C-IF-6400RTXN 133 87

C-IF-6400R; CIB; Modul se senzorem GridEye, matice 8 x 8 teplotních senzorů

DI
DO
AI
AO
COM 1x CIB slave
SENSOR 8 x 8 = 64 senzorů teploty
Obrázek Varianta Popis varianty
C-IF-6400R
C-IF-6400R je matice 8 x 8 sensorů teploty ( 64 pixelů) na CIB sběrnici - Common Instalation Bus®.
Sensor Grid-EYE je založený na MEMS technologii. Každý pixel nezávisle na ostatních předává hodnotu teploty přímo v inženýrských jednotkách.
Rozsah měřených teplot je od 0 až 80°C. Díky křemíkové čočce je možno aktivně sledovat úhel 60°.
Rychlé měření a přenos (1x nebo 10x za sekundu) všech hodnot do základního modulu Foxtrot umožňuje nad tímto polem připravit programy pro statické i dynamické rozhodovací a rozpoznávací funkce, lze detekovat přítomnost, pohyb, rychlost a směr pohybujících se objektů
 
Obj. číslo TXN 133 87
Teco kód TXN 133 87
Kategorie CFox - Interiérové moduly
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
AI - Organizace analogových vstupů
Organizace analogových vstupů do skupin Matice 8 x 8 bezdotkových senzorů teploty
Parametry čidla teploty
Teplota - Typ sensoru Grid Eye
Teplota - Rozsah měření 0°C ÷ 80°C
Teplota - Rozlišení 0,25°C
Teplota - Přesnost měření ±2,5 °C
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Maximální příkon < 0,5 W
Odběr proudu maximální (mA) < 20 mA
Napájení z CIB - typický odběr proudu (mA) 15 mA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Napájení z CIB - Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 40 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 26 x 111 x 29 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed.4 :2017 (EN 60730-1:2016) - Automatická elektrická řídící zařízení (zařízení pro domácnost a podobné účely)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP10B
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Na stěnu
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +50 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutným k přepravě. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Sladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C.
Montáž
Popis montáže Modul C-IF-6400R se montuje do vodorovné nebo svislé polohy na zeď. Instalace sestavy (základní modul a popř. periferní moduly) se provádí dle TXV 004 13.
Připojení
Připojení přes konektory Svorkovnice se šroubovací svorkou, vodič max. 1,5 mm2
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice se šroubovací svorkou 1,5 mm2
Připojení modulu Napájení modulu je ze sběrnice CIB.
Pro připojení modulu na CIB sběrnici je
nutné sejmout zadní kryt. Popis svorek
modulu viz následující obrázek
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na boku.
Údržba
Pokyny Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Čištění senzoru se provádí stlačeným vzduchem, nebo čistící utěrkou na optiku. Nepoužívat tekuté čistící prostředky! Úkony, při kterých je třeba provést montáž nebo demontáž modulu, se provádějí vždy při vypnutém napájení CIB sběrnice.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-IF-6400R - Základní dokumentace

376,09 kB

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs)

13,93 MB, (CS)

Schéma

Ukázka vizualizace a vyhodnocení pole 8x8 teplot bezdotykového sensoru C-IF-6300R

Ukázka vizualizace a vyhodnocení pole 8x8 teplot bezdotykového sensoru C-IF-6300R

36,95 kB
Schema připojení modulu na CIB sběrnici

Schema připojení modulu na CIB sběrnici

3,24 kB
  • Počítání lidí a průměrovaná teplotní mapa se senzorem C-IF-6400R Grid-Eye - Zde je možné si přečíst podrobnější informace o samotném senzoru  a v článku  Využití senzoru C-IF-6400R pro detekci polohy osob  je možné se dočíst jeden z příkladů použití senzoru. V tomto článku bude popsán program pro příklad...
  • C-IF-6400R - ...čímž umožňuje velmi široké možnosti uplatnění. Firma Teco a.s. integrovala tento perspektivní a univerzální sensor do modulu C-IF-6400R, a všechna data, která sensor poskytuje, jsou tak dostupná přes dvouvodičovou CIB sběrnici. Systémovým integrát...
  • Využití senzoru C-IF-6400R pro detekci polohy osob - Další příklad je možno najít pod odkazem  Počítání lidí a průměrovaná teplotní mapa se senzorem C-IF-6400R Grid-Eye . Princip a zpracování: V příkladu byl použit modul C-IF-6400R vybavený senzorem Grid-EYE, jedná se o 64 přesných tepeln...
  • Rozlišení senzoru Grid-EYE, C-IF-6400R. - Dobrý den, v manuálů TXV 133 87 rev. 00 je u senzoru C-IF-6400R rozlišení teploty 0,1 °C. Ve skutečnosti mě však PLC ze senzoru vyčítá teploty(součet ref. + rozdílu) s desetinnými místy pouze s číslicemi: 0, 2, 5, 7. A to bez ohledu na čtení 10/s n...