C-AQ-0006R-iVOCTXN 133 88.07

C-AQ-0006R-iVOC; CIB, Prostorové čidlo koncentrace organických těkavých látek (VOC)

DI
DO
AI
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR
 • CO2
 • Teplota a vlhkost
 • Kouř
 • iVOC - těkavé organické látky
Dle varianty
 
Obrázek Varianta Popis varianty
C-AQ-0006R-CO2 Senzor: CO2
C-AQ-0006R-iVOC Senzor: iVOC (těkavé org. látky)
C-AQ-0006R-RHT Senzor: RHT (vlhkost a teplota)
C-AQ-0006R-SMOKE Senzor: Kouř
C-AQ-0006R-xxx jaou prostorová čidla pro interierové měření kvality vzduchu.

Detekují
- oxid uhličitý CO2,
- relativní vlhkost RH,
- těkavé organické látky iVOC
- teplotu vzduchu T.

Vestavěné autokalibrační funkce senzorů zaručují dlouhodobou stabilitu měření. Připojuje se přes sběrnici CIB - Common Installation Bus®.
Obj. číslo TXN 133 88.07
Teco kód TXN 133 88.07
Kategorie CFox - Interiérové moduly
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
Parametry čidla teploty
Teplota - Rozsah měření 0°C ÷ 40°C
Teplota - Rozlišení 0,1 °C
Teplota - Přesnost měření typ. ±0,4 °C
Parametry čidla vlhkosti
Relativní vlhkost - Typ sensoru capacity polymeric
Relativní vlhkost - Rozsah měření 0 ÷ 100 %RH
Relativní vlhkost - Rozlišení 0,1 % RH
Relativní vlhkost - Přesnost měření typ. ±3,5 % RH (pro RH 20 ÷ 80%); ±6 % RH (pro RH 0 ÷ 100%)
Parametry čidla CO2
CO2 - Typ sensoru infrared radiation (NDIR)
CO2 - Rozsah měření 0 ÷ 2000 ppm / 0 ÷ 5000 ppm
CO2 - Rozlišení 1 ppm
CO2 - Přesnost měření ± 35 ppm + ±5%
CO2 - Náběh čidla Max. 1 min
Parametry čidla iVOC
Pracovní rozsah 450 ÷ 2000 ppm
Rozlišení 1 ppm
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Maximální příkon 2 W
Napájení z CIB - typický odběr proudu (mA) 80 mA
Napájení z CIB - Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 100 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 90 x 80 x 31 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed.4 :2017 (EN 60730-1:2016) - Automatická elektrická řídící zařízení (zařízení pro domácnost a podobné účely)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP22
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 2, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Na stěnu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +50 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Modul C-AQ-0006R se montuje do svislé polohy do instalační krabice nebo panelu. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 16 Příručka projektování CFox, RFox a Foxtrot.
Připojení
Popis připojení Napájení modulu je ze sběrnice CIB. Sběrnice CIB může mít libovolnou topologii a větvení až do vzdálenosti 500 m a až 32 jednotek na jedné větvi CIB. Maximální odběr všech modulů v jedné větvi CIB je omezen na 1A. Montážní rozměry a příklad připojení modulu je zobrazen na následujících obrázcích.

Připojovací CIB svorkovnice je umístěna pod horním krytem modulu. Postup demontáže krytu je zobrazen na následujích obrázcích.
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku vedle připojovací svorkovnice. Popis obsluhy modulu je uveden v příruččce TXV 004 13 Periferní moduly na sběrnici CIB.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-AQ-0006R - Základní dokumentace (cs,en)

295,14 kB

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot 2 - CE prohlášení o shodě (cs)

699,75 kB, (CS)
 • C-AQ-0006R - Modul C-AQ-0006R slouží pro sledování kvality vzduchu v interiéru budov a nahrazuje starší generaci modulů C-AQ-0001R až C-AQ-0004R. Vestavěná čidla mohou měřit koncentraci oxidu uhličitého (CO 2 ), relativní vlhkost (RH), koncentraci těkavých organ...
 • Větrání, rekuperační jednotky - ...Čidla kondenzace C-HM-xxxxM Čidla CO 2 v interiérovém provedení C-AQ-0006R   servopohony: Servopohon 3-bodově řízený, 230 V nebo 24...
 • Měření rel. vlhkosti (RH) , CFox modul C-AQ-0004R  - Modul již není v prodeji, je nahrazen modulem C-AQ-0006R .   Modul C-AQ-0004R je prostorové čidlo relativní vlhkosti vzduchu. Je určeno pro měření v interiéru, pro řízení ventilačních systémů, klimatizačních a rekuperačních jednotek, m...
 • Měření VOC (těkavé látky), CFox modul C-AQ-0002R  - Modul již není v prodeji, je nahrazen modulem C-AQ-0006R . Modul C-AQ-0002R je prostorové čidlo plynných znečišťujících látek vzduchu. Čidlo vykazuje vysokou citlivost na nízké koncentrace znečišťujících látek ve vzduchu jako je  např. am...
 • Měření kouře, CFox modul C-AQ-0003R  - Modul již není v prodeji, je nahrazen modulem C-AQ-0006R . Modul C-AQ-0003R je prostorové čidlo citlivé na plynné znečišťující látky ve vzduchu. Čidlo vykazuje vysokou citlivost na nízké koncentrace plynných znečišťujících látek jako je např....
 • Měření CO2 , CFox modul C-AQ-0001R  - Modul již není v prodeji, je nahrazen modulem C-AQ-0006R .   Modul C-AQ-0001R je prostorové čidlo koncentrace oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu. Princip měření CO2 je založen na závislosti útlumu infračerveného záření na koncentraci CO...
 • Měření kvality vzduchu, CO2, RH, VOC - Od roku 2019 jsou čidla C-AQ-0001R až C-AQ-0004R nahrazena novou generací čidel C-AQ-0006R . Na sběrnici CFox a RFox jsou k dispozici moduly měření CO 2 , kouře, těkavých látek (VOC) a RH (relativní vlhkosti).  Modul C-AQ-0006R  je...
 • Modul C-AQ-0006R nelze vložit do projektu - Dobrý den, pokoušel jsem se přidat modul C-AQ-0006R Smoke do projektu se starou centrální jednotkou (CP-1004). Ručně v Manažeru projektu tento modul nevidím. Pokud se ho pokusím načíst autodetekcí je tento modul neznámý a program se nepřeloží. Pok...
 • Idealni sensor pro rekuperacni jednotku vzduchu - Dobry den, ktery sensor je vhodnejsi pro rizeni zonove rekuperace v rodinnem dome. C-AQ-0006R-iVOC nebo C-AQ-0006R-CO2. Cidla budou umisteny v obytnych mistnostech. Dekuji
 • Modul C-AQ-0006R nelze vložit do projektu - Dobrý den, celá řada modulů už není podporována ve starším konfigurátoru a je pouze v IO Configuratoru. C-AQ-0006R je jeden z nich. Tuto informaci najdete v dokumentaci periferní moduly na CIB https://www.tecomat.cz/modules/DownloadManager/downlo...