GT-7751TXN 177 51

GT-7751, 1 osý polohovací modul pro TC700

DI
DO
AI
AO
COM
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
GT-7751 Počet řízených os: 1
GT-7752 Počet řízených os: 2
GT-7753 Počet řízených os: 4
GT-7754 Počet řízených os: 6
GT-7751-4 jsou polohovací moduly systému Tecomat TC700 pro řízení polohy strojních zarízení pomocí servopohonu (Motion Control). Moduly jsou určeny pro současné řízení 1 až 6 os v různých režimech vzájemné vazby pohybu. Každá osa obsahuje regulační smyčku s PID regulátorem, kde vstupní informace o skutečné poloze je čtena z inkrementálního snímače (IRC) nebo ze snímače polohy se seriovým komunikačním rozhraním (SSI). Výstupem z regulátoru je analogový signál ±10V DC určený pro řízení servopohon. Pro úplnost logiky řízení má každá osa samostatné binární vstupy (24V ) pro připojení referenčního spinače, dvou HW limitních spínačů, spínač sondy meřicího dotyku a releový výstup pro ovládání brzdy servopohonu.

Moduly zajištují převod vstupních úrovní na úrovně vnitřních logických signálu PLC a odfiltrování poruch a naopak ajišťují převod logických signálů z PLC na výstupní signály. Informaci o typech modulu a jejích základních parametrech poskytují údaje na čelních štítcích a na bočnicích modulu. Na vnitřní straně dvířek je znázorneno rozmístení signálu na svorkách konektoru modulu.

Modul je v PLC jednoznačně identifikován pozicí modulu v rámu a adresou rámu. Polohovací moduly mohou být osazovány v libovolných pozicích základních i rozšiřujících rámů.
Obj. číslo TXN 177 51
Teco kód TXN 177 51
Kategorie TC700 - Polohovací a čítačové moduly
Tagy Prodej a výroba ukončeny

Dokumentace HW

PDF

GT-7751/52/53/54 - Základní dokumentace

145,60 kB, (CS, EN)

Dokumentace SW - příručky, programy, příklady

PDF

GT775x_U03_c.

1,22 MB, (CS)

Nejsou dostupná žádná data.

Nejsou dostupná žádná data.