C-RI-0401STXN 133 47

C-RI-0401S; CIB, 2x AI/DI Teplota/kontakt; 1x IR vysílač, 1x IR přijímač, 1x AI - intenzita osvětlení (včetně IR LED+IR Sensor)

DI 2x AI/DI
DO
AI
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-RI-0401S
C-RI-0401S je modul na sběrnici CIB Common Installation Bus®, který obsahuje 2 analogové/binárních vstupy, 1 vstup pro senzor osvětlení, 1 vstup pro demodulátor IR přijímače a 1 výstup pro IR vysílač.
Obj. číslo TXN 133 47
Teco kód TXN 133 47
Kategorie CFox - Vestavné moduly
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
Instalační I/O sběrnice CIB 1x CIB slave
DI - Parametry binárních vstupů DC (1)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI1/DI1, AI/DI2
Počet vstupů ve skupině 2
Společný vodič skupiny GND - zem modulu
Typ kombinovaného vstupu DI/AI Aktivní, pro snímání bezpotenciálových kontaktů a měření odporových čidel
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu v prostředí Mosaic
Vstupní napětí 3,3 V z vnitřního zdroje
Vstupní proud při log. 1 3,3 mA
Zpoždění z log. 0 na log. 1 10 ms
Zpoždění z log. 1 na log. 0 300 ms
Minimální šířka zachyceného impulsu 10 ms
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 2
Společný vodič Plus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Vnější napájení Ne
Číslicová rozlišovací schopnost 12 bitů
Typ převodníku Aproximační
Doba převodu 500 μs
AI - Rozsahy analogových vstupů (1)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI1/DI1, AI/DI2
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-160 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
Vstupní impedance v rozsahu signálu odporového snímače > 1 kΩ
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±2 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - teplotní koeficient ±0,1 % plného rozsahu / K
Chyba měření odporu - nelinearita ± 0,2 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,5 % plného rozsahu
Detekce odpojeného čidla Ne
Parametry vstupu pro připojení čidla osvětlení
Počet vstupů 1
Galvanické oddělení Ne
Osvětlení - Typ sensoru Fotodioda BPW21
Osvětlení - Doba převodu 500 μs
Osvětlení - Rozsah měření 0 lx ÷ 50000 lx
Osvětlení - Chyba měření < 5 % rozsahu
Osvětlení - Teplotní koeficient ± 0,1 % plného rozsahu / °C
Osvětlení - Linearita měření ± 0,2 % plného rozsahu
Osvětlení - Opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,5 % plného rozsahu
Parametry vstupu pro demodulátor IR přijímače
Počet vstupů pro připojení demodulátoru IR přijímače 1
Napájení demodulátoru 3,3 V
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Nosná frekvence demodulátoru 36 kHz
Parametry výstupu pro připojení IR vysílače
Počet výstupů 1
Napájení vysílače 3,3 V
Ochrana proti zkratu Ne
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
IR vysílač IR LED (IFMAX =100mA) + rezistor dle IF
IR vysílač, příklad IR LED UF =1,2V, IF =20mA → R = 100Ω
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Maximální příkon < 0,5 W
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 25 mA
Napájení z CIB - interní jištění Ne
Rozměry a hmotnost
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 55 x 32 x 13 mm
Hmotnost cca. 7 g
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu I, dle ČSN EN 61140:2003 (idt IEC 61140:2001)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Do instalační krabice, pod kryt
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Rozsah provozních teplot okolí –10 °C až +55 °C
Rozsah skladovacích teplot –25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu 10 % až 95 % bez kondenzace
Atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3000m. n. m.)
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do antistatického sáčku. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutným k přepravě. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C.
Montáž
Popis Modul C-RI-0401S se montuje do libovolné polohy do instalační krabice, nebo pod kryt zařízení. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 13.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace Páskové ploché vodiče 0,15 / 0,5 mm2
Připojení modulu Kombinovaný modul je realizován jako modul sběrnice CIB, která zabezpečuje komunikaci. Napájení modulu je z externího zdroje. Sběrnice CIB může mít libovolnou topologii a větvení až do vzdálenosti 500 m a až 32 jednotek na jedné větvi CIB. Masterem sběrnice CIB je základní jednotka FOXTROT nebo modul, například MI2-02M. Další informace jsou v příručce Periferní moduly na sběrnici CIB TXV 004 13.
Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku.
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-RI-0401S - Základní dokumentace

213,23 kB
PDF

C-RI-0401S - Základní dokumentace (cs)

696,54 kB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs)

13,18 MB
PDF

Peripheral modules on the CIB Common Installation Bus(R) (en)

4,66 MB

Projekční podklady

DWG

C-RI-0401S - technický výkres M01 DWG

55,70 kB
DXF

C-RI-0401S - technický výkres M01 DXF

58,57 kB
DWG

C-RI-0401S - technický výkres S01 DWG

53,62 kB
DXF

C-RI-0401S - technický výkres S01 DXF

53,49 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
PDF

Foxtrot - EC Declaration of conformity

295,20 kB
  • C-RI-0401S - Modul C-RI-0401S (obj. č. TXN 133 47) je kombinovaný modul určený pro připojení na sběrnici CIB . Modul obsahuje 2 univerzální analogové/binární vstupy, ke kterým je možné připojit buď pasivní   odporová čidla teploty, nebo je lze využít jako...
  • C-RI-0401R-design - ...ích prvků – vypínače, zásuvky atd...), C-RI-0401R se skládá ze dvou částí: První částí je modul (odpovídá modulu C-RI-0401S ) je umístěný v instalační krabici, který umožňuje připojení na sběrnici CIB  zajišťuje zpracování všech při...
  • Měření venkovního osvětlení, čidlo instalováno zákazníkem - Pro měření venkovního osvětlení se využije modulu C-RI-0401S , který je ve vestavném provedení do instalační krabice, zakončen konektorem, na který připojíme vlastní čidlo osvětlení BPW21 (dostupný jako samostatně objednávané příslušenství). ...
  • Měření intenzity venkovního osvětlení C-RI-0401I - ...ším krytím na zeď. Modul má kromě čidla osvětlení také vyvedeno čidlo venkovní teploty. Uvnitř krabičky je umístěn modul C-RI-0401S , jehož podrobnější popis je uveden na konci této příručky v popisu modulu C-RI-0401S . Na tento modul je připoje...
  • Měření osvětlení v interiéru - ...světlení v interiéru použijeme modul C-RI-0401R-design , které se skládá ze dvou částí: První, vestavné části (odpovídá C-RI-0401S ), která se umístí do instalační krabice, typicky pod druhou část v designu na zeď. A druhé části na zeď, stand...
  • Měření osvětlení - ...ousedících prostor v bytě je 1:5.   Úroveň venkovního osvětlení a osvětlení v interiéru měříme pomocí modulu C-RI-0401S , resp. jeho různých variant, např. C-RI-0401R-design , C-RI-0401I....
  • IR vysílač a přijímač v designu na zeď C-RI-0401R-design - ...ámeček s elektronikou a skrz něho jde kabel do druhé části modulu – sběrnicového dílu (samostatně je k dispozici jako C-RI-0401S ). Modul je k dispozici ve více designech, konkrétní design dle požadavku zákazníka je na dotaz.  ...
  • Infračervené (IR) ovládání  - ...C-RI-0401R , který se skládá z vestavné části (vlastní elektronika modulu, připojení na CIB), samostatně k dispozici jako C-RI-0401S a designové části, realizované v požadovaném designu - modul na zeď s vestavěným IR vysílačem a přijímačem s čidl...

Nejsou dostupná žádná data.