C-RI-0401R-LOGUS, bílá, TBRTXN 133 47.LTBR

C-RI-0401R-LOGUS bílá; CIB, Interiérový IR přijímač/vysílač, senzory: 1x intenzita osvětlení, 1xteplota, 1x AI/DI

DI 1x DI/AI
 
DO
AI 1x DI/AI viz DI
AO
COM 1x CIB slave
1x IR přijímač/vyslač
SENSOR 1x Teplota
1x Osvětlení
 
Obrázek Varianta Popis varianty
C-RI-0401R-LOGUS, bílá, TBR Barva: Bílá
C-RI-0401R-LOGUS, slonová kost, TMF Barva: Slonová kost
C-RI-0401R-LOGUS, ledová, TGE Barva: Ledová
C-RI-0401R-LOGUS, perleťový, TPE Barva: Perleťová
C-RI-0401R-LOGUS, hliníková, TAL Barva: Hliníková
C-RI-0401R-LOGUS, šedá, TIS Barva: Šedá
C-RI-0401R-LOGUS černá Barva: Černá
C-RI-0401R-LOGUS zlatá Barva: Zlatá
C-RI-0401R-LOGUS; CIB. Interiérový IR přijímč/vysílač, senzory: 1x intenzita osvětlení, 1xteplota, 1x AI/DI
Obj. číslo TXN 133 47.LTBR
Teco kód TXN 133 47.LTBR
Kategorie CFox - LOGUS, Kryty a přístroje
Tagy -
COM - Systémové sběrnice
CIB - Common Installation Bus (R): Instalační I/O sběrnice 1x CIB slave
DI - Organizace binárních vstupů
Počet binárních vstupů celkem 1
DI - Parametry binárních vstupů DC (skupina A)
Typ kombinovaného vstupu DI/AI Aktivní, pro snímání bezpotenciálových kontaktů a měření odporových čidel
Galvanické oddělení vstupů od vnitřních obvodů Ne
Diagnostika signalizace vybuzeného vstupu v prostředí Mosaic
Vstupní proud při log. 1 3,3 mA
Zpoždění z log. 0 na log. 1 10 ms
Zpoždění z log. 1 na log. 0 300 ms
Minimální šířka zachyceného impulsu 10 ms
Max. měřicí napětí na připojeném kontaktu 3,3 V DC
AI - Organizace analogových vstupů
Počet analogových vstupů celkem 1
Společný vodič Plus
Galvanické oddělení od vnitřních obvodů Ne
Vnější napájení Ne
Číslicová rozlišovací schopnost 12 bit
Typ převodníku Aproximační
Doba převodu 500 μs
AI - Rozsahy analogových vstupů (skupina A)
Parametry platné pro vstupy na svorkách DI/AI1
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.385 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Pt1000, W100=1.391 (–90 až +400 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.500 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Ni1000, W100=1.617 (–60 až +200 °C)
Pasivní snímač Odporový vysílač 0-160 kOhm
Pasivní snímač KTY81-121; PTC termistor (–55 až +125°C)
Pasivní snímač NTC Termistor 12k/25 °C (–40 až +125°C)
DI: Beznapěťový kontakt 0 když >1,5 kOhm, 1 když <0,5 kOhm
Vstupní impedance v rozsahu signálu odporového snímače > 1 kΩ
Chyba měření odporu - maximální chyba při 25 °C ±2 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - teplotní koeficient ±0,1 % plného rozsahu / K
Chyba měření odporu - nelinearita ± 0,2 % plného rozsahu
Chyba měření odporu - opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,5 % plného rozsahu
Detekce odpojeného čidla Ne
Parametry čidla osvětlení
Osvětlení - Typ sensoru Fotodioda BPW21
Osvětlení - Rozsah měření 0 lx ÷ 50000 lx
Osvětlení - Chyba měření < 5 % rozsahu
Osvětlení - Linearita měření ± 0,2 % plného rozsahu
Osvětlení - Opakovatelnost při ustálených podmínkách 0,5 % plného rozsahu
Parametry IR přijímače / vysílače
Počet IR přijímačů 1
Počet IR vysílačů 1
Nosná frekvence demodulátoru 36 kHz
Napájení
Napájecí napětí, tolerance 24/27 V DC ze sběrnice CIB
Napájení z CIB - maximální odběr proudu (mA) 25 mA
Jištění interní Ne
Rozměry a hmotnost
Hmotnost cca. 75 g
Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka) 86 × 86 × 35 mm
Provozní podmínky, normy produktu
Norma výrobku ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (mod IEC 60730-1:1999)
Třída ochrany elektrického předmětu III, dle ČSN EN 61140 ed.3: 2016 (idt IEC 61140:2016)
Stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529:1993 (idt IEC 529:1989) IP20
Provozní prostory Normální, dle ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 (mod IEC 60364-1: 2005)
Stupeň znečištění 1, dle ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 (idt IEC 60664-1:2007)
Přepěťová kategorie instalace II, dle ČSN EN 60664-1 ed_2:2008 (idt IEC 60641-1:2007)
Typ zařízení Do instalační krabice na stěnu
Pracovní poloha Libovolná
Druh provozu Trvalý
Provozní teploty okolí 0 °C až +55 °C
Provozní relativní vlhkost 10 % až 95 % bez kondenzace
Provozní atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3 000 m n. m.)
Skladovací teploty –25 °C až +70 °C
Elektromagnetická kompatibilita, mechanická odolnost
Elektromagnetická kompatibilita/ Emise B, dle ČSN EN 55032 ed. 2: 2017 (idt CISPR 32: 2015)
Elektromagnetická kompatibilita/ Imunita min. dle požadavku ČSN EN 60730-1 ed.2:2001
Odolnost vůči sinusovým vibracím 10 Hz až 57 Hz amplituda 0,075 mm, 57 Hz až 150 Hz zrychlení 1 G, dle Fc dle ČSN EN 60068-2-6:1997 (idt IEC 68-2-6:1995), 10 cyklů v každé ose.
Balení, přeprava, skladování
Popis Modul, designová část a mechanika jsou baleny do sáčků. Všechny části jsou vloženy do papírové krabice. Součástí balení je i tato dokumentace. Vnější balení se provádí podle rozsahu zakázky a způsobu přepravy do přepravního obalu opatřeného etiketami a ostatními údaji nutným k přepravě.

Výrobek nesmí být během přepravy a skladování vystaven přímému působení povětrnostních vlivů. Skladování výrobku je dovoleno jen v čistých prostorách bez vodivého prachu, agresivních plynů a par. Nejvhodnější skladovací teplota je 20°C.
Montáž
Popis montáže Modul C-RI-0401R se montuje do svislé polohy na
zeď, nad standardní instalační krabici s roztečí
upevňovacích šroubů 60 mm. Instalace sestavy
(základní modul a popř. periferní moduly) se
provádí dle TXV 004 13.
Připojení
Popis připojení Kombinovaný modul je realizován jako modul sběrnice CIB, která zabezpečuje komunikaci a napájení modulu. Sběrnice CIB může mít libovolnou topologii a větvení až do vzdálenosti 500 m a až 32 jednotek na jedné větvi CIB. Masterem sběrnice CIB je základní jednotka FOXTROT nebo modul, například CF-1141.

Další informace jsou v příručce Periferní moduly na sběrnici CIB TXV 004 13.
Připojení napájení a systémové komunikace Páskové ploché vodiče 0,15 / 0,5 mm2
Připojení I/O - vstupů/výstupů svorkovnice s pružinovou svorkou 0,15-0,5 mm2, push-in
Obsluha
Konfigurace modulu Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo jiného parametrizačního software. Modul je po připojení napájecího napětí a sběrnice CIB připraven k činnosti. HW adresa je uvedena na štítku.
Diagnostika modulu Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.
Údržba
Popis Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části modulu, se provádějí vždy při odpojeném napájecím napětí.
Upozornění Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!
Záruka
Obecně Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami Teco a.s.
Upozornění Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož je systém součástí, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje. Změny dokumentace vyhrazeny.

Dokumentace HW

PDF

C-RI-0401R - Základní dokumentace

115,43 kB

Uživatelské příručky

PDF

Periferní moduly na sběrnici CIB-Common Installation Bus(R) (cs), TXV00413_01

13,93 MB, (CS)

CE - Prohlášení o shodě

PDF

Foxtrot - CE Prohlášení o shodě

717,22 kB, (CS)

Projekční podklady

ZIP

Foxtrot 2 - knihovna prvků ve formátech DXF a DWG, v. 2024/01.

20,49 MB
KNI

Foxtrot 2 - knihovna prvků pro SchemataCAD, v. 2024/01

6,79 MB

Nejsou dostupná žádná data.

Nejsou dostupná žádná data.