R-OR-0201B-A, modul reléTXN 132 05.A

R-OR-0201B-A; RFox2, 2x DI, 1x RO-800A spínací kontakt, rádio typu A

DI 2x DI/AI
DO 1x RO
AI 2x DI/AI viz DI
AO
COM
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
R-OR-0201B-A, modul relé
R-OR-0201B-A; RFox2, 2x DI, 1x RO-800A spínací kontakt, rádio typu A
Obj. číslo TXN 132 05.A
Teco kód TXN 132 05.A
Kategorie RFox2 - Vestavné moduly
Tagy -
COM - Bezdrátová síť
Typ zařízení v bezdrátové síti RFox2 RFox2 Slave
Komunikační kmitočtové pásmo 868,1 MHz
Vysílací výkon +14 dBm
Vstupní citlivost –108 dBm
Typ modulace 2-GFSK
Komunikační rychlost 50 kbps
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách AI/DI1, AI/DI2
Počet vstupů ve skupině 2
Společný vodič skupiny minus
Typ kombinovaného vstupu DI/AI Aktivní, pro snímání bezpotenciálových kontaktů a měření odporových čidel
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Max. měřicí napětí na připojeném kontaktu 3,3 V DC
Vnitřní odpor vstupu 4,7 kΩ
RO - Parametry binárních reléových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO1, NC1, NO1
Počet reléových výstupů 1
Počet skupin výstupů 1
Počet výstupů ve skupině 1
Organizace reléových výstupů do skupin 1x (DO1, NC1, NO1)
Typ výstupu elektromechanické relé, nechráněný výstup
Spínané napětí 300 V max., 5 V min.
Mechanická životnost min. 20 000 000 cyklů
Elektrická životnost při maximální zátěži induktivní DC13 min. 50 000 cyklů
Ochrana proti zkratu Ne
Ošetření induktivní zátěže Vnější RC člen, varistor (AC), dioda (DC)
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody 4000 V AC
Izolační napětí mezi skupinami výstupů navzájem 4000 V AC
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Napětí 0-3,3 V
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-15 kOhm
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 230 V AC
Typický příkon 3 W
Maximální příkon 4,5 W
Odběr proudu maximální (mA) < 20 mA
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Jištění interní Ne
Rozměry a hmotnost
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 50 × 50 × 27 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace I, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Do instalační krabice, pod kryt
Pracovní poloha Označeno na krytu
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Připojení
Popis připojení Terminal block, conductor max. 1.5 mm2 and conductors 2.5 mm2
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC. Modul je po připojení napájecího napětí připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na předním panelu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření.
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

R-OR-0201B-A - Základní dokumentace

197,64 kB

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

Nejsou dostupná žádná data.

Nejsou dostupná žádná data.