájení 12 VDC, tak zpracování dvou vyvážených smyček a popř. I připojení až 3 kontaktů...
 • Připojení cylindrické vložky s integrovanou čtečkou APERIO C100 - ...integraci bezdrátové cylindrické vložky APERIO C100 nebo dveřního kování APERIO E100 firmy Assa Abloy využijeme modul C-WG-0503S s protokolem Wiegand. K modulu C-WG-0503S připojíme komunikační HUB Wiegand, který zabezpečuje bezdrátovou k...
 • RFID čitaťka ACM118-MFWG34 s modulom C-WG-0503S - Dobrý deň, pokúšam sa rozbehať čítačku RFID kariet ACM118-MFWG34 (Wiegand 34) cez modul C-WG-0503S. Komunikácia mi funguje ale nenačítava do parametru CODE.VAL správne ID karty. Modul vracia v parametri CODE.STAT hodnotu 1 (čo by podľa dokumentácie...
 • Programování ACM 08E - Dobrý den Jak se programuje klávesnice ACM 08E (C-WG-0503S)? Myslím tím vkládání a mazání kódů. Je k tomu nějaký manuál? Jak se dá software pro vyhodnocení PINu, který je v jiném dotazu, vložit do stávajícího projektu? Děkuji Martin Rozsypal
 • RFID čitaťka ACM118-MFWG34 s modulom C-WG-0503S - Dobrý den, v případě nastavení Wiegand 26/34/42 modul C-WG-0503S provádí po přijetí kódu z Wiegand rozhraní jeho autodetekci a pokud z přijatých dat není schopen rozpoznat žádný z podporovaných Wiegand formátů, tedy Wiegand 26 / Wiegand 34 / Wieg...
 • Schema zapojení venkovního čidla PARADOX DG85 - ...řipojení v režimu relé by měly platit stejná pravidla jako u ostatních čidel. Bližší informace s příkladem zapojení k modulu C-WG-0503S jsou v tomto článku: https://wiki.tecomat.cz/clanek/814-pripojeni-venkovnich-detektoru-pohybu-pir-k-modulu-c-wg-0...
 • Přístupová klávesnice - Pokud bude funkci ústředny EZS plnit Foxtrot, tak můžete využít klávesnici ACM-08E připojenou pomocí modulu C-WG-0503S, viz https://wiki.tecomat.cz/clanek/882-pripojeni-klavesnice-acm08e-k-modulu-c-wg-0503s. Označení vývodů v tomto článku sice neodp...