C-RQ-0600STXN 133 61

C-RQ-0600S; CIB, vestavný modul pro připojení snímačů teploty, vlhkosti, pohybu a CO2, 2x AI/DI

DI 2x AI/DI
DO
AI 2x AI/DI viz DI
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-RQ-0600S
C-RQ-0600S-SHS
Modul C-RQ-0600S je základem pro několik variant modulů určených pro připojení čidla vlhkosti a teploty, nebo čidla CO2, nebo infra čidla pohybu a univerzálních analogových nebo binárních signálů.
Univerzální AI/DI vstupy lze nastavit na binární nebo analogové s možností měřit čidla teploty: oporové snímače PT1000, Ni1000, nebo čidlo s termistorem NTC12k, nebo KTY81-121 proti společnému vodiči GND. Pro jiný typ odporového snímače lze zvolit rozsah  měření odporu 0 až 160 kΩ, ale přepočet na teplotu a linearizace se musí provést v uživatelském programu. 
Binární signály se připojují na vstupy pouze jako bezpotenciálový kontakt proti společnému vodiči GND. Binární vstup může pracovat také v režimu vyváženého vstupu.
Obj. číslo TXN 133 61
Teco kód TXN 133 61
Kategorie CFox - Vestavné moduly
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
Instalační I/O sběrnice CIB 1x CIB slave
AI - Rozsahy analogových vstupů (1)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI/AI1, DI/AI2
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-160 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
DI: Beznapěťový kontakt 0 když >1,5 kOhm, 1 když <0,5 kOhm
DI: Vyvážený odporový vstup 2x 1k1 (tamper/0/1/tamper)
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Napájení z CIB - typický odběr proudu (mA) 15 mA
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 20 mA
Napájení z CIB - interní jištění Ano, vratná pojistka
Rozměry a hmotnost
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 55 × 27 × 20 mm
Hmotnost cca. 7 g
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Do instalační krabice, pod kryt
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Rozsah provozních teplot okolí 0 °C až +70 °C
Rozsah skladovacích teplot –25 °C až +85 °C
Relativní vlhkost vzduchu 10 % až 95 % bez kondenzace
Atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3000m. n. m.)
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022 ed2:2007 (mod CISPR22:2005)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutným k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednávání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis Montáž do instalační krabice pod víčko nebo pod zařízení v instalační krabici.
Připojení
Popis připojení Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku.
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice s pružinovou svorkou 0,15-0,5 mm2, push-in
Popis připojeni Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku.
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován zprogramovacího prostředí MOSAIC nebo FoxTool.

Další informace jsou v příručce Periferní moduly na sběrnici CIB TXV 004 13.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-RQ-0600 - Základní dokumentace (cs, en)

188,91 kB
PDF

C-RQ-0600S Základní dokumentace (cs)

1,59 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs)

13,18 MB
PDF

Peripheral modules on the CIB Common Installation Bus(R) (en)

4,66 MB

Projekční podklady

DWG

C-RQ-0600 Technický výkres M01 DWG

43,25 kB
DXF

C-RQ-0600 Technický výkres M01 DXF

38,77 kB
DWG

C-RQ-0600 Technický výkres S01 DWG

48,28 kB
DXF

C-RQ-0600 Technický výkres S01 DXF

51,39 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
PDF

Foxtrot - EC Declaration of conformity

295,20 kB
  • C-RQ-0600S - Modul C-RQ-0600S je základem pro několik variant modulů určených pro připojení čidla vlhkosti a teploty, nebo čidla CO2, nebo infra čidla pohybu a univerzálních analogových nebo binárních signálů. Univerzální AI/DI vstupy lze nastavit na binární...
  • C-RQ-0600R-RHT - ...je osazen standardně osazen kombinovaným čidlem teploty a relativní vlhkosti. Modul se skládá ze sběrnicové vestavné části C-RQ-0600S a designové části, která se skládá z mechaniky (záslepky) v příslušném designu a v ní upevněném senzoru, viz obr....
  • C-RQ-0600R-PIR - ...ožno po dohodě doplnit čidlo teploty nebo kombinované čidlo teplota a vlhkost. Modul se skládá ze sběrnicové vestavné části C-RQ-0600S a designové části, která se skládá z mechaniky (záslepky) v příslušném designu a v ní upevněném senzoru, viz obr....
  • Ovládání osvětlení CFox PIR detektorem C-RQ-0600R-PIR - ...h již propojených – viz obrázek. V pravém dolním rohu obrázku jsou znázorněny svorkovnice na obou koncích modulu C-RQ-0600S  ...

Nejsou dostupná žádná data.