C-IR-0203STXN 133 65

C-IR-0203S; CIB, 2x AI/DI Teplota/kontakt, 2x AO (0-10V); 1x RO, 230V/16A (inrush 80A) spínací/rozpínací kontakt

DI 2x DI/AI
DO 1x RO (16A)
AI 2x DI/AI see DI
AO 2x AO
COM 1x CIB slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-IR-0203S
C-IR-0203S  je modul určený k připojení na CIB sběrnici. Obsahuje 
- dva kombinované analogové nebo binární vstupy
- dva analogové výstupy s rozsahem 0-10 V
- jeden reléový výstup s přepínacím kontaktem. 

Vstupy a analogové výstupy jsou vyvedeny na svorkovnici s perovými svorkami, reléový výstup na svorkovnici se šroubovacími klecovými svorkami.

- Vstupy umožňují přímo připojit odporové snímače PT1000, Ni1000, čidlo s termistorem NTC12k nebo KTY81-121 proti společnému vodiči GND. Odpor je převáděn v modulu přímo na číselnou hodnotu teploty. 
- Pro jiný typ odporového snímače lze zvolit měření odporu v rozsahu 0-160 kΩ, ale přepočet na teplotu a linearizace se musí provést až na úrovni uživatelského programu. 
- Binární signály se na vstupy připojují pouze jako volný beznapěťový kontakt proti společnému vodiči GND, popř. může vstup pracovat v režimu vyváženého vstupu.
- Analogové výstupy 0-10 V jsou vyvedeny proti společnému vodiči GND.
Obj. číslo TXN 133 65
Teco kód TXN 133 65
Kategorie CFox - Vestavné moduly
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO1
Počet reléových výstupů 1
Typ výstupu elektromechanické relé, nechráněný výstup
Typ kontaktu Přepínací kontakt (NO/NC)
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano
Diagnostika Signalizace vybuzeného výstupu na panelu modulu
Spínaný proud 16 A max., 100 mA min.
Spínané napětí 300 V max., 5 V min.
Doba sepnutí kontaktu typ. 15 ms
Doba rozepnutí kontaktu typ. 5ms
Ochrana proti zkratu Ne
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 3750 V AC
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 2
Počet vstupů ve skupině 2
Počet skupin analogových vstupů 1
Typ vstupu Se společnou svorkou
Společný vodič Minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace přetížení ve stavovém slově
AO - Parametry analogových výstupů
Počet analogových výstupů 2
Počet skupin analogových výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 2
Parametry platné pro výstupy na svorkách AO1, AO2
Společný vodič skupiny minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Typ výstupu aktivní napěťový výstup
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace I, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Do instalační krabice, pod kryt
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –10 °C až +55 °C
Skladovací teploty –25 °C až +85 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022 ed2:2007 (mod CISPR22:2005)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice s pružinovou svorkou 1 mm2, push-in
Připojení I/O - vstupů/výstupů svorkovnice s pružinovou svorkou 1 mm2, push-in
Specifické I/O Výstup relé
Připojení specifických I/O svorkovnice se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-IR-0203S - Základní dokumentace (cs)

876,55 kB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • C-IR-0203S - Modul C-IR-0203S je určen pro připojení dvou snímačů teploty nebo binárních signálů, ovládání silovým kontaktem relé a je osazen dvěma analogovými výstupy přímo na elektroinstalační sběrnici CIB .  Pro měření teploty se k měřicím vstupům př...
  • Řízení předřadníku HELVAR modulem C-IR-0203S - ...) určených ke stmívání zářivek řiditelných analogovým napětím 0 ÷ 10 V nebo 1 ÷ 10 V lze použít např. Modul C-IR-0203S – modul je osazen reléovým výstupem pro vypnutí napájení předřadníku (úplné zhasnutí, odstranění trvalého o...
  • Řízení předřadníků 0 ÷ 10 V modulem C-IR-0202S  - ...iku sepnutí napájení proud větší než 5 A ( max. proud kontaktem relé modulu ), jinak je nutno použít jiný modul, např.  C-IR-0203S (osazen relé s max. krátkodobým proudem při sepnutí 80 A )...
  • Spínání osvětlení LED, žárovky, zářivky atd.  - ...výstup s krátkodobým spínacím proudem až 800 A C-HM-1121M 3 reléové výstupy s krátkodobým spínacím proudem až 800 A C-IR-0203S 1 reléový výstup s krátkodobým spínacím proudem až 80 A R-OR-0001B 1 reléový výstup s krátkodobým spínacím...

Nejsou dostupná žádná data.