DSDS

DS, Čidlo zaplavení vodivostní, IP65

DI
DO
AI
AO
COM
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
DS
DS, Čidlo zaplavení vodivostní, IP65
Obj. číslo 8020102817
Teco kód DS
Kategorie Hladina, zaplavení
Tagy -

Nejsou dostupná žádná data.

 • Univerzální skleněný ovladač C-ID-0011R - ...dalších čidel teploty (např. teplota podlahy, venkovní teplota), okenního kontaktu, vypínače apod. Skleněná klávesnice je podsvícená, intenzitu lze plynule regulovat stejně jako jas displeje. Obr. 1 Modul C-ID-0011R  ...
 • MR-0124 - rozhraní RS-422, s galvanickým oddělením - ...Výstup napájení +5V   C2 D2 GNDS signálová zem   C3 D3...
 • Grafické panely 10“ displej, ID-36 - ...prostředí Mosaic nástrojem WebMaker a jsou tedy totožné se stránkami, které jsou dostupné přes webový server. Panel má podsvícený dotykový LCD displej s rozlišením 800x600 bodů. Napájecí napětí panelu je 24 VDC a připojuje se buď na svorky A3, A4...
 • Grafické panely 4,3“ displej, ID-31, ID-32 - ...prostředí Mosaic nástrojem WebMaker a jsou tedy totožné se stránkami, které jsou dostupné přes webový server. Panel má podsvícený dotykový LCD displej s rozlišením 480x272 bodů. Napájecí napětí panelu je 24 VDC a připojuje se buď na svorky A3, A4...
 • CP-1006 - ...e identifikován a obsluhován jako samostatná periferie „operátorský panel“.  Displej je alfanumerický, podsvícený a zároveň funguje jako systémový – zobrazení stavu systému (Run, Halt, IP adresa apod.), signalizace IO (náhra...
 • CP-1015 - ...e identifikován a obsluhován jako samostatná periferie „operátorský panel“.  Displej je alfanumerický, podsvícený a zároveň funguje jako systémový – zobrazení stavu systému (Run, Halt, IP adresa apod…), signalizace IO...
 • CP-1014 - ...e identifikován a obsluhován jako samostatná periferie „operátorský panel“.  Displej je alfanumerický, podsvícený a zároveň funguje jako systémový – zobrazení stavu systému (Run, Halt, IP adresa apod…), signalizace IO...
 • CP-1000, napájení bez zálohování - CP-1000 představuje nejjednodušší variantu základního modulu pro domovní instalace.  Základní modul je napájen ze zdroje 24 VDC.  Ze základního modulu jsou napájeny obě větve CIB  (konektor B) – to znamená, že už se nep...
 • Základní moduly FOXTROT - ...možné rozsahy a typy připojitelných čidel podle varianty základního modulu Foxtrot. Tento přehled by měl umožnit získání představy o možné kombinaci čidel a signálů, které můžeme ke konkrétnímu základnímu modulu Foxtrot připojit. Podrobné údaje o...
 • MR-0161 - rozhraní CAN, s galvanickým oddělením - ...Výstup napájení +5 V C2 D1 D2 GNDS  signálová zem C3 D2 D3...
 • MR-0160 - rozhraní 2x CAN, s galvanickým oddělením - ...+5 V Výstup napájení +5 V C2 D2 GNDS  signálová zem C3 D3 BT1&nd...
 • MR-0114 - rozhraní RS-485, s galvanickým oddělením - ...apájení   C2 D1 D2 GNDS Napájení, společná sv. signálová zem C3...
 • Doporučení pro umístění čidel kvality vnitřního vzduchu - ...em obvykle se v normálním prostoru, vlivem pohybu lidí a přirozené infiltrace či větrání, dobře mísí, není tedy tak až tak podstatné umístění čidla z hlediska výšky nad zemí. V opravdu těsné ložnici je dobré ho umístit do výše hlavy. V rohu...
 • MR-0104 - rozhraní RS-232, s galvanickým oddělením - ...apájení   C2 D1 D2 GNDS signálová zem sig. zem odděleného rozhraní C3...
 • Komunikační rozhraní CH2, použití volitelných submodulů - ...ektor D galvanicky odděleny od ostatních obvodů základního modulu (signálová zem galvanicky odděleného rozhraní je značena GNDS). Obr. 2 Konektor D modulů CP-1003 – zapojení rozhraní CH2, volitelné rozhraní. Poznámky:...
 • FOXTROT – základní a periferní moduly, napájení - ...dispozici signalizační LED diody, které zobrazují základní stav modulu a stavy příslušných I/O modulu. Nebo provedení s podsvíceným znakovým displejem 4x20 znaků a tlačítky (lze použít jako standardní ID panel v cílové aplikaci). Aktuální přehl...
 • Instalace a vedení kabelů - Kabely s binárními signály klademe mimo přímý kontakt s kabely analogových měření a komunikačních linek (odstup doporučen min. 15 cm), vedeme mimo přímý kontakt s systémem. Binární výstupní signály můžeme vést společně s kabely binárních vstupů, nap...
 • Základní pojmy, stanovení požadavků na SPD - ...impulzu proudu 8/20, používá se pro klasifikaci zkoušek SPD typu 1 i typu 2. SPD musí tento proud minimálně 15x svést bez podstatných změn jeho vlastností. 6) Napěťová ochranná hladina Up Maximální velikost napětí změřeného na svorkách S...
 • RCM2-1 - ...zadávat číselné hodnoty na displej: Základní parametry modulu Displej LCD nepodsvícený, aktivní oblast 60 x 60 mm,  Rozměry Viz obrázek níže Kr...
 • C-RS-0200R - ...a Obzor Točítko, součást krytu ve zvoleném designu. Kryt stmívače v daném designu a barvě: 90721 Txx (Logus), DSD00-2700xx (Decente), DSE00-270xx (Variant a Elegant). Rámeček dle provedení a barvy ve zvoleném designu. Vlastní...
 • C-WS-0x00R-iGlass - ...Glass jsou interierové dotykové ovladače z designové řady iGlass. Ucelená skupina ovladačů obsahuje varianty s 1 až 6 podsvětlenými tlačítky, kruhovým senzorem, případně s dvojciferným displejem (konkrétní varianty viz. katalog Teco). Ovladače j...
 • C-RC-0003R-design - ...jení na sběrnici CIB . Obě části jsou propojeny kabelem. Uživatelský interface zahrnuje grafický LCD displej s řiditelným podsvícením bílé barvy (POZOR – pro některé varianty designů jsou displeje bez podsvícení – např. UNICA) a 3 tlačít...
 • Sběrnice CIB – zásady projektování a instalace - ...ojení periferních modulů k základnímu modulu Foxtrot, nejčastěji pro oblast tzv. „inteligentních domů“ a MaR. Představuje kvalitní řešení dvoudrátové sběrnice s libovolnou topologií a řadou kvalitních programových funkcí – např. akt...
 • SPD modul Typ 2 DTNVEM 1/CIB a DTNVE 1/CIB - ...o instalační krabice pod omítku) s vývody izolovanými vodiči délky cca 10 cm.   Přepěťová ochrana DTNVEM 1/CIB představuje základní prvek pro ochranu vlastní sběrnice CIB . Chrání pouze proti přepětí, které může vniknout do vlastní instal...
 • Funkce systému, konfigurace, vlastnosti - ...riferním modulem je podporována pro topologie typu hvězda a topologie typu mesh.    Topologie typu hvězda představuje přímý komunikační dosah mezi masterem a RF modulem, master má vždy přímý komunikační dosah se všemi podřízenými RF m...
 • Základní informace o rozhraní RS-485 - ...i rozsáhlých sítích může dojít vlivem nevhodné instalace k posunu potenciálů komunikačních rozhraní. Tento problém částečně odstraní propojení svorek GND jednotlivých účastníků sítě (ale jde o řešení důsledků, ne příčiny). Lepší řešení je použití gal...
 • Jak vybrat správný typ čidla kvality vzduchu v interiéru - ...dajícím, indikátorem o znečištění vzduchu jsou totiž tzv. VOC neboli těkavé organické látky (angl. Volatile Organic Compounds). Situace v takovém prostoru by pak mohla vypadat zhruba, jak je vyobrazeno na následujícím grafu. Vhodně umístěn...
 • Principy fungování čidel kvality vzduchu - ...Jsou obvykle levnější než čidla NDIR, ovšem s výrazně nižší životností (cca 2 roky) a přesností. Proto jsme od těchto čidel odstoupili.   Elektroakustická čidla Elektroakustická čidla pracují na prin...
 • Kvalita vzduchu v interiéru a jak s tím souvisí pojmy VOC, TVOC a CO2 - Pojem „VOC“ neboli těkavé organické látky vznikl  z anglického Volatile Organic Compounds.  (Těkavý = prchavý, tedy za pokojové teploty v plynném stavu).  O kvalitu vzduchu se lidé začali hlouběji zajímat...
 • Konektor submodulů komunikačních rozhraní na modulu CP-8001 - Výměnné submoduly obecně mohou obsahovat sériové kanály nebo běžné vstupy a výstupy. Chovají se v podstatě jako přídavné periferní moduly připojené přímo na rychlou vnitřní sběrnici základního modulu. Moduly MR-0130 až MR-0134 doplňují sériové...
 • Centrální modul CP-8001 - ...bmoduly Výměnné submoduly mohou obsahovat sériové kanály, rozhraní sběrnic nebo běžné vstupy a výstupy. Chovají se v podstatě jako přídavné periferní moduly připojené přímo na rychlou vnitřní sběrnici ITCL. Volitelné submoduly se do centrální...
 • VLASTNOSTI SYSTÉMU TECOMAT TC800 - Programovatelné automaty TECOMAT TC800 představují novou generaci řídicích systémů (nahrazující předchozí řadu TECOMAT TC700). Jedná se o modulární systém s možností výstavby podle potřeb uživatele. Centrální jednotky TECOMAT TC800 jsou svými vla...
 • Počítání lidí a průměrovaná teplotní mapa se senzorem C-IF-6400R Grid-Eye - ...SamplingTimer : TON; people_counter_fb : fbPeopleCounter; END_VAR (* - The GridEye function block needs the whole DATA structure from the sensor C-IF-6400R passed to the input sensor_data - The function block ha...
 • Ovládání světel Yeelight pomocí systému Foxtrot - ...vná teplota (Kelvin) rgb : udint; // RGB hue : uint; // odstín sat : usint; // sytost color_mode : TYeelightColorMode; // nastavený reži...
 • C-EM-0300M (R-EM-0300M-A) - měření výroby a spotřeby el. energie, 3f rychlé měření - ...2 ( R-EM-0300M-A ). Přístroj měří tři napětí a tři proudy. čtyřkvadrantní měření výkonů i elektroměr dle požadavků PPDS rozšířené, přesnější a kontinuální měření harmonických fázorů (amplitudy i úhly)   Připojení a měře...
 • C-AQ-0006R - ...C je pokročilé čidlo citlivé na těkavé organické látky typicky obsažené ve vydýchaném vzduchu, plynné metabolické produkty lidského organismu a další plynné znečišťující látky jako formaldehyd, kuchyňské výpary, výpary z barev, laků, lepidel, čistící...
 • obsluha C-RC-0005R - ...měření teploty, vlhkosti a intenzity osvětlení v místnosti, připojení 2 univerzálních AI/DI vstupů. Skleněná klávesnice je podsvícena a intenzitu lze plynule regulovat.   Obr. 1 Modul C-RC-0005R   Ovládání modulu...
 • obsluha C-RC-0006R - ...měření teploty, vlhkosti a intenzity osvětlení v místnosti, připojení 2 univerzálních AI/DI vstupů. Skleněná klávesnice je podsvícena a intenzitu lze plynule regulovat.   Obr. 1  Modul C-RC-0006R  ...
 • C-KY-0001R - ..., venkovní teplota), okenního kontaktu, vypínače apod. Umožňuje standardní funkce PZTS systému (dříve EZS) a to zastřežení, odstřežení, režimy plášťové ochrany, bypass čidel, noční režim a další. Zároveň umožní i zobrazit další informace o stavu obje...
 • MR-0105, MR-0106, MR-0115, osazení CP-10x6, CP-10x8 - ...R-0105 MR-0106 MR-0115 D1 GNDS GNDS GNDS D2 TxD4...
 • MR-0105, MR-0106, MR-0115, osazení CP-1000, CP-1001, CP-1003, CP-1091 - ...1 - - - D2 GNDS GNDS GNDS D3 TxD4...
 • MR-0105, MR-0106, MR-0115, osazení CP-10x4, CP-10x5 - ...1 - - - C2 GNDS GNDS GNDS C3 TxD4...
 • FVE, HFVE základní komponenty - ...ovní systémy (kde může výrazně snižovat množství využitelné energie z baterií), ale i pro hybridní systémy, protože i zde představuje nežádoucí ztrátu energie. Menší střídače (cca do výkonu 4 kW) by optimálně měly mít vlastní spotřebu max. 40 W, větš...
 • Ovládání servopohonů a ventilů pro vytápění - ...  Rozdělovací ventil Podobným způsobem, jako směšovací ventil funguje i ventil ve funkci rozdělovací. V podstatě se otočí směr proudění. Dvoubodové ovládání V případě ovládání otevřeno/zavřeno (pro dvoucestný i třícestn...
 • Stropní teplovodní vytápění a chlazení (kapilární systémy) - Stropní topení a chlazení představuje velmi efektivní způsob vytápění i chlazení místností. Vzhledem k tomu, že se jedná o radiační (sálavý) zdroj tepla, dochází k přenosu tepla do podlahy a předmětů a rozložení teplot v místnosti není příliš odlišn...
 • Motorická CFox hlavice C-HC-0201F-E - ...ermi Kalor Korad  Korado Manaut Merriott Neria Purmo Radson Rettig Runtal Starpan Stelrad Superia Univa Vasco VEHA...
 • Příklad ovládání driveru GPF-60D-1400 modulem R-SL-0201L-A lampy VO - Na obr. 1 je uveden příklad zapojení modulu  R-SL-0201L-A  pro řízení jasu LED driveru  GPF-60D-1400 , např. pro instalaci do lampy VO.   Obr. 1 příklad řízení driveru lampy modulem R-SL-0201L-A Poznámky:...
 • Rozhraní RS-485 (submodul MR-0114) komunikačního rozhraní CH2, vlastnosti - Submodul sériového rozhraní RS-485 (typ MR-0114 , obj. č. TXN 101 14) je osazen kompletním obvodem zakončení sběrnice, vyvedeným na svorky C4 (signál BT+) a C3 (signál BT–) viz obr.1. Zakončení se připojí na sběrnici propojením svorek BT+ a...
 • C-RQ-0400H-P - Čidlo pro měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu bez agresivních příměsí v klimatizačních kanálech, VZT potrubí, příklad zapojení je uveden v  tomto článku . Vlastní čidlo teploty a vlhkosti se nachází v plastové ABS stopce, která je uk...
 • C-DL-0064M - Modul pro svoji funkci vždy vyžaduje externí napájení 24 VDC (pouze z externího zdroje jsou napájeny komunikační část i obvody DALI  rozhraní).  Maximální odběr z tohoto zdroje (pro plné osazení DALI ) je 320 mA.  Typický prou...
 • Podporované ADSU v Iec104sLib - Měl bych dotaz ke knihovně Iec104sLib. Jedná se o knihovnu pro komunikaci protokolem IEC 60870-5-104. Bohužel v popisu knihovny je uveden výčet podporovaných ASDU, ale chybí zde některé které bychom potřebovali. Neproběhla nějaká změna/doplnění v...
 • Chyba na CP-1004 - ...dul CP-1004 na sedmisegmentovce  ukazovat chybu E-A1-01-1200 . Nevíte, co je to za chybu? V návodu jsem to nenašel. Odstranil jsem to restartem (napájení) jednotky. Počítač jsem k tomu připojen neměl. Díky, Peťan...
 • Displej CP200xx - Dobrý den, může se nastavit podsvícení displeje na CP-20XX na trvalé? Nebo to nelze, resp. se to nedoporučuje? Výchozí hodnota je 60 minut. Díky za info. TŠ.
 • Nechtěný reset DALI parametrů svítidla - ...astery DL-0064M . Jedinou funkci kterou k ovládání svítidel používám je fb_DL_Direct. Dokonce jsem z programu po nastavení odstranil i fb_MultiSeting (fb_DL_WebSetting). S foxtrotem 1 se nám nikdy dříve takové restarty neděly (s jinými světly). Doda...
 • Tranzistorové výstupy PLC foxtrot CP-1003 - Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak odstranit samovolné spínání tranzistorových výstupů při náběhu PLC? Výstupy používám jako binární pro spínání relé na ovládání odpojovače. Při náběhu PLC se mě na chvíli tranzistorové výstupy sepnou a dojde k poh...
 • Mosaic - nelze spustit simulator - ...a "Pri komunikaci se vyskytla zavazna chyba ( kod 96): spojeni bylo aktivne odmitnuto. Kde je muze byt chyba a jak ji mohu odstranit?  ...
 • Paradox RS232 modul BUS2SER namiesto PRT3 - ...Dobry den Mozem s PARADOX pozuit aj int RS232 modul. Maju uz nahradu BUS2SER  za PRT3 . Asi by nemal byt problem ale radsej sa spytam. Dakujem pekne   Mikusik  ...
 • chyba regulátoru CP-1015 - ...Err Invalid program at RAM ( viz foto). Regulátor nelze restartovat vypnutím a opětovným zapnutím. Žádám o radu, jak chybu odstranit. Děkuji.    Šimon...
 • Velikost R paměti a optimalizace funkčních bloků - ...událostí, ale to bohužel nejde, protože funkční bloky na zasílání emailů či SMS také zabírají obrovské množství paměti. V podstatě všechny fb, ve kterých se definuje kód kanálu komunikace přes ETH. Lze toto nějak zredukovat? A lze využít fbSMTP či...
 • C-DM-0402M-RLCTXN - ...m (bltdirect.com). Pri vymene zarovek jsem omylem instaloval halogen 24V a rozsivitl cimz se shodila prepetova ochrana. Po odstraneni slabe zarovky ale vsechny ostatni pouze sviti. Zapojeny mam dva vystupy, kazdy na jiny svetelny okruh, jeden okruh...
 • SC-1101 --- SX-1181 - ...né to mám presne ako máte popísane v schéme zapojenia(vid príloha). Použité PLC - CP-2007. Funkčnosť prevodníku SX-1181 mám odskúšanú cez prevodník RS-232-USB. Z PC keď odošlem správu hneď blikne na prevodníku SX-1181 dióda.  Viete mi s tým pora...
 • Project Loader - Dobrý den,  mám takový problém s jedním CPU.. Ve firmě máme spoustu Tecomatů různých typů. V podstatě všechny můžu zálohovat a obnovit pomocí Project Loaderu. Jedno CPU má, ale nějaký problém a i když ho Project Loader najde tak po kliknutí na...
 • LTE modul - ...j internetu pro ostatní zařízení (např. router). Dále jsem se chtěl zeptat, zda je možné využít posílání sms zpráv (fb: fbSendSmsTcp_ER75i)  přes router i jiného typu než ER75i? Předem děkuji za odpověď. M. Novotný...
 • Foxtrot 2 a vypršení kořenového certifikatu LetsEncrypt - ...t, Foxtrot CP-2090 Fw 4.7 hlásí chybu vypršení kořenového certifikátu:   Error: O = Digital Signature Trust Co., CN = DST Root CA X3 error 10 at 3 depth lookup: certificate has expired error /tmp/tmp.HRMT4x/cert.pem: verification failed! Oči...
 • podpora HW klíče v Paralles Desktop pod macOS na M1 - ...vit nebudou - máte prosím nějaké zprávy z jejich strany, případně návrh řešení? více viz: https://forum.parallels.com/threads/sentinel-systems-driver-not-working-on-windows-10-on-apple-chip-m1.354072/ https://www.laserscanningforum.com/forum/viewt...
 • CP2090 chyba - překročení doby cyklu - ...s://support.tecomat.cz/dotaz/prilis-dlouha-smycka-cp2005   Na displeji bylo zobrazen pouze statický text, který jsem odstranil, ale nepomohlo to.   Firmware jsem nakonec aktualizoval na poslední verzi 5.5, zatím to běží. Stáhl jsem deb...
 • Záplavové čidlo - Dobrý den, mohu připojit záplavové čidlo DS na C-RM-1109M? Děkuji. Pavelka
 • Počet maximálních zápisů do flash paměti - ...přibližný počet zápisů na interní disk PLC(CP-2005 /128MB)? Jaký je přibližný počet zápisů na SD kartu(8GB)? Liší se nějak podstatně počty zápisů na SD kartu u 1 a 2 řady Foxtrotu? Co konkrétně určí jeden cyklus zápisu do flash?  Pokud provedu...
 • Canvas u iTimeProgWeek nereaguje - Dobrý den, prosím nemáte nějaký nápad, proč nereaguje canvas ve web rozhraní ? Vykreslí se, zobrazuje i to co by měl, ale je to "mrtvé", nejde přepínat mezi dny, teplotami...nic. Zkoušeny různé prohlížeče, proměnné 2x předělávány, typy jsou OK. Vš...
 • Mosaic - špatné vyčítání - Dobrý den , V mosaicu se mi často stává, že nejsou vidět online data v ledderu.  Aktuálně používám verzi mosaicu 2021.2 FIX4 s I/O configurátorem Foxtrotu 2. Stejný problém se vyskytoval i u předchozích verzí. Některé bloky se načtou jiné ne...
 • AutoUpdate generovanie balicku pre CP-2xxx - Dobry den  Aktualne implementujeme kniznicu auto update do nasich projektov.  A natrafil som na problem pri projektoch kde pouzivam CP-2xx  je v Mosaicu ine menu pre vytvorenie baličku a aj samotny balicek nieje mozne mat v ZIP &nbs...
 • Funkce LED diod CI BUS1 a CI BUS 2 na CP2001? - zdravim, aku funkciu maju mat LEDky na celnom paneli CP2000 CIB1 a CIB2? na centralach nam CIB zbernice aj zariadenia na nich funguju normalne, ale LEDky su zhasnute (co je odlisne chovanie ako pri CP1xxx). vyskusane na viacerych centralach. diky...
 • Canvas Library - Dobrý den, prosím o pomoc s knihovnou Mosaic - CanvasLib.Přidal jsem knihovnu CanvasLib v2.3. Nyní při použití funkce GC GraphLine nebo např. GC Line, vždy při překladu je zobrazeno hlášení
 • Chyba při nahrávání projektu přes TecoRoute - Dobrý den, při nahrávání projektu přes TecoRoute často vzniká chyba "Nelze nastavit režim RUN. Automat je chráněna heslem. Přístup odmítnut".      Pak jde nahrát projekt jenom pomocí  Ethernet připojení.  Jaká jsou m...
 • Proč na ID-31 nefunguje "Použít meze" u zadávacího pole s proměnnou typu TIME? - Ať nastavím meze Zadávacího pole s proměnnou typu TIME jakkoli, na ID-31 vždy lze zadat hodnoty 00:00 až 100:00 (hh:mm). Tatáž stránka ve webovém prohlížeči povolí zadání hodnoty jen v nastavených mezích.  
 • Řízení VZT analogovým výstupem 0-10V DC - Chtěl bych ovládat VZT, která má připravený vstup pro externí ovládání 0-10V DC, pomocí analogového výstupu AO1 na modulu C-RM-1109. Jde o jednotku Elektrodesign EHR-300. Schéma je volně na netu, výřez přikládám níže.  Výstup 0-10V DC z modul...
 • Proč WebMaker chybně zobrazuje String proměnnou, když její inicializátor překročí délku Stringu? - Narazil jsem na divné chování WebMakeru, když jsem v jednom projektu omylem inicializoval String[20] řetězcem délky 21 končícím mezerou . Přikládám ořezaný projekt a obrázek, který to demonstruje. Děje se to v softwarovém PLC i na fyzické CP-2090...
 • PWM řízení čerpadla Grundfos Solar PM2 15-65 - Dobrý den,  rád bych se dotázal na nastavení PWM řídícího výstupu pro ovládání čerpadla Grundfos Solar PM2 15-65 pomocí CP-1016. V dokumentaci k čerpadlu kde je napsáno: V Mosaicu mám nastaveno: Což odpovídá 1000 Hz. Řídící signál je...
 • 2x stejné = různé - Dobrý den, přimlouvám se za to, aby šly obě následující konstrukce - Mosaic konstrukci s funkcí vyhodnotí jinak než když je ta samá funkce zadána textově u vstupní proměnné. Podobné je to i s ADR.
 • inicializace pole ukazateli - Dobrý den, jde nějakým způsobem nainicializovat pole s ukazateli (UDINT) tak, aby se na to nemusela volat funkce nebo funkční blok? Konstrukce na obrácku Mosaicem neprojde, varianta, kdy by položka struktury byla přímo PTR_TO (by byla krásná) je...
 • Identifikace projektu Mosaic v liště Windows - Dobrý den, bylo by možné v další aktualizaci Mosaic změnit popis u ikony v liště windows z "Mosaic 2021.1...." na název projektu?? Velni často mám otevřeno více Mosaiců/projektů a velmi se mi to plete. Mimo to se dle otevření mění i pořadí ikon na...
 • Problém s čitaním kariet na displeji C-KY-0901 - Displej nezaznamenáva priloženie karty ( tie su OK a fungovali povodne), zobrazovanie funguje fwupdater mi ukazuje ze displej ma verziu 9.0 pricom najnovsia mozna je 1.4.     zmena firmware nie je mozna, vzdy skonci chybou.
 • asi zla info v pomocniku - v kombinacii s $IF - $ELSEIF nefunguje spravne, ale spravne funguje $ELSIF  
 • Mosaic verze 2022.1 při překladu hlásí chybu Příliš dlouhý řetězec - Po instalaci nové verze SW Mosiac dostávám tuto chybovou hlášku, co s tím?
 • Nastavenie IO zbernice ETCL - Zdravím je možné spraviť aj nastavenie IO zbernice ETCL z user programu? (výber medzi ETH1 a ETH2)
 • Lze do starší instalace s CU2-01M a FoxToolem přidat C-IR-0203M ? - Instalace programovaná FoxToolem ještě s CU2-01M. Úplně plná malá bytová rozvodnice. Přestal fungovat jeden DA2-22M, je třeba ho nahradit. Protože C-DM-0402RLC není podporován FoxToolem, chceme tam dát reléový modul, který má min. 2x 16A relé (sla...
 • CFC x ST - Dobrý den, rád bych si uložil informace, známé v čase inicializace tak, abych je později nemusel do dalších funkčních bloků předávat. Ve funkčním bloku Init mám OUT proměnnou datovou strukturu, kterou  v ST mohu použít v dalším funkčním bloku...
 • Jak udělat MOVE pro Time proměnnou? - Chtěl bych si v CFC zapamatovat výstup z časovače, abych věděl jak dlouho něco trvalo. MOVE ale umí přesunout pouze číselné hodnoty. Musím si napsat funkční blok?
 • Přidání GSMLib - chyba při kompilaci "Prostor dat 'D' přeplněn - Dobrý den, Mám problém s přidáním knihovny GSMLib (v4.0). Vždy, když knihovnu přidám a spustím kompilaci, tak vyhlásí dvě chyby níže.  0    :[Xpro:Fatální] SYSGEN\JTEKT_VZT$2.MAS (4090): prostor dat 'D' přeplněn 1    :[Xp...
 • OpenWeatherMap - Dobry den, nedari se mi zprovoznit vycitani dat z Openweather pres weather lib, nize je kod a nastaveni komunikacniho kanalu:  WeatherInfo( getWeather := getWeatherInfo, // žádost o predpoved  city := 'Beroun',  country := 'cz',...
 • Rychlost vykonávání. - Dobrý den, řeším rychlost vykonávání příkazů a funkčních bloků. Dotazy Modbusem mají odezvu ze zařízení do 10 ms (měřeno Wiresharkem, zrcadlením na switchi). Ale po přijaté odpovědi následující dotaz odchází až za 100 - 150 ms. Dá se toto nějak z...
 • Node-red - nelze vybrat promennou (v PLCComS jsou videt) - Dobry den, snazim se neuspesne zprovoznit CP-2945 s Node-Red a potreboval bych dobre mirenou radu.  PLCComS - funguje a mam v nem promenne z nejakeho examplu. Zaroven se na nej muzu pripojit telnetem a vypsat seznam promenych.  Toto...
 • I/O Configurator a modul RF-1131 - Dobrý den,  překlopil jsem si projekt z původní konfigurace na I/O Configurator a u modulu RF-1131 mi to hlásí, že nelze konfigurovat (šlo jen ručně doplnit zařízení) a tím nelze program přeložit, protože hlásí chybu, že nezná původní aliasy.&...
 • WeatherLib - fbOpenWeather - Pri nacitani pocasi z OpenWeather pouzivam nasledujici kod: VAR getWeatherInfo : BOOL; WeatherInfo : fbOpenWeatherMap; WeatherData : T_OPEN_WEATHER_MAP_DATA; getWeatherInfo := System_S.R_EDGE_10MIN; IF (getWeather...
 • datovy priestor - dobry den, nieco je nedobre. subor EVSE.CSV ma okolo 100MB, co je viac ako celkova velikost diskoveho priestora. aj ked si ten subor poyriem cez web tak pise ze ma 100MB ked ho vymazem tak sa uvolni cca 10MB... cize to vyzera ze niekde mate pre...
 • GSMLib - fbSMSHandlerLTE - Dobrý deň, knižnica GSMLib mi pri kompilovaní hlasí chybu(viď. nižšie) vo funkčnom bloku fbSMSHandlerLTE . Kde by mohol byť problém ? Ďakujem.
 • Prázdný projekt s jedním RFox2 modulem po překladu zabírá 61% paměti kódu na CP-1000 - Doplňuji předchozí dotaz 'Projekt s CP-1000 při překladu s RFox2Lib v3.0 hlásí 'kód programu je příliš dlouhý'', kam bohužel nelze nic připsat. Vytvořil jsem v Mosaicu nový prázdný projekt, přidal do něj SC-1111 a R-OR-0201B. Po překladu tohoto "p...
 • problém s kódováním českých znaků ve verzi 2022.1 - Dobrý den, mám problém s kódováním českých znaků v aktuální verzi ve webmakeru 22.1.6.31, viz obrázek. Ona slova jsou přihaněčů, Přihaněč a ŘETÍZKY. Předtím jsem používal verzi 2021.1 fix 2 s webmakerem 21.1.12.19, kde vše fungovalo ok. Na samotném...
 • Proč je se Rozbalovací seznam Pouze pro čtení v Chrome špatně čitelný ? - Vzhled v Chrome: První je hůř čitelný a vzhled je nekonzistentní s jinými prvky (třeba u Zadávacího pole ten rozdíl není.)   Vzhled v simulátoru ve WebMakeru: oba  prvky stejné. Co z toho je správně? Pokud chcete zviditelnit, že je...
 • Manuál - starší vydání - Dobrý den, chci Vás poprosit, zda by bylo možné poslat mi manuál k funkčnímu bloku fb Termostat? V příloze Vám posílám náhled, jak přesně ten funkční blok vypadá. Na internetu jsem našel sice manuál, ale je vydaný v červnu 2021, který obsahuje prav...
 • Jaké jsou možnosti nahrazení CU2-01M ve starších instalacích programovaných ještě IDM/FoxToolem? - ...také ukončena (myšleno další rozvoj, opravy hlášených chyb apod., nemluvím teď o servisu hardwaru). U řady CP-20xx je v podstatě jedno, jestli budete nahrazovat původní centrálu centrálou CP-20xx nebo jinou. Tím, že se mění způsob připojení master...
 • Komunikace CP-1004 s elektroměrem PAC2200 přes Modbus - ...ýznamu toho parametru by mělo být jasné, že jde o tohle. Je to ekvivalent adresy na sériové lince, protože Modbus TCP je v podstatě Modbus RTU zašitý v TCP obálce. Hodnota 255 má v Modbusu vyjímečnou pozici, tady to pravděpodobně znamená, že mu je je...
 • Dostupnost Foxtrot 2 v rámci sítě složené z VLAN - ...kovaný, ale pokud síť využívá VLANky, tak bych čekal že rozhraní by mělo bránu mít zadánu.  Ale předám info, ať zkusí odstranit nastavení brány z Eth2 a uvidíme. Díky.  ...
 • Restarty Foxtrot 2 po aktualizaci FW na 5.2 - Dobrý den. Je problém vyřešen? Vyšla nová verze firmware 5.3. Je tam problém odstraněn? V čem byl problém?  Děkuji.
 • CP-2000 a zdroj PS2-60/27 bez AKU - ...zu. Při nepřipojení akumulátorů propojete svorku +24 V AKU (C1) se svorkou + 27 V (C4). V tomto zapojení by měl být problém odstraněn. Příslušnou informaci doplníme i do dokumentace  Programovatelné automaty CP-2000....
 • Mosaic 2021.2 - nejde zapnout PLCNET - Dobrý den, o chybě víme a pracujeme na jejím odstranění. Za způsobené problémy se omlouváme.
 • Kompatibilita analogových vstupů - Dobrý den, tabulku doplnit můžeme, ta příručka už se v podstatě neaktualizuje, viz rok vydání 2016. Od té doby se články přesunuly na Teco Wiki , kde jsou doplňována témata i novější moduly včetně centrál. Ale tady ta tabulka z příručky projekta...
 • Mosaic verze 2022.1 při překladu hlásí chybu Příliš dlouhý řetězec - ...tně, aby nemohlo dojít k nechtěnému spojení zasebou následujících řetězců, což má za následek hlášení chyby. Problém se odstraní stažením knihovny verze 1.4 přes menu Nástroje > Mosaic Updater a provede se její aktualizace v projektu....
 • Oprava zařízení - ...s CIB rozhraním, pokud je hlavice poškozená mechanicky, tak s tím nic neuděláme, stejně tak, pokud by byl poškozený pohon. Podstatné je, jak se vyjádří technik při přejímce modulu do opravy. Výrobky můžete zaslat do opravy na adresu firmy Teco, podro...
 • Výměna stmívacích jednotek. - ...ho modulu, protože komunikační moduly mají adresy v jiném adresovém prostoru. Lze využít paralelu s modulárními systémy a představit si to tak, jako kdyby vstupní a výstupní moduly byly zasunuty do jednoho rámu a komunikační moduly do druhého, přičem...
 • SNTP klient do Foxtrot - Dobrý den,  děkuji za typ. Problém odstraněn. Havlíček
 • Připojení k Foxtrot z Mosaic 2022.1 - Dobrý den, v podstatě potřebuji pouze doplnit synchronizaci času z NTP serveru. Došel jsem k závěru, že by to mělo být možné bez aktualizace firwmare použitím odpovídajících funkčních bloků. Je můj závěr správný? Děkuji, Havlíček
 • LTE modul - ...internetu použít nemůžete. LTE modem umožňuje jak datové připojení, tak odesílání SMS zpráv z Foxtrotu. Funkční blok fbSendSmsTcp_ER75i byl psaný konkrétně pro ER75i. Může fungovat i na jiném routeru, pokud bude mít vyhrazený port pro poslouchání...
 • Změna počasí z YR - ...value; END_IF; IF JSON.stack.item[7].name = 'wind_speed' THEN yrWeatherData[arrayIndex].windSpeed := JSON.item.value; END_IF; IF JSON.stack.item[7].name = 'air_pressure_at_sea_level' THEN yrWeather...
 • Lze přehrát program tak, aby nedošlo k poškození dat? - ...hodnoty ve registrech se zachovají, ale na v registrech už je po překladu jiná proměnná. Uspokojivě se tento problém dá odstranit použitím režimu on-line změny programu (když kliknete na políčko Run, tak v rozbaleném menu je položka On-line změna...
 • Chyby v Mosaicu - ...měnné - supluje to klopný obvod RS, ale není nutné mít před ním funkci OR. Nebo jsem tyto funkce nenašel? Ani si nedokážu představit, jak bych některé věci jednoduše řešil bez použití těchto funkcí. Pokud program zpracovávám "sekvenčně", tak mi snad...
 • Prázdný projekt s jedním RFox2 modulem po překladu zabírá 61% paměti kódu na CP-1000 - ...i CIB. Díky tomu knihovna poněkud nakynula. U nových instalací s centrálami CP-20xx to zatím nevadí, u starých CP-1000 to představuje problém, i když přidáváním dalších RF jednotek, i ve větším množství, už velikost kódu programu příliš nezvětší....
 • SC-1101 --- SX-1181 - ...roblém. Prepojenie GND medzi zariadeniami. Ja som mal prepojené GND podľa obrázku SX-1181 . Musí byť ešte prepojená svorka GNDS (na module SC-1101) so svorkou A1/A2/A3 (na module SX-1181).  Ďakujem za rýchlu odpoveď :)...
 • C-OS-0808M jako DO či PWM - ...těži Z3 a Z4. Z3 a Z4 je zapojení "cívek" relé, nebo chcete-li vstupu SSR. Výstupy v tomto režimu spínají proti zemi. Podstatná je správná konfigurace výstupů v Mosaicu, musí být nakonfigurované jako PWM a zapnuté. ...
 • MOSAIC - zobrazení textu v blocích v jazyce CFC - ...ndows nastavené měřítko 125 % nebo větší. Případně mi zkuste nasdílet výřez z obrazovky, kde to je vidět, abych měl lepší představu. Já to pak zkusím zkonzultovat ve vývoji SW....
 • vycitani pulsu z anemometru T114 funkci fbMeterCounter narazi na max. hodnotu 50 mezi dvema volanimi - ...ty 5. Pokus Vám přesto limitní hodnota 50 nevyhovuje, je možné si upravit zdrojový kód (v přiloženém souboru) dle vlastní představy....
 • Foxtrot 2 a vypršení kořenového certifikatu LetsEncrypt - Dobrý den, bohužel aplikovaní patche problém neodstraňuje. Zkoušel jsem to oběma způsoby. Píše že " Update Successful ", ale při nahrávaní certifikátu je vyhlášená ta samá chyba. Je " Downgrade_enable_v100 "  ten správný patch?
 • Mosaic - špatné vyčítání - Dobrý den, o problému se zobrazením stavu logických proměnných v LD v debug režimu víme, na odstranění pracujeme, oprava bude zahrnuta  v příští aktualizaci. Co se týká nahrazení bloků pomocí Ctrl+R, to jsme v grafických jazycích neřešili...
 • PLC CP1005 doesn't appear in the network - Dobrý den, zkontrolujte nastavení IP adres a masky podsítě v PLC a v počítači. Obě zařízení musí být ve stejné podsíti, jinak Mosaic PLC nenajde. Další problém může být např. v tom, že v síti jsou blokované multicastové zprávy.
 • CFC x ST - ...e potom striktní kontrola v ST, když v CFC tam uživatel knihovny pak může strčit leccos. To by podle mě byl zdroj chyb. V podstatě se přimlouvám za vylepšení Mosaicu - co jde v ST, aby šlo v CFC a co nejde v ST, aby nešlo v CFC. Přijde mi to konzist...
 • Obrázek ve vlastní přihlašovací obrazovce - ...pina s příklady. Příklad vloženého obrázku je v projektu CustomLogin. Další projekt SimpleCustomLogin je vzhledově v podstatě shodný s originálem, ale navíc si pamatuje posledně zadaného uživatele na straně prohlížeče a po zmačknutí LOGIN se fo...
 • Aplikace iFoxtrot na Apple a spojení s Foxtrot CP-2000 přes TecoRoute - Dobrý den, ( iFoxtrot manual ) by vám mohl pomoct. (https://www.tecomat.cz/uploads/files/DOCS/cze/PRINTS/iFoxtrot-manual-2.4.1-2110-v2-cs.pdf) U nás v showroomu máme Foxtrot 2, který je do lokální sítě propojený přes ETH2 (DHCP - OFF, IP - 10....
 • Kurz programování podle normy IEC 61131-3 v jazyce ST - ..., určitě dám na vědomí. V tuto chvíli je to takový malý průzkum, zda-li by byl o něj zájem i z řad zdejších tekomáků. :) V podstatě na můj dotaz o něm začali vážně uvažovat, ale otevírat ho pro jednoho člověka moc nechtějí. Tedy pokud by se projevil...
 • Odkaz na webové stránce - 2 - ...ánku je běžně funkční. Pokud ve Vašem případě nefunguje, potřebovali bychom projekt, na kterém bychom nefukčnost odhalili a odstranili.  ...
 • Knihovna WeatherLib a nacitani predpovedi pocasi blokem fbYrWeather - ...). Pro bezplatné použití bloku fbOpenWeatherMap() budete potřebovat klíč, který získáte na https://openweathermap.org/api odstavec "Current Weather Data" tlačítko "Subscribe" - jedná se o bezplatnou registraci po které získáte klíč, který je jedním...
 • podpora HW klíče v Paralles Desktop pod macOS na M1 - ...tualisation? That could explain a bit but I doubt. Anyways, having a fun of your product, I see it it is not moving with trends. Sorry for saying that.    Brgds  ...
 • Funkční blok Cascade3 z knihovny Rego.lib: - ...ho programu. V příloze přikládám ukázkový projekt, kde jsou funkční bloky kaskády přepracované a výše uvedený nedostatek odstraňují, tedy řeší už na úrovni funkčního bloku. Stačí jen definovat zálohovanou proměnnou, kam se status uloží a k bloku k...
 • Err E-92-00-001B78 Range check error - ...striktní.. V případě, že upravuji SW na technologii která je v provozu a upíši se, tak CPU hned bez varování jde do HALT a odstaví celou technologii (to se mi totiž stalo), což je velmi nepříjemný zážitek... Přitom se v podstatě nic zásadního neděje...
 • Teco API - rychlost odpovedi - ...al také. I časy přesně souhlasí.  Telefonicky jsem to před několika týdny probíral s panem Nemeškalem a dostal jsem v podstatě stejné rady, jako jsou uvedeny zde. Analýzou kódu jsem zjistil, že hlavní problém asi skutečně bude v (ne)uzavírání sp...
 • WeatherLib - fbOpenWeather - ...je způsoben tím, že blok  fbOpenWeatherMap  není volán trvale, ale jen na náběžnou hranu. Problém by mělo vyřešit odstranění podmínky " IF (getWeatherInfo) THEN" ....
 • výstup DO1 elektromer C-EM-0401M - Dobrý den. Funkce aktivace frekvenční a napěťové ochrany (dle požadavků PPDS) byla rozpracována, ale vzhledem k neurčitosti požadavků na tuto funkci od našich zákazníků (jak v ČR, tak jsme konzultovali plánované legislativní změny v SR) jsme nako...
 • AutoUpdate generovanie balicku pre CP-2xxx - Dakujem za informacie.   Balicek TTR  som si vytvoril ale pri nahravani  do priecinka uploud mi hlasi chybu.  Ine typi suborov ako CSV takto viem uploudnut do daneho priecinka.  Viete mi poradit ? Dakujem   
 • Čítání pulzů z elektroměru pomocí jednotky C-IR-0303M - Dobrý den,  použijte v ovládací liště I/O Configurátoru tlačítko Aktualizovat descriptory v pracovním adresáři  To by mělo vyřešit přičítání hodnoty po setinách. Co se týká přetečení čítače, funkční blok s tímto stavem počítá a správ...
 • Tvorba ikon v PNG v cloudu - Taky děkuji kolegovi za sdílení. Já teď chvíli používám webový nástroj Figma, který může být taky intuitivní pomůcka pro kreslení vektorové ikony např. podle podkladové fotografie. Dá se z toho udělat SVG to libovolně zvětšovat a pak exportovat PNG....
 • totalizér - Dobrý den, aktualizovali jsme knihovnu EnergyLib na verzi 2.6, která obsahuje blok fbFlowTotaliser, který by měl řešit Vaše zadání. Popis bloku:   Funkční blok fbFlowTotaliser Knihovna : EnergyLib   Funkční blok...
 • problém s kódováním českých znaků ve verzi 2022.1 - Detail nastavení:
 • Kde je v I/O Configuratoru funkce "Zrušit všechny fixace" ? -
 • Text editor options v Project manager - velikost textu Mosaic ignoruje - Stejný problém pozoruju v Mosaicu (už roky) i já. Změna nastavení "Font editoru:" ani "Velikost:" v záložce ST neudělá nic. A to ani po restartu Mosaicu, znovuotevření všech ST oken apod. Naproti tomu "Zobrazit čísla řádků" funguje podle očekávání....
 • Jaké prvky pro změnu hodnoty proměnné lze použít na WebMaker stránce s vypnutým "Periodicky obnovovat" na CP-2090 ? - Volba "Periodicky obnovat hodnoty" pochází z počátků nástroje Webmaker, kdy první verze byla statická a později přidané periodické obnování nešlo použít všude, kvůli nízké úrovni podpory JavaScriptu. Volba zbyla ve Webmakeru jen z důvodu zpětné...
 • Foxtrot 2 a WireGuard - Dobrý den, nastavení webserveru na ETH1 nemá na daný problém vliv, jen způsobí, že webserver PLC poslouchá pouze na adrese ETH1 místo na všech rozhraních. Předpokládám, že problém není ve webovém serveru a že přes VPN nejde na PLC žádná komunikace...
 • Zmena jazyku za behu - Ahoj Lubosu, Ten lagmanager me sebere obrovske mnozstvi R pameti, protoze vsechny langstringy budu mit v pameti. Takove reseni mam udelane custom a v konecne implenetaci jsem narazil  jsem ve vysleku na velikost registru, takze to pak byla vel...
 • Teco a Inels periferie na CIB - Díky moc za Vaši odpověd! V tech. dokumntaci jsem si všiml upozornění na CIB master. Když si ale otevřu Mosaic, vypadá to jakoby CF-1140 bylo jenom jiné označení pro MI2-01M: Ješte bych se chtěl zeptat, jestli se nebudou navzájem rušit dvě CIB s...
 • Rychlost vykonávání. - Dobrý den, program běží ve free wheeling modu, funkční blok cyklicky volá fb ModbusTCPmas pro datové oblasti různých slave ID, které jsou v poli. Následující dotazy (na obr. níže a řiložený capture) jsou datově identické, akorát pro různá slave ID....
 • Je v datech poskytovaných CP-2000 napětí akumulátoru? - OK, děkuji. btw CP-2000 v Mosaicu zobrazuje i UCIB1, UCIB2 aj., ačkoli o tom jsem (na rozdíl od CP-1000) v dokumentaci zmínku nenašel.
 • Přesný význam parametru GLASS.BLIGHT u C-WS-0000R-PG ? - Dobrý den, Otestovali jsme to na více kusech a všude se nám to chová tak, že GLASS.BLIGHT opravdu nastavuje jas pro obojí- LED i segmenty. Radši jsem se optal i pana Vosáhla, který pro modul píše firmware a Vámi popsaný problém jsme nez...