CF-1141TXN 111 41

CF-1141; CIB; 2x master CIB s napájením, celkem pro 64 slave, komunikace s CP: TCL2 - pouze pro Foxtrot1

DI
DO
AI
AO
COM 1x TCL2 slave
2x CIB master
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
CF-1141
DSkladová dostupnost
Modul CF-1141 je dvojkanálový CIB master s oddělovacím obvodem.
Každý kanál umožňuje připojení 32 modulů do maximálního proudu 1A.
Komunikace se základním modulem probíhá přes rozhraní TCL2.
Obj. číslo TXN 111 41
Teco kód TXN 111 41
Kategorie CFox - Systémové moduly CIB
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
TCL2 - systémová I/O sběrnice 1x TCL2 slave
Komunikační rychlost systémové I/O sběrnice 345 kbps
Zakončovací odpor systémové I/O sběrnice 120 Ω
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 2x CIB master (2x 1 A)
CIB - Rozsah adres jedné větve instalační sběrnice 32 I/O modulů rodiny CFox
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 24 V DC
Napájecí napětí, tolerance 24 V DC ± 15% externí napájení
Napájecí napětí při zálohování externím akumulátorem 27 V DC, +10%, –15%, SELV
Maximální příkon 85 Вт
Tepelná/výkonová ztráta modulu 4 W
Odběr proudu maximální (mA) 3,125 A
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Popis napájení Rozdíl mezi hodnotou typického a maximálního příkonu je dán možným zatížením sběrnic CIB
Možnost zálohování napájení základního modulu a CIB Ano, akumulátorem 2x 12 V DC, 1x 24 V DC
Parametry akumulátoru Pb akumulátor 24V
Průběžné dobíjení Ano, přes dobíjecí obvody v základním modulu
Nabíjecí proud 2 A max
Interní jištění zálohovacího akumulátoru Ano
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 125 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 52 x 90 x 58 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 3M
Šířka modulu 52 mm
Výška modulu 90 mm
Hloubka modulu 58 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2 ed.2 :2008 (idt IEC 61131-2:2007) i ČSN EN 60730-1 ed.4 :2017 (EN 60730-1:2016)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace I, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) -20°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Popis montáže Montáž na DIN lištu 35/7,5 (U) do rozvaděče
Pozor! Zařízení může obsahovat části s nebezpečným napětím, před sejmutím krytů nebo manipulací s kabeláží odpojte příslušné obvody nebo vypněte napájení!
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Připojení sériových kanálů konektor se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z vývojového prostředí Mosaic.
Diagnostika modulu Základní diagnostický systém modulu je součástí jeho standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení modulu a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy modulu a připojených periferních modulů sestavy jsou signalizovány ve stavovém slově modulu
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

CF-1141 -základní dokumentace

70,95 kB, (CS, EN, RU, DE)
PDF

CF-1141 - Základní dokumentace (cs)

1,70 MB, (CS)

Projekční podklady

DWG

CF-1141 - technický výkres M01 DWG

73,31 kB
DWG

CF-1141 - technický výkres S01 DWG

55,21 kB
DXF

CF-1141 - technický výkres M01 DXF

120,23 kB
DXF

CF-1141 - technický výkres S01 DXF

60,37 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
 • Externí CIB master CF-1141 - Master modul CF-1141 zabezpečuje napájení a obsluhu dvou sběrnic (větví) CIB , každá po max. 32 připojených periferních modulech (jednotkách). CF-1141 zabezpečuje identifikaci, adresaci, konfiguraci a obsluhu připojených periferních modulů, dále za...
 • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...ox master, pro 64 slave, TCL2, Modul na DIN lištu RF-1131 0,8 W TXN 111 41 CF-1141; CIB 2x master CIB s napájením, pro 64 slave CF-1141 4,0 W TXN 111 62...
 • Sběrnice TCL2 – zásady projektování a instalace - ...SC 6  (součet obou sběrnic CP-1003 ) Externí master moduly CF-1141 , RF-1131 4  (součet obou sběrnic CP-1003 ) Operátorské panely...
 • Napájení CIB sběrnic – zásady, optimalizace - ...padné rozšíření nebo změnu konfigurace aplikace.   Jištění a ochrana napájení CIB sběrnice Externí master CF-1141 i interní master CIB , resp. celý základní modul Foxtrot, který interní master obsahuje (např. CP-1000 ) a externí...
 • Vlastnosti sběrnice CIB - ...tandardní zdroj stejnosměrného napětí 27,2 VDC nebo 24 VDC připojený na sběrnici přes interní oddělovací obvody ( CP-1000 , CF-1141 ) nebo externí oddělovací modul C-BS-0001M . Napájecí zdroj lze využít zároveň i pro napájení vlastního systému Foxt...
 • Sběrnice CIB – zásady projektování a instalace - ...CP-10x8 jsou osazeny jedním masterem sběrnice CIB, další moduly lze připojit prostřednictvím externích CIB master modulů CF-1141 (max. 4 master moduly CF-1141 k jednomu základnímu modulu).  Každý externí master modul CF-1141 umo...
 • Periferní moduly FOXTROT - ...h modulů propojených sběrnicí TCL2 .  Dále lze po sběrnici TCL2 připojit k centrálnímu modulu master moduly CF-1141 (dvojitý externí master CIB ) a další speciální moduly – např. textový panel ID-14 apod.  Každá skupin...
 • CP-1000, napájení bez zálohování - ...-1000.   Na konektoru A je vyvedena systémová sběrnice TCL2 (především pro připojení externích master modulů CF-1141 a RF-1131 ) a sériový komunikační kanál CH1 (obvykle pro připojení GSM modemu).   Na konektoru D je...
 • FOXTROT – základní a periferní moduly, napájení - ...vyvedena systémová sběrnice TCL2 (pro připojení periferních modulů Foxtrot , ovládacích panelů a externích master modulů CF-1141 a RF-1131 ) a sériový komunikační kanál CH1 (obvykle pro připojení GSM modemu).   Na konektoru C je vyve...
 • C-KY-0901R - ...Obr. 3. Dvojitě vyvážený EZS vstup   POZOR : Pro správnou činnost modulu je vyžadován CIB master CF-1140 / CF-1141  s verzí FW 1.8 a vyšší !!!   Ovládání Modul se ovládá pomocí 8 kapacitních tlačítek...
 • Jak upgradovat CP-1000 na CP-2000, když k CF-1141 nevede UTP - Ve starší instalaci je CP-1000 se dvěma CF-1141 v pobočných rozvaděčích na jiných podlažích. Zvažujeme upgrade na CP-2000 s CF-2141 místo CF-1141. Ale sběrnice TCL2 od CP-1000 k pobočným CF-1141 (v budoucnu CF-2141) není vedena kabelem UTP. Jsou p...
 • CIB master CF-1141 na Foxtrot2 - Dobrý den. Je již možné použít CF-1141 s Foxtrotem 2 ?
 • Divný stav CIB mastera CF-1141 - Na našem showroomu vznikla divná chyba. Celý systém se  mosaicu jevil jako funkční a plně komunikující i po manuální kontrole stavových bitů komunikace. Moduly na 1. lince CIB masteru A6 ovšem nekomunikovaly viz video: https://photos.app.goo.gl...
 • Moduly C-AQ-XXXX nelze zinicializovat na Interní sběrnici CIB - ...a interní sběrnici PLC. Tedy PLC => C-BS-0001M => sběrnice CIB. Pokud zmíněný modul připojím na sběrnici která je vyvedena z CF-1141 tedy PLC => TCL => CF-1141 => CIB inicializuje se pouze jednou a měří. Kontroloval jsem napětí na sběrnicovém napaje...
 • Jak upgradovat CP-1000 na CP-2000, když k CF-1141 nevede UTP - ...opisu nepoznám, jestli v těch podružných rozváděčích jsou ještě jiné prvky komunikující po TCL2 nebo ne a také místo jednoho CF-1141 bychom potřebovali dva moduly CF-2141 a tudíž by ten kabel musel být čtyřžilový, dvoužilový by nestačil. Ale teoretic...
 • CIB master CF-1141 na Foxtrot2 - CIB mastery CF-1141 nebude možné použít dohromady s Foxtrotem 2 ani do budoucna. Ve vývoji jsou nové mastery CF-2141, které je v instalacích nahradí. Tyto mastery již nebudou připojené přes TCL2, ale přes ethernet. Důvodem je jiná koncepce komunikac...
 • Lze do starší instalace s CU2-01M a FoxToolem přidat C-IR-0203M ? - ...í být na jiné lince než moduly iNELS, důvod je stejný jako u vámi uváděných modulů a tato linka musí být připojena k masteru CF-1141. Tímto způsobem by šel připojit i stmívač C-DM-0402M-RLC, jen byste si musel stáhnout tuto instalaci . Podrobněji na...
 • Teco a Inels periferie na CIB - Jednotky C-RC-0003R vyžadují nové mastery CF-1140/CF-1141, na MI2-01M/MI2-02M pracovat nebudou, protože používají dlouhé/dělené zprávy. To je i důvod, proč rozhodí funkci modulů iNELS, které rovněž s těmito dlouhými zprávami pracovat neumí. Jediné ř...
 • Zatížitelnost výstupů modulu C-IR-0303M - ...razněna následující poznámka týkající se CIB masteru: "POZOR : Pro správnou činnost modulu je vyžadován CIB master CF-1140 / CF-1141 s verzí FW 1.8 a vyšší !!!" Můžete prosím potvrdit, že modul bude správně fungovat s použitou CPU (CP-1096, Order Nr...
 • Výměna stmívacích jednotek. - ...ost dobře řešit nedá. Stmívače C-DM-0402M-RLC vyžadují novější centrální jednotky s mastery CIB CF-1140 nebo externí mastery CF-1141. Se staršími mastery MI2-01M (interní) nebo MI2-02M (externí) stmívače nejsou kompatibilní. Viz https://www.teco...