C-IT-0908S-NPNTXN 133 52.01

C-IT-0908S-NPN; CIB, 6xDI, 2xAI/DI, 1x AI (kontakt/teplota), 8x NPN LED driver 3mA (LED-společná anoda)

DI 6x DI
2x DI/AI
DO 8x DO
AI 1x AI
2x DI/AI viz DI
AO
COM 1x CIB
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-IT-0908S-NPN
C-IT-0908S-PNP
Modul C-IT-0908S je určen pro elektroinstalační sběrnici CIB Common Installaton Bus® pro připojení snímání analogových nebo binárních signálů (snímání beznapěťových kontaktů) a ovládání binárních výstupů, mj. pro buzení LED diod.

Vstupy DI1 až DI6 lze nastavit jen jako binární. Pracují i v režimu vyvážench vstupů.
Vstupy DI/AI7 až DI/AI8 lze nastavit jako binární, nebo jako analogové.
Vstup AI9 lze nastavit jen jako analogový.

Osm binárních výstupů je navrženo pro buzení LED diod zapojených ve skupině se společnými katodami nebo společnými anodami (verze se záčíslím *.01),
Obj. číslo TXN 133 52.01
Teco kód TXN 133 52.01
Kategorie CFox - Vestavné moduly
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
Instalační I/O sběrnice CIB 1x CIB slave
DI - Organizace binárních vstupů
Počet binárních vstupů celkem 8
Počet skupin binárních vstupů 2
Organizace binárních vstupů do skupin 6x (DI1 - DI6); 2x (DI/AI7 a DI/AI8)
DI - Parametry binárních vstupů DC (1)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI1 - DI6
Počet vstupů ve skupině 6
Společný vodič skupiny GND - zem modulu
Typ kombinovaného vstupu DI - Binární, vyvážený
Galvanické oddělení vstupů od CIB linky Ne
Max. měřicí napětí na připojeném kontaktu 3,3 V DC
Vnitřní odpor vstupu 2,2 kΩ
Vyvážený odporový vstup 2× 1k1 (tamper/0/1/tamper)
DO - Organizace binárních výstupů
Počet binárních výstupů celkem 8
Počet skupin binárních výstupů 1
Organizace binárních výstupů do skupin 8x DI (DO1-DO8)
DO - Parametry binárních tranzistorových výstupů (1)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO1 - DO8
Počet transistorových výstupů 8
Počet skupin výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 8
Typ výstupu Otevřený kolektor PNP (varianta se záčíslím .01: NPN)
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Spínaný proud, zatížení výstupu 3 mA
Spínané napětí 27 V DC
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 3
Počet skupin analogových vstupů 2
Organizace analogových vstupů do skupin (DI/AI7, DI/AI8) + AI9
Typ vstupu Se společnou svorkou
Společný vodič GND svorka
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace přetížení ve stavovém slově
AI - Rozsahy analogových vstupů (1)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-160 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Napájení z CIB - typický odběr proudu (mA) 30mA
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 65mA
Napájení z CIB - interní jištění Ne
Rozměry a hmotnost
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 55 × 26 × 20 mm
Hmotnost cca. 7 g
Šířka modulu 55 mm
Výška modulu 26 mm
Hloubka modulu 20 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140:2003 (idt IEC 61140:2001)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-3:1995 (mod IEC 364-3:1993)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60664-1:1992)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60641:1992)
Typ zařízení Do instalační krabice, pod kryt
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Rozsah provozních teplot okolí 0 °C až +70 °C
Provozní teplota maximání (°C) +70°C
Provozní teplota minimální (°C) 0°C
Rozsah skladovacích teplot –25 °C až +85 °C
Relativní vlhkost vzduchu 10 % až 95 % bez kondenzace
Atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3000m. n. m.)
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022 ed2:2007 (mod CISPR22:2005)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do antistatického sáčku. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutným k přepravě. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C.
Montáž
Popis Montáž do instalační krabice pod víčko nebo pod zařízení v instalační krabici.
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace Páskové ploché vodiče 0,15 / 0,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů Páskové vodiče 0,15 / 0,5 mm2
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-IT-0908S - Základní dokumentace

200,01 kB
PDF

C-IT-0908S - Základní dokumentace (cs)

1,10 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs)

13,18 MB
PDF

Peripheral modules on the CIB Common Installation Bus(R) (en)

4,66 MB

Projekční podklady

DWG

C-IT-0908S - Technický výkres M01 DWG

57,95 kB
DXF

C-IT-0908S - Technický výkres M02 DXF

66,03 kB
DWG

C-IT-0908S - Technický výkres S01 DWG

56,30 kB
DXF

C-IT-0908S - Technický výkres S02 DXF

64,15 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
PDF

Foxtrot - EC Declaration of conformity

295,20 kB
  • C-IT-0908S - Modul C-IT-0908S (obj. č.: TXN 133 52) a jeho varianta s obrácenou polaritou výstupů C-IT-0908S-NPN (TXN 133 52.01) jsou určeny pro připojení analogových nebo binárních vstupních signálů a ovládání výstupních binárních signálů pro buzení LED diod. V...
  • Ovladač JUNG 3248TSM snímaný vstupním modulem C-IT-0908S - ...kocestnými tlačítky (jmenovité napájení 24 VAC/DC) a osmi LED (napájení 24 VDC, 1 mA). Lze jej připojit k vestavnému modulu C-IT-0908S (provedení PNP – obj. č. TXN 133 52), který se umístí do krabice pod ovladač a získáme plnohodnotný ovladač...
  • Krátkocestná tlačítka S-WS-0004R-Merten, připojení k C-IT-0504S - ...; S-WS-0400R-Merten lze připojit i k jiným vstupům a výstupům při zachování polarity vstupů a výstupů. Lze použít i modul C-IT-0908S-PNP, ale je nutno do série s binárními výstupy modulu C-IT-0908S zařadit sériové odpory cca 3k3 (abychom dodrželi...
  • Ovladače na zeď (ovládání osvětlení, žaluzie apod.) - Ovladače na zeď (náhrada klasických vypínačů) lze řešit či integrovat do systému několika způsoby, lišícími se komfortem, možnostmi, cenou a sortimentem. První je přímo ovladač jako sběrnicový prvek systému Foxtrot. Zde je nejlepší využití prvk...

Nejsou dostupná žádná data.