C-WG-0503R-LOGUS, bílá, TBRTXN 133 53.01LTBR

C-WG-0503R-T-LOGUS bílá; CIB, Interiérová čtečka RFID, 2x LED, 1x buzzer, 1x čidlo teploty, 1x DI TTL

DI 3x DI (5V TTL)
2x DI/AI viz AI
DO 3x DO (NPN)
AI 2x DI/AI viz DI
(R, binární, vyvážený)
AO Napájecí výstup 12V/60mA
COM 1x CIB slave
1x Wiegand
SENSOR 1x RFID
C-WG-0503R-LOGUS; CIB, Interiérová čtečka RFID, 2x LED, 1x buzzer, 1x čidlo teploty, 1x DI TTL,
Obj. číslo TXN 133 53.01LTBR
Teco kód TXN 133 53.01LTBR
Kategorie CFox - LOGUS, Kryty a přístroje
Tagy -
COM - Sériové a komunikační kanály
Protokol Wiegand - formát 42 bits , 34bits , 26 bits , 40bits transparent
Protokol Wiegand - počet byte 5 , 4 , 3 , 5
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI1-DI3
Počet vstupů ve skupině 3
Společný vodič skupiny +12V DC
Typ vstupu TTL 5V
Galvanické oddělení vstupů od CIB linky Ne
Vytahovací odpor 3,9 kΩ
DO - Parametry binárních tranzistorových výstupů (skupina A)
Parametry platné pro výstupy na svorkách DO1-DO3
Počet tranzistorových výstupů 3
Počet výstupů ve skupině 3
Organizace tranzistorových výstupů do skupin 3 (DO1-DO3)
Společný vodič skupiny +12 V
Typ výstupu Otevřený kolektor NPN
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika Ne
Výstupní napětí 30 V DC max., otevřený kolektor NPN
Výstupní proud 30 mA
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 2
Počet vstupů ve skupině 2
Počet skupin analogových vstupů 1
Organizace analogových vstupů do skupin 2x (DI/AI4, DI/AI5)
Typ vstupu Se společnou svorkou
Společný vodič Minus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace přetížení ve stavovém slově
Číslicová rozlišovací schopnost 10 bit
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI/AI4, DI/AI5
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-160 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
DI: Beznapěťový kontakt 0 když >1,5 kOhm, 1 když <0,5 kOhm
DI: Vyvážený odporový vstup 2x 1k1 (tamper/0/1/tamper)
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±0,5 % plného rozsahu
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Napájení z CIB - typický odběr proudu (mA) 20 mA
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 85 mA
Napájení z CIB - interní jištění Ne
Interní zdroj pomocného napájení - napětí +12 V DC
Interní zdroj pomocného napájení - proud max. 60 mA
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 75 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 86 × 86 × 35mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140:2003 (idt IEC 61140:2001)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální dle ČSN 33 2000-1:2003 (mod IEC 364-1: 1992)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60664-1:1992)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1:2004 (mod IEC 60641:1992)
Typ zařízení Do instalační krabice, pod kryt
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +55 °C
Provozní teplota maximání (°C) +55°C
Provozní teplota minimální (°C) 0°C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55022:1999 (mod CISPR22:1997)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Montáž
Popis montáže Montáž do interiéru na stěnu
Připojení
Varování Všechny externí obvody připojené k modulu musí splňovat podmínky pro obvody SELV!
Připojení napájení a systémové komunikace Volné vodiče v konektoru / 0,15-0,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů Volné vodiče v konektoru / 0,15-0,5 mm2
Obsluha
Uvedení do provozu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku na modulu.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)

Nejsou dostupná žádná data.

Nejsou dostupná žádná data.