C-BS-0001MTXN 133 55

C-BS-0001M; CIB oddělovač sběrnice, 1A

DI
DO
AI
AO
COM 1x CIB (1 A)
SENSOR
Obrázek Varianta Popis varianty
C-BS-0001M
Modul C-BS-0001M je jednokanálový oddělovač CIB sběrnice pro navýšení odběru proudu (a tedy i počtu modulů) na sběrnici CIB pro základní moduly (CP-xxxx) s možným odběrem proudu z CIB do 100mA.
Tedy pro všechny CP-xxxx mimo CP-1000, CP-1001 a CP-2000. Umožňuje připojení 32 modulů do maximálního proudu 1A. 
Obj. číslo TXN 133 55
Teco kód TXN 133 55
Kategorie CFox - Systémové moduly CIB
Tagy -
Napájení
Napájecí napětí nominální (V) 27 V DC
Napájecí napětí, tolerance 27 V DC, +15%, -25%
Typický příkon 27 W
Maximální příkon 27 W
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů Ne
Napájení větve CIB - parametry vestavěného mastera 1x 1A / 24 V DC
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 125 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 18 x 90 x 58 mm
Šířka modulu v násobcích M (17,5 mm) 1M
Šířka modulu 18 mm
Výška modulu 90 mm
Hloubka modulu 58 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 61131-2:2008 (idt IEC 61131-2:2007) - Programovatelné řídící jednotky
Třída ochrany elektrického předmětu II, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální dle ČSN 33 2000-1:2003 (mod IEC 364-1: 1992)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace I, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Modul na DIN lištu
Pracovní poloha Svislá
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí –20 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) -20°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Emise - poznámka V prostorech, kde lze předpokládat použití rozhlasových rádiových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 m, může tento výrobek způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby uživatel přijal příslušná opatření
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 61131-2:2008
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul je balen do papírové krabice. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutnými k přepravě. Přeprava od výrobce se provádí způsobem dohodnutým při objednání. Přeprava výrobku vlastními prostředky odběratele musí být prováděna krytými dopravními prostředky, v poloze určené etiketou na obalu. Krabice musí být uložena tak, aby nedošlo k samovolnému pohybu a poškození vnějšího obalu. Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C
Montáž
Pozor! Zařízení může obsahovat části s nebezpečným napětím, před sejmutím krytů nebo manipulací s kabeláží odpojte příslušné obvody nebo vypněte napájení!
Připojení
Připojení napájení a systémové komunikace svorkovnice se šroubovací svorkou 2,5 mm2
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-BS-0001M - základní dokumentace

107,61 kB
PDF

C-BS-0001M - Základní dokumentace (cs)

996,92 kB, (CS)

Projekční podklady

DXF

C-BS-0001M - technický výkres DXF

69,66 kB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)
  • Oddělení napájení sběrnice CIB – oddělovací modul C-BS-0001M - Oddělovací modul C-BS-0001M zabezpečuje korektní napájení jedné sběrnice CIB . Modul odděluje napájecí zdroj sběrnice od periferních modulů a mastera sběrnice tak, aby zabezpečil napájení sběrnice a zároveň oddělil vlastní komunikaci od napájecího...
  • Ztrátové výkony modulů pro výpočet oteplení rozvaděče - ...M; CIB-DALI převodník, pro 64 předřadníků DALI C-DL-0064M 2,0 W TXN 133 55 C-BS-0001M; CIB oddělovač sběrnice, 1A C-BS-0001M 1,0 W TXN 133 58 C-DM-040...
  • Interní CIB master u CP-10xx - ...ají žádné napájení CIB sběrnice interního masteru. Vždy musíme při použití sběrnice CIB připojit externí oddělovací modul C-BS-0001M (max. celkový proud prvků na sběrnici 1A). Základní moduly  CP-10x4 ,  CP-10x5 (provedení s vyjím...
  • Napájení CIB sběrnic – zásady, optimalizace - ...master CIB , resp. celý základní modul Foxtrot, který interní master obsahuje (např. CP-1000 ) a externí oddělovací modul C-BS-0001M připojujeme přímo na výstup napájecího zdroje ( PS2-60/27 nebo např. DR-60-24 ).    Mezi výstu...
  • Vlastnosti sběrnice CIB - ...2 VDC nebo 24 VDC připojený na sběrnici přes interní oddělovací obvody ( CP-1000 , CF-1141 ) nebo externí oddělovací modul C-BS-0001M . Napájecí zdroj lze využít zároveň i pro napájení vlastního systému Foxtrot. Sběrnice kromě vlastního přenosu...
  • Sběrnice CIB – zásady projektování a instalace - ...Interní CIB master u CP-10xx Externí CIB master CF-1141 Oddělení napájení sběrnice CIB – oddělovací modul C-BS-0001M Ochrana proti přepětí sběrnice CIB...
  • Moduly C-AQ-XXXX nelze zinicializovat na Interní sběrnici CIB - ...í. Dneska jsem se konečně dostal k tomu abych zjistil příčinu - problém je v připojení na interní sběrnici PLC. Tedy PLC => C-BS-0001M => sběrnice CIB. Pokud zmíněný modul připojím na sběrnici která je vyvedena z CF-1141 tedy PLC => TCL => CF-1141 =...