IT-8601TXN 186 01

IT-8601; 8x AI: 16 bit, diferenciální, 0-10 V, 4-20 mA, RTD; GO

DI
DO
AI 8x AI
AO
COM 1x TCL3 slave
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
IT-8601
IT-8601 - rozšiřovací modul, obsahuje 8 analogových vstupů. Vstupy jsou univerzální, nezávisle konfigurovatelné jako napěťové, proudové nebo pro čtyřvodičové měření pasivních odporových čidel. Proudové vstupy jsou nastavitelné propojkou. Rozlišení je 24 bitů, modul zabezpečuje zpracování naměřené hodnoty, převod na inženýrské jednotky, apod. Analogové vstupy jsou galvanicky oddělené od vnitřních obvodů. Stav každého vstupu je diagnostikován a signalizován LED na čelním panelu modulu. Modul je osazen bezšroubovým konektorem.
Obj. číslo TXN 186 01
Teco kód TXN 186 01
Kategorie TC800 - Rozšiřující moduly vstupů a výstupů
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
TCL3 - systémová I/O sběrnice 1x TCL3 slave
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 8
Počet vstupů ve skupině 8
Počet skupin analogových vstupů 1
Organizace analogových vstupů do skupin 8x AI (AI0-AI7)
Společný vodič Minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ano, 8 vstupů společně
Diagnostika ano, signalizace na panelu modulu a ve statusu
Typ ochrany integrované přepěťové ochrany
Vnější napájení Ne
Číslicová rozlišovací schopnost 24 bit (ENOB: 18)
Typ převodníku sigma-delta
Filtrace dolní propust, digitální hřebenový filtr 50/60 Hz
Interní kalibrace autokalibrace vždy po zapnutí modulu
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Napětí 0 až 10 V / 0,84 µV
Napětí 0 až 5 V / 0,42 µV
Napětí 0 až 2 V / 0,21 µV
Napětí 0 až 1 V / 0,08 µV
Napětí 0 až 0,5 V / 0,04 µV
Vstupní impedance v rozsahu napěťového signálu > 100 kΩ (rozsahy 0,5 V, 1 V); > 50 kΩ (rozsahy 2 V, 5 V a 10 V
Chyba napěťového vstupu - max. chyba při 25 °C ±0,3 % plného rozsahu
Chyba napěťového vstupu - teplotní koeficient ±0,02 % plného rozsahu/K
Chyba napěťového vstupu - nelinearita ±0,08 % plného rozsahu
Chyba napěťového vstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,05 % plného rozsahu
Dovolené trvalé přetížení - napěťový vstup ±60V se zachováním přesnosti, ±100V/1000h: snížení přesnosti o 0,2%, ±140V/1000h: snížení přesnosti o 0,45%
Celková doba přesunu vstupu do systému (TAID-TAIT) typ. 80 ms
Doba opakování vzorku typ. 320 ms
Signalizace přetížení ve stavovém slově a LED na čelním panelu
Detekce rozpojeného vstupu Ne
Proud 0 až 20 mA / 0,002 µA
Proud 4 až 20 mA / 0,002 µA
Vstupní impedance v rozsahu proudového signálu 100 Ω
Chyba proudového vstupu - maximální chyba při 25 °C ±0,55 % plného rozsahu
Chyba proudového vstupu - teplotní koeficient ± 0,03 % plného rozsahu/K
Chyba proudového vstupu - nelinearita ± 0,07 % plného rozsahu
Chyba proudového vstupu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,05 % plného rozsahu
Dovolené trvalé přetížení - proudový vstup, odpor 100 R +30 mA (každá svorka AIn_P, AIn_N proti AGND)
Celková doba přesunu vstupu do systému (TAID-TAIT) typ. 80 ms
Doba opakování vzorku typ. 320 ms
Signalizace přetížení ve stavovém slově a LED na čelním panelu
Detekce rozpojeného vstupu Ano, ve stavovém slově (podkročení rozsahu - pouze rozsah 4 - 20 mA)
Pasivní snímač Pt100, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt100, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 200 Ohm
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-2 kOhm
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-200 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC termistor 2 - 11 kΩ/ 25 °C; (B25/85 = 3977 K) (–40 až +125 °C)
Pasivní snímač NTC termistor 11 - 25 kΩ/ 25 °C; (B25/85 = 3740 K) (–40 až +125 °C)
Vstupní impedance v rozsahu signálu odporového snímače > 7,5 kΩ
Referenční napětí 10 V
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,65 % plného rozsahu, ±10 % rozsahu (0-200 kOhm)
Max. dovolené trvalé přetížení analogového vstupu (bez poškození) ±60V se zachováním přesnosti, ±100V/1000h: snížení přesnosti o 0,2%, ±140V/1000h: snížení přesnosti o 0,45%
Dovolené trvalé přetížení - referenční výstup Iout -10V/+30V se zachováním přesnosti, -25V/+45V/1000h: snížení přesnosti o 0,2%, -40V/+60V/1000h: snížení přesnosti o 0,45%
Signalizace přetížení ve stavovém slově a LED na čelním panelu
Detekce odpojeného čidla ve stavovém slově a LED na čelním panelu (překročení rozsahu)
Napájení
Napájecí napětí UVM, UVIO, jmenovitá hodnota 24 V DC
Napájecí napětí UVM, UVIO, dovolený rozsah 20 - 30 V DC
Napájecí proud IVM při UVM = 24 V 12 mA
Napájecí proud IVIO při UVIO = 24 V 39 mA
Max. příkon na hladině VM 0,3 W
Max. příkon na hladině VIO 0,8 W
Tepelná/výkonová ztráta modulu 1,4 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 105 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 24 x 118 x 97 mm
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka) 27 х 119 х 108 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 2, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Vestavné
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Skladovací relativní vlhkost Max. 80 % bez kondenzace par
Skladovací prostředí Suché čisté prostory bez vodivého prachu, agresivních plynů nebo par kyselin po dobu nepřesahující dobu záruky.
Přepravní teploty -25°C až -70°C
Přepravní prostředí Krytý dopravní prostředek, dopravní obaly nesmí být vystaveny účinkům deště a sněhu
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise A, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6 ed.2:2008 (idt IEC 60068-2-6:2007), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Instalace modulu systému TC800 se provádí kolmým nasunutím na DIN lištu dle ČSN EN 50022 se sběrnicí a aretací západkou ve spodní části modulu. Podrobnější popis a mechanické výkresy s rozměry jsou uvedeny v dokumentaci TXV 004 72.
Připojení
Varování Všechny externí obvody připojené k modulu musí splňovat podmínky pro obvody SELV!
Připojení napájení Přes systémovou sběrnici
Připojení I/O - vstupů/výstupů Konektor s bezšroubovými svorkami 0,2 ~ 1,5 mm2
Nástroje pro instalaci modulu (-) 2 mm, šroubovák plochý
Popis připojeni Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku.
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Konfigurace modulu Na pravé straně modulu jsou přístupné svorky, na kterých se propojkami nastavují jednotlivé kanály pro měření proudových nebo napěťových rozsahů.
Uvedení do provozu Na modulu se DIP přepínačem v levé části pouzdra nastaví unikátní adresa v rámci jednoho rámu. Modul je po zasunutí do rámu a zapnutí napájení plně připraven k činnosti.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány ve stavovém slově modulu a na panelu modulu
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení splňuje požadavky direktivy 2006/42/EC pro strojní zařízení, pokud se na ně vztahuje.

Dokumentace HW

PDF

IT-8601 - Základní dokumentace

2,51 MB, (CS)

Uživatelské příručky

PDF

TC800 - Periferní moduly (cs), TXV00472_01_v5

5,25 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

TC800 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01

487,65 kB
KNI

TC800 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

116,21 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

TC800 - CE prohlášení o shodě (cs)

292,20 kB
PDF

TC800 - CE Declaration of Conformity (en)

709,29 kB
  • IT-8601 - připojení aktivního signálu 4-20 mA - ...ipojení proudové smyčky, která je napájená ze vzdáleného zařízení. V příkladech zapojení https://wiki.tecomat.cz/clanek/2811-it-8601-modul-8-univerzalnich-analogovych-vstupu-tc800 tato varianta uvedena není. Zařízení (převodníky) B1 a B2 jsou z mého...
  • IT-8601 - změna zapojení konektoru - ...n, až při kontrole dodané objednávky sestav TC800 jsem zaregistroval změnu zapojení konektoru na analogovém vstupním modulu IT-8601. V revidované dokumentaci k tomuto modulu (TXV 186 01 rev.01) ovšem chybí příklady zapojení napěťových a proudových s...
  • IT-8601 - připojení 2w snímače teploty - Dobrý den, v dokumentaci k modulu IT-8601 je uveden příklad připojení pasivního snímače pouze ve 4w variantě. Je nutné u 2w či 3w verze snímače propojit nezapojené svorky kanálu či nikoliv? U 2w snímače tedy konkrétně Iout s AI+ , AGND s AI–...
  • IT-8601 - změna zapojení konektoru - Dobrý den, zapojení modulu se nemění, jiné je pouze rozložení svorek. To znamená, že i u provedení modulu IT-8601 s novým konektorem budete propojovat svorky AIx- a AGND. U těch proudových smyček můžete připojit mínus pól zdroje na svorku A17, re...